KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Silniční okruh kolem Prahy    Dlouho očekávaná část Silničního okruhu kolem Prahy, úsek 512 D1 – Jesenice – Vestec

Dlouho očekávaná část Silničního okruhu kolem Prahy, úsek 512 D1 – Jesenice – Vestec

Publikováno: 13.6.2010
Rubrika: Silniční okruh kolem Prahy

Úsek 512 D1 – Jesenice – Vestec, klíčová část jihozápadního segmentu Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), je situován mezi dálnicí D1 a budoucí mimoúrovňovou křižovatkou pražského okruhu s dálnicí D3. Tato část propojí šest důležitých dálničních komunikací, a to D1, D3, R4, D5, R6 a R7, a bude mít tedy rozhodující význam nejen pro dopravu v Praze a okolí, ale i v celostátním měřítku.

PRŮBĚH VÝSTAVBY
Začátek výstavby

V průběhu minulého roku byla zahájena výstavba rozhodujícího úseku Silničního okruhu kolem Prahy v úseku mezi dálnicí D1 a Vestcem u Prahy, který navazuje na již v minulosti zahájenou stavbu SOKP 513 – Vestec – Lahovice.

Začátky výstavby tohoto úseku s sebou přinesly problémy, které realizaci velkých komunikačních staveb obvykle provázejí. Po nezbytném skrytí ornice byl prováděn archeologický průzkum, který odhalil nález neolitické vesnice mezi obcemi Herink a Kocanda. Zmíněný průzkum skončil v červnu 2009 a blokoval střední třetinu hlavní trasy. Zemní práce z toho důvodu probíhaly pouze v omezeném rozsahu a na celém staveništi se rozvinuly až ve druhé polovině roku 2009, naplno teprve po provedení všech přeložek vysokého napětí – tedy od začátku listopadu 2009. Dále následovala výstavba objízdné trasy, aby stavba výrazně neomezovala dopravu na D1.

Výstavba mimoúrovňového křížení SOKP s dálnicí D1
Rozhodujícím mostním objektem z hlediska rychlosti výstavby je most na dálnici D1 přes SOKP. Pro nutné uzavření dálnice D1 bylo nezbytné vybudovat v předstihu v roce 2009 dvě náhradní objízdné trasy, zvlášť pro každý směr. Bylo nutné, aby tyto náhradní objízdné trasy nabídly řidičům 2 × 3 jízdní pruhy a zmírnily tak negativní dopad na jízdní komfort uživatelů dálnice, a eliminovaly dopravní zácpy. Stěžejním problémem se v současné době jeví zachování provozu nevykoupené čerpací stanice pohonných hmot směrem na Brno, která omezuje staveniště přemostění SOKP. Pozemky této čerpací stanice blokují výstavbu celé řady dalších nutných objektů nejen pro zprovoznění stavby SOKP 512, ale také pro budoucí pokračování stavby okruhu mezi dálnicí D1 a Běchovicemi.

Stavba má být v tomto roce již uvedena do provozu. Doufejme tedy, že se stavbařům nepostaví do cesty žádná neočekávaná překážka a motoristická veřejnost se bude moci ze stavby v tomto roce těšit.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE NEJVĚTŠÍCH MOSTNÍCH SO
SO 206 Most na SOKP přes údolí Botiče v km – 2,052

Most se nachází v extravilánu na území obce Osnice v místě, kde trasa SOKP přechází hluboké údolí potoka Botiče s lesní cestou v blízkosti obce Kocanda. Překračované údolí je nesymetrické se značnými rozdíly ve sklonech svahů. Západní strana (ve směru na R4 a D5) se mírně sklání až k Botiči se spádnicí šikmo orientovanou na severovýchod, na rozdíl od východní strmého svahu se sklonem cca 1:1,5. Most ve 2. poli překonává tok potoka Botiče a souběžnou lesní cestu.

  • délka přemostění 158,633 m
  • rozpětí 26,125 m
  • šířka 16,76 m
  • výška nad volným terénem 21,49 m

Nosná konstrukce je tvořena spojitým monoliticky přepjatým dvoutrámovým nosníkem o pěti polích. Most je založen plošně na hlubinných pilotách o průměru 1 200 mm.

SO 212 Most na SOKP přes Dobřejovický potok, km – 4,874
Most je v extravilánu na území obce Dobřejovice. Trasa SOKP v místě mostu přechází ploché údolí bývalého rybníka na Dobřejovickém potoce a melioračního příkopu. Překračované území je součástí zvláštních zón ochrany přírody a krajiny v údolí Dobřejovického potoka (biokoridor). Most nahrazuje násyp silnice – splňuje tak požadavek nezakládat násypové těleso na neúnosném podloží bývalého dna rybníka.

  • délka přemostění 250,7 m
  • rozpětí 21,0 m
  • šířka 32 m

Nosná konstrukce je tvořena nosníky o devíti polích ocelově svařovanými se spřaženou deskou a nadpodporovým hybridním železobetonovým příčníkem. Most je založen na hlubinných pilotách o průměru 900 mm.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby SOKP, Jihozápadní segment, úsek 512 D1 – Jesenice – Vestec
Místo stavby Praha, Středočeský kraj
Katastrální území Jesenice, Kocanda, Dobřejovice, Herink, Nupaky, Modletice
Objednatel Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant PRAGOPROJEKT, a. s.; Valbek, spol. s r. o.
Zhotovitel Sdružení 512: Dálniční stavby Praha a. s. – vedoucí účastník,
Metrostav a. s., Skanska DS a. s., PSVS a. s. – členové sdružení
Zahájení 2008
Uvedení do provozu 2010
Hlavní trasa
Délka 8,750 km
Kategorie S 27,5/100
Zemní práce výkop celkem 3,2 mil. m3
násyp celkem 1,5 mil. m3
Mostní objekty
Počet celkem 21 z toho 6 delších než 100 m
Biomosty 2
Mimoúrovňové křižovatky
Počet 2
MÚK Jesenice (s II/101)
MÚK Dobřejovice (s D1)
Vybavení a příslušenství osvětlení pouze v prostoru MÚK
měnitelné dopravní značky
SOS hlásky
meteostanice
dálniční informační systém
Protihlukové stěny Kocanda – oboustranně na mostě (290 m)
Herink – jednostranně (225 m)
Jesenický potok – jednostranně (100 m)
Jesenice – vybudování zemního valu
Přeložky, úpravy nové inženýrské sítě
Vodohospodářské objekty 32
Objekty elektro 56
Přeložky plynovodu 4

The long-expected part of the Ring road around Prague, section 512 D1 – Jesenice – Vestec
Section 512 D1 – Jesenice – Vestec, key part of the south-western segment of the Ring road around Prague (RRAP), is situated between the highway D1 and future elevated crossing of the Prague ring road with highway D3. This part will connect six important highway roads, namely D1, D3, R4, D5, R6 and R7, and it will have decisive importance not only for transport in Prague, but also on the national level.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Letecký pohled na přemostění údolí Botiče (SO 206)SOKP D1 – Jesenice – VestecMost na větvi 5 MÚK SOKP s D1

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – ZlíchověPražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – Zlíchově (86x)
Pražský dálniční okruh byl od samého počátku jeho projektování v posledních měsících roku 1938 vždy trasován a projektov...
Výroba OK mostu přes Lochkovské údolí v MCE SlanýVýroba OK mostu přes Lochkovské údolí v MCE Slaný (44x)
Most přes Lochkovské údolí (SO 202/1) je součástí Silničního okruhu kolem Prahy, konkrétně stavby 514 Lahovice – S...
„Silniční okruh kolem Prahy je v tuto chvíli nejdůležitější částí rozestavěné dálniční sítě,“„Silniční okruh kolem Prahy je v tuto chvíli nejdůležitější částí rozestavěné dálniční sítě,“ (36x)
sdělil v rozhovoru pro časopis SILNICE ŽELEZNICE Ing. Michal Reiter, předseda představenstva a generální ředitel Skanska...

NEJlépe hodnocené související články

Pražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – ZlíchověPražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – Zlíchově (5 b.)
Pražský dálniční okruh byl od samého počátku jeho projektování v posledních měsících roku 1938 vždy trasován a projektov...
Starostové žádají ministra o posunutí Pražského okruhu (5 b.)
Kvůli hluku a exhalacím chce 11 starostů z Prahy a středních Čech upravit východní část Pražského okruhu. V dopise adres...
Dlouho očekávaná část Silničního okruhu kolem Prahy, úsek 512 D1 – Jesenice – VestecDlouho očekávaná část Silničního okruhu kolem Prahy, úsek 512 D1 – Jesenice – Vestec (5 b.)
Úsek 512 D1 – Jesenice – Vestec, klíčová část jihozápadního segmentu Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), j...

NEJdiskutovanější související články

Pražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdyPražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdy (2x)
Otevření Pražského okruhu v jižní části města zkrátí řidičům, kteří se potřebují dostat na letiště Praha/Ruzyně, dobu jí...
VIDEO: Otevíráme jižní část Pražského okruhu (1x)
Ředitelství silnic a dálnic ČR uvádí do provozu významnou část okruhu hlavního města České republiky. Tolik očekávaný ús...
„Silniční okruh kolem Prahy je v tuto chvíli nejdůležitější částí rozestavěné dálniční sítě,“„Silniční okruh kolem Prahy je v tuto chvíli nejdůležitější částí rozestavěné dálniční sítě,“ (1x)
sdělil v rozhovoru pro časopis SILNICE ŽELEZNICE Ing. Michal Reiter, předseda představenstva a generální ředitel Skanska...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice