KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Technologie    Využití technologií při výstavbě cementobetonových krytů v oblasti silniční infrastruktury

Využití technologií při výstavbě cementobetonových krytů v oblasti silniční infrastruktury

Publikováno: 12.10.2015
Rubrika: Technologie

Betonové vozovky a betonové plochy jsou v současné době považované za trend při výstavbě dopravní infrastruktury v Evropě. Na tento vývoj zareagovala stavební skupina EUROVIA CS, která v březnu 2015 ve své organizační struktuře vytvořila specializovaný sektor cementobetonových technologií. Tento sektor se zabývá především dodávkami cementobetonových krytů na vozovkách, letištích, průmyslových zónách a stavbou betonových monolitických prvků převážně pak v oblasti dopravního stavitelství. Nechybějí ani cyklostezky.

PREMIÉRA NA R6 LUBENEC – BOŠOV
Přestože je sektor Cementobetonových technologií v rámci Skupiny EUROVIA CS nováčkem, má za sebou již řadu úspěšných realizací a na další se chystá. Na jaře 2015 spolupracoval na rekonstrukčních pracích rychlostní komunikace R6 na úseku mezi Lubencem a Bošovem. Na vozovce jsou tak finišerovou technologií položeny nové monolitické betonové žlaby „curb king“, které umožní efektivní odvodnění vozovky, v délce bezmála 8 500 m. Pracovníci sektoru Cemetobetonové technologie dohromady zpracovali až 1 000 m3 betonu.

Pokládka betonových žlabů se provádí finišerem Wirtgen SP 250, který za směnu vytvoří na místě od 350 do 500 bm žlabu. Jedná se ovšem o velmi specifický a časově náročný proces. Beton se vyrábí a dodává v konzistenci S1 s provzdušněním, takže se jedná o „hustší“ beton, aby dobře držel tvar budovaného žlabu. Následně poté se musí provést postřik na ochranu betonu pro jeho dokonalé vyzrání.

Proces pokládky ovšem nezajišťují pouze stroje. Součástí je i řada specifických dokončovacích prací, které zahrnují začišťování nebo úpravu náběhů a čerstvého betonu okolo šachet, vyžadující lidskou přesnost, kterou nelze napodobit a provádět těžkou technikou. Na pracovišti se může v plném nasazení pohybovat až 6 lidí.

Po pokládce a zatvrdnutí betonu se provádí pořezání kontrakčních spár. Tato aktivita většinou vyjde na noční hodiny a probíhá při umělém osvětlení. Po několika dnech se řez rozšíří o komůrku, která se utěsní provazci a opatří zálivkou.

DÁLNIČNÍ STAVBY
Skupina EUROVIA CS má k dispozici již zmíněný finišer Wirtgen SP 250 pro pokládku betonových monolitických profilů. Na konci léta 2015 byla technologie použita mimo jiné i při pokládce povrchu nové cyklostezky Polešovice – Nedakonice na Uherskohradišťsku (obr. 3). Do dalšího vybavení patří sestava finišerů Wirtgen SP 1500 pro realizaci betonových krytů na vozovkách a ostatních plochách. Tato technologie byla během letních prázdnin úspěšně použita při pokládce cementobetonového krytu na Letišti Václava Havla v Praze, přičemž se jednalo o nové stání pro parkující letouny při jejich odbavování.

Následovaly práce na pokládce vozovky při opravách dálnice D2 v úseku mezi Hustopečemi a Břeclaví. Modernizace a rekonstrukce dálničních tahů, například D1, jsou typickým příkladem pro využití této technologie.

Při pokládce nového cementobetonového krytu jsou do čerstvého betonu v místě příčných spár vkládány ocelové, plastickým povrchem opatřené, trny, které se spolupodílejí na rovinatosti CB koryta (primární funkce je zabezpečení dilatace betonu). Po realizaci souvislé vrstvy cementobetonového krytu je betonová deska po vyzrání na povrchu vymetena vymetacím strojem tak, že se vytvoří makroitextura povrchu s obnaženými zrny 0,6 – 1,1 mm. Takovýto povrch vykazuje dobré protismykové vlastnosti. Následně se provede postřik proti odpařování a deska se pořeže kontrakčními spárami.

Za ideálních podmínek trvá 1 minutu položení 1 metru nového cementobetonového krytu. Celá soustava spotřebuje za 1 hodinu 150 kubíků betonu.

SPOLUPRÁCE V EVROPĚ
Technologické vybavení i základní know – how pro sektor sdílí EUROVIA CS s EUROVIA GmbH v rámci společné firmy EUROVIA Concrete Technologies GmbH (ECT). Takováto spolupráce je přínosná pro obě strany a celkově má dopad na rozvoj tohoto segmentu technologií v rámci evropských aktivit skupiny Eurovia. Do budoucna se tak nevylučuje společná mezinárodní spolupráce

The Utilization of Technologies during the Construction of Cement-concrete Surfacing in the Area of Road Infrastructure
Nowadays, the concrete pavements and concrete areas are considered to be a trend in road construction in Europe. This development was understood by the construction group EUROVIA CS that created a specialized sector of cement-concrete technologies within its organisation in March 2015. The sector deals predominantly with the supply of cement-concrete surfacing of roads, airports, industrial areas and with the construction of concrete monolithic elements especially in the field of road building. Not even the cycle tracks are missed out.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1a – Realizace cementobetonového krytu na Letišti Václava Havla v PrazeObr. 1b – Realizace cementobetonového krytu na Letišti Václava Havla v PrazeObr. 2 – Realizace curb king žlabů na stavbě R6 Lubenec – BošovObr. 3 – Realizace cementobetonového krytu cyklostezky na Uherskohradišťsku

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Defektoskopie u Správy železniční dopravní cesty (38x)
1. Úvod Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC) v rámci zvyšování technické úrovně diagnost...
Využití technologií při výstavbě cementobetonových krytů v oblasti silniční infrastrukturyVyužití technologií při výstavbě cementobetonových krytů v oblasti silniční infrastruktury (34x)
Betonové vozovky a betonové plochy jsou v současné době považované za trend při výstavbě dopravní infrastruktury v Evrop...
Přehled metod používaných při hodnocení stavu pozemních komunikací (31x)
Jen stěží se najde řidič motorového vozidla, který by se nikdy nevyjadřoval ke stavu té či oné pozemní komunikace. Nejča...

NEJlépe hodnocené související články

Přehled metod používaných při hodnocení stavu pozemních komunikací (5 b.)
Jen stěží se najde řidič motorového vozidla, který by se nikdy nevyjadřoval ke stavu té či oné pozemní komunikace. Nejča...
Metodika pro termografické měření objektů dopravní infrastruktury (5 b.)
V roce 2016 byla v Centru dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) vytvořena metodika pro termografické měření objektů dopravní ...
Možnosti zlepšení technologie hutnění asfaltových směsí (5 b.)
Míra zhutnění a mezerovitost asfaltové vrstvy významně ovlivňují její kvalitu a životnost. Současná i dřívější praxe uka...

NEJdiskutovanější související články

Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství? (1x)
Velký obdiv zcela jednoznačně patří stavitelům z dob minulých, jejichž důmyslné a propracované stavby po staletí zdobí k...