KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Silniční okruh kolem Prahy    Silniční okruh kolem Prahy – jihozápadní část

Silniční okruh kolem Prahy – jihozápadní část

Publikováno: 6.10.2010
Rubrika: Silniční okruh kolem Prahy

Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) je v současnosti největší a nejdůležitější dopravní stavbou, která po svém dokončení významně ovlivní celý dopravní systém v Praze a okolních aglomeracích. Propojuje totiž dálniční tahy a radiální komunikace I. a II. třídy směřující do hlavního města Prahy. Stavba je rozdělena na 11 úseků (značených 510–520), čtyři jsou již delší dobu v provozu, čtyři v přípravě a zbývající tři (512, 513 a 514), kterým je věnován tento článek, byly 20. září 2010 do provozu uvedeny.

Dokončený okruh umožní rozptyl radiální dopravy do jednotlivých částí města a tím sníží tranzitní dopravní vztahy přes jednotlivé obytné čtvrtě a obce nacházející se v prstenci okolo hlavního města Prahy. Zprovoznění okruhu bude mít pozitivní vliv na mezinárodní kamionovou dopravu. Estakáda přes údolí Berounky a Vltavy (v délce 2 km) navíc umožní další propojení při povodních.

Již delší dobu jsou v provozu dvě souvislé části okruhu – na západě města úsek Slivenec–Ruzyně (úseky 515–517), kde se napojuje D5, R6 a R7, a na východě úsek Satalice–Běchovice (úsek 510), která spojuje R10 a D11 s navazující Štěrboholskou radiálou. Tyto dva úseky dohromady měří necelých 17 km. Celková délka okruhu bude 83 km, ovšem toto číslo se může ještě změnit v závislosti na výběru výsledné varianty (zejména staveb 518–520).

Nově dokončené stavby 512, 513 a 514 spojují dálnici D1 se stavbou 515 ve Slivenci, odkud vede provozovaný okruh až na Ruzyň – stavba 517. Chybějící část okruhu, stavba 511 v další fázi výstavby propojí provozovaný úsek 510 s realizovaným úsekem 512–514 a dále s provozovaným úsekem 515–517. V poslední etapě realizace dojde k výstavbě zbývajících částí 518–520, které okruh zkompletují.

STAVBY 512, 513, 514 A 515
Jihozápadní úsek SOKP je rozdělen na tři novostavby a jednu rekonstrukci. V rámci stavby 512 D1 – Vestec byla postavena jedna z největších křižovatek v republice, dálniční křižovatka Modletice s dálnicí D1. Významnými objekty jsou mosty přes Dobřejovický potok (254 m) a přes Botič (162 m). Stavba se jižně pod Jesenicí napojuje na úsek 513 v prostoru budoucí křižovatky s dálnicí D3.

Stavba 513 Vestec – Lahovice přivádí Silniční okruh kolem Prahy do údolí Vltavy a Berounky. Část trasy až k napojení na Vestecký přivaděč je řešena čtyřpruhem s možností výhledové úpravy na profil osmipruhové komunikace. Poté se trasa dostává k přivaděči Vestec, který se napojuje mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) Písnice. Trasa pak mostními objekty kříží vodoteč a místní komunikace do Hodkovic a přechází do dlouhého zářezu. Následuje křížení silnice III/0031 Dolní Břežany–Písnice, které je opět řešeno nadjezdem s připojením trasy přes MÚK Břežany. V oblasti Točné vstupuje silniční okruh portálem Cholupice do dvou, pro každý směr samostatných, téměř dvoukilometrových tunelů, které procházejí v místech Komořanské stráně. Vyústění obou tunelů je v portálu Komořany, přes který přechází přeložka silnice Pomořany-Zbraslav. Dále následuje nejvýznamnější objekt této stavby, 236 m dlouhý most přes železniční trať Praha–Vrané a přes Vltavu.

Stavba 514 Lahovice – Slivenec začíná v údolí Vltavy a Berounky. V této části je trasa vedena nejnáročnější pasáží celého úseku „tunel-most-tunel“. Na tunel Komořany, ekodukt Šabatka a most přes Vltavu ze stavby 513, stavba 514 navazuje estakádou Lahovice (2 291 m).

Soumostí estakády Lahovice a mostu přes Vltavu dohromady měří 2 527 m a je nejdelším mostem v republice. V údolí je umístěna i druhá nejvýznamnější křižovatka stavby, mimoúrovňová křižovatka Strakonická. Na lahovickou estakádu se napojuje tunel Lochkov (1 661 m). Za tunelem trasa překračuje mostním objektem výběžek Slavičího údolí. Lochkovské údolí je překlenuto unikátním mostem o délce 461 m a výšce asi 65 m. Za mostem je vytvořena mimoúrovňová křižovatka Lochkov s přístupem do obce. Za křižovatkou se stavba napojuje na stávající část SOKP (stavba 515).

Stavba 515 Slivenec – Třebonice prošla generální rekonstrukcí, ve které byl stávající asfaltobetonový povrch nahrazen cementobetonovým povrchem.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
NÁZEV STAVBY: SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY – ÚSEK 512 D1 – JESENICE – VESTEC
Místo stavby: Středočeský kraj
Katastrální území: Jesenice u Prahy, Osnice, Dolní Jirčany, Herink, Modletice, Nupaky, Dobřejovice, Jažlovice, Kuří u Říčan, Čestlice, Zlatníky u Prahy
Investor/Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant DSP: Sdružení Pragoprojekt/Valbek – SOKP 512
Zhotovitel: Sdružení 512 Dálniční stavby Praha, a. s., Skanska DS a. s., Metrostav a. s., PSVS, a. s.
Zahájení výstavby: září 2008
Uvedení do provozu: září 2010
Investiční náklady: 3 326 000 tis. Kč
Délka: 8 750 m
Mostní objekty: 21
Mimoúrovňové křižovatky: 3
NÁZEV STAVBY: SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY – ÚSEK 513 VESTEC – LAHOVICE

Místo stavby:

Praha, Středočeský kraj
Katastrální území: Jesenice, Zlatníky, Písnice, Vestec, Hodkovice, Cholupice, Točná, Komořany, Lahovice, Zbraslav
Investro/Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant RDS: Pragoprojekt, a. s.
Zhotovitel: Sdružení Skanska DS a. s., Skanska BS a. s., Alpine Mayreder Bau GmbH
Zahájení výstavby: listopad 2006
Uvedení do provozu: září 2010
Investiční náklady: 4 520 444 664 Kč
Délka: 8 337 m
Mostní objekty: 26
Mimoúrovňové křižovatky: 3
Tunely: 2
NÁZEV STAVBY: SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY – ÚSEK 514 LAHOVICE – SLIVENEC
Místo stavby: Praha
Katastrální území: Lahovice, Zbraslav, Slivenec, Chuchle, Radotín, Lochkov
Investor/Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Koordinátor RDS: Valbek spol. s r. o.
Zhotovitel: Sdružení Strabag/Hochtief/Bögl
Zahájení výstavby: květen 2006
Uvedení do provozu: září 2010
Investiční náklady: 7 511 021 545 Kč
Délka: 6 030 m
Mostní objekty: 14
Mimoúrovňové křižovatky: 2
Tunely: 1

Ring Road Around Prague – South-western Part
The ring road around Prague (RRAP) is currently the biggest and the most important transport structure which shall have significant impact on the entire transport system in Prague and in the nearby agglomerations after its completion. It connects the motorways and radial roads of class I and II in the direction to the capital city of Prague. The structure is divided into 11 sections (marked as 510–520), four of them have already been in operation for some time, four of them are being prepared and the remaining three parts (512, 513 and 514), which the article deals with, were put into operation on September 20, 2010.

Zdroj: ŘSD ČR,
Foto: Pavel Stančo; letecké: ŘSD

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Strakonická radiálaSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSOKP – úsek 512SOKP – úsek 513SOKP – úsek 514Silniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní část

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Silniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní část (40x)
Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) je v současnosti největší a nejdůležitější dopravní stavbou, která po svém dokončení v...
Přesypané betonové dvouklenbové mosty na Silničním okruhu kolem PrahyPřesypané betonové dvouklenbové mosty na Silničním okruhu kolem Prahy (35x)
Článek sleduje historii pěti nových dvoukleneb na SOKP, stavba 512 a 513, od vzniku návrhu, přes projekt a výrobu až po ...
SOKP 514, most přes Lochkovské údolí - fotografické ohlédnutí (32x)
Drobné ohlédnutí za mostem přes Lochkovské údolí ve fotografii....

NEJlépe hodnocené související články

Pražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – ZlíchověPražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – Zlíchově (5 b.)
Pražský dálniční okruh byl od samého počátku jeho projektování v posledních měsících roku 1938 vždy trasován a projektov...
Starostové žádají ministra o posunutí Pražského okruhu (5 b.)
Kvůli hluku a exhalacím chce 11 starostů z Prahy a středních Čech upravit východní část Pražského okruhu. V dopise adres...
ODPOVĚĎ: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ODPOVĚĎ: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4.6 b.)
V prvním čísle roku 2010 přineslo odborné periodikum SILNICE ŽELEZNICE v části Diskuze názor starosty MČ Suchdol Ing. Pe...

NEJdiskutovanější související články

Pražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdyPražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdy (2x)
Otevření Pražského okruhu v jižní části města zkrátí řidičům, kteří se potřebují dostat na letiště Praha/Ruzyně, dobu jí...
VIDEO: Otevíráme jižní část Pražského okruhu (1x)
Ředitelství silnic a dálnic ČR uvádí do provozu významnou část okruhu hlavního města České republiky. Tolik očekávaný ús...
„Silniční okruh kolem Prahy je v tuto chvíli nejdůležitější částí rozestavěné dálniční sítě,“„Silniční okruh kolem Prahy je v tuto chvíli nejdůležitější částí rozestavěné dálniční sítě,“ (1x)
sdělil v rozhovoru pro časopis SILNICE ŽELEZNICE Ing. Michal Reiter, předseda představenstva a generální ředitel Skanska...