KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Silniční okruh kolem Prahy    ODPOVĚĎ: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“

ODPOVĚĎ: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“

Publikováno: 24.6.2010
Rubrika: Silniční okruh kolem Prahy

V prvním čísle roku 2010 přineslo odborné periodikum SILNICE ŽELEZNICE v části Diskuze názor starosty MČ Suchdol Ing. Petra Hejla. Pan starosta reagoval na původní rozhovor uveřejněný v čísle 5/2009, který se mnou vedla šéfredaktorka časopisu. Rozhovor se zabýval různými aspekty i úskalími přípravy Silničního okruhu kolem Prahy a v neposlední řadě i problematikou negativního vztahu menší části veřejnosti, řízené lokálními a často sobeckými zájmy. Reakce proběhla naprosto očekávaným a standardním způsobem, historicky vlastním celému snažení výše uváděných iniciativ. Jako takovou by ji bylo možno pominout jako již řadu částečně či zcela nepravdivých provolání uveřejňovaných dříve, protože se však jedná o naprosto učebnicovou ukázku metod odpůrců přípravy severozápadního segmentu SOKP, publikovanou navíc v renomovaném časopise, oslovujícím nemalou část odborné veřejnosti, považuji za účelné věnovat více pozornosti jeho názoru. A to jako podkladu, který zobecňuje a popisuje stereotypy obdobných iniciativ na této i dalších stavbách.

PŘEHLED RÉTORICKÝCH ZÁSAD UŽITÝCH V DISKUZNÍM PŘÍSPĚVKU
Zásada č. 1: Přiznat oponentovi alespoň díl pravdy. Splněno. Autor diskuzního příspěvku připouští pravdivost názvu článku. Vše další pak už je pouze účelové, zavádějící až chybné.

Zásada č. 2: Upozornit na prameny sledovaného záměru a nasměrovat je do nejtemnějších období dějin, nepřipustit jakékoliv vylepšení a na vše hledět prizmatem svých zájmů. Splněno. Odkaz na dobu a normalizace, ani zmínka o počínající přípravě aglomeračního okruhu, o příčině paprskovitého uspořádání původních komunikací (z důvodu konfigurace terénu), natož o tom, že dokončený SOKP negativní působení radiál snižuje. Dále pak činy komunistů z dvacátých let minulého století (zadlužili Suchdol, povolili VVN).

Zásada č. 3: Prohodit příčiny a následky a citovat směrnici, jejíž obsah se nesnadno ověřuje. Splněno. Skutečnost, že připravovaná síť páteřních komunikací včetně SOKP na území ČR byla zařazena do transevropské dálniční sítě TEN-T vůbec neznamená, že by záměr výstavby těchto komunikací byl kvalitní, ale naopak, že tento je třeba od základu předělat; že překlady i výklady „Rozhodnutí Rady a Parlamentu EC 1692/96“ se navzájem odlišují, pak již není třeba zmiňovat vůbec, zejména s ohledem na aktuální zastavěnost jiných částí Prahy a Pražského Regionu a skutečnost, že pod MČ Suchdol prochází okruh tunelem.

Zásada č. 4:
Popřít závěry renomovaných firem a nezávislých odborníků, za použití několika odborných výrazů trvat bez opory do hloubky rozpracovaných dokumentů na svém tvrzení. Splněno. Dopravní spolupůsobení Městského okruhu a SOKP je popřeno. Komunikace musí být navrhovány všude stejně široké, protože Praha je do kruhu a všude jsou stejné dopravní zdroje a cíle. A již vůbec nelze akceptovat myšlenku, že by oddálení Silničního okruhu od Městského snížilo jeho dopravní atraktivitu. Ta není žádná. Rovněž komise odborníků, jmenovaných rovným dílem MD a MŽP na základě vládního usnesení (svým rozhodnutím následně zkompromitovaná) pracovala na základě nedostatečných podkladů, jinak by se nemohlo stát, že pro variantu J hlasovali i tři odborníci jmenovaní MŽP.

Zásada č. 5: Využít problémy, způsobené v minulosti kolegy obdobných zájmů, alternativně je možno využít transparentně trpící lidský faktor. Splněno. Odkaz na Jižní spojku (leč bez odkazu na doposud nezprovozněný JZ segment SOKP), maminku s dcerkou, jedoucí do školky mezi kamiony s mandarinkami.

Zásada č. 6: Uvážlivě používat výrazy. Splněno. Použití výrazu „území Suchdola“ v rozsahu „katastrální území Suchdola“ vhodně zkrátí tolik potřebný tunel o 1 km a učiní jej tedy nedostatečným.

Zásada č. 7: Existují pouze ty dokumenty, vyjádření a zákony, které jsou v souladu se záměry sdružením sledovanými. Splněno. O vyhlášení stavební uzávěry v prostoru Suchdola není třeba se zmiňovat, a to už vůbec ne v souvislosti s dubnem 1997 (až územní plán byl schválen na konci roku 1999). Ministerstvo životního prostředí nevydalo „Stanovisko“, kterým byl ukončen proces EIA a ani nebyly stanoveny podmínky pro přípravu, realizaci a provozování varianty J, a už vůbec se později Úřad MČ Suchdol netázal na jeho platnost.

Zásada č. 8: Musí o nás být stále vědět. Zde splněno pouze částečně, odkazy na imaginární aktivisty a exponenty jsou nepostačující, do podvědomí se dostává pouze ten, kdo vystupuje v médiích; při jisté snaze však je lze dohledat na příslušných internetových stránkách, zde však je nezbytné u jednotlivých osobností dodržet utajení údajů o dosaženém vzdělání a zejména jeho směru, aby nepoučený zvědavec neupadl do zbytečných pochybností.

Zásada č. 9: Je třeba dodržet kontinuitu argumentů. Nesplněno. Nelze v jedné části textu uvádět, že varianta J nemá souhrnné stanovisko EIA a v druhé tvrdit, že v roce 2002 MŽP svým stanoviskem doporučilo k realizaci severní variantu „Ss“ a že variantu „J“ připustilo jen podmínečně. Podtrhnout podmínečnost varianty „J“ je lákavé, jistě, zvláště před čtenářem, který se neorientuje v zákoutích legislativy, ale stejně to nepůsobí dobře. Prostě nelze chtít vše.

Zásada č. 10: Tvrzení je třeba opírat o hmatatelné argumenty, bez ohledu na jejich kvalitu a komplexnost. Splněno. Byl zpracován elaborát, pokoušející se řešit tři body rozsáhlé problematiky severozápadního segmentu SOKP, s pozitivním výsledkem porovnání, které vyznělo zcela ve prospěch varianty „Ss“ oproti variantě „J“. A právem, protože autor zavedl komunikaci dálničního typu do ochranného pásma CHKO Větrušické rokle, kde rok před tím orgány činné v ochraně životního prostředí nepřipustily ani cyklostezku, zaměnil ministra dopravy s pořizovatelem územně-plánovací dokumentace a finančních úspor docílil vyškrtáním nákladů na komunikace, které zajišťovaly funkci dopravního systému na obou březích Vltavy.

Zásada č. 11: Jediná pravda je ta naše a kdo ji nepřijímá, je neschopný, směšný, podplacen či lobbyista. Pravda se musí stále znovu opakovat, protože pravdy není nikdy dost. Splněno, násobně. Ředitelství silnic a dálnic ČR je neschopné, protože se ještě stále řídí platnou legislativou, vč. územně plánovací dokumentace, a když se tyto v průběhu doby mění, je ŘSD ČR směšné. Směšné je i tak, protože nechápe výjimečné přínosy varianty Ss, stejně jako starostové obcí na pravém i levém břehu Vltavy severně od hlavního města. Obdobně je tak tomu i se Stavebním odborem MHMP; zde je navíc vhodně aplikována Zásada č. 6, za použití zmínky o krabicích od banánů. Aplikací téže zásady je i obrázek s „jitrnicí“, definující zájmové území pražských lobbyistických struktur – zde uvedeno velmi příhodně, protože co Pražák, to lobbyista, a když už ne každý, pak všichni ti, kteří bydlí v blízkosti kapacitních komunikací převádějících tranzitní dopravu přes centrum hlavního města, bez tunelů, protihlukových opatření, bez naděje na dodržení hygienických limitů. Jsou jich desetitisíce, lobbyistů…

Závěrem bych rád konstatoval, že tato odpověď na texty dřívější je opravdu myšlena poněkud nestandardně a nevážně. Jejím prvotním úmyslem bylo alespoň ve stručnosti dát najevo, že záplavu již léta omílaných polopravd a nesmyslů, často odívaných do roucha vážných informací, jsme četli, nechceme však na ně teď pro tuto chvíli reagovat v dřívějším stylu. Ty samé argumenty, ta samá tvrzení, byly zodpovídány již dříve s plnou vážností, přesto na ně však narážíme znovu a znovu, beze změny, beze stopy porozumění. Za poslední roky byly odeslány řádově dvě desítky dopisů ze strany ŘSD ČR, vysvětlujících, dotazujících se i žádostí MČ Praha-Suchdol, další desítky pak politikům na krajské úrovni, členům vlády, do dolní i horní sněmovny, politickým stranám, jejichž předmětem bylo naopak vysvětlování celé situace a uvádění chybně interpretovaných skutečností na pravou míru. Diskutovat se však má, je to nezbytná součást vyspělé společnosti. Byl bych rád, kdyby tento článek byl pochopen jako součást boje s jednou z lidských vlastností (uvádět, o kterou se jedná, nemohu, protože je to žalovatelné), se kterou boj sice nikdy nemůžeme zcela vyhrát, ale stejně tak nikdy nesmíme tento boj zastavit.

Foto: Pavel Stančo

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Ilustrační fotoIlustrační fotoIlustrační foto

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Silniční okruh kolem Prahy – jihozápadní částSilniční okruh kolem Prahy – jihozápadní část (40x)
Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) je v současnosti největší a nejdůležitější dopravní stavbou, která po svém dokončení v...
Přesypané betonové dvouklenbové mosty na Silničním okruhu kolem PrahyPřesypané betonové dvouklenbové mosty na Silničním okruhu kolem Prahy (35x)
Článek sleduje historii pěti nových dvoukleneb na SOKP, stavba 512 a 513, od vzniku návrhu, přes projekt a výrobu až po ...
SOKP 514, most přes Lochkovské údolí - fotografické ohlédnutí (32x)
Drobné ohlédnutí za mostem přes Lochkovské údolí ve fotografii....

NEJlépe hodnocené související články

Pražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – ZlíchověPražský dálniční okruh: Plánovaný most přes Vltavu v Praze – Zlíchově (5 b.)
Pražský dálniční okruh byl od samého počátku jeho projektování v posledních měsících roku 1938 vždy trasován a projektov...
Starostové žádají ministra o posunutí Pražského okruhu (5 b.)
Kvůli hluku a exhalacím chce 11 starostů z Prahy a středních Čech upravit východní část Pražského okruhu. V dopise adres...
ODPOVĚĎ: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ODPOVĚĎ: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4.6 b.)
V prvním čísle roku 2010 přineslo odborné periodikum SILNICE ŽELEZNICE v části Diskuze názor starosty MČ Suchdol Ing. Pe...

NEJdiskutovanější související články

Pražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdyPražský okruh výrazně zkrátí cestujícím na Letiště Praha dobu jízdy (2x)
Otevření Pražského okruhu v jižní části města zkrátí řidičům, kteří se potřebují dostat na letiště Praha/Ruzyně, dobu jí...
VIDEO: Otevíráme jižní část Pražského okruhu (1x)
Ředitelství silnic a dálnic ČR uvádí do provozu významnou část okruhu hlavního města České republiky. Tolik očekávaný ús...
„Silniční okruh kolem Prahy je v tuto chvíli nejdůležitější částí rozestavěné dálniční sítě,“„Silniční okruh kolem Prahy je v tuto chvíli nejdůležitější částí rozestavěné dálniční sítě,“ (1x)
sdělil v rozhovoru pro časopis SILNICE ŽELEZNICE Ing. Michal Reiter, předseda představenstva a generální ředitel Skanska...