KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Silniční infrastruktura    „Náročná stavba dálnice D48 poskytuje pro nové kolegy výborný materiál k učení,“

„Náročná stavba dálnice D48 poskytuje pro nové kolegy výborný materiál k učení,“

Publikováno: 21.11.2019
Rubrika: Silniční infrastruktura

říká Karel Janírek, stavbyvedoucí divize 4 Metrostavu, který má na starosti miliardovou stavbu D48 Rybí – Rychaltice. Milovník Jeseníků a Vysočiny začínal na dřevostavbách, které ale velmi rychle vyměnil za liniové stavby.

Co vše musí stavbyvedoucí řešit v rámci rekonstrukce D48?
Svou práci jako stavbyvedoucí na rekonstrukci dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice bych rozdělil na dvě roviny – práce na stavbě a práce v kanceláři.

Na stavbě se svými kolegy v první řadě řešíme koordinaci subdodavatelských firem, dohlížíme na kvalitu prováděných prací a udržujeme průběh výstavby v časových mezích stanovenými realizačním harmonogramem. Řídíme a plánujeme práce, které vykonáváme vlastními kapacitami a kontrolujeme dodržování BOZP v celém prostoru staveniště. Dále naše práce zahrnuje komunikaci s technickým dozorem, zajišťování dílčího i celkového geodetického zaměření a laboratorních zkoušek jako ověření správnosti provedení jednotlivých stavebních kroků.

Práce v kanceláři je stejně důležitá a potřebná jako práce na stavbě. Mnohdy na ni ale přichází řada až k večeru, kdy skončí činnosti na úseku stavby. Sem patří zejména kontrola protokolů geodetického vyhodnocení provedeného zaměření a protokolů s výsledky laboratorních zkoušek. Tyto protokoly následně slouží jako kontrola soupisu prací od dodavatele a tvoří podklad pro vytvoření investorské fakturace. Správnost a úplnost protokolů musí být zajištěna i z důvodu pozdějšího vložení do závěrečné zprávy vytvořené kvalitářem stavby. Dále probíhá komunikace s projektantem ohledně provedení díla podle projektové dokumentace a spolupráce s geotechnikem v záležitostech posuzování zemin jako stavebního materiálu. Nedílnou součástí práce stavbyvedoucího je také vedení stavebního deníku s popisem denních činností provedených na každém stavebním objektu.

V čem je pro vás D48 pracovně zajímavá a dělal jste na podobně rozsáhlém projektu? Jaké zkušenosti máte za sebou?
Za svou velkou a důležitou zkušenost považuji podílení se na modernizaci dálnice D1 exit 49 Psáře – exit 56 Soutice. Z pracovního i lidského přístupu kolegů k realizaci tohoto modernizovaného úseku čerpám dodnes. Každá stavba je specifická po stavební stránce, ale spojuje ji komunikace a spolupráce mezi lidmi, kteří jsou součástí stavby a snaží se ji dovést do úspěšného zprovoznění. Snažím se zkušenosti z modernizace D1 i svůj pohled na zkušenosti z D48 předat dál kolegům, u kterých vidím nadšení, zájem a vnímání stavby v širším rozměru přesahujícím pouze určený stavební objekt nebo pověřenou stavební část.

Myslím si, že podílení se na stavbě D48 je příležitost být součástí opravdu velké stavby na území České republiky s hodnotou v miliardách korun. Poznávání nových technologií a nových postupů. Koordinace velkého počtu stavební mechanizace a činností. Spolupráce s kolegy v pracovním týmu a s investorem. Plyne z toho samozřejmě i odpovídající odpovědnost.

V jaké fázi stavba je, co už máte za sebou a co vás do konce roku čeká?
Podstata rekonstrukce úseku dálnice D48 je v jeho rozšíření na kategorii D25,5/120. Stávající komunikace I/48 byla vybudovaná jako směrově nerozdělená čtyřpruhová silnice, která přestala vyhovovat kapacitně a především z hlediska bezpečnosti. S nově realizovaným středním dělícím pásem s osazenými ocelovými svodidly s vysokou zádržností se eliminují na tomto úseku časté dopravní nehody s tragickými následky.

Jelikož se jedná o rekonstrukci dálnice se zachováním průjezdu dopravy, probíhají práce na rozšíření po etapách. V srpnu jsme zprovoznili první polovinu dálnice, na které proběhly největší objemy zemních prací při odkopu zářezů a realizaci vysokých násypů. V této etapě byl také vybudovaný hlavní kanalizační řád, do kterého je zaústěné veškeré povrchové i podpovrchové odvodnění silničního tělesa.

Do konce letošního roku směřujeme provedení veškerých zemních prací na druhé polovině. To je spojené s rozšířením tělesa dálnice, aby na jaře příštího roku mohla proběhnout pokládka vrstvy ze štěrkodrti, která tvoří společně s vrstvou mechanicky zpevněného kameniva a samotným cementobetonovým a asfaltovým krytem konstrukci vozovky.

Jak je složitá logistika stavby a těšíte se na některé milníky?
Logistika je náročná, ale když před zahájením výstavby proběhne pečlivá a přesná příprava, která se už jen na základě aktuálního vývoje na stavbě upravuje, tak se dá zvládnout i takto rozsáhlý projekt jako je rekonstrukce úseku dálnice D48 s více než stovkou stavebních objektů. Pro mě je jediný milník, ke kterému směřuji, spuštění dálnice do provozu bez omezení. A těším se na každý den cesty, kterou musíme ujít, abychom tento milník splnili.

Jak jste se dostal do Metrostavu a proč jste si vybral zrovna tuhle firmu?
Absolvoval jsem stavební fakultu na VUT v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby – zaměřoval jsem se ale na dřevěné konstrukce. Po škole jsem pracoval v projekční kanceláři, kde jsem navrhoval konstrukce z lepeného lamelového dřeva. Ale tato asi půlroční kancelářská zkušenost stavění na papíře mě utvrdila v tom, že svůj další pracovní postup budu směřovat „do výroby“, tedy přímo do realizace staveb.

Po rozeslání životopisu, absolvování přijímacího pohovoru v Metrostavu a následné prohlídky stavby úseku dálnice v probíhající modernizaci mě přesvědčil, abych dřevěné konstrukce vyměnil za liniové dopravní stavby.

Dá se ve stavební sezóně relaxovat, a čím si nejlépe odpočinete?
I ve stavební sezóně se dá relaxovat, i když je ta relaxace několikrát přerušena zvoněním telefonu ze stavby. Často jezdím do Jeseníku, svého rodného města, kde si nejlépe odpočinu při práci na rekonstrukci naší roubenky u lesa a pobytu na horách, ať už pěšky nebo na kole. Jeseníky považuji za nejhezčí a nejpříjemnější hory u nás spolu s Vysočinou, která je pověstná svou produkcí brambor, včelího medu a především okolím, kde krása střídá nádheru. Další forma odreagování a načerpání inspirace nejen ze stavebního prostředí probíhá při návštěvách dalších staveb naší divize Metrostavu po celé republice.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Karel JanírekD48 – probíhající rekonstrukce levého jízdního pásu ve směru na Frýdek‑Místek v rámci druhé etapy výstavby. V dálce vpravo je město Příbor a vlevo Kopřivnice a Štramberk se známou hradní věží – Štramberskou TrúbouD48 – vybudovaný střední dělící pás pro osazení ocelových svodidel zajišťujících bezpečnost provozu. Nový cementobetonový kryt zvýší životnost dálnice, která spojuje Bělotín a Český Těšín a dále navazuje na polskou rychlostní silnici S52D48 – odkop stávajícího zemního tělesa při rozšíření dálnice na kategorii D25,5/120

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konceNové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konce (45x)
Osazením značek „dálnice“ na bývalé rychlostní silnice ke dni 1. 1. 2016 a následné změny v mapách či evidenci byl pouze...
Silniční obchvat KaznějovaSilniční obchvat Kaznějova (39x)
Na podzim letošního roku dokončíme pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby I/27, Kaz...
D5 Oprava CB krytu v km 100,5 – 110,3 vpravoD5 Oprava CB krytu v km 100,5 – 110,3 vpravo (35x)
Dálnice D5 spojuje Prahu s Německem, kde je přes hraniční přechod Rozvadov/Waidhaus napojena na německou dálnici A6. Opr...

NEJlépe hodnocené související články

Ohlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumfOhlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumf (5 b.)
Igor Sedláček pracoval v Polsku pět let a vedl suverénně největší projekt Metrostavu v zahraničí. O výstavbě rychlostní ...
Skanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad BečvouSkanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou (5 b.)
Dnes odpoledne se řidiči poprvé projedou po nové trase dálnice D1 na Moravě. Stavbu v hodnotě téměř 3 miliardy vybudoval...
Modernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dníModernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dní (5 b.)
Nejtěžší část prací má za sebou tým Jiřího Salavy z divize 4 Metrostavu, která modernizuje úsek dálnice D1 u Velkého Mez...

NEJdiskutovanější související články

Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapaPřeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa (1x)
Přeložka silnice III/14539 je významnou spojnicí dvou největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Zhruba 740 m d...
Výstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – ŠevětínVýstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín (1x)
Hlavním cílem projektu je výstavba nového, více než 8 km dlouhého úseku dálnice D3 na území Jihočeského kraje mezi obcem...
Přeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončenaPřeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončena (1x)
Dne 21. září slavnostně skončila výstavba silnice I/49 v úseku Vizovice – Lhotsko ve Zlínském kraji. Stalo se tak o půl ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice