KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Lávka pro pěší v Radotíně

Lávka pro pěší v Radotíně

Publikováno: 3.9.2018
Rubrika: Mosty

Obdobně jako mnoho dalších konstrukcí přes Berounku a Vltavu byla i stávající lávka pro pěší v Radotíně zasažena povodněmi v roce 2002 a následně i 2013. Stávající lávka je z roku 1994 a je navržena jako dvoutrámová zavěšená konstrukce. V roce 2014 byla s ohledem na její havarijní stav provizorně podepřena a provoz byl omezen na jednu osobu. Následně po pádu lávky v Troji byla provedena mimořádná mostní prohlídka, která určila další kritéria pro provoz lávky, a tak bylo na lávku umístěno větrné čidlo, které ovládá semafor pro zákaz vstupu. Současně mimořádná mostní prohlídka stanovila ukončení provozu stávající lávky nejpozději na rok 2020.

Řešení nové lávky vychází z architektonického návrhu ateliéru ANTA a je koncipováno jako visutá konstrukce vizuálně o třech polích s maximálním rozpětím 70,7 m a pylony rozkročenými do tvaru Y. Nová lávka by měla vhodně doplnit velmi exponovanou část nábřeží v Radotíně, tzv. Místo u řeky, napřímit napojení pěší komunikace spojující Radotín se Zbraslaví a zároveň svou konstrukcí netvořit výraznou dominantu, která by konkurovala přilehlému kostelu.

Konstrukce lávky je navržena jako předpjatý pás zavěšený přes lanové a tuhé závěsy na visutých lanech, která jsou atypicky i půdorysně zakřivena. Ve středním poli se nosná lana směrem ke středu rozpětí přibližují k mostovce a v krajních polích přechází od sedel umístěných na pylonech zpět k tělesu opěr. V místě opěr vchází nosná lana plynule do jejich hmoty a jsou kotvena na rubové straně opěry.

Tvar opěr na obou březích Berounky je částečně inspirován přídí lodě, kdy vstupující nosná lana tvoří pomyslnou kotvu. Na radotínské straně opěra navazuje přímo na komunikaci u náměstí Sv. Petra a Pavla, na zbraslavské straně na opěru navazuje s ohledem na výškové řešení násypové těleso z armovaných zemin, které dokončuje napojení na ulici K Radotínu. Pro přenos tahových sil od visutých lan do základů jsou opěry navrženy na pilotách s doplňkovým trvalým kotvením zemními kotvami.

Na nové lávce se obdobně jako na stávající konstrukci předpokládá pohyb pěších i cyklistů, z čehož vychází i řešení zábradlí výšky 1,3 m, které je nad úrovní hladiny průtoku Q2002 navrženo jako téměř neprůtočné z tvrzeného skla a v místě, kde hladina Q2002 zasahuje do profilu zábradlí, navazuje ocelové průtočné zábradlí se svislou výplní shodné výšky (pouze na zbraslavské opěře).

V rámci DSP byla lávka staticky a dynamicky ověřena a s ohledem na její atypické uspořádání byly provedeny zkoušky ve větrném tunelu, které měly za účel ověřit platnost normativních postupů navrhování pro zatížení větrem a zároveň ověřit případnou náchylnost ke ztrátě aerodynamické stability, zejména ke vzniku kroutivě-ohybového flutteru a divergence. Zkoušky ve větrném tunelu byly provedeny v Telči na pracovišti Ústavu teoretické a aplikované mechaniky.

Akademie věd ČR. Na základě výsledků této analýzy bylo možno konstatovat, že lávka vyhoví běžným i kalamitním větrným situacím. Kritická rychlost větru, při které by lávka mohla ztratit aerodynamickou stabilitu, byla určena až na téměř 300 km/h.

V současné chvíli se čeká na vydání stavebního povolení a pracuje se na dokumentaci PDPS. Pokud vše půjde podle plánu, mělo by se tak říkajíc letos kopnout a lávka by měla být dokončena ve druhé polovině příštího roku.

Radotín Pedestrian Bridge
Like many other structures built over the Berounka River and the Vltava River, the Radotín pedestrian bridge was affected by floods in 2002 and 2013. The existing pedestrian bridge was built in 1994 and it was designed as a suspension structure with two beams. In 2014, it was temporarily supported and its operation was limited to one person due to its serious disrepair. Then, after its section fell down in Troja, the pedestrian bridge underwent a special bridge inspection. New operation requirements were determined and resulted in the installation of wind equipment which controls no entry traffic lights. The inspection also determined that the operation of the existing pedestrian bridge would be terminated no later than in 2020.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Lávka pro pěší v RadotíněLávka pro pěší v Radotíně - vizualizaceLávka pro pěší v Radotíně - vizualizaceLávka pro pěší v Radotíně - vizualizaceLávka pro pěší v Radotíně - vizualizace

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Železniční estakáda Sluncová a přechod dilataceŽelezniční estakáda Sluncová a přechod dilatace (66x)
Nové traťové spojení stanic Praha hlavní nádraží, Masarykovo nádraží se stanicemi Praha-Libeň, Vysočany, Holešovice přec...
Přepočet železničního mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek, Červená nad VltavouPřepočet železničního mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek, Červená nad Vltavou (64x)
Předmětem projektu byl přepočet stávající mostní konstrukce podle nových zásad daných Metodickým pokynem pro určování za...
Lávka pro pěší WaltrovkaLávka pro pěší Waltrovka (51x)
V pražských Jinonicích vzniká již od roku 2012 nová moderní městská čtvrť Waltrovka. Společnost Penta Investments postup...

NEJlépe hodnocené související články

PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mostyPONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty (5 b.)
Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve st...
SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V.SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V. (5 b.)
Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní díl...
„Když budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme,“ (5 b.)
říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty Swietelsky stavební....

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...