KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Silniční infrastruktura    Koordinátor přípravy dostavby D7

Koordinátor přípravy dostavby D7

Publikováno: 15.11.2017
Rubrika: Silniční infrastruktura

Dálnice D7 je dálnicí druhé třídy, která vede z Prahy do Chomutova a dále přes Horu Sv. Šebestiána do Německa, kde pokračuje jako silnice č. 174 do Saského města Chemnitz (Saská Kamenice). Jedná se o doplňkový dálniční tah ležící mezi dálnicí D6 (Praha – Karlovy Vary) a dálnicí D8 (Praha – Ústí nad Labem – Drážďany).

POPIS A HISTORIE DÁLNICE D7

Stávající silnice I/7 je postupně přestavována na budoucí čtyřpruh v kategorii R25,5/100 s uvažovanou maximální dovolenou rychlostí 130 km/h. V minulosti již byl zprovozněn úsek z Prahy do Knovíze (osmdesátá léta minulého století) a z Bitozevsi do Chomutova a na státní hranice (2009–13). V prostoru od Slaného (MÚK Knovíz) až do Bitozevsi se jezdí po původní I/7 s výjimkou obchvatu Sulce (postavený v plánované kategorii R25,5/100), obchvatu Slaného a obchvatu Loun, které však byly realizovány pouze v polovičním profilu budoucí dálnice. Právě na chybějící úsek čtyřpruhu od Slaného do Postoloprt je soustředěna činnosti koordinátora.

V minulosti se již na projektech několikrát pracovalo, naposledy v letech 2006–10. V roce 2010 byla příprava ukončena a byla obnovena až v roce 2015, kdy byla zpracovaná tahová a ekonomická studie (sdružení PRAGOPROJEKT a SUDOP PRAHA), která doporučila dostavbu dálnice v kategorii R25,5/100. Na základě této studie rozhodlo Ministerstvo dopravy ČR o obnovení projektové přípravy dostavby dálnice D7. Přes všechny možné varianty (silnice s uspořádáním 2 + 1 nebo R21,5/100) se nakonec rozhodlo o dokončení silnice, tehdy ještě jako rychlostní komunikace, v kategorii R25,5/100.

Změnou zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích se od 1. 1. 2016 stala z rychlostní komunikace R7 dálnice D7 (dálnice II. třídy). Změna v této fázi přípravy přinesla řadu problémů. Ať už se jedná o prostou změnu názvu v dokumentaci, ve smlouvách a stanoviscích dotčených úřadů a správců, ale i například územních rozhodnutí, tak i technické změny. Změnila se maximální dovolená rychlost a s ní i požadavky na směrové a výškové uspořádání dálnice, vzájemné vzdálenosti křižovatek, dopravního značení a tak dále. Změna rychlostní silnice na dálnici byla tedy jedním z prvních oříšků z pozice koordinátora, kdy bylo potřeba udržet veškeré změny napřič všemi úseky, a tedy i různými projektanty v různém stupni projektové přípravy.

Úsek Stupeň Projektant Délka Odhad nákladů
Slaný – hranice stř. kraje DUR SUDOP PRAHA 16,6 km 4,2 mld. Kč
Panenský Týnec DSP NOVÁK & PARTNER 3,5 km 0,7 mld. Kč
Chlumčany DSP NOVÁK & PARTNER 4,4 km 2,1 mld. Kč
Louny DSP PRAGOPROJEKT 6,2 km 1,0 mld. Kč
Postoloprty obchvat DUR PRAGOPROJEKT 4,9 km 1,5 mld. Kč
Postoloprty Realizace SUDOP PRAHA 3,8 km 0,4 mld. Kč

 

ČINNOST KOORDINÁTORA

V prosinci roku 2015 byla zahájena činnost koordinátora projektové přípravy dostavby R7, dnes už dálnice D7. Po úvodním prostudování projektových dokumentací, vyjádření, záznamů z jednání a smluv s projektanty jednotlivých úseků D7, jsme spolu s kolegy zahájili vlastní koordinační činnost, která spočívá zejména v komunikaci mezi investorem a projektantem, ale i mezi jednotlivými projektanty v rámci všech úseků stavby.

Kromě řešení jednotného postupu projektantů se koordinace soustředí na informovanost veřejnosti. Zejména pak přilehlých měst a obcí, dotčených organizací (výrobní podniky, průmyslové zóny), ale i široké laické veřejnosti, která o stavbu jeví velký zájem. Spolu s ŘSD ČR, Správou Chomutov a městem Louny pořádáme pravidelné setkání starostů a podnikatelů ohledně informovanosti a stavu přípravy, problémech a komplikacích na stavbě, ale i pozitivních zprávách týkajících se dostavby dálnice D7.

Jedním ze způsobů předávání informací veřejnosti jsou nové webové stránky (www.dalnice-d7.cz), na jejichž obsahové části se koordinátor podílí od prosince 2016.
'
Nedílnou součástí činnosti koordinátora je účast na všech projednání s dotčenými úřady a správci a koordinace připomínek a projednání napříč všemi připravovanými úseky.

To, že se jedná o významnou stavbu, která je pro místní velice důležitou a významnou součástí dopravní infrastruktury, potvrzuje i fakt, že byl založen Spolek za dostavbu komunikace D7 (členy jsou například města Žatec, Louny a Postoloprty). Předsedou spolku se stal starosta Loun Radovan Šabata, místopředsedkyní Zdeňka Hamousová (senátorka a starostka Žatce).

Součástí činnosti koordinátora je i zpracování harmonogramů přípravy dostavby D7, které jsou pravidelně aktualizovány a slouží jako funkční nástroj pro kontrolu projektantů, ale i investora celé akce. Z harmonogramů je navíc jasně patrná tzv. kritická cesta, která upozorňuje na klíčové kroky vedoucí k získání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení a následně realizace stavby.

V rámci koordinace byl zpracován i dokument shrnující společné prvky nové dálnice tak, aby nedocházelo k technickým a vizuálním rozdílům mezi jednotlivými úseky dálnice. Jedná se na příklad o návrh jednotné skladby vozovek, ale i například typ a barvy protihlukových stěn, zábradlí atd.

V současné době se činnost koordinátora soustředí zejména na majetkoprávní vypořádání, které se ukázalo jako největší riziko na kritické cestě k dokončení. Koordinátor v rámci své činnosti pravidelně sleduje stav majetkoprávní přípravy, a to jak ze strany dodavatele inženýrské činnosti, tak ze strany investora. Za účelem urychlení se pořádají setkání s vlastníky pozemků, jednáme se zástupci města obcí v příslušných katastrech tak, aby byla stavba majetkově vypořádána v co nejkratším termínu. Hlavním úkolem koordinátora je vytváření srozumitelného kontaktu mezi vlastníky a projektantem nebo investorem, řádné vysvětlení problematiky, laické popsání postupu a průběhu celého majetkoprávního vypořádání.

Souběžně s činností koordinátora projektové přípravy funguje i funkce koordinátora EIA (Ing. Martin Dušek, Aquagen). Koordinace EIA se ukázala jako nesmírně složitá vzhledem k tomu, že například obchvat Loun má jednu z nejstarších dokumentací EIA České republice (podle zákona 244/1992 Sb.). Dokumentace EIA navíc nekopírují úseky dle přípravy, ale pokrývají třeba dva úseky naráz (Slaný a Panenský Týnec), ale taky třeba jen polovinu úseku (Chlumčany – jedna polovina úseku má EIA podle zákona 100/2001 Sb. a druhá polovina podle 244/1992 Sb.). Zezávaznění a následná verifikace dokumentací jsou tedy velice komplikované a u dvou úseků jsme museli přistoupit ke zpracování nové dokumentace EIA. Zezávaznění dokumentace EIA je tedy spolu s majetkoprávním vypořádáním největší překážkou na kritické cestě k získání stavebního povolení a následně realizaci stavby.

ZÁVĚR

Závěrem lze říct, že činnost koordinátora se zásadně liší od obvyklé činnosti hlavního inženýra projektu. Odborné znalosti z projektování dopravních staveb jsou sice pro koordinátora výhodou v případě projednávání technických otázek a problémů, mnohem významnější je ale schopnost komunikace s laickou veřejností. V rámci koordinace tak mnohdy významnější roli hrají prezentační a komunikační dovednosti než technická odbornost.

V případě řešení vyloženě odborných otázek mimo můj obor je ale nespornou výhodou obrovské portfolio odborníků a specialistů v rámci SUDOPu PRAHA, kteří ochotně a velice pružně odpovídají na veškeré dotazy a plní úkoly plynoucí z činnosti koordinátora.

Coordinator of the Preparatory Works of D7 Completion
D7 motorway is a second-class motorway which goes from Prague to Chomutov and further through Hora Sv. Šebastiána to Germany, where it continues as road No. 174 to the Saxon city of Chemnitz. It is a supplementary motorway road which is located between the D6 motorway (Prague – Karlovy Vary) and D8 motorway (Prague – Ústí nad Labem – Dresden).

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Mapa dálnice D7Časový harmonogram stavbyD7, situaceD7 Postoloprty – Bitozeves (leden 2017, foto: Jakub Papoušek, KOMOVIA s. r. o.)D7 Postoloprty – Bitozeves (duben 2017, foto: Ing. Karel Tittelbach, KOMOVIA s. r. o.)D7 Postoloprty – Bitozeves (duben 2017, foto: Jakub Papoušek, KOMOVIA s. r. o.)D7 Postoloprty – Bitozeves (duben 2017, foto: Jakub Papoušek, KOMOVIA s. r. o.)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Chceme náš tým ještě rozšířit, posílit a investovat do vybaveníChceme náš tým ještě rozšířit, posílit a investovat do vybavení (46x)
Ing. Pavel Vacek je od března novým ředitelem odštěpného závodu Dopravní stavby Východ, oblast Hradec Králové, společnos...
Nové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konceNové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konce (43x)
Osazením značek „dálnice“ na bývalé rychlostní silnice ke dni 1. 1. 2016 a následné změny v mapách či evidenci byl pouze...
Asfalt modifikovaný pryžovým granulátem – tichý a ekologický kryt vozovek nové generaceAsfalt modifikovaný pryžovým granulátem – tichý a ekologický kryt vozovek nové generace (41x)
Použití asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem (CRmB, Asphalt Rubber) při pokládkách krytových a podkladních vrstev ...

NEJlépe hodnocené související články

Ohlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumfOhlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumf (5 b.)
Igor Sedláček pracoval v Polsku pět let a vedl suverénně největší projekt Metrostavu v zahraničí. O výstavbě rychlostní ...
Skanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad BečvouSkanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou (5 b.)
Dnes odpoledne se řidiči poprvé projedou po nové trase dálnice D1 na Moravě. Stavbu v hodnotě téměř 3 miliardy vybudoval...
Modernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dníModernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dní (5 b.)
Nejtěžší část prací má za sebou tým Jiřího Salavy z divize 4 Metrostavu, která modernizuje úsek dálnice D1 u Velkého Mez...

NEJdiskutovanější související články

Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapaPřeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa (1x)
Přeložka silnice III/14539 je významnou spojnicí dvou největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Zhruba 740 m d...
Výstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – ŠevětínVýstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín (1x)
Hlavním cílem projektu je výstavba nového, více než 8 km dlouhého úseku dálnice D3 na území Jihočeského kraje mezi obcem...
Přeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončenaPřeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončena (1x)
Dne 21. září slavnostně skončila výstavba silnice I/49 v úseku Vizovice – Lhotsko ve Zlínském kraji. Stalo se tak o půl ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice