KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Silniční infrastruktura    I/65 Kremnica – Kremnické Bane

I/65 Kremnica – Kremnické Bane

Publikováno: 27.7.2018
Rubrika: Silniční infrastruktura

Silnice I/65 je významnou silnicí spojující město Martin s Kremnicou a Žiarom nad Hronom (nákres. č.1). Na přelomu července a srpna 2016 se po nadměrných dešťových srážkách v Kremnických Baních rozvodnil Kremnický potok a způsobil značné sesuvy na tělese komunikace I/65. Následně byl v předmětném úseku vyhlášen havarijní stav. Rekonstrukce probíhala také proto, že silnice I/65 v úseku Kremnica – Kremnické Bane měla nevyhovující směrové vedení a šířkové uspořádaní pro silnici I. třídy. Stavebně – technický stav silnice v daném úseku neodpovídal významu této komunikace.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

 • Název stavby: I/65 Kremnica – Kremnické Bane
 • Kraj: Banskobystrický (Slovensko)
 • Druh stavby: Rekonstrukce
 • Stavebník: Slovenská správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica (Slovensko)
 • Projektant: Dopravoprojekt, a. s. Bratislava, Divízia Zvolen

ZÁKLADNÍ PARAMETRY STAVBY

 • Předání staveniště: 21. 10. 2016
 • Spuštění provozu: 15. 11. 2017
 • Dokončení stavby: 30. 6. 2018
 • Délka rekonstrukce komunikace I/65: 1 472,58 m + cca 2 000 m prodloužení trasy
 • Celková délka opěrných zdí: 641,5 m
 • Celková délka zárubních zdí: 843,3 m včetně zárubních zdí v obci Kremnické Bane 
 • Gabionové zdi při úpravě Kremnického potoka: 227 m
 • Přeložky inženýrských sítí: 8× (voda, Telekom, vedení NN, VO, rozhlas)
 • Zatrubnění potoka: 343 m
 • Odkopy: 74 500 m3
 • Betony: 2 750 m3 + 7 000 m3
 • Stříkaný beton (torkret): 1 200 m3
 • Podkladní vrstvy nestmelené: 8 077 m3
 • Frézování asfaltových ploch: 6 426 m3
 • Asfalty: 4 032 m3 + 1 580 m3
 • Zemní hřebíky: 27 500 m (stabilizace svahů)
 • Zemní lanové kotvy předepnuté: 2 270 m
 • Přebytek výkopové zeminy: 46 654 m3 odvezený na skládku

Současně se silnicí došlo k úpravě toku Kremnického potoka a zabezpečila se stabilita tělesa komunikace a přilehlých svahů. Silnice před rekonstrukcí neměla přídavný pruh pro pomalá vozidla, a to byl také jeden z důvodů rekonstrukce. Dalším důvodem bylo dobudování chodníku pro pěší v intravilánu, protože přístup k obytným domům je po silnici nebezpečný a v zimním období byl vzhledem k sněhovým bariérám téměř nemožný.

Stávající vjezdy k obytným domům a přístupy na polní cesty se v rámci stavby upravily v nevyhnutelném rozsahu s plynulým napojením na stávající stav. Součástí stavby bylo i vybudování dvou nově navržených autobusových zastávek v intravilánu města Kremnica. Rekonstrukce celého úseku probíhala za úplné uzavírky, vyjma vozidel místních obyvatel. Před samotnou rekonstrukcí proto došlo v první řadě k opravě objízdné trasy, která měřila cca 11 km.

Část úseku v délce cca 900 m se nachází v intravilánu města a zbytek trasy je v extravilánu. Směrové vedení trasy a potoka je v úzkém koridoru. Z obou stran se tyčily strmé svahy a svahy sesuvných území, a právě složitá geologie v zájmovém území komplikovala celou výstavbu.

Trasa rekonstrukce cesty a její rozšíření na příslušnou kategorii MZ 9/60 (redukovaná MZ 14/60) – intravilán a C 9,5/60 extravilán s pruhem pro pomalá vozidla je vedená v maximální míře s využitím stávající trasy, a proto je nutné stávající nevyhovující opěrné a zárubní zdi vybourat a zrealizovat nové. Sanační a stabilizační opatření tvořila značnou část stavebních prací.

SO 220 – ZÁRUBNÝ MÚR V KM 0.115 – 0.533 VĽAVO

Stavební objekt v podtitulu patří mezi technologicky nejnáročnější stavební části na celém projektu. Na základě výsledků IGP a geotechnických posouzení bylo navrženo stěnu výkopu ve sklonu 5:1 zabezpečit pomocí hřebíkované zeminy v kombinaci s torkretem (stříkaný beton vyztužený KARI sítěmi) a následným obložením gabionem. Celková délka zdi je 418,225 m. Délka kotvené části zdi je 252,595 m. Kotvení zárubní zdi lanovými kotvami délky 18 m je navržené v místech sesuvu, aby byly zachycené účinky sesuvu.

SO 225-00 ZÁRUBNÝ MÚR V KM 0,573 – 0,706 VPRAVO

Zárubní zeď SO 225-00 je situovaná na pravé straně SO 101-00 ve směru staničení, zabezpečuje zářezový svah. Zeď je třístupňová. První a druhý stupeň zdi je realizovaný jako hřebíkovaná zemina v kombinaci s torkretem (stříkaný beton vyztužený KARI sítěmi) a následným obložením gabionem. Třetí stupeň je klasická gabionová konstrukce ve sklonu 10:1.

Co se týče hlavní trasy – SO 101 Cesta I/65, tak pro návrh směrového i výškového vedení byl limitujícím faktorem bod napojení ZÚ a KÚ.

Z důvodu rozšíření stávající silnice o jeden jízdný pruh v místech, kde byl terén z pravé strany k potoku hodně příkrý, bylo projektantem navrženo zatrubnění potoka na 6 místech trasy. Tímto řešením se minimalizovaly zemní práce. Celkové délka zatrubnění potoka je 343,7 m.

Zatrubnění potoka bylo realizováno prefabrikovanou konstrukcí klenbového tvaru s monolitickým dnem. Skládá se ze dvou bočních dílů křivkového profilu a klenbového prefabrikovaného stropu.

Termín realizace díla se z důvodu mimořádné události prodloužil do 30. června 2018. Jednalo se o sesuv svahu v km 1,160 – 1,180.

Při realizaci stavebního objektu SO 240-04 (část A) Zatrubnění potoka v KM 1,160 – 1,180 došlo při vydatných deštích z důvodu trhliny ve svahu a nestability svahu dne 18. dubna 2017 k sesuvu svahu, který strhl klincovanou (hřebíkovanou) stěnu spolu s geotextílií a rostoucím porostem. Následně se začala po odsouhlasení objednatele realizovat sanace sesuvu.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY HLAVNÍ TRASY

 • Délka trasy: 1 472,58 m
 • Rmin (směrový): 170 m
 • Rmin (výškový): 3 000 m
 • Maximální podélný sklon: 6,03 %
 • Minimální podélný sklon: 3,04 %

I/65 Kremnica – Kremnické Bane
I/65 Highway is a significant route connecting the city of Martin with Kremica and Žiar nad Hronom (fig. No 1). At the turn of July – August 2016, the stream Kremnický potok overflowed the banks in the municipality of Kremnické Bane after excessive rainfalls and caused significant erosions at the highway. The reconstruction was also necessary due to its direction lanes and width, which were both inconvenient for a class I highway. From the viewpoint of its structural and technical situation, the given section did not correspond with the significance of this highway. At the same time, Kremnický potok was regulated and stability of the highway was thus ensured.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Pohled na SO 225-00 Zárubní zeď v km 0,573-0,706 vpravo, hlavní trasa SO 101-00 Cesta I/65, zbytky původní cesty I/65SO 220-00 Zárubní zeď v km 0,115-0,533 vlevo, hlavní trasa SO 101-00 nedokončený pruh pro pomalá vozidlaSO 222-02 Zárubní zeď v km 0,890-0,950 vlevo (pravá část snímku), vlevo SO 226-00 Opěrná zeď v km 0,751 11-0,932 27 vpravo a Úprava koryta potokaNákres 1 – Přehledná situace stavbyNákres 2 – SO 220-00 Vzorový příčný řezNákres 3 – SO 225-00 Vzorový příčný řezSO 101-00 Cesta I/65 v horní části trasy, SO 240-04 Zatrubnění potoka v km 1,160-1,180 (část A a B)SO 240-04 (část A) budování zatrubnění potoka a SO 227-00 Opěrná zeď v km 1,053 54-1,355 00 vpravoSO 240-02 Zatrubnění potoka v km 0,547-0,775 (část 2)SO 240-03 Zatrubnění potoka v km 1,080-1,100Poškozená sanace svahu vlivem sesuvu nad SO 240-04Oprava sesuvu – vrtání hřebíků do již zatvrdlého torkretuOpravené místo sesuvu – chybí sítě KRISMER a výplň kamenivem

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konceNové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konce (40x)
Osazením značek „dálnice“ na bývalé rychlostní silnice ke dni 1. 1. 2016 a následné změny v mapách či evidenci byl pouze...
Aplikácie vystužených oporných múrov pomocou systému Green Terramesh na niektorých stavbách v ČRAplikácie vystužených oporných múrov pomocou systému Green Terramesh na niektorých stavbách v ČR (34x)
Vystužené horninové konštrukcie sú v posledných rokoch veľmi častou technológiou používanou pri budovaní oporných konštr...
Silniční obchvat KaznějovaSilniční obchvat Kaznějova (29x)
Na podzim letošního roku dokončíme pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby I/27, Kaz...

NEJlépe hodnocené související články

Ohlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumfOhlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumf (5 b.)
Igor Sedláček pracoval v Polsku pět let a vedl suverénně největší projekt Metrostavu v zahraničí. O výstavbě rychlostní ...
Skanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad BečvouSkanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou (5 b.)
Dnes odpoledne se řidiči poprvé projedou po nové trase dálnice D1 na Moravě. Stavbu v hodnotě téměř 3 miliardy vybudoval...
Modernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dníModernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dní (5 b.)
Nejtěžší část prací má za sebou tým Jiřího Salavy z divize 4 Metrostavu, která modernizuje úsek dálnice D1 u Velkého Mez...

NEJdiskutovanější související články

Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapaPřeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa (1x)
Přeložka silnice III/14539 je významnou spojnicí dvou největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Zhruba 740 m d...
Výstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – ŠevětínVýstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín (1x)
Hlavním cílem projektu je výstavba nového, více než 8 km dlouhého úseku dálnice D3 na území Jihočeského kraje mezi obcem...
Přeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončenaPřeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončena (1x)
Dne 21. září slavnostně skončila výstavba silnice I/49 v úseku Vizovice – Lhotsko ve Zlínském kraji. Stalo se tak o půl ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice