KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Silniční infrastruktura    I/37 Pardubice – Trojice, II. etapa – kolony aut na průtahu městem na ústupu

I/37 Pardubice – Trojice, II. etapa – kolony aut na průtahu městem na ústupu

Publikováno: 30.10.2017
Rubrika: Silniční infrastruktura

Silnice I/37 tvoří hlavní dopravní tepnu východočeského regionu. Tato komunikace spojuje kraj Královéhradecký, Pardubický a kraj Vysočina. Silnice je vedena v trase Trutnov – Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Žďár nad Sázavou – Velká Bíteš. Stavba „I/37 Pardubice – Trojice“ se nachází přímo v Pardubicích, přičemž tvoří část kapacitního průtahu městem. Původní šířkové uspořádání již nevyhovovalo intenzitám dopravy přesahujícím 24 tis. vozidel denně, což z tohoto úseku dělá nejzatíženější komunikaci Pardubického kraje. Není proto divu, že se zde tvoří každodenní dlouhé kolony.

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

  • Investor: ŘSD ČR, Správa Pardubice
  • Zhotovitel: Společnost M‑SILNICE, EUROVIA a MADOS – Trojice, II. etapa
  • Vedoucí sdružení: M‑SILNICE a. s.
  • Způsob financování: SFDI, spolufinancování z OPD2
  • Finanční objem: 368,2 mil Kč bez DPH
  • Projektant RDS: M‑PROJEKCE s. r. o.
  • Termín předání staveniště: 2. 3. 2015
  • Termín zprovoznění: 2. 11. 2017

POPIS STAVBY

Předmětem stavby je zkapacitnění téměř kilometrového úseku komunikace I/37 formou přistavění jízdního pásu východním směrem a rekonstrukce stávající vozovky. Nacházela se zde dvojice již nevyhovujících mostů přes železniční tratě, které byly demolovány a na jejich místě postaveny nové šířkově vyhovující mosty. Rovněž došlo ke zbudování 600 metrů dlouhé a až 8 metrů vysoké úhlové zdi držící násyp rozšířené komunikace a okružní křižovatky MOK Závodiště.

SPECIFIKA STAVBY

Prvním je bezprostřední blízkost rafinerie Paramo, která byla za druhé světové války jedním z hlavních cílů spojeneckých náletů a očekávaly se zde nálezy nevybuchlých pum hmotnosti 500 liber. Z důvodu minimalizování rizika zde probíhal rozsáhlý plošný i hloubkový pyrotechnický průzkum pomocí magnetometrie. Avšak i následující historická etapa, při které se na ekologii příliš nehledělo, znamenala komplikaci v podobě kontaminace okolní půdy vedlejšími produkty rafinace. Vyskytovaly se zde i výrony dehtů z podloží či zakopaná cisterna s asfaltem.

Druhým specifikem je sevření stavby hned trojicí železničních tratí, přičemž jedna z nich, koridor Pardubice – Praha, patří k vůbec nejzatíženějším úsekům v ČR. Zde bylo nutné z důvodu bezpečnosti vybudovat takzvané neutrální pole, což je beznapěťový úsek elektrifikované trati, který vlaky projíždí pouze setrvačností. Ke stejné úpravě došlo i na trati Pardubice – Hradec Králové. Zde byl zřízen i provizorní železniční přejezd, který byl jediným vjezdem na nejsložitější část stavby obsahující mimo jiné dvojici mostních objektů, tubus podchodu a lávku pro pěší.

POSTUP VÝSTAVBY

Určujícím faktorem postupu výstavby byl požadavek investora na kompletní zachování provozu na komunikaci I/37. Z tohoto důvodu musela být zakázka rozdělena do tří etap. První spočívala v provedení pyrotechnického průzkumu, přeložek inženýrských sítí, zřízení neutrálních polí a zejména výstavba mostního provizoria typu MMT-100 nahrazujícího demolovaný most přes hradeckou trať. Jeho opěry byly vyskládány z téměř dvou set kusů prefabrikovaných rámových propustků typu IZM kladených nastojato do výšky osmi metrů. Dále bylo nezbytné provést zajištění stávajícího násypového tělesa pomocí kotvených pilotových pažících stěn až 10 metrů vysokých v délce 200 metrů.

Druhá etapa byla zahájena převedením dopravy na výše zmíněné mostní provizorium a následnou demolicí původního mostu z roku 1959 překlenujícího hradeckou trať. Jeho nosná konstrukce byla tvořena prefabrikovanými nosníky typu KA-61 výšky 870 mm. Po přerušení příčného předpětí byly nosníky podélně rozřezány diamantovými lany a dvojicí jeřábů (LTM 500 a 300) jednotlivé segmenty sneseny. Na uvolněném místě následovala výstavba nového mostu, jehož nosná konstrukce je tvořena 27 ocelovými nosníky výšky 970 mm spřaženými železobetonovou mostovkou. Vzhledem k různé délce opěr (43 × 52 m) jsou uspořádány vějířovitě.

Dalším budovaným objektem byl levý most přes koridorovou trať. Zde byl způsob výstavby volen s absolutní minimalizací prací nad železniční tratí a tím i maximální bezpečností. Nosná konstrukce sestávající se z ocelových nosníků výšky 1 010 mm byla kompletně sestavena na zařízení staveniště, následovalo bednění a nadbetonování 80 mm tenké spřahující desky tvořící ztracené bednění. Tímto způsobem byly vytvořeny jednotlivé T nosníky o hmotnosti 28 tun, podvěšeno odvodnění a další IS a při noční výluce osazeny nad koridor. Následovalo spřažení mostovkou betonovanou na takto připravené ztracené bednění bez nutnosti dalšího omezování provozu pod nosnou konstrukcí.

Dále byla realizována úhlová opěrná zeď dlouhá 600 metrů a vysoká až 8 metrů držící nově zbudovaný násyp komunikace a okružní křižovatka MOK Závodiště. Vše vyvrcholilo na konci roku 2016 převedením dopravy z původní trasy komunikace I/37 na nově zbudovaný jízdní pás včetně dvojice výše uvedených mostů.

To umožnilo zahájení poslední třetí etapy výstavby. A hned první úkol byl zřejmě nejsložitější fází celé stavby. Jednalo se o bezpečnou demolici původního mostu z roku 1959 vedoucího přes první železniční koridor a dvojici vlečkových kolejí. Nosná konstrukce byla z devíti atypických nosníků obdobného průřezu jako KA-61 výšky 1 100 mm. Po provedení diagnostiky a zjištění stavu předpínacích lan byl zvolen nejbezpečnější možný způsob demolice, respektive snesení. Na každý z nosníků byl umístěn transportní nosník (dvojice nosníků I 1000) a pomocí vysokopevnostních táhel došlo k vyvěšení konstrukce tak, aby mohly být jednotlivé prefabrikované nosníky podélně rozřezány diamantovými lany. Takto připravené segmenty o celkové váze 90 tun poté dvojice jeřábů (LTM 500 a 300) snesla na vedle zbudovaný nový most.

Uvolněné místo zaujal nyní dokončovaný nový most, který byl po předchozí pozitivní zkušenosti opět budován formou nadbetonávky na zařízení staveniště a tím vytvoření jednotlivých T nosníků. Současně probíhala rekonstrukce původní vozovky včetně opěrných zdí a byla dokončena demolice již nepotřebného mostního provizoria.

ZÁVĚR

V současné době je stavba těsně před svým dokončením (11/2017) a nezbývá než popřát jejím uživatelům mnoho spokojených kilometrů. V neposlední řadě bych rád poděkoval celému projektovému týmu a všem, kteří se na zakázce podíleli, za spolupráci a osobní nasazení, bez kterého by úspěšná realizace této technicky složité stavby nebyla možná.

I/37 Pardubice – Trojice, Stage 2 – Tailbacks on Through Roads Are Retreating
I/37 road serves as the main road of East Bohemia. The road connects the regions: Hradec Králové, Pardubice and Vysočina, in particular: Trutnov – Jaroměř – Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Žďár nad Sázavou – Velká Bíteš. The I/37 Pardubice – Trojice section is located directly in Pardubice, where it forms a part of the capacity through road. The original width layout was no longer sufficient for the traffic intensity exceeding 24,000 vehicles/day, which made it the busiest road in Pardubice Region. Therefore, it is no wonder that long tailbacks were formed there every day.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Koordinační situace v prostoru křížení železničních tratí 010 a 030Příčný řez levého mostu přes trať Praha – Česká TřebováVzorový příčný řez hlavní trasouDemolice původního mostu pomocí transportních nosníkůPohled na stavbu severním směrem 08/2016Mostní provizorium před výsunem na prefabrikované opěryPohled na stavbu jižním směremPohled na stavbu severním směrem

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Chceme náš tým ještě rozšířit, posílit a investovat do vybaveníChceme náš tým ještě rozšířit, posílit a investovat do vybavení (46x)
Ing. Pavel Vacek je od března novým ředitelem odštěpného závodu Dopravní stavby Východ, oblast Hradec Králové, společnos...
Nové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konceNové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konce (43x)
Osazením značek „dálnice“ na bývalé rychlostní silnice ke dni 1. 1. 2016 a následné změny v mapách či evidenci byl pouze...
Asfalt modifikovaný pryžovým granulátem – tichý a ekologický kryt vozovek nové generaceAsfalt modifikovaný pryžovým granulátem – tichý a ekologický kryt vozovek nové generace (41x)
Použití asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem (CRmB, Asphalt Rubber) při pokládkách krytových a podkladních vrstev ...

NEJlépe hodnocené související články

Ohlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumfOhlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumf (5 b.)
Igor Sedláček pracoval v Polsku pět let a vedl suverénně největší projekt Metrostavu v zahraničí. O výstavbě rychlostní ...
Skanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad BečvouSkanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou (5 b.)
Dnes odpoledne se řidiči poprvé projedou po nové trase dálnice D1 na Moravě. Stavbu v hodnotě téměř 3 miliardy vybudoval...
Modernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dníModernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dní (5 b.)
Nejtěžší část prací má za sebou tým Jiřího Salavy z divize 4 Metrostavu, která modernizuje úsek dálnice D1 u Velkého Mez...

NEJdiskutovanější související články

Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapaPřeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa (1x)
Přeložka silnice III/14539 je významnou spojnicí dvou největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Zhruba 740 m d...
Výstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – ŠevětínVýstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín (1x)
Hlavním cílem projektu je výstavba nového, více než 8 km dlouhého úseku dálnice D3 na území Jihočeského kraje mezi obcem...
Přeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončenaPřeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončena (1x)
Dne 21. září slavnostně skončila výstavba silnice I/49 v úseku Vizovice – Lhotsko ve Zlínském kraji. Stalo se tak o půl ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice