KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Silniční infrastruktura    Betonové vozovky pro velkou zátěž bez vyjíždění kolejí

Betonové vozovky pro velkou zátěž bez vyjíždění kolejí

Publikováno: 23.11.2018
Rubrika: Silniční infrastruktura

Rostoucí provoz a důležitost silnic pro přepravu klade vysoké nároky na kapacitu i kvalitu našich silnic. Tichou, bezpečnou a celkově komfortní jízdu za všech povětrnostních podmínek nabízí realizace betonových vozovek. Jejich volba je také cestou, jak snížit náklady na opravy a zároveň minimalizovat počet uzavírek silničního provozu. Betonové vozovky mají totiž oproti čistě asfaltovým vozovkám až dvojnásobnou životnost bez nutnosti oprav a minimální provozní náklady na údržbu a rekonstrukce během životního cyklu. Společnost CEMEX navíc významně zrychluje celou realizaci – pokroková technologie válcovaného betonu umožňuje obnovit plný provoz už po dvou dnech.

Technologie válcovaného betonu (Roller Compacted Concrete – RCC) společnosti CEMEX spojuje výhody tuhé betonové vozovky, jako je dlouhodobá životnost a pevnost, a jednoduchý stavební postup, který se uplatňuje při stavbě asfaltových vozovek. Válcovaný beton CEMEX má podobné pevnostní charakteristiky a obsahuje stejné základní složky jako běžný beton, ale má odlišné složení směsi. Největší rozdíl mezi válcovaným a standardním betonem pro stavbu vozovek je ve vyšším obsahu jemného kameniva, který umožní vytvoření uzavřené a těsné struktury a dokonalé zhutnění. Směs z válcovaného betonu je speciálně navržena pro strojní pokládku asfaltovým finišerem a zaválcování silničními tandemovými válci.

MINIMÁLNÍ NÁROKY NA ÚDRŽBU VOZOVKY

Největší výhodou betonových vozovek je jejich vysoká pevnost (v tlaku 30 MPa až 50 MPa), a trvanlivost. Snadno vydrží velké bodové a opakující se zatížení. Díky těmto vlastnostem eliminuje běžné problémy, které jsou tradičně spojené s jinými typy vozovek, jako je vznik výtluků a vyjíždění kolejí. Beton v podstatě působí jako pevný „most“, který roznáší zatížení na velkou plochu podkladních vrstev. Zatížení a napětí jsou rozloženy po celé ploše podloží vzhledem k tuhosti a pevnosti betonové desky. Odpadají tak nutné opravy a jsou minimalizovány nároky na údržbu. Betonové vozovky lze konstruovat na 25 let a více, doba do první opravy je přitom asi třikrát delší než u jiných typů silnic, například asfaltových.

Válcovaný beton může mít pevnost v tlaku a ohybu srovnatelnou s cementobetonovým krytem. Podobně jako cementobetonový kryt i válcovaný beton velmi dobře odolává otěru i při vysokém stupni zatížení a vysoké intenzitě dopravy. Válcovaný beton je odolný vůči poškození způsobenému pohonnými hmotami, oleji a je mrazuvzdorný.

BETONOVÉ VOZOVKY PŘINÁŠEJÍ DLOUHODOBÉ ÚSPORY

Zatímco náklady na výstavbu komunikací z válcovaného betonu jsou srovnatelné a často i nižší než u hutněných asfaltových vozovek, dlouhodobé náklady na údržbu RCC betonových vozovek jsou mnohem nižší. Ve srovnání s asfaltovými silnicemi přinášejí úsporu až 30 % za dobu životnosti vozovky. Při správném návrhu konstrukce a správném provedení jsou provozní náklady minimální.

BETON JAKO RECYKLOVATELNÝ MÍSTNÍ PRODUKT

Do budoucna navíc silnice musejí splňovat více než jen trvanlivost a odolnost, ale také např. podporovat bezpečnost silničního provozu, nízkou spotřebu paliv, omezení vlivu na kvalitu životního prostředí i klimatu. Výhodou betonu je z tohoto pohledu fakt, že je recyklovatelný a ve formě recyklátu jej lze znovu použít. Kromě toho je beton z hlediska udržitelného rozvoje místním produktem (tj. produktivita, zaměstnanost a přidaná hodnota ovlivňuje celý region). Také použité suroviny mají místní původ – jeho základem je vždy kamenivo, cement a voda.

Beton je k životnímu prostředí šetrný materiál. Jeho výroba, např. v porovnání s asfaltem méně zatěžuje životní prostředí. Zatímco cesta asfaltu začíná těžbou ropy a převozem do rafinérií, pokračuje zahříváním v obalovně a následně i při pokládce za tepla, výroba betonu je rychlá a minimálně energeticky náročná. Při kontaktu asfaltu s vodním prostředím a působením vysokých teplot se mohou uvolňovat toxické látky, z betonu se žádné látky nebezpečné pro životní prostředí neuvolňují. Při zimní údržbě betonových vozovek je potřeba menší množství posypových materiálů a solí.

ÚSPORY ENERGIÍ PŘI OSVĚTLENÍ MĚST I TUNELŮ

Betonové vozovky jsou typické svým světlým odstínem, který nabízí lepší viditelnost, protože v porovnání s černými povrchy pohlcuje méně světla. V praxi to znamená, že požadavky na osvětlení jsou výrazně nižší, takže lze snížit spotřebu energie na osvětlení nejen ve městech, ale také třeba v tunelech.

V létě navíc nedochází k nadměrnému přehřívání povrchu konstrukce, což se může pozitivně projevit ve městech omezením efektu tepelného ostrova. Díky vyhřátému asfaltu a holým budovám totiž bývá průměrná teplota na ulicích města výrazně vyšší než mimo město. To, co může být považováno za výhodu v zimě je ale v horkých letních měsících problematické. Světlý betonový povrch je naopak výrazně chladnější než jiné typy vozovek, ve srovnání s asfaltem se v horkém počasí jedná i o více než 15 °C. Využívání betonových vozovek ve městech tak zvyšuje pohodlí, protože tolik nepřispívá k zvýšení okolní teploty, a snižuje riziko zdravotních obtíží obyvatel.

NIŽŠÍ SPOTŘEBA POHONNÝCH HMOT

Betonové vozovky mají tuhý povrch, který se pod koly automobilů deformuje méně než jiné povrchy. Tento efekt označovaný jako deflexe je prostým okem neviditelný, ale významně snižuje spotřebu pohonných hmot. Studie, které jsou k dispozici pro nákladní automobily, prokázaly, že se jedná o úsporu 4,5 litru paliva na 1 000 km. To má za následek snížení emisí CO2 na 100 000 km okolo 1 200 kg a úsporu pohonných hmot v objemu asi 450 litrů nafty.

VYŠŠÍ BEZPEČNOST DÍKY RYCHLÉ VÝSTAVBĚ

Pokládka vozovky z válcovaného betonu je jednoduchá, rychlá a hospodárná. Hlavním důvodem je, že neobsahuje žádnou přidanou výztuž nebo kotvicí prvky a ani nevyžaduje bednění nebo jiné rozsáhlé stavební práce. Vozovky realizované technologií válcovaného betonu společnosti CEMEX mohou být zatíženy do 48 hodin. Válcovaný beton má navíc dostatečnou únosnost, aby umožnil občasný přejezd vozidly, jako jsou osobní automobily a lehká nákladní auta, ihned po finálním zhutnění bez poškození nebo rozrušení již zabudovaného materiálu. Důvodem je fakt, že zhutňovací proces vytváří vysoké vnitřní tření mezi jednotlivými zrny kameniva a dochází tak k vzájemnému zaklínění jednotlivých frakcí.

Velké finišery, které se používají pro realizaci cementobetonových krytů na dálnicích, potřebují hodně prostoru, a proto nemohou být použity pro menší realizace. Řešením je právě realizace technologie válcovaného betonu, která může být díky menším a kompaktnějším rozměrům technických zařízení využita i na limitovaném prostoru komunikací nižších tříd, parkovacích místech, zastávkách městské hromadné dopravy apod.

VOLBA PRO SILNĚ ZATĚŽOVANÉ KOMUNIKACE

Válcovaný beton se úspěšně uplatňuje při výstavbě nejrůznějších typů komunikací, především právě v místech silného zatížení. Velmi dobrou volbou je při stavbě komunikací v intravilánech obcí, silnic II. a III. tříd, křižovatek ve městech, zastávek městské hromadné dopravy, vysoce zátěžových zpevněných ploch pro průmyslové a skladovací areály. Často je využíván na parkovacích místech dálničních odpočívadel a na komunikacích s pomalu jedoucími a zastavujícími se nákladními vozidly. Válcovaný beton nachází velice dobré využití také při rekonstrukci vozovek jako krytová či podkladní vrstva anebo v kompozitní vozovce s horní obrusnou asfaltovou vrstvou, kde tvoří pevný a odolný základ.

Společnost CEMEX poskytuje také široké služby spojené s výstavbou – poradenství, zpracování projektu na míru, a to včetně projektové dokumentace, nebo návrh optimalizace složení vozovky. Více informací o betonových vozovkách CEMEX hledejte na www.cemex.cz nebo na www.valcovany‑beton.cz, kde jsou uvedeny také informace o dalších materiálech skupiny, jako je beton, lité směsi, podlahové materiály, zdicí malty nebo základové a stropní desky.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Pokládka RCC finišerem s boční přítlačnou lištouPokládka cementobetonového krytuDokončená komunikace z RCC

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Asfalt modifikovaný pryžovým granulátem – tichý a ekologický kryt vozovek nové generaceAsfalt modifikovaný pryžovým granulátem – tichý a ekologický kryt vozovek nové generace (58x)
Použití asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem (CRmB, Asphalt Rubber) při pokládkách krytových a podkladních vrstev ...
Silniční obchvat KaznějovaSilniční obchvat Kaznějova (46x)
Na podzim letošního roku dokončíme pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dokumentaci pro územní rozhodnutí stavby I/27, Kaz...
Nové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konceNové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konce (40x)
Osazením značek „dálnice“ na bývalé rychlostní silnice ke dni 1. 1. 2016 a následné změny v mapách či evidenci byl pouze...

NEJlépe hodnocené související články

Ohlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumfOhlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumf (5 b.)
Igor Sedláček pracoval v Polsku pět let a vedl suverénně největší projekt Metrostavu v zahraničí. O výstavbě rychlostní ...
Skanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad BečvouSkanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou (5 b.)
Dnes odpoledne se řidiči poprvé projedou po nové trase dálnice D1 na Moravě. Stavbu v hodnotě téměř 3 miliardy vybudoval...
Modernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dníModernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dní (5 b.)
Nejtěžší část prací má za sebou tým Jiřího Salavy z divize 4 Metrostavu, která modernizuje úsek dálnice D1 u Velkého Mez...

NEJdiskutovanější související články

Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapaPřeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa (1x)
Přeložka silnice III/14539 je významnou spojnicí dvou největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Zhruba 740 m d...
Výstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – ŠevětínVýstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín (1x)
Hlavním cílem projektu je výstavba nového, více než 8 km dlouhého úseku dálnice D3 na území Jihočeského kraje mezi obcem...
Přeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončenaPřeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončena (1x)
Dne 21. září slavnostně skončila výstavba silnice I/49 v úseku Vizovice – Lhotsko ve Zlínském kraji. Stalo se tak o půl ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice