KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zakládání    „Očekáváme, že příští rok bude velmi komplikovaný,“

„Očekáváme, že příští rok bude velmi komplikovaný,“

Publikováno: 18.1.2010
Rubrika: Zakládání

sdělil v rozhovoru pro časopis SILNICE ŽELEZNICE Ing. Václav Hořejší, MBA, ředitel společnosti ARCADIS Geotechnika a. s.

Firma ARCADIS Geotechnika a. s. (dříve Stavební geologie – Geotechnika, a. s.) je největší a nejstarší geotechnickou konzultační společností v České republice, kde působí již více než 80 let. Od roku 2002 navíc patří do velkého mezinárodního uskupení inženýrských firem ARCADIS.

Jak byste z dnešního pohledu zhodnotil význam této změny pro Vaši společnost a její zaměstnance?
Sportovní terminologií řečeno je to stejné, jako když po letech dostanete šanci kromě domácí ligy hrát i mezinárodní poháry. Ale abych to trochu vysvětlil. Pro nás byla už v minulosti charakteristická vůdčí role v našem oboru. Po roce 1989 jsme se soustředili na budování pozice na českém trhu v nových podmínkách. V posledních letech se zase více zaměřujeme na zahraničí. Nikdy neškodí poohlédnout se, jak to dělají jinde. Samozřejmě, že máme ambice prosazovat se v zahraničí pravidelně. A to, že patříme do skupiny ARCADIS, je takovým urychlovačem těchto našich snah. Získali jsme k využití obrovské množství zkušeností, které má 15.000 současných zaměstnanců skupiny. Je jen na nás, jak s touto možností naložíme, nakolik ji zužitkujeme.

Co motivuje Vaše zaměstnance pracovat ve firmě ARCADIS Geotechnika a. s.?
Možná, že daleko lepší odpověď by Vám dali sami zaměstnanci. Osobně se domnívám, že těch důvodů je víc. Bezpochyby tradice, serióznost a dlouhodobá stabilita firmy. Určitě je možno jmenovat i možnost odborného růstu, účast na domácích i zahraničních konferencích, spolupráce se zkušenějšími kolegy. Důležitým faktorem je i pestrost řešených zakázek. Pro některé pracovníky je důležitá i možnost zapojit se do aktivit mezinárodní skupiny ARCADIS. Pokud k výše uvedenému přidám i respekt ke každému z nich a odpovídající mzdové hodnocení, tak výčet hlavních faktorů mohu uzavřít. Mimochodem, už je nás 180. I v letošním roce jsme přijali řadu nových zaměstnanců. Dosavadní zkušenost nám potvrzuje, že jsme vybírali dobře.

Rok 2009 byl pro mnohé společnosti velmi těžký. Zejména se to týká jejich ekonomického, ale i technologického a materiálového vývoje. Řada firem je takříkajíc ráda, že se drží nad vodou… Jak jste na tom v této oblasti vy?
Ani pro nás nebyl rok 2009 jednoduchý. Pečení holubi nelétají nikde. Přesto bych chtěl říct: kdo jiný má stavět na solidních základech, než geotechnická firma. Za nejdůležitější považuji fakt, že se nám vrací pozornost, kterou věnujeme našim zaměstnancům. Vždy mě potěší, když klient řekne – to, co předvedli Vaši lidé, to byl „koncert“. Samozřejmě, že se snažíme i o neustálou inovaci našich služeb. Naši klienti se k nám vracejí také z toho důvodu, že u nás mají garanci kvalitně odvedené práce.

Zaměřujete se na poradenství, supervize, průzkum a zkušebnictví v inženýrských stavbách, především v geotechnice, zakládání staveb, podzemních stavbách a v životním prostředí. Ve své nabídce máte rovněž projekty i project management, zejména inženýrských a ekologických staveb. Co byste z této široké škály působení vyzdvihl jako nejvýznačnější?
Je velice těžké vyzdvihnout pouze některé z uvedených aktivit. To, na co bych chtěl určitě poukázat, je komplexnost našeho přístupu při řešení zakázek podložená vysokou odborností. To je podobné jako v medicíně. I tam dáte přednost lékaři, který nevidí pouze svou specializaci a je schopen komplexního pohledu. Komplexní přístup, důraz na přínos řešení pro klienta a schopnost rychlé reakce na jeho potřeby daná velikostí a kapacitními možnostmi firmy, to jsou nejdůležitější faktory úspěchu.

V které části vašich aktivit ještě nacházíte „slabá místa“? Co byste chtěli změnit, zlepšit?
Změnit a zlepšit můžeme hodně. To je nikdy nekončící proces. Z mého pohledu by určitě bylo dobré zdokonalit práci s informacemi. Ještě lépe je dokázat přetavovat ve znalosti. A pokud vím, ani teď se studenti na technických vysokých školách příliš nezdokonalují v takových oblastech, jako je řízení týmů, asertivita při jednání, obhajoba názoru. Nestačí mít úžasný závěr ve zprávě pro klienta, pokud mu nejste schopna vysvětlit, co pro něj znamená a přesvědčit ho o správnosti Vašeho doporučení. Za důležitou oblast ke zlepšení považuji i stále omezenou schopnost pracovat „v cizí řeči“. Ale s nastupující mladou generací se i tady „blýská na lepší časy“.

Specializujete se, o čem jsme již hovořili, mimo jiné na oblast přípravy a řízení velkých inženýrských projektů. Co zde podle Vás patří k vašim silným stránkám? Můžete uvést konkrétní příklad?
Jak už jsem uvedl, je to schopnost komplexního přístupu spojená s vysokou odborností jednotlivých zaměstnanců. Je důležité, pokud ve firmě nebo ve skupině ARCADIS máte možnost najít někoho, kdo Vám může pomoci nebo kdo může přispět k řešení problému z pohledu vlastní odbornosti. Jeden příklad za všechny. Před několika lety došlo k sesuvu svahu u tunelu Hřebeč. Důsledkem byla přerušená doprava na silnici I/35. Každý motorista ví, co to znamená. Rychlá reakce z naší strany vedla k okamžitému posouzení situace, návrhu krátkodobých opatření k zamezení vzniku dalších škod. Následovalo komplexní zhodnocení příčin. Do řešení vstoupili mapéři, geologové, geotechnici i horolezci. Využili jsme i terénní a laboratorní zkušebnictví. Týmová práce vedla k analýze příčin, návrhu řešení, jeho ověření s použitím speciálních výpočetních metod a v konečné fázi k vypracování projektu naší dceřinou společností. Celý průběh sanace jsme dozorovali. Přitom bylo nutno průběžně reagovat na vývoj situace. Výsledkem naší práce bylo zprovoznění silnice v nejkratším možném termínu, řešení sanace, které bylo oceněno v soutěži Dopravní stavba roku a spokojený klient. A já pevně věřím, že s tím jakou práci odvedli, byli spokojeni i naši zaměstnanci.

Nyní ještě k realizacím v dopravním stavitelství. Jaká byla vaše nejobtížnější stavba?
Chápu, že pro novináře je vždy důležité „nej“. Já však vidím svět naší práce trochu jinak. Vidím ho jako mozaiku sestavenou z každodenního úsilí, překonávání překážek, hledání a přemýšlení. I zdánlivě malá stavba na silnici III. třídy může být v nějakém ohledu „nej“. Proto musím přiznat, že nejobtížnější dopravní stavbu, kterou jsme realizovali, neumím definovat. Ale obtížných byla celá řada. To mi věřte.

Jednou z významných prací, kterou se zabýváte již od roku 2004, je zajištění geotechnických činností v rámci modernizace IV. tranzitního železničního koridoru. Co zde konkrétně patří k vašim činnostem?
Na stavbě IV. tranzitního železničního koridoru skutečně působíme v roli geotechnického konzultanta. Zjednodušeně řečeno, v celém procesu přípravy stavby a v jejím průběhu máme za úkol přispět investorovi k bezproblémovému průběhu z pohledu našeho oboru, tzn. geotechniky. A nutno dodat, investor, kterým je Správa železniční dopravní cesty, nás v tomto směru plně využívá. Neobvyklostí na této stavbě byla například šíře problematiky při posuzování variant trasy mezi Ševětínem a Hlubokou nad Vltavou, kde bude zapotřebí vybudovat tunel. Sám jsem zvědav na konečné řešení. Z našeho pohledu se činnosti na stavbě naplno rozvíjejí až teď. Takže předpokládáme, že nejen v příštím roce nás na této trase čeká spousta práce.

Zajímalo by mne rovněž vaše působení v rámci III. tranzitního železničního koridoru – v úseku Praha – Beroun...
V tomto úseku probíhá prozatím především příprava stavby, která popravdě řečeno bude v našich poměrech unikátní – už jen délkou tunelu přes dvacet kilometrů. Nemyslím si, že jsem kompetentní posuzovat výhody a nevýhody takové stavby, to je role investora. Naší snahou bude získat takové odborné informace, které přispějí k jeho racionálnímu rozhodování o definitivní podobě celého projektu.

Ještě pohovořme o nyní velmi diskutované opravě Karlova mostu v Praze. Věnovali jste se jeho monitorování, jehož výsledky byly k dispozici právě při jeho prováděné rekonstrukci. Jaká největší úskalí most skrývá?
Je to podobné jako kdybyste se mě zeptala, zda je Temelín bezpečný. Nepatřím mezi ty, kteří mají pocit, že musí mluvit do všeho. Z našeho pohledu se jedná o velice specifickou práci, při které jsme opět měli možnost uplatnit celou škálu našich technických možností a odborných schopností. Osobně jsem potěšen, že i takovou nestandardní práci naši zaměstnanci zvládli se ctí.

Co si myslíte o bouřlivé medializaci odpůrců a přívrženců rekonstrukce mostu?
Co se týká medializace opravy, tak se domnívám, že žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. Tak jako vždy říkám, že čekám, až nám do laboratoře někdo přinese k odzkoušení půl vzorku, tak také říkám, že bych chtěl zažít situaci, kdy v novinách bude na titulní straně napsáno pouze – nestalo se nic, co by stálo za uveřejnění.

Jaké plány máte do příštích let? Kam směřujete? Zejména prý rok 2010 by měl být pro naši ekonomiku zlomový…
Věřte, že odpověď by mohla zabrat celé stránky. Určitě bych přitom zmínil spolupráci s našimi sesterskými firmami, především s firmou ARCADIS Project Management s. r. o. v Česku a s firmou Geofos s. r. o. na Slovensku. Ale pokusím se odpovědět stručně. Opravdu očekáváme, že příští rok bude velmi komplikovaný. Proto se už nějakou dobu snažíme rozložit rizika našeho podnikání. Plány do budoucna máme – právě dokončujeme aktualizaci naší strategie na další tři roky. A mohu Vám prozradit, že se jedná o strategii rozvojovou.

A naše vize? Chceme být vůdčí firmou v celém rozsahu poskytovaných služeb, plně integrovanou do skupiny ARCADIS. Ještě více chceme porozumět podnikání a potřebám našich zákazníků a vytvářet pro ně jedinečná, inovativní řešení. Chceme být atraktivním zaměstnavatelem a vyhledávaným obchodním partnerem. Jistě uznáte, že si nedáváme malé cíle. Ale já věřím, že budoucnost ukáže, že jsme schopni i tak náročná očekávání vyplnit. Osobně už se velmi těším. K jejich splnění nám všem přeji hodně zdraví a sil.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Praha – Karlův most – digitální fotogrammetrie (Foto: ARCADIS Geotechnika a. s.)Praha – Nové spojení – tunely pod Vítkovem (Foto: ARCADIS Geotechnika a. s.)Silnice I/35 – sanace sesuvu u tunelu Hřebeč (Foto: ARCADIS Geotechnika a. s.)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Armovia – opěrné zdi z vyztužené zeminyArmovia – opěrné zdi z vyztužené zeminy (55x)
Technologie výstavby strmých násypů, opěrných zdí a mostních opěr z vyztužených zemin se rozšířila v polovině šedesátých...
Geotechnický průzkum a projekt pro přehradu Bawanur a zavlažovací kanál v oblasti Garmian, v regionu Kurdistán, IrákGeotechnický průzkum a projekt pro přehradu Bawanur a zavlažovací kanál v oblasti Garmian, v regionu Kurdistán, Irák (31x)
Akciová společnost GEOtest, člen clusteru CREA Hydro & Energy, o. s., realizovala v letech 2010 – 2012 předběžný a p...
Oporné múry na trase diaľnice D3 Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov)Oporné múry na trase diaľnice D3 Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov) (31x)
Predmetom článku je opis a priblíženie realizácie dvoch oporných múrov SO 255-00 oporný múr v km 5,224 70 až 5,457 50 o ...

NEJlépe hodnocené související články

Unikátní estakáda Nového spojeníUnikátní estakáda Nového spojení (4 b.)
Nové spojení je dopravní liniovou stavbou umístěnou v intravilánu hlavního města Prahy a sloužící potřebám dálkové, přím...
Tunel Jablunkov – zhodnocení geotechnických rizik přestavby železničního tuneluTunel Jablunkov – zhodnocení geotechnických rizik přestavby železničního tunelu (3.3 b.)
Do stavby „Optimalizace trati státní hranice SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší“ spadá ...
„Očekáváme, že příští rok bude velmi komplikovaný,“„Očekáváme, že příští rok bude velmi komplikovaný,“ (3 b.)
sdělil v rozhovoru pro časopis SILNICE ŽELEZNICE Ing. Václav Hořejší, MBA, ředitel společnosti ARCADIS Geotechnika a. s....