KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Zavěšený most přes Odru – závěsy VSL SSI 2000

Zavěšený most přes Odru – závěsy VSL SSI 2000

Publikováno: 30.4.2008, Aktualizováno: 9.12.2008 10:35
Rubrika: Mosty, Technologie, Dálnice D1

Příspěvek je zaměřen na instalaci systému závěsů a související činnosti na výstavbě zavěšeného mostu přes Odru a Antošovické jezero, který je součástí dálnice D47091/2 Hrušov – Bohumín. Zhotovitelem mostu je Skanska DS, Závod 77 – Mosty, a projektantem kancelář Stráský, Hustý a partneři.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Hlavní pole je zavěšeno na 46,81m vysokém pylonu celkem 14 protilehlými páry závěsů. Délka zavěšené části mostu činní 201 m. Most je tvořen dvěma nosnými konstrukcemi, které jsou v zavěšené části spřaženy monolitickou mezideskou a prefabrikovanými vzpěrami. Toto uspořádání tak umožňuje semi-radiální vedení závěsů, jež jsou v mostovce kotveny po 6,07 m a v pylonu po 1,20 m.

Konstrukce je tedy zavěšena na celkem 28 závěsech VSL SSI 2000 proměnlivého počtu předpínacích lan, kde je u nejkratších závěsů použito 55 lan v každé jednotce, směrem od pylonu se pak počet lan zvyšuje na 73, respektive 85 a posledních 6 párů obsahuje 91 lan v každém jednotlivém závěsu. V pylonu je osazeno celkem 28 kusů pasivních DS kotev (nenapínané) a v mostovce v kotevních blocích 28 kusů aktivních napínaných DR kotev (obr. 1). Délka nejdelšího závěsu dosahuje téměř 100 m (vzdálenost od kotvy ke kotvě), délka nejkratšího je 23 m. Viditelná část závěsu se skládá z horní (u pylonu) a dolní (mostovka) ocelové vodící průchodky, antivandalové trubky a HDPE chráničky. Antivandalová ochrana dosahuje pro každý závěs výšky 2,50 m nad úroveň horního povrchu římsy. Součástí systému jsou také deviátory usměrňující svazek lan v kotevní oblasti.

zavěšený most přes Odru
 Montáž závěsu č. 2 – uchycení k pylonu a napínání lana

LANA ZÁVĚSŮ

Lana závěsů jsou tvořena ze splétaných sedmidrátových pramenců s nízkou relaxací o průměru 15,7 mm se zaručenou pevností 1.860 MPa. Antikorozní ochrana je zajištěna pro každý samostatný pramenec těsně extrudovaným HDPE obalem a antikorozním voskem (obr. 2, 3). Celkem bylo použito cca 180 tun, respektive 140 km lan.

Vlastní lana byla podrobena souboru testů, které jsou předepsány VSL specifikacemi pro zavěšené mosty. Soubor testů byl vytvořen na základě dlouholetých zkušeností a mezinárodních doporučení či předpisů, které se týkají technologie závěsů.

Tyto testy zahrnují například pevnost lana při ohybu, test těsnosti mezi pramencem a extrudovaným obalem, rázovou zkoušku, třecí test a jiné. Mimo to jsou lana testována na běžné pevnostní charakteristiky jak u výrobce, tak u nezávislé zkušebny.

KOTVENÍ

Aktivní DR kotva (obr. 1) se skládá z kotevní objímky s otvory pro předpínací lana, z přechodové trubice, kde se předpínací lana potažená HDPE obalem mění na lana holá, a kruhové matice, která umožňuje rektifikaci závěsu, tedy dodatečné zvětšení či zmenšení předpínací síly, aniž by došlo k odkotvení (posunutí) kotevních čelistí na předepnutém laně. Další součástí je rovněž ochranná krytka, která je po konečné rektifikaci závěsu vyplněna antikorozním tukem.

Pasivní DS kotva je obdobně jako aktivní kotva tvořena objímkou a přechodovou trubicí, neobsahuje však rektifikační matici a rozdíl je také v délce lan za kotevními čelistmi, jelikož je tato kotva nenapínaná a nevyžaduje přesah lan. Z toho plyne také menší délka ochranné krytky.

HDPE CHRÁNIČKY ZÁVĚSŮ

Pro chráničky závěsů jsou použity HDPE trubky v odstínu RAL 7047 s dvojitou spirálou na povrchu (tzv. double helical ribs), které napomáhají stékání dešťové vody a tím snižují riziko kmitání závěsů způsobené větrem.

Trubky jsou vyrobeny z materiálu PE 80 a PE 100 a mají průměr 200 mm (závěsy s 55 lany), 250 mm (závěsy se 73 a 85 lany) a 280 mm (závěsy s 91 lany). Vlastnosti HDPE chrániček byly rovněž ověřeny dle VSL specifikace souborem zkoušek provedených výrobcem a kontrolními testy provedenými nezávislou zkušebnou včetně prověření svarového spoje.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Železniční estakáda Sluncová a přechod dilataceŽelezniční estakáda Sluncová a přechod dilatace (66x)
Nové traťové spojení stanic Praha hlavní nádraží, Masarykovo nádraží se stanicemi Praha-Libeň, Vysočany, Holešovice přec...
Přepočet železničního mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek, Červená nad VltavouPřepočet železničního mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek, Červená nad Vltavou (64x)
Předmětem projektu byl přepočet stávající mostní konstrukce podle nových zásad daných Metodickým pokynem pro určování za...
Lávka pro pěší WaltrovkaLávka pro pěší Waltrovka (51x)
V pražských Jinonicích vzniká již od roku 2012 nová moderní městská čtvrť Waltrovka. Společnost Penta Investments postup...

NEJlépe hodnocené související články

PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mostyPONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty (5 b.)
Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve st...
SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V.SaM – silnice a mosty na Vašich cestách V. (5 b.)
Skupina SAM realizuje silniční a mostní stavby pro partnery ve většině českých krajů. Je držitelem 11 ocenění Mostní díl...
„Když budeme pokračovat v nastoleném tempu, na cíle, které jsme si dali, dosáhneme,“ (5 b.)
říká Michal Blahovič, výrobní ředitel závodu Mosty Swietelsky stavební....

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...