KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Silniční infrastruktura    Výstavba D35 je v plném proudu, na jednom z mostů se použije i přesuvná skruž

Výstavba D35 je v plném proudu, na jednom z mostů se použije i přesuvná skruž

Publikováno: 4.11.2019
Rubrika: Silniční infrastruktura

Ostře sledovanou stavbu mezi obcemi Časy a Ostrovem provádí tým Petra Hejdrycha z divize 4 Metrostavu.

Stavba D35 se rozjela na jaře, co už máte za sebou a jaké práce vás ještě do konce roku čekají?
Na stavbě probíhají sanační práce podloží, zejména zhotovení štěrkových pilot a úprava podloží hydraulickými pojivy. Největší mosty jsou více než z poloviny založené a byla zahájena výstavba spodních staveb. V tomto roce ještě počítáme zejména s hrubými zemními pracemi na násypech a zářezech, s přeložkami sítí, s prvními kanalizačními stokami a pokračování prací na výstavbě mostů.

V jakém stavu jste přebírali staveniště a s čím jste se potýkali na začátku projektu?
Staveniště jsme přebírali po jednotlivých částech po dokončení archeologického průzkumu, po vyřešení majetkoprávních záležitostí a po nabytí právní moci jednotlivých stavebních povolení, jejichž vyřizování bylo velmi zdlouhavé. Staveniště je nyní kompletně předané a práce probíhají na celých 14,7 km trasy. Největším problémem na začátku projektu bylo zajistit potřebné zdroje materiálů, zejména kameniva a materiálu do násypů. V regionu se v současné době staví další 3 obdobně velké stavby, na které není dimenzována infrastruktura návozných tras a kapacita lomů.

Jak se zatím daří držet harmonogram a jak probíhá komunikace s investorem? V čem byste ocenili větší pomoc ze strany státu?
Postup prací probíhá dle našich představ, děje se tak i s ohledem na výbornou spolupráci v rámci realizačního týmu včetně skvělé komunikace a odezvy investora resp. Správce stavby.

Současný stav veřejných zakázek je bohužel nastaven velmi nepříznivě pro uchazeče o tyto veřejné zakázky. Objednatel by si měl uvědomit, že pravidlem „nejnižší nabídka bere“ se již nedá řídit. V obrovské snaze stavebních společností o vysoutěžení zakázky čili získání práce pro svoje lidi dochází k jevu, kdy tyto stavební společnosti jsou až donucené hluboko poddimenzovat svoji cenovou nabídku oproti vyprojektované ceně s minimální marží. Tento jev vede k tomu, že veřejné zakázky velkých staveb vyhrávají společnosti s menšími zkušenostmi a nízkým kapacitním potenciálem a stává se, že nejsou tyto stavby schopné dokončit. Další negativní efekt spojený s nízkými cenovými nabídkami, který má dopad na nás všech působících ve stavebnictví, je narušení expertních cen OTSPK, které právě z těchto nabídek vycházejí a v tomto důsledku dochází k degradaci trhu v celostátním měřítku.

Na trase bude řada mostních objektů, můžete je přiblížit a je některý z nich výjimečně stavebně zajímavý?
Na celé budované trase je celkem 22 mostních objektů, z toho 11 mostů má v plnění společnost EUROVIA CS, a. s. a 11 mostů spadá pod plnění společnosti Metrostav a. s.

Co se týče plnění, jež spadá pod Metrostav a. s., tak z 11 mostních objektů jsou dva nadjezdy, dva ocelové tubosidery, dva integrované mosty a ostatní mostní objekty, z kterých je nejzajímavějším určitě SO 213. Jedná se o dvoutrámovou mostní konstrukci o délce přibližně 500 metrů, založenou v obtížných geologických podmínkách. Při výstavbě této konstrukce bude využita přesuvná skruž divize 4. 

Jak jsou rozdělené práce mezi jednotlivé členy sdružení?
Každá ze společností Metrostav a. s. a EUROVIA CS, a. s. provádí práce na zhruba polovině hlavní trasy a mostů. Společnost SWIETELSKY stavební s. r. o. zhotovuje připojení na stávající komunikaci 1/17 a přeložky sítí.

Jak se vám řídí takhle rozsáhlý projekt a co na jeho řízení považujete za nejzajímavější resp. nejsložitější?
Řídit tento projekt byla pro mne výzva. Ve spolupráci s týmem obětavých kolegů se nám daří postupovat dle představ a v souladu s platným harmonogramem stavby. Nejzajímavější na projektu bylo poskládání týmu z lidí, kteří se vůbec neznali nebo nepůsobili v naší společnosti, v naprosto fungující organismus.

Jak je stavba složitá logisticky?
Vzhledem k potřebě velkého násypového materiálu cca 1 mil. m3 je tato stavba logisticky velmi náročná a její vyřešení je pro úspešnost tohoto projektu jednou z klíčových rolí. Naše společnost si přímo na stavbě osadila několik vah, které ve spolupráci s hardwarovým a softwarovým vybavením na dopravních prostředcích pomáhají optimalizovat logistické procesy a hlídat tak přímé náklady stavby.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Petr HejdrychProvádění hutněných štěrkových pilotOdstraňování místní komunikace v trase dálniceProvádění násypových vrstevVyztužení sanačních vrstev geomřížíVrtání železobetonových pilotMěření integrity pilotSanace podloží hydraulickými pojivy

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Chceme náš tým ještě rozšířit, posílit a investovat do vybaveníChceme náš tým ještě rozšířit, posílit a investovat do vybavení (51x)
Ing. Pavel Vacek je od března novým ředitelem odštěpného závodu Dopravní stavby Východ, oblast Hradec Králové, společnos...
Nové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konceNové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konce (46x)
Osazením značek „dálnice“ na bývalé rychlostní silnice ke dni 1. 1. 2016 a následné změny v mapách či evidenci byl pouze...
Asfalt modifikovaný pryžovým granulátem – tichý a ekologický kryt vozovek nové generaceAsfalt modifikovaný pryžovým granulátem – tichý a ekologický kryt vozovek nové generace (42x)
Použití asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem (CRmB, Asphalt Rubber) při pokládkách krytových a podkladních vrstev ...

NEJlépe hodnocené související články

Ohlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumfOhlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumf (5 b.)
Igor Sedláček pracoval v Polsku pět let a vedl suverénně největší projekt Metrostavu v zahraničí. O výstavbě rychlostní ...
Skanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad BečvouSkanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou (5 b.)
Dnes odpoledne se řidiči poprvé projedou po nové trase dálnice D1 na Moravě. Stavbu v hodnotě téměř 3 miliardy vybudoval...
Modernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dníModernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dní (5 b.)
Nejtěžší část prací má za sebou tým Jiřího Salavy z divize 4 Metrostavu, která modernizuje úsek dálnice D1 u Velkého Mez...

NEJdiskutovanější související články

Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapaPřeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa (1x)
Přeložka silnice III/14539 je významnou spojnicí dvou největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Zhruba 740 m d...
Výstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – ŠevětínVýstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín (1x)
Hlavním cílem projektu je výstavba nového, více než 8 km dlouhého úseku dálnice D3 na území Jihočeského kraje mezi obcem...
Přeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončenaPřeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončena (1x)
Dne 21. září slavnostně skončila výstavba silnice I/49 v úseku Vizovice – Lhotsko ve Zlínském kraji. Stalo se tak o půl ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice