KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Silniční infrastruktura    Nové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konce

Nové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konce

Publikováno: 24.11.2017
Rubrika: Silniční infrastruktura

Osazením značek „dálnice“ na bývalé rychlostní silnice ke dni 1. 1. 2016 a následné změny v mapách či evidenci byl pouze začátek. Příprava souvisejících záměrů ze strany ŘSD, ale i jiných správců komunikací, přinese spoustu práce pro projekční, stavební či značkařské společnosti na mnoho let do budoucnosti. Tento článek má ukázat, jaké záměry se připravují, jejich popis a rozsah, případně v jakém jsou momentálně stavu.

MODERNIZACE DÁLNIC

Pouze menší část bývalých rychlostních silnic byla vybudována v porovnatelných parametrech s původními dálnicemi, takovým příkladem je dálnice D0 (Pražský okruh, dříve R1), dálnice D35 Olomouc – Lipník n.B. či dálnice D52. V druhém protipólu jsou historicky nejstarší rychlostní silnice, dnes dálnice D46, D4, D7 či D10. Tyto dálnice jsou mnohdy o cca 5m užší, vykazují bezpečnostní závady, obsahují autobusové zastávky atd. Pokud jsme si jako společnost řekli, že tyto mnohdy stejně vytížené úseky dálnic jako je třeba D1 u Jihlavy, přeřadíme do nejvyšší kategorie pozemní komunikace, je třeba tyto relikty zásadně řešit. A to ne formálním převodem a několika značkami, ale miliardovými investicemi.

ŘSD zadalo v roce 2016 technické studie na přestavbu dálnice D4, letos na D7. Zde se jedná i o rozsah největší a objednatelem je přímo ředitel výstavby ŘSD Radek Mátl. Dálnice D7 by minimálně v úseku po Kladno měla být dokonce v šestipruhovém uspořádání. Dálnice D4 od Řitky dále by se měla dočkat celkové modernizace á la D1, úsek u Prahy je navržen ještě na zásadnější změnu. Aktuálně s magistrátem Prahy probíhá příprava na převod úseku I/4 již od dálnice D0 pod majetek ŘSD. Tento úsek dnes není dálnicí, je na něm dokonce přechod pro chodce (s omezením na 50 kmh) a řada dalších prvků neslučitelných se zařazením pod dálniční síť. Zde je navrženo rozšíření komunikace, nové odvodnění, přestavba všech MÚK, nové protihlukové stěny či dnes chybějící doprovodná komunikace včetně vymístnění autobusových zastávek z hlavní trasy.

Dle slov ředitele ŘSD Závodu Praha Tomáše Grosse by dle připravenosti výše uvedených akcí začal realizační tým tehdy končící modernizace D1 přebírat tyto nové modernizace „nových“ dálnic.

Vedle toho již několik let běží postupné úpravy na D46 – přestavby jednotlivých MÚK pod Správou ŘSD Olomouc. I s dalšími Správami ŘSD byly domluveny další menší úpravy bývalých R v jejich správě – doplnění odstavných zálivů na komunikacích s kategorií 22,5 a užších, prodloužení přejezdů SDP, bezpečnostní prvky atd.

DOSTAVBA STŘEDISEK SPRÁVY A ÚDRŽBY DÁLNIC

Vedle stavebně technického stavu bývalých R byl a je hlavním rozdílem s původními D úroveň údržby. Údržba specializovaných Středisek správy a údržby dálnic (SSÚD), kdy má cca 40 zaměstnanců v péči cca 50 km jedné linie, je velkým rozdílem v podobě silniční údržby v kruhovém uspořádání, do něhož zasahuje kus dálnice, často daleko od příslušného střediska. Úroveň přístupu k dálnici je jiná, v jiném čase se vymění nabourané svodidlo, jiné finance jsou na údržbu výtluků, jsou jiné personální kapacity na vypsání zakázek atd. Většina úseků bývalých rychlostních silnic nemá vedle SSÚD ani dálniční Policii. Z toho všeho vyplývá, že stejná dopravní situace při stejné rychlosti 130 km/h může mít například na D5 a D4 úplně jiné následky. To potvrzují i data z relativní nehodovosti na dálnicích, kde vedou právě dálnice D4, D6, D7 a D10.

Jak již bylo uvedeno, generální ředitelství ŘSD stanovilo plány pro jednotlivé „nové“ dálnice. Ovšem co se ale údržby a dálničního přístupu k těmto úsekům týče, pro převod od stávajících silničních správců pod odbor správy dálnic (provozní úsek v Praze) byl interně určen moment, kdy na nich bude funkční SSÚD. Smluvní vztah mezi státem a SÚS je dosti odlišný systém.

Dálnice D0 byla výjimka, která pod provozním úsekem byla již dříve (v péči SSÚD Rudná a Mirošovice) a proto zde stačilo jen a pouze vyměnit značku. Následovaly převody dálnice D35 (mezi D46 a D1) od Správy Olomouc (zde existuje SSÚD Kocourovec) a krátký úsek u D11 od Správy Pardubice (v péči SSÚD Pravy). V roce 2017 se chystá převod dálnice D52 od Závodu Brnu s tím, že sem bude zajíždět z D2 SSÚD Chrlice.

Na ostatních úsecích je potřeba SSÚD dobudovat. V letech 2015 a 2016 byly zpracovány vyhledávací studie s průsečíky ideální polohy budov u výjezdů existujících dálnic a dojezdových vzdáleností s možnostmi územních plánů, dostupnosti pozemků, sítí atd. Nyní se rozjíždí další projektová příprava pro lokality existujících dálnic či nových dálnic v přípravě:

Dálnice Příprava ŘSD Číslo SSÚD Umístění SSÚD
D0 Závod Praha 19 Říčany
D4 Správa Plzeň 24 Mníšek
D4 Správa Plzeň 25 Lety
D6 Závod Praha 26 Fialka
D6 Správa KV 27 Lubenec
D6 Správa KV 28 Sokolov
D7 Správa Chomutov 29 Cítoliby
D10 Správa Liberec 30 Brodce
D11 Správa HK 15 Střítěž
D35 Správa HK 31 Chomunice
D35 Správa Pardubice 32 Městec
D35 Správa Pardubice 33 Opatovec
D35 Správa Olomouc 34 Mohelnice
D48 Správa Zlín 35 Poruba
D48 Správa Ostrava 36 Chlebovice
D49 Správa Zlín 37 Vizovice
D52 Správa Brno 38 Pohořelice
D55 Správa Zlín 39 Napajedla
D55 Správa Zlín 40 Rohatec

 

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

V rámci převodu R na D došlo i k velkým změnám v dopravním značení. Prakticky okamžitě byly obdélníkové modré značky dálnice a rychlostní silnice (symbol autíčka) vyměněny za jednotnou čtvercovou značku dálnice, viz úvod tohoto článku. Další větší a tudíž časově náročnější změny se momentálně projektují, případně se ještě v roce 2017 budou realizovat.

Jak téma převodu R na D, tak i složité personální a jiné důvody způsobily v roce 2016 odchod Jána Skovajsy z Ministerstva dopravy, odboru pozemních komunikací. I tímto článkem bych chtěl svému vzácnému kolegovi, dnes působícímu rovněž na provozním úseku ŘSD, projevit velký dík za jeho zásadní roli v protlačení „Nového pojetí dálniční sítě“ v legislativě (projednání na MD, ve Vládě, Parlamentu) a v souvisejících změnách TP či interních materiálech atd. Dle mého názoru se celkově jedná o rozsah pozitivních změn pozoruhodných i v evropském měřítku a na jejich realizaci jistě nebude stačit ani celé desetiletí.

Nasávací či navigační oblasti – asi každý zažil situaci, že dva kilometry před již roky existující dálnicí (či dříve rychlostní silnicí) nejsou vedle modrých místních cílů uvedeny dálkové zelené cíle (směrovky na dálnici). Stejně tak asi každý zažil v Německu či ve Francii situace, kde je dálnice avízovaná třeba 30 km předem.

Vlastník dálnice je jiný subjekt než silnice nižších tříd a bohužel u nás nedocházelo k jakékoliv koordinaci či zájmu krajů označování dálnice. V každém kraji byla situace trochu jiná, ale systémově v roce 2016 vznikl dokument generálního ředitele Jana Kroupy, že s výstavbou dálnice bude přilehlá oblast označena cestou ŘSD.

Stejně tak se rozeběhla příprava doznačení všech stávajících dálnic a tak se jedná o ohromný počet značek, protože jde o oblast cca třetiny celého státu.

Tyto značky zajistí ŘSD po dohodě s krajskými úřady i na silnicích II. a III. tříd a značky budou předány do jejich správy.

Speciální kapitolou změn v dopravním značení je Praha. I její správce komunikací (TSK) musí reagovat na státem daná pravidla v dopravním značení. Vzhledem k velikosti města, počtu velkoplošných značek, Městskému okruhu a několika radiálám bude rozsah ohromný. Bohužel přístup
TSK je výrazně pomalejší nežli u ŘSD a zákonem daných 10 let na změnu všech značek zřejmě nebude dodržen.

ŘSD chystá rozsáhlé změny v celém městském systému například v Brně nebo Olomouci.

Podle zahraničních vzorů byly navrženy i změny ve značení služeb na odpočívkách. Nad
symboly služeb byl doplněn název odpočívky pro lepší orientaci pro veřejnost, pod značku byly doplněny dvě dodávkové značky. První logy označuje společnosti, které na odpočívce operují. Jsme toho názoru, že v dnešní době řada lidí preferuje své konkrétní společnosti, někteří řidiči a zaměstnanci dokonce musí využívat fleetové karty konkrétní společnosti a proto ocení tuto informaci v dostatečném předstihu. Za další v letošním roce z dálnic mají zmizet billboardy, které dnes snahy našich nájemců o označení provozovny suplují. Druhá dodatková značka informuje o vzdálenosti k další odpočívce, aby si řidič mohl včas rozmyslet, kde a kdy zastaví.

Aktuálně byl dokončen i projekt výměny či doplnění značek IS8b dálková návěst se vzdálenostmi v těch lokalitách, kde se kříží dvě dálnice. Ve všech okolních zemích je již několik let zaveden systém tzv. cílů pod čarou, který řidiči v předstihu říká, že bude odbočovat. V naší republice budou takto označeny zpravidla tři křižovatky před dálničním uzlem, takže k vidění brzy budou kolem Prahy a prakticky po celé Moravě.

New Concept of Motorway Network Still Incomplete
Mounting the “motorway” signs on the former expressway on January 1, 2016 and the following changes in maps and documentations meant just the initial step. The preparation of related plans by the Road and Motorway Directorate of the Czech Republic as well as other road management companies will bring a lot of work for design, construction and road sign companies for many years ahead. This article aims to introduce the plans, describe them and their scope, or to show their stage of progress.


Ing. Jan Hoření
Autor článku je vedoucím odboru správy dálnic 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Tento odbor s celorepublikovou působností je zodpovědný za výkon majetkové správy dálniční sítě a její opravy. V loňském roce bylo na opravách dálnic v gesci tohoto odboru proinvestováno cca 2,5 miliardy korun, další cca 1,5 miliardy stála jejich údržba.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Ing. Jan HořeníNové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konceNové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konceNové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konceNové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konceNové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konce

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Nové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konceNové pojetí dálniční sítě není zdaleka u konce (59x)
Osazením značek „dálnice“ na bývalé rychlostní silnice ke dni 1. 1. 2016 a následné změny v mapách či evidenci byl pouze...
Aplikácie vystužených oporných múrov pomocou systému Green Terramesh na niektorých stavbách v ČRAplikácie vystužených oporných múrov pomocou systému Green Terramesh na niektorých stavbách v ČR (38x)
Vystužené horninové konštrukcie sú v posledných rokoch veľmi častou technológiou používanou pri budovaní oporných konštr...
Ohlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumfOhlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumf (36x)
Igor Sedláček pracoval v Polsku pět let a vedl suverénně největší projekt Metrostavu v zahraničí. O výstavbě rychlostní ...

NEJlépe hodnocené související články

Ohlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumfOhlédnutí za Gdaňskem: od zoufalství po triumf (5 b.)
Igor Sedláček pracoval v Polsku pět let a vedl suverénně největší projekt Metrostavu v zahraničí. O výstavbě rychlostní ...
Skanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad BečvouSkanska dokončila stavbu čtrnáctikilometrového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou (5 b.)
Dnes odpoledne se řidiči poprvé projedou po nové trase dálnice D1 na Moravě. Stavbu v hodnotě téměř 3 miliardy vybudoval...
Modernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dníModernizace na D1 pokračuje, pravý most Vysočina se opravil za rekordních 70 dní (5 b.)
Nejtěžší část prací má za sebou tým Jiřího Salavy z divize 4 Metrostavu, která modernizuje úsek dálnice D1 u Velkého Mez...

NEJdiskutovanější související články

Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapaPřeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2 – 1. etapa (1x)
Přeložka silnice III/14539 je významnou spojnicí dvou největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Zhruba 740 m d...
Výstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – ŠevětínVýstavba dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín (1x)
Hlavním cílem projektu je výstavba nového, více než 8 km dlouhého úseku dálnice D3 na území Jihočeského kraje mezi obcem...
Přeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončenaPřeložka silnice I/49 Vizovice – Lhotsko je dokončena (1x)
Dne 21. září slavnostně skončila výstavba silnice I/49 v úseku Vizovice – Lhotsko ve Zlínském kraji. Stalo se tak o půl ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice