KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2013    Silnice I/9 Dubice – Dolní Libchava, obchvat

Silnice I/9 Dubice – Dolní Libchava, obchvat

Publikováno: 8.11.2013
Rubrika: 2013

Předmětem stavby je přeložka trasy silnice I/9 jako obchvatu České Lípy a Nového Boru, konkrétně jedna ze tří částí obchvatu. Po realizaci obchvatu by mělo dojít k přemístění tranzitní dopravy mimo zástavbu České Lípy a v konci úseku i Nového Boru. Ve stávajícím stavu je veškerá tranzitní doprava vedena po průtahu středem města. Investorem stavby je ŘSD ČR, Správa Liberec.

Plány na realizaci obchvatu vznikly v době, kdy došlo k otevření hranic se sousedním Německem a výrazně narostla intenzita tranzitní dopravy. Bohužel příprava celé trasy se vzhledem ke komplikacím velmi protáhla a do realizace dospěla prozatím pouze první z plánovaných staveb, I/9 MÚK Sosnová. Ostatní části trasy obchvatu zastihla výrazná redukce plánů v oblasti investiční přípravy pro dopravní stavby a jejich realizace se oddaluje.

Projektování úseku s názvem I/9 Dubice – Dolní Libchava, obchvat se SUDOP PRAHA věnuje již od roku 2000. V té době byla zpracována první dokumentace pro územní rozhodnutí. Tato dokumentace byla aktualizována (významně přepracována) v roce 2004, kdy byly do původního návrhu zahrnuty dodatečné požadavky územního plánu a města Česká Lípa. Na tuto dokumentaci navázala celkem nadějně dokumentace pro stavební povolení, odevzdaná v roce 2006.

Součástí návrhu v této verzi byly na „sudopském“ úseku dvě velkorysé mimoúrovňové křižovatky, mostní estakáda s rampami mimoúrovňové křižovatky v délce 530 m, dalších šest mostních objektů, řada opěrných zdí, přeložek komunikací, přeložek inženýrských sítí či návrh doprovodných komunikací.

Odhad stavebních nákladů pro celou stavbu v délce 3,050 km byl v roce 2006 vypočítán na hodnotu 840 milionů Kč bez DPH.

Během inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení, mimochodem značně komplikované vlivem spekulací s pozemky, došlo k dramatickému snížení investičních prostředků pro výstavbu dopravní infrastruktury a nastala doba tzv. „úsporných opatření“. Stavba I/9 Dubice – Dolní Libchava, obchvat byla na poslední chvíli do tohoto programu také zařazena, a tak SUDOP PRAHA zpracoval v roce 2011 technickou studii s omezeným rozsahem této stavby, v níž byla promítnuta veškerá myslitelná úsporná opatření, která by umožnila v přípravě stavby pokračovat.

V rámci této studie byly zrušeny obě mimoúrovňové křižovatky, které byly nahrazeny úrovňovými okružními křižovatkami. Dále byl ze stavby vypuštěn jeden mostní objekt, některé přeložky komunikací a byla zkrácena hlavní trasa o jeden kilometr s tím, že zbytek trasy bude proveden rekonstrukcí stávající komunikace bez doprovodných komunikací a nových úrovňových křižovatek. Stavební náklady se díky těmto opatřením podařilo snížit na hodnotu 434 milionů Kč bez DPH. Po zhodnocení úspornosti bylo umožněno pokračovat v přípravě stavby v tomto redukovaném rozsahu.

Na základě tohoto rozhodnutí zpracoval opět SUDOP PRAHA ještě v roce 2011 dokumentaci pro územní rozhodnutí na jednu samostatnou okružní křižovatku a v roce 2012 dokumentaci pro územní rozhodnutí v rozsahu redukované varianty na celou stavbu. Tato dokumentace je v současnosti posledním projekčním počinem na této stavbě a před investorem stojí těžký úkol v podobě inženýrské činnosti. Odvrácenou stranou úsporných opatření je totiž skutečnost, že stavba se dostala do nesouladu s územním plánem České Lípy a s technickým řešením nesouhlasí krajský Dopravní inspektorát Policie ČR.

Budoucnost této stavby, která některé projektanty na SUDOPU průběžně zaměstnává již přes deset let, je proto ve hvězdách a můžeme jen doufat, že se podaří tento záměr dovést ke zdárnému cíli v jakémkoliv rozsahu.

PŘEHLED HLAVNÍCH ZPRACOVATELŮ
DUR 2000

  • HIP: Ing. Zbyněk Musil
  • silnice: Ing. Jiří Jarolím
  • mosty: stř. 209

DUR 2004, DSP 2006, TS 2011, DUR 2011, DUR 2012

  • HIP + silnice: Ing. Vladimír Koníček
  • Mosty: 2004 + 2006 – Vaner Liberec s.r.o., 2011 + 2012 – stř. 209, ing. Tomáš Martínek

I/9 Road Dubice-Dolní Libchava, Bypass
The subject matter of construction is the relocation of the I/9 road route in the form of Česká Lípa and Nový Bor bypass, specifically one of three bypass parts. After the bypass execution works, the transit traffic should be transferred away from the built-up areas of Česká Lípa and in the end of the section also from Nový Bor. In its current state, all transit traffic is directed through town centre. The structure investor is the ŘSD ČR, Správa Liberec.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Přeložka trasy silnice I/9Obchvat se projektuje od roku 2004.Budoucnost stavby zaměstnává projektanty 10 let.Před investorem stojí samotná inženýrská činnost.Odhad nákladů stavby byl 840 milionů korun.Součástí návrhu byly velkorysé křižovatky, nakonec zůstala jedna.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Silnice I/9 Dubice – Dolní Libchava, obchvatSilnice I/9 Dubice – Dolní Libchava, obchvat (73x)
Předmětem stavby je přeložka trasy silnice I/9 jako obchvatu České Lípy a Nového Boru, konkrétně jedna ze tří částí obch...
Stavba silnice „R35 Hořice – Sadová“ (35x)
V prosinci roku 2012 vydal Stavební úřad Městského úřadu Hořice územní rozhodnutí na stavbu „R35 Hořice – Sadová“. S ohl...
Silnice I/38: obchvat KolínaSilnice I/38: obchvat Kolína (24x)
V úrodné polabské nížině na obou březích Labe se rozkládá město Kolín. Bohaté archeologické nálezy z města i jeho nejbli...

NEJlépe hodnocené související články

Na konci příštího týdne zahájí Ředitelství silnic a dálnic opravy na rychlostní silnici R7 ve Středočeském kraji (4.8 b.)
V neděli 27. 10. 2013 budou zahájeny opravy na rychlostní silnici R7 v úsecích mezi Prahou a Knovízí ve Středočeském kra...
Nový bezpečnostní prvek pro dispečink 1. Národního železničního koridoru (4.5 b.)
Dopravny a dispečinky 1. Národního železničního koridoru (1. NŽK) jsou nově vybaveny moderními ovládacími terminály. Jej...
Letos se opraví nejvíce kilometrů dálnic v historiiLetos se opraví nejvíce kilometrů dálnic v historii (4.5 b.)
Už teď je jisté, že v roce 2013 bylo opraveno historicky nejvíce kilometrů dálnic. Tento pozitivní vývoj je možný díky s...

NEJdiskutovanější související články

Pokračuje oprava dálnic D1 a D2 v Brně (1x)
ŘSD tuto neděli zahájí pokračování v rozsáhlé opravě průtahu dálnic D1 a D2 u Brna. Oprava mezi km 193,8 a 199,3 byla z ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice