KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Katalog staveb

Katalog staveb

Poloha


Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení v úseku Přerov - Polanka nad Odrou

Dispečerské pracoviště Přerov rozšířilo svou působnost o kontrolu nad dalšími 74 kilometry železniční dopravní cesty. Celkem šest dopravních zaměstnanců řídí od 29. května 2009 železniční provoz na trase Přerov – Polanka nad Odrou zahrnující devět železničních sta...

Dálnice D8 přes místní biokoridory a polní cesty u Petrovic

Konstrukce jsou železobetonové vetknuté obloukové desky.

Dálniční estakáda D3 přes údolí v Rzavé

Spojité dvoutrámové ocelové nosníky spřažené s předpjatou betonovou mostovkovou deskou. Délka NK je 230 m.

Dálniční estakáda na D1 (D47) přes řeku Odru v km 368,620 u Bohumína, součást stavby 47091/2

Přemostění tvoří dva mosty (pravý most převádí pravý jízdní pás dálnice, levý most převádí levý jízdní pás dálnice). Nosná konstrukce o 5-ti polích délky 40,0+50,5+84,5+50,5+40,0 je spojitá, proměnné výšky, z ocelových nosníků a spřažené ŽB desky příčně předepnuté. Šířka mos...

Dálniční estakáda přes Cidlinu u Žiželic

Dálnice D11 přes Cidlinu a inundační území. Spojitý dvoutrám z předpjatého betonu. Délka NK je 537 m. Zhotovitelem mostu je sdružení Skanska a.s. + MBJK, k.s.

Dálniční estakáda přes Mordovu rokli u Krásného Lesa

Dálnice D8 přes Mordovu rokli. Spojité páteřní trámy z předpjatého betonu. Délka NK je 536 m.

Dálniční estakáda u Knínic v Krušných horách

Dálnice D8 přes Knínické terasy. Spojité páteřní trámy z předpjatého betonu. Délka NK je 1106 m.

Dálniční estakáda u Trmic

Dálnice D8 přes železniční tratě, výsypky povrchového dolu a vlečky. Spojitý ocelový dvoutrám spřažený s betonovou mostovkovou deskou. Délka NK je 1061,70 m. Projekt mostu zhotovili: PRAGOPROJEKT, a.s. + PROMO spol. s r.o. + TOP CON SERVIS s.r.o.

Dálniční most D1 přes Polaneckou železniční spojku a rybník Rojek

Dálnice D1 přes Polanecku spojku, rybník Rojek a železniční trať v Ostravě - Svinově. Spojité dvoutrámové ocelové nosníky spřažené s betonovou mostovkovou deskou. Dělka nosní konstrukce je 590 m.

Dálniční most D1 přes řeku Odru v Ostravě - Přívoze

Spojité ocelové komorové nosníky spřažené s betonovou mostovkovou deskou. Délka konstrukce 402 m.

Dálniční most D1 přes řeku Ostravici

Spojitý ocelový komorový nosník spřažený s betonovou mostovkovou deskou. Délka NK je 306,40 m.

Dálniční most na D47 (D1) přes Odru a Antošovické jezero

Dálnice D1 (dosud označovaná jako D47) prochází v úseku mezi Ostravou a Bohumínem záplavovým územím řeky Odry. Dálniční most přes Odru a Antošovické jezero o 14 polích má celkovou délku 605,6 m. Ve střední části, kde most přechází řeku Odru, je použita zavěšená konstruk...

Dálniční most na D8 u obce Vchynice

Dálniční most spojité nosné konstrukce o 6 polích shodných rozpětí z prefabrikovaných nosníků z předpjatého betonu, se spřaženou ŽB deskou, je směrově rozdělený pro každý jízdní pás dálnice D8. Protihlukový tubus tvoří ocelová konstrukce délky 192 m s výplní protipožárním sk...

Dálniční most přes Rybný potok v Krásném Lese

Dálnice D8 přes údolí Rybného potoka. Spojitý komorový nosník z předpjatého betonu. Délka NK je 356 m.

Dálniční most přes údolí Úhlavy

Dálnice D5 u Štěnovic. Spojitý komorový trám ze segmentů z předpjatého betonu. Délka Nk je 430 m. Zhotoviteli mostu je sdružení SMP CZ, a.s. + MBJK, k.s.

Ekodukt pro biokoridor přes dálnici D11 u Volče

Vetknutý železobetonový oblouk. Délka NK je 44,65 m.

Estakáda na I/11 přes údolí Lomné na obchvatu Jablunkova

Přemostění údolní nivy Lomné s místní komunikací a tratí ČD tvoří mostní konstrukce o osmi polích - spojitý ocelový komorový nosník s šikmými vzpěrami spřažený s ŽB mostovkou.

Estakáda na R48 na obchvatu Bělotína

Dálniční estakáda celkové délky téměř 600 m je součástí obchvatu Bělotína na silnici I/48. Most překonává řadu přírodních i umělých překážek, z nichž nejvýznamnější je rybník a dvoukolejná železnice. Pro každý jízdní směr je samostatná konstrukce. Hlavní nosnou konstrukcí je...

Estakáda na R48 přes údolí Stonávky v Třanovicích

Rychlostní komunikace R48 přes údolí Stonávky a silnici II/474. Spojitý ocelový dvoutrám spřažený s betonovou mostovkovou deskou. Délka NK je 702,10 m.

Estakáda přes Chodovský potok v Karlových Varech

Silnice I/6 přes Chodovský potok a urbanizované území v Karlových Varech. Spojitý segmentový komorový trám z předpjatého betonu a z nosníků. Délka NK je 638,52 m.