KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba

Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba

Publikováno: 19.12.2017
Rubrika: Železniční infrastruktura

Trať Nymburk – Mladá Boleslav je regionální tratí, která je významnou zejména z hlediska průmyslu. Trať slouží k zásobování, návozu prázdných souprav a odvozu ložených souprav s automobily ze závodu Škoda- Auto Mladá Boleslav. Celá trať je rozdělena do dvou samostatných staveb. Stavba „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba“ řeší úpravy v úseku mezi ŽST Luštěnice – ŽST Mladá Boleslav, hlavní nádraží.

Stavbu realizovala společnost „Zkapacitnění Nymburk – Mladá Boleslav” jako sdružení firem AŽD Praha s. r. o., TSS GRADE a. s. a Swietelsky Rail CZ s. r. o. Realizace byla zahájena v říjnu 2015 a ukončena v květnu 2017. Celkový objem stavebních prací byl 798,75 mil. Kč. Hlavní stavební práce byly realizovány v nepřetržité 14 denní výluce, v době celozávodní dovolené v závodě Škoda‑Auto Mladá Boleslav.

Hlavním problémem trati nebyla jen nedostatečná propustnost trati, ale také nedostatečná délka staničních kolejí pro křižování a předjíždění ucelených souprav o délce až 650 m. Aby bylo možno zvýšeným nárokům vyhovět, bylo třeba umožnit křižování ucelených vlaků Škoda‑Auto s ostatní, zejména osobní dopravou, a tedy prodloužit užitečnou délku kolejí na 650 m v ŽST Luštěnice a Dobrovice.

ŽST Luštěnice leží na začátku a jsou zřízeny dvě nové dopravní koleje délky 650 m a jedna manipulační kolej, nové nástupiště v délce 80 metrů a zrekonstruovaný silniční přejezd v km 17,247.

V ŽST Dobrovice byly zřízeny dvě dopravní koleje délky 650 m pro nákladní vlaky, dále pak dvě dopravní koleje pro osobní vlaky, ke kterým přiléhají nástupiště v délkách 80 m a 60 m. Součástí stavby bylo i zřízení dvou manipulačních kolejí pro odstavování vozů z vleček. Na nymburském zhlaví byl vybudován v km 20,995 nový železniční přejezd.

Mezi stanicemi Dobrovice a Mladá Boleslav bylo potřeba s ohledem na zvýšení propustnosti v tomto omezujícím mezistaničním úseku zřídit novou výhybnu Bezděčín, a to v místě, kde původně byla širá trať. Jsou zde vybudovány dvě dopravní koleje délky 650 m pro křížení vlaků.

V ŽST Mladá Boleslav je zrekonstruováno celé nymburské zhlaví a část kolejiště směrem na Bakov nad Jizerou včetně silničního přejezdu v km 72,690. Dále bylo instalováno nové staniční zabezpečovací zařízení 3. Kategorie.

Součástí byla i výstavba nového staničního zabezpečovacího zařízení 3. kategorie typu elektronické stavědlo s DOZ v ŽST Luštěnice‑Újezd, Dobrovice, Mladá Boleslav a výhybně Bezděčín, které umožňuje centralizaci řízení traťového úseku z dispečerského pracoviště v ŽST Mladá Boleslav hl. n.

Délka stavby je 13,972 km (mimo přesahy technologických profesí – zabezpečovacích a sdělovacích kabelů). Úseky žst. Luštěnice, žst. Dobrovice, žst. Mladá Boleslav hl. n. a nově výh. Bezděčín se týkaly stavební i technologické části, ostatní (mezistaniční traťové úseky) pouze technologické. Nový železniční svršek typu 49 E1 byl zhotoven v délce 5,3 km, železniční svršek S 49 v délce 1,7 km a nově vložených výhybek bylo 31 ks. Sanace železničního spodku byla realizována v délce 9,2 km.

Stavba „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba“ přináší výrazné zlepšení kultury cestování. Toto se týká jak vlastní plynulosti jízdy, tak odbavování cestujících (bezpečnější přístupy ve stanicích, mimoúrovňová nástupiště s bezbariérovými přístupy a řešení pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, orientační a informační systém). Dalším cílem stavby bylo zajištění technického stavu infrastruktury podle požadavků platných zákonů, vyhlášek a norem a minimalizace nákladů na provozování železniční dopravní cesty a v neposlední řadě pak zajištění požadované kapacity dráhy.

Increasing the Capacity of Nymburk – Mladá Boleslav Track, Section 1
Nymburk – Mladá Boleslav Track is a regional railway track which is particularly important for industry. The track is used to transfer supplies, empty train sets as well as train sets loaded with automobiles made in the factory of Škoda – Auto Mladá Boleslav. The modernisation of the track is divided in two individual sections. The construction under the title “Increasing the Capacity of Nymburk – Mladá Boleslav Track, Section 1” adjusts the section Luštěnice Railway Station – Mladá Boleslav Railway Station, the main station.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – KIROW 800 v ŽST DobroviceObr. 2 – Pohled do ŽST DobroviceObr. 3 – ŽST DobroviceObr. 4 – ŽST DobroviceObr. 5 – ŽST LuštěniceObr. 6 – ŽST DobroviceObr. 7 – ŽST Mladá Boleslav, hl. n.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (104x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Poloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravuPoloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravu (89x)
Nástupiště, jako zařízení železničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v železniční stanici nebo zastávce u...
Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim;1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad LabemModernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim;1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem (80x)
Navzdory odvěké rivalitě města mechu a města perníku, jak se Hradec Králové a Pardubice vzájemně mírně hanlivě nazývají,...

NEJlépe hodnocené související články

Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Provoz Posázavského pacifiku je plně obnovenProvoz Posázavského pacifiku je plně obnoven (5 b.)
Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po dvou letech, kdy by...
Rekonstrukce žst. ŘeteniceRekonstrukce žst. Řetenice (5 b.)
Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezistaničních úseků Teplice v Čechách – Řetenice, Řetenice – ...

NEJdiskutovanější související články

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (1x)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice