KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Technologie    VIDEO: Elektricky izolované předepnutí Estakády Sluncová

VIDEO: Elektricky izolované předepnutí Estakády Sluncová

Publikováno: 2.12.2008, Aktualizováno: 24.7.2009 12:57
Rubrika: Technologie, Nové spojení Praha

Objekt Estakáda Sluncová je první realizací mostní konstrukce s aplikací podélného elektricky izolovaného předpětí (EIT) v České republice. Použití tohoto systému nejenže zvyšuje trvanlivost předpínacího systému díky bezprecedentní ochraně předpínací výztuže proti účinkům bludných proudů a ochraně před agresivními látkami, ale zároveň je výjimečný z hlediska možnosti monitoringu předepnutí během užívání konstrukce.

NOSNÁ KONSTRUKCE

Nosnou konstrukci tvoří v podélném směru spojitý nosník komorového průřezu se 3 dutinami o osmi polích s rozpětími 26 + 2 × 36,7 + 4 × 47,6 + 34 m. Směrově konstrukce přechází z přímé přechodnicí do levotočivého oblouku o poloměru 652 m. Konstrukce je rozdělena na 7 betonážních etap, přičemž každá etapa přesahuje do dalšího úseku 1/5 délky pole. Výška průřezu je 2,7 m v ose mostu. Tloušťka stěn se skokově mění z 0,5 na 0,8 a 1,3 m v oblasti příčníku. Tloušťka dolní desky se mění plynule z 0,45 m v poli na 0,90 m u podpory. Nosná konstrukce je z betonu C30/37-XF2, římsy jsou z betonu C30/37-XF4.

VNITŘNÍ PŘEDEPNUTÍ

Předpětí nosné konstrukce je tvořeno vnitřními kabely se soudržností a vnějšími kabely. Vnitřní předpětí představuje 12 kabelů v etapě 1–3 a 16 kabelů v etapě 4–7, které se postupně napínají během výstavby nosné konstrukce. Polovina těchto kabelů je spojkována v čele každé betonážní etapy za pomoci VSL spojek K CS Super (EIT), druhá polovina kabelů v příčném řezu prochází kotevním čelem přes následující betonážní úsek, na jehož konci se opět napínají a spojkují. Součástí vnitřního předpětí jsou dále nadpodporové kabely délky cca 10 m v celkovém počtu 40 ks.

Pro kabely vnitřního předpětí byl použit předpínací 19lanový systém VSL CS Super (EIT) spolu se systémem platových kanálků VSL PT-Plus zajišťující kompletní odizolování předpínacích lan od nosné konstrukce. Samotné použití plastového kanálku nemůže samo o sobě elektrickou izolaci zajistit, jelikož nezamezí vodivému propojení mezi kotevní objímkou, roznášecí deskou a následně konstrukcí. Systém VSL EIT řeší tento detail vložením speciální izolační podložky s adekvátní mechanickou pevností vzhledem ke kontaktnímu napětí a dále plastovou trumpetou, která zajišťuje integritu zatěsnění kabelu jednak v návaznosti na izolační podložku a dále v napojení na plastový kanálek. Součástí VSL systému EIT kabelů je rovněž řada dalších detailů, zaměřených převážně na těsnost systému esenciálních pro zajištění izolace předpínací výztuže. Především je to zajištění těsnosti v oblasti odvzdušňovacích a injektážních vstupů, styk jednotlivých kanálků či zapouzdření kotevní objímky za pomoci plastové krytky.

VNĚJŠÍ KABELY

Vnější kabely jsou provedeny předpínacím systémem VSL A Monostrand (EIT) s 19 lany, rovněž kompletně elektricky odizolovanými. Tyto kabely jsou dopínatelné a vyměnitelné. Lana typu Monostrand s PE potažením a tukovou injektáží jsou použita především z důvodu zajištění dopínatelnosti.

Celkem se jedná o 8 ks kabelů kotvených z prostorových a ekonomických důvodů pouze v koncových polích pomocí kotevních bloků uvnitř komory mostu. Úctyhodná délka každého kabelu 272 m není jedinou technickou raritou, kabely navíc musejí překonat veškeré úhlové změny v deviátorech a sedlech z celkem 6 vnitřních a 2 krajních polí. K vývoji technologie jejich instalace byli přizváni experti z VSL International a VSL Switzerland.

ELEKTRICKÝ ODPOR

Nejzásadnějším sledovaným parametrem na tomto projektu byla již zmiňovaná elektrická izolace kabelů. Měření se provádělo průběžně s probíhající betonáží jednotlivých etap a v závěru bylo provedeno konečné měření firmou Jeku. Jelikož kabely vnitřního předpětí probíhající celou konstrukcí, respektive jejich kotevní čela, zakrývá závěrná zídka, bylo nutné osadit skrze ochrannou krytku pomocné vodiče, které jsou svedeny na jedno společné místo. Ostatní kabely, krátké nadpodporové a volné, jsou přístupné a měření se provádí u každého kabelu zvlášť.

Hodnotícím kritériem elektrické izolace je elektrický odpor při průchodu střídavého proudu, impedance, o velikosti 1 kΩ. Jedná se o dost vysokou hodnotu, i při poměrně drobných poruchách těsnosti zapouzdření se této hodnoty zpravidla nedosáhne, nicméně i při elektrickém odporu v řádu stovek Ω je předpínací výztuž velmi spolehlivě protikorozně ochráněna.

U externích a krátkých kabelů byly naměřeny špičkové hodnoty impedance v řádu desítek kΩ, v případě průběžných opakovaně spojkovaných kabelů pak hodnoty zpravidla kolem 1 kΩ. To samo o sobě nemusí znamenat nižší úroveň izolace v porovnání s krátkými nadpodporovými kabely. Řádově větší délka kabelu se při naprosto shodných parametrech izolace zásadně projeví v naměřené hodnotě odporu. Tato skutečnost není v platné Evropské směrnici pro předpínací systémy ETAG 013 zohledněna.

ZÁVĚR

Estakáda Sluncová je z hlediska EIT technologie referenční projekt evropského významu. Při realizaci objektu bylo potvrzeno, že díky této technologii je v současnosti možné v podmínkách staveb v České republice navrhovat efektivní nosné konstrukce mostů z přepjatého betonu i v případě elektrifi kovaných železničních tratí.

Investor Správa železniční dopravní cesty
Zhotovitel objektu Skanska DS, závod 77 - Mosty
Projektant Pontex
Dodavatel dodatečného předpětí VSL Systémy (CZ)

Get the Flash Player to see this player.
Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Stavba ve fázi ukládky typické etapyOsmice stěnových kabelů, podložení kanálku plastovými podkladkyDetail těsnění spojky systému VSL PT-PlusTypické čelo pracovní spáry, podložení kotevních objímek izolační podložkouKotvení VSL CS Super v koncovém příčníku po injektáži cementovou maltouMěření impedance krátkého kabelu nad podporou, hodnota 12,1 kΩ

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rekonstrukce provozní budovy Křenovka a technologie elektrodispečinkuRekonstrukce provozní budovy Křenovka a technologie elektrodispečinku (188x)
Stávající elektrodispečink pro Prahu a okolí dnes sídlí v budově měnírny Vršovice („Třešňovka“). V souvislos...
Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství? (70x)
Velký obdiv zcela jednoznačně patří stavitelům z dob minulých, jejichž důmyslné a propracované stavby po staletí zdobí k...
Koroze železobetonových konstrukcí a způsob jejich ochrany (56x)
Potřeba ochrany železobetonových konstrukcí vystavených vlivu povětrnostních podmínek nebo působení agresivního průmyslo...

NEJlépe hodnocené související články

Přehled metod používaných při hodnocení stavu pozemních komunikací (5 b.)
Jen stěží se najde řidič motorového vozidla, který by se nikdy nevyjadřoval ke stavu té či oné pozemní komunikace. Nejča...
Metodika pro termografické měření objektů dopravní infrastruktury (5 b.)
V roce 2016 byla v Centru dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) vytvořena metodika pro termografické měření objektů dopravní ...
Možnosti zlepšení technologie hutnění asfaltových směsí (5 b.)
Míra zhutnění a mezerovitost asfaltové vrstvy významně ovlivňují její kvalitu a životnost. Současná i dřívější praxe uka...

NEJdiskutovanější související články

Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství?Geopolymery: budoucnost mostního stavitelství? (1x)
Velký obdiv zcela jednoznačně patří stavitelům z dob minulých, jejichž důmyslné a propracované stavby po staletí zdobí k...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice