KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Trať Praha‑Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun s dálkovým ovládáním je v provozu

Trať Praha‑Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun s dálkovým ovládáním je v provozu

Publikováno: 1.2.2016
Rubrika: Železniční infrastruktura

Úsek trati mezi železničními stanicemi Praha‑Smíchov a Rudná u Prahy je v provozu od roku 1873. Úsek mezi Berounem a Berounem – Závodí byl dokončen v roce 1876. K propojení obou těchto úseků došlo roku 1897. Tím byla zajištěna nová dopravní cesta pro duchcovské uhlí do hlavního města. Na nově vybudovanou trať byla postupně napojena celá řada vleček zejména z přilehlých lomů a vápenek. Po druhé světové válce začal zájem o využití této dopravní cesty opadat. Postupem času došlo k tomu, že slouží převážně příměstské osobní dopravě a k minimálnímu využití pro dopravu nákladní. Po zrušení ŽST Praha-Hlubočepy se propustná výkonnost celého úseku ještě více snížila, neboť vznikl šestikilometrový jednokolejný úsek bez možnosti křižování vlaků.

Drážní úřad zahájil v červnu roku 2014 stavební řízení pro vydání stavebního povolení stavby „Rekonstrukce trati Praha‑Smíchov (mimo) – Rudná u Prahy – Beroun (mimo)“. Zdůvodněním tohoto záměru bylo vybudovat kvalitní odklonovou trať pro zajištění výlukové činnosti související s modernizací tratě 171 v úseku Praha Smíchov – Dobřichovice – Beroun a současně zabezpečit kvalitní příměstskou dopravu s možností jejího výhledového rozšíření. Cílem bylo zvýšení propustné výkonnosti trati, zajištění dálkového řízení provozu, odstranění zbytné dopravní infrastruktury ve stanicích, zajištění vyhovujícího technického stavu železničního svršku a spodku, zřízení bezstykové koleje a oprava výhybek. V souvislosti s novým zabezpečovacím zařízením trati Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun dochází i ke změně traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení u mezistaničních úseků Rudná u Prahy – Odbočka Jeneček a Hýskov – Beroun-Závodí.

Železniční trať Praha‑Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun je jednokolejná, neelektrifikovaná, zařazená do kategorie regionálních drah. Technický stav před rekonstrukcí byl nevyhovující, vybaven zařízeními na hranici životnosti.

Ve stanici Praha-Hlubočepy byl rekonstruován svršek. Tím byla původní zastávka přestavěna na výhybnu se dvěma dopravními kolejemi, která se nově jmenuje Výhybna Prokopské údolí, zatímco Praha‑Hlubočepy je nově vybudovaná zastávka v odsunuté km-poloze blíže ku Praze. Do adaptovaných místností byly zabudovány nové technologie staničního zabezpečovacího zařízení 3. kategorie, k podobným úpravám bylo přikročeno i v ŽST Praha-Řeporyje kde jsou 3 dopravní koleje. V ŽST Rudná u Prahy byly provedeny po adaptaci technologických místností stejné úpravy. Většina výhybek jak v předchozích dopravnách, tak v Rudné u Prahy a v dalších dopravnách ve směru na Beroun, byla repasována odstraněním starých hákových závěrů a jejich nahrazením za závěry čelisťové. Všechny staniční i traťové přejezdy byly vybaveny nejnovějšími prvky zabezpečovacího zařízení s cílem zajistit maximální bezpečnost úrovňových křížení pozemních komunikací s dráhou. Železniční stanice Nučice, Loděnice a Vráž u Berouna a Beroun-Závodí doznaly stejných modernizačních změn. Nejmodernější traťová zabezpečovací zařízení dodávaná firmou AŽD Praha s. r. o. byla využita pro mezistaniční úseky včetně odbočných tratí z Rudné u Prahy do Odbočky Jeneček a z Berouna-Závodí do Hýskova. Na těchto odbočných tratích a mezi Prahou-Smíchov – Výhybna Prokopské údolí je aplikováno traťové zabezpečovací zařízení AH (automatické hradlo) a mezi jednotlivými stanicemi je použito integrované traťové zabezpečovacího zařízení v SZZ ESA. Celkem se stavba dotkla šesti železničních stanic, jedné výhybny, deseti traťových úseků s dvaceti šesti železničními přejezdy.

Celý výše zmíněný úsek a zařízení na odbočných tratích tvoří jeden technologický celek, který je pomocí jednotlivých subsystémů dálkově ovládán z Berouna. Systém zajišťuje vedení dopravní dokumentace s vazbou na činnost zabezpečovacího zařízení v provozní aplikaci GTN a je připraven pro funkci automatického stavění vlakových cest. Z centra řízení lze využít všech nových sdělovacích systémů jako jsou rozhlasová zařízení, informační zařízení, spojení s mobilním personálem je zajištěno traťovým radiovým systémem TRS a místní radiovou sítí MRS. Sdělovací zařízení umožňuje záznamy hovorů a personál má k dispozici nejmodernější ergonomicky uspořádané zapojovače. Centralizováno je rovněž ovládání osvětlení a elektrického ohřevu výměn. Proti požáru jsou chráněny jednotlivé technologie v nácestných dopravnách automatickým hasícím systémem ASHS a je zde zřízen dohled centra nad činností EZS, EPS. V celém úseku je vybudován kamerový systém se záznamem.

Na stavbě proběhly rozsáhlé stavební práce na železničním spodku, svršku, stavebních úpravách budov, rekonstrukce osmi mostů, 22 propustků, budování opěrných zdí v délce 450 m, na zhotovení nástupišť  ve stanicích a v zastávkách. Byly vybudovány elektrické rozvody a přípojkypro napájení jednotlivých technologických celků.

Zařízení bylo aktivováno ve dvou etapách. První etapa zajistila provoz mezi ŽST Beroun a ŽST Hýskov k datu 10. července 2015 a druhá etapa již znamenala zprovoznění celého úseku stavby. K tomuto došlo dne 18. srpna 2015.

Časová osa celé stavby a harmonogram postupů prací byl vymezen na velmi krátkou dobu. V prvopočátku i největší optimisté nevěřili ve zvládnutelnost tohoto náročného úkolu. Příprava stavby, její realizace a v neposlední řadě i přístup zkušebních komisí dodavatele a odběratele proběhla ve velice krátké době. Na stavbě se řešila celá řada technických, organizačních a materiálových problémů. Zejména v závěru prací se ukázala výborná spolupráce všech složek zhotovitelů a organizačního vedení stavby. Všichni pochopili, že uvedení celého úseku do provozu v daném termínu je nezbytně nutné s přihlédnutím na další navazující akce SŽDC. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, patří poděkování, úcta a obdiv.

Track Prague Smíchov – Rudná (near Prague) – Beroun with Distance Control is in Operation
The track section between the railway stations Prague-Smíchov and Rudná (near Prague) has been operated since 1873. The section between Beroun and Beroun-Závodí was finished in 1876. The two sections were connected in 1897 and thus, a new coal transport means from Dux to the capital was created. Gradually, a whole range of rail sidings especially from the neighbouring quarries and limekilns were connected to the newly built track. After the World War II, the interest in using this route started to decline. Over time, the route has been used as a suburban train transport route and as a cargo transport route only in a minimum extent. After the cancelation of the railway station Prague-Hlubočepy, the operation of the entire section decreased even more as the six-kilometre single-rail section without the possibility of train crossing emerged.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Nová dopravní kancelář v BerouněÚsek a zařízení na odbočných tratích tvořící jeden technologický celek, který je pomocí jednotlivých subsystémů dálkově ovládán z Berouna.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (73x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. Od koněspřežné dráhy po současnostVýpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. Od koněspřežné dráhy po současnost (64x)
Na železniční síti České republiky se nachází více než 2 000 výpravních budov. Některé z nich byly vybudovány v poslední...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (61x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

NEJlépe hodnocené související články

Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Provoz Posázavského pacifiku je plně obnovenProvoz Posázavského pacifiku je plně obnoven (5 b.)
Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po dvou letech, kdy by...
Rekonstrukce žst. ŘeteniceRekonstrukce žst. Řetenice (5 b.)
Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezistaničních úseků Teplice v Čechách – Řetenice, Řetenice – ...

NEJdiskutovanější související články

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (1x)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice