KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    „Těší mne, když se zakázka povede tak, jak má,“

„Těší mne, když se zakázka povede tak, jak má,“

Publikováno: 29.12.2008
Rubrika: Mosty

řekl v rozhovoru pro časopis Silnice Železnice ředitel divize 7 – Ocelové konstrukce, doprava a mechanizace, společnosti SMP CZ, Pavel Panuška.

SMP CZ je společností orientující se na více oblastí. Divize 1 se soustřeďuje na stavby mostů, divize 3 řeší podzemní a inženýrské stavby, divize 5 se zabývá vodohospodářskými díly, divize 8 provádí stavby průmyslové. Divize 7, která sídlí v Berouně, má na starosti ocelové konstrukce, dopravu a mechanizaci. Ve vedení divize 7 jste 2,5 roku. Co vše se za tu dobu událo?
Tato divize byla dříve orientovaná pouze na vnitřní zakázky. Bylo důležité přinést nový pohled a provést určité změny, abychom se dostali i na externí trh. Nové vedení mělo za úkol kromě toho, aby dostalo divizi 7 na externí trh, zefektivnit a zkvalitnit veškerou výrobu a činnost, od dopravy, mechanizace až ke geodetické činnosti, což znamená hospodařit tak, aby si divize pokryla své náklady při konkurenceschopných cenách, to byl náš cíl a s tím jsem sem šel. A změny, které tomu předcházely, byly veliké, jednalo se o reorganizaci celé divize.

Čím se Vaše divize konkrétně zabývá?
Máme pět středisek. Středisko 1 je Doprava a mechanizace. Toto středisko zajišťuje veškerou dopravu a mechanizaci – lehkou, těžkou, dopravu těžkých prefabrikátů, ostatní dopravu, technologická vozidla a půjčovnu malé mechanizace. Druhým střediskem se sídlem v Berouně jsou ocelové konstrukce. Jeho činností je výroba a montáž ocelových konstrukcí. Třetím střediskem je Půjčovna inventárního materiálu, která sídlí v Nučicích (cca 10 km od Berouna, pozn. red.), a zajišťuje veškeré půjčování skružového materiálu včetně montáží těchto konstrukcí pro divizi dopravních staveb. Dalším střediskem je středisko geodetů se šesti zaměstnanci zajišťující geodetické práce pro SMP CZ a v neposlední řadě projektové středisko pro projektování skruží a ocelových konstrukcí.

Co všechno v sobě zahrnuje středisko Dopravy a mechanizace?
Například těžkou nákladní dopravu, zdvihací techniku, zde disponujeme mobilními a věžovými jeřáby, které využíváme pro interní i externí stavby. K jeřábové technice máme vlastní pojízdné dílny s pěti zaměstnanci, kteří jsou stále v pohotovosti, a při nahlášení závady vyjíždějí do terénu. Samozřejmě, když se jedná o větší opravu, musíme pozvat servis. Pak máme půjčovnu malé mechanizace, to jsou například kompresory, míchačky, hladičky na beton, centrály, bourací kladiva a další. Zajišťujeme také formou operativního leasingu veškerou osobní dopravu pro všechny zaměstnance SMP CZ. Zabezpečujeme veškerou administrativní činnost týkající se osobních vozidel.

Dalším střediskem jsou Ocelové konstrukce, které se nacházejí také zde v Berouně. Co toto středisko v rámci firmy řeší a jaký je sortiment Vašich výrobků?
Středisko se zabývá výrobou a montáží ocelových konstrukcí. Technologické konstrukce pro výstavbu: atypické bednění, atypické lešení, skruže a jejich komponenty, speciální technologická zařízení (betonážní vozíky, montážní plošiny…), Nosné ocelové konstrukce: mostní konstrukce, lávky pro pěší, technologické lávky, Doplňkové ocelové konstrukce: záchytné systémy (svodidla, zábradlí), dilatace, ložiska, kotvení, protihlukové stěny, ochrany proti dotyku, odvodnění.

Jaké změny proběhly v této části divize 7?
Těch změn byla celá řada. Výrobna ocelové konstrukce se změnila od základů. Změnilo se objednávání, skladování materiálu, příprava, výroba a montáž. Ve výrobě jsme nyní personálně dobře vybaveni, máme svářeče, kteří splňují evropské normy. Před dvěma lety zde byli s tímto osvědčením tři, nyní jich je tu 15. V technicích došlo k výměně 90 % zaměstnanců. Jsou tu zaměstnanci, kteří přišli přímo ze škol – z průmyslovky nebo z vysoké školy – a potom zkušení technici. Vypadá to, že jsme na dobré cestě. To poznáte již podle toho, když zpočátku zasahujete desetkrát denně a nyní ani jednou. Ten posun k lepšímu je tam určitě vidět, i podle toho, že pro naše zákazníky plníme termíny a požadovanou kvalitu. Ke zlepšení došlo i v ekonomické oblasti. Nacházíme se na konci organizačních změn a na začátku nové systematické práce.

V berounském areálu nyní stavíte novou halu pro potřeby střediska ocelových konstrukcí. Proč jste k její výstavbě přistoupili?
Má to co do činění s výkony a obratem střediska, včetně dodržování bezpečnosti práce. Když jsem před dvěma a půl lety nastoupil, obrat střediska se pohyboval mezi 60–70 miliony za rok. Během mého působení na pozici ředitele divize jsme více než zdvojnásobili obrat. Mnohdy jsme pracovali ve ztížených podmínkách, a proto se nyní staví nová hala. V nové, 36 metrů dlouhé hale, která bude fungovat jako přípravna, se materiál rozřeže připraví pro svařování, jež bude probíhat v původní hale. Výstavba začala 1. července v letošním roce a bude dokončena 30. listopadu tohoto roku. Když se nám ji podaří do 1. prosince letošního roku zprovoznit, bude to dobré. Kolaudace by měla být po pěti až šesti měsících od zahájení zkušebního provozu.

V čem jsou významné Nučice pro společnost SMP CZ?
Jsou strategické pro firmu SMP CZ v tom, že hospodaří se speciálním skružovým materiálem pro stavby mostů. Divize 1, která realizuje mosty, má veškeré podpůrné konstrukce právě ze střediska v Nučicích. Je to půjčovna inventárního materiálu, který středisko spravuje, dodává a montuje. V této oblasti je SMP CZ špičkově vybavené. Firma SMP CZ má také své projektanty skruží, kteří jsou u naší divize. Navrhují technologie a zpracovávají projektové dokumentace skruží a ocelových konstrukcí. Středisko v Nučicích je vlastně výjimečné, neboť je schopné zabezpečit komplexně několik velikých zakázek najednou. Máme zde odborníky, kteří to umí vyprojektovat i smontovat. A funguje to velmi dobře. To poznáte i podle ceny, která je skutečně tržní a dokáže obstát v soutěžích s konkurencí. Středisko se nachází v areálu, který má 60 tisíc metrů čtverečních. Máme také své vybavení pro zařízení staveniště, tedy buňky a kontejnery.

Vzpomínáte si na problémy při řešení konkrétní realizace?
Obtížná byla z naší strany výroba a montáž ocelových konstrukcí pro elektrárnu Tušimice, kde bylo velmi složité dodržet stanovené termíny. K větším a složitým zakázkám jsme se dostávali postupně, snažil sem se, abychom je dělali, nenechávali je někomu dalšímu. Samozřejmě nastaly problémy, ale výsledek se dostavil ke spokojenosti investora i firmy. Dnes mají naši zaměstnanci takové zkušenosti, že příště to udělají za kratší čas a v ještě lepší kvalitě. Bez složitých věcí nelze nabýt zkušeností.

Máte nějakou realizaci, na kterou jste pyšní?
Nejmenoval bych konkrétní zakázku, řekl bych všechny naše činnosti, které se povedly udělat kvalitně a ve správném čase. Těší mě, když se to povede tak, jak má.

Co považujete při stavbě za nejdůležitější?
Kvalitní personální obsazení, bezpečnost, ekonomiku, termíny a kvalitu.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Ocelová konstrukce pod protihlukové stěny (Benešov – Strančice)Sedmipolový 607,9 m dlouhý most přes Labe, který se staví na silnici II/247 u Litoměřic, má významně ulehčit dopravě v Litoměřicích.Most přes Ohři spojující městské části Tuhnice a Rybáře je součástí průtahu Karlovými VaryÚprava skružeAreál Beroun

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rekonstrukce mostu přes Labe mezi Brandýsem nad Labem a Starou BoleslavíRekonstrukce mostu přes Labe mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví (62x)
Obyvatelé souměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se dne 6. 8. 2012 dočkali otevření posledního ze soustavy sedmi mo...
Rekonstrukce Negrelliho viaduktuRekonstrukce Negrelliho viaduktu (61x)
Od dubna roku 2017 probíhá komplexní rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze podle projektové dokumentace zpracované pr...
Žďákovský most z pohledu historieŽďákovský most z pohledu historie (57x)
Na jaře příštího roku si připomeneme 50. výročí zprovoznění mohutné konstrukce Žďákovského mostu pro automobilový provoz...

NEJlépe hodnocené související články

Most přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představujeMost přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představuje (5 b.)
Článek představuje stavbu mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v rámci přeložky spolkové silnice B172 v Pirně...
PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mostyPONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty (5 b.)
Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve st...
Mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry v ČRMostní závěry s jednoduchým těsněním spáry v ČR (5 b.)
Mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry – druh 4 dle TP 86:2009 jsou nejvíce používané na novostavbách a rekonstrukcí...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice