KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    SUDOP PRAHA opět v Pobaltí Elektrizace trati Kaišiadorys – Radviliškis – Šiauliai v Litvě

SUDOP PRAHA opět v Pobaltí Elektrizace trati Kaišiadorys – Radviliškis – Šiauliai v Litvě

Publikováno: 11.8.2017
Rubrika: Železniční infrastruktura

Pokud se řekne Pobaltí, tak to u nás v České republice znamená tři postsovětské republiky Estonsko, Lotyšsko a Litvu. S těmito republikami, které byly v období mezi světovými válkami samostatné, mělo i předválečné Československo výborné politické a hospodářské styky. Plzeňská Škodovka dodávala do Litvy parní lokomotivy a v předvečer druhé světové války sem dodala vynikající rychlíkové lokomotivy „Litevky“, které díky běhu válečných událostí skončily nakonec svou pouť na kolejích ČSD. V době mezinárodního napětí před druhou světovou válkou se uplatnily i naše zbrojovky. Tato spolupráce se opět rozvinula počátkem devadesátých let. Úspěšné byly Škoda Auto, Škoda Transportation a MTH. Rovněž stavební a dodavatelské firmy. EŽ Praha v Estonsku, Eurovia v Litvě, AŽD Praha rovněž v Litvě a další.

Úspěchy na tomto trhu zaznamenala i společnost SUDOP PRAHA. V roce 2014 jsme získali studii elektrizace celé sítě Lotyšských železnic systémem 2 × 25 kV. Studie byla dokončena na jaře roku 2015 a její součástí byly podklady pro tendrovou dokumentaci. V současné době zákazník hledá zdroje pro investování tohoto záměru.

Na podzim roku 2015 se objevila zajímavá příležitost v Litvě. Litevské železnice vypsaly dva tendry na projektovou dokumentaci elektrizace trati na úsecích Kaišiadorys – Radviliškis a Radviliškis – Šiauliai systémem 1 × 25 kV.

O oba projekty projevila zájem místní projektová organizace GELPRO. Tato firma projektuje rekonstrukce a opravné práce pro Litevské železnice (LG). Nemá ovšem zkušené projektanty pro projektování rozsáhlých elektrizací. Na naši činnost v Pobaltí měla dobré reference, a proto se obrátila na naši společnost s žádostí o spolupráci. Po vzájemné dohodě si kolegové Jaroslav Peroutka, Pavel Haušild, Karel Košař a Miroslav Nezkusil požádali o litevské autorizace a zkoušky úspěšně složili. Po tomto kroku nic nebránilo tomu společně připravovat nabídku. Vytvořili jsme sdružení firem GELPRO, SUDOP PRAHA a TETAS (společnost působící na energetickém trhu) a vytvořili cenovou nabídku. Termín podání nabídky LG několikrát odložily, a nakonec soutěž zrušily. 

Nová naděje se objevila na jaře roku 2016, kdy LG vybídly sdružení našich firem k podání nabídky na studii obou staveb (v rozsahu odpovídajícím naší přípravné dokumentaci stavby), která by byla podkladem pro vypsání soutěže v rozsahu „vyprojektuj a postav“. Zakázku nakonec společnost GELPRO získala a my jsme se stali jejími subdodavateli na části: dopravní technologie, energetické výpočty, silnoproudá technologie, trakční vedení, dálkové ovládání odpojovačů a SCADA. Práce byly zahájeny v květnu, kdy se skupina projektantů vydala na prohlídku tratě – „site visit“. Funkce projektového manažera jsem se ujal od června 2016 a potěšilo mě, že jsem měl k dispozici tým, který se osvědčil v Lotyšsku. Získané zkušenosti umožnily rychlý začátek projektu a usnadnily komunikaci se zákazníkem.

Na první konzultační schůzku jsem vyrazil již v červnu společně s kolegyní Ing. Terezou Slavovou. Zákazník nastoupil v plné sestavě asi 15 lidí, ale technické podmínky a dotazy neměl zdaleka tak připravené jako v Lotyšsku. Kolegyně Slavova mě alespoň potěšila, když konstatovala, že se nám oproti první návštěvě podařilo prolomit ledy a všichni pracovníci od zákazníka s námi komunikovali.

Na další návštěvu jsme vyrazili v době, kdy jsme měli první výsledky energetických výpočtů, s cílem projednat technické řešení projektu k připomínkám v termínu konec července 2016. Na jednání byl uplatněn zásadní požadavek rekonstruovat stávající trakční napájecí stanici (TNS) Žasliai místo námi navrhované nové TNS. I tento požadavek jsme zvládli a koncept dokumentace k připomínkám zaslali. Na druhé straně bylo dlouho mlčení, ale koncem srpna začaly prostřednictvím kolegů z GELPRO chodit dotazy a připomínky od zákazníka, na které jsme obratem reagovali. Naštěstí na GELPRU se komunikace ujal zkušený elektroinženýr Sergej Lomakovas, se kterým jsme vše řešili. Jedinou nevýhodou bylo, že komunikace s ním byla nutná v ruštině, i když celý projekt jsme odevzdávali anglicky.

Výsledkem celé mailové komunikace byla ještě jedna návštěva a konzultace se zákazníkem LG. Ta proběhla na přelomu srpna a září 2016 a měla být poslední, co se týče technického řešení. Jednání proběhlo celkem úspěšně, uzavřelo se technické řešení ve všech profesích včetně SCADA, kde až na tomto jednání jsme přesně pochopili požadavky zákazníka v této profesi včetně požadavku na zaokruhování sdělovacích sítí. Technické řešení bylo uzavřeno a mohli jsme se věnovat výkazům výměr, rozpočtům a technickým specifikacím. Udělali jsme vše proto, aby veškeré materiály pro překlad do litevštiny dostali naši kolegové do 20. 9. před odjezdem na INNOTRANS do Berlína.

Když to vypadalo, že je vše projednané a že nás nemůže nic překvapit, ozvala se společnost LITGRID AB (Litevská státní energetická společnost), že nemůže garantovat požadované odběry a uvažovanou nesymetrii z energetické sítě. Následkem toho jsem musel urychleně odletět na jednání, které proběhlo 4. 10. 2016. Výsledkem byl požadavek na zpracování grafu současného odběru všech TNS a při jakém odběru nebude nutné nasadit aktivní balancéry pro kompenzaci nesymetrie. Znovu jsme upozornili zákazníka, že požadované odběry vycházejí z energetických výpočtů, pro něž podkladem byla výhledová doprava, která byla předána jako vstupní podklad. Pokud je nutné snížit odběry na cca 1/3 je nutné odpovídajícím poměrem snížit výhledovou dopravu. Po konzultaci s naším smluvním partnerem firmou GELPRO jsme redukci provedli a oni následně podmínky připojení projednali.

Po termínu odevzdání počátkem prosince jsme museli řešit ještě jeden problém, se kterým jsme se u projektů v České republice ještě nesetkali. A tím byl vliv napájení 25 kV 50 Hz na osoby žijící v blízkosti trati. S pomocí kolegyně Katky Hladké jsem se dostal na směrnici EU, která indukční vlivy na osoby řeší. Následně se nám podařilo najít na internetu studii z VÚT Brno, která se podobnou problematikou zabývala, a výsledky měření z této studie jsem kolegům do Litvy zaslal; oni je použili při projednání dokumentaci s orgány hygieny.

PROJEKT

Jak již bylo uvedeno předmětem díla byla elektrizace trati Kaišiadorys – Radviliškis – Šiauliai. Je to jeden z hlavních železničních tahů v Litvě. Ve stanici Kaišiadorys tato trasa odbočuje z páteřní trati Kaunas – Vilnius mezi dvěma největšími městy a za stanicí Šiauliai dále pokračuje až do nejvýznamnějšího litevského přístavu Klaipeda, třetího největšího města. Železniční uzel Radviliškis patří mezi největší nádraží v zemi. Trať je z větší části dvoukolejná, ovšem s některými jednokolejnými úseky. Dle zadání bylo nutné počítat s výhledem kompletního zdvoukolejnění v nejbližší budoucnosti.

Formálně dle místních zvyklostí byl počátek stavby stanoven od výpravní budovy stanice Kaišiadorys, tj. drážní km 66,772. Konec stavby se nachází za stanicí Šiauliai v místě připojení nové trakční napájecí stanice v drážním km 216,100. Celkem se tedy jedná o cca 150 km trati. Elektrizace bude provedena střídavou trakční proudovou soustavou 25 kV 50 Hz.

Součástí stavby tak bylo 16 nově zatrolejovaných dopraven – železničních stanic, výhyben a odboček, a dále kompletní rekonstrukce již elektrizované stanice Kaišiadorys. Na tomto úseku bude nově postaveno 5 trakčních napájecích stanic a 6 spínacích stanic. Dále bylo navrženo, že kompletní modernizací projde rovněž stávající trakčních napájecí stanice Žasliai, která se ovšem nachází na trati Kaunas – Vilnius, cca 8 km před žst. Kaišiadorys. Rozvinutá délka trakčního vedení je 316,2 km.

SUDOP PRAHA Again in the Baltic Region Electrification of the Kaišiadorys – Radviliškis – Šiauliai Section in Lithuania
In autumn 2015, an interesting opportunity occurred in Lithuania. The Lithuanian Railways announced two competitions for the project documentation of the railway electrification on the sections of Kaišiadorys – Radviliškis and Radviliškis – Šiauliai using the system 1 × 25 kV. The interest in both projects was expressed by the local project organisation GELPRO. The Company is elaborating projects on reconstruction and repair works for the Lithuanian Railways (LG). However, it does not employ experienced designers for making the designs of extensive electrification. The Company received good reference on our activities carried out in the Baltic Region. Therefore, it contacted our company with a cooperation request.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Pohled na kolejiště s trakčním vedením ve stanici KaišiadorysObr. 2 – Pohled na železniční most přes řeku Neris v Jonavě, zatím ještě bez trakčního vedeníObr. 3 – Schéma napájení a dělení stanice KaišiadorysObr. 4 – Orientační schéma elektrizovaných tratí v LitvěObr. 5 – Přehledové schéma napájení a trakčního vedení úseku Kaišiadorys – Radviliškis – ŠiauliaiObr. 6 – Mapa Litvy

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (105x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Poloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravuPoloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravu (91x)
Nástupiště, jako zařízení železničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v železniční stanici nebo zastávce u...
Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim;1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad LabemModernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim;1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem (80x)
Navzdory odvěké rivalitě města mechu a města perníku, jak se Hradec Králové a Pardubice vzájemně mírně hanlivě nazývají,...

NEJlépe hodnocené související články

Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Provoz Posázavského pacifiku je plně obnovenProvoz Posázavského pacifiku je plně obnoven (5 b.)
Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po dvou letech, kdy by...
Rekonstrukce žst. ŘeteniceRekonstrukce žst. Řetenice (5 b.)
Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezistaničních úseků Teplice v Čechách – Řetenice, Řetenice – ...

NEJdiskutovanější související články

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (1x)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice