KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Revitalizace trati Bludov – Jeseník skončila

Revitalizace trati Bludov – Jeseník skončila

Publikováno: 7.12.2016
Rubrika: Železniční infrastruktura

V listopadu 2016 slavnostně skončila revitalizace trati Bludov – Jeseník v Olomouckém kraji. Konkrétně se stavba nachází mezi železničními stanicemi Bludov a Hanušovice. Na daném úseku tak mohou vlakové soupravy projíždět rychlostí až 100 km/hod. Zvýšení rychlosti přineslo zkrácení pravidelné jízdní doby v místě až o 4,5 minuty, a současně také zlepšení podmínek a bezpečnosti cestování v místě.

VÝZNAM STAVBY

Traťový úsek Bludov – Hanušovice je součástí trati Hanušovice – Olomouc. Stávající celostátní trať resp. traťový úsek Bludov – Hanušovice má čtyři dopravny: Bludov, Ruda nad Moravou, Bohdíkov a Hanušovice. Žst. Bludov byla již rekonstruována v rámci stavby „Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk“. Rekonstrukce žst. Hanušovice nebyla součástí stavby „Revitalizace trati Bludov – Jeseník“. 

Na trati je 6 železničních zastávek: Bludov-Lázně, Bohutín, Bartoňov, Komňátka, Raškov a Hanušovice-Holba.

Stavba řeší zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, rekonstrukce železničních stanic a zastávek, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových nástupištních přístřešků a dálkové ovládání celého úseku.

REALIZACE

V rámci stavby byl rekonstruován železniční svršek a sanován železniční spodek na daném úseku. Rekonstrukcí prošla také nástupiště v zastávkách a železničních stanicích. Součástí revitalizace byly opravy v železničních stanicích Ruda nad Moravou a Bohdíkov. Dále byly revitalizovány zastávky Bludov-lázně, Bohutín, Bartoňov, Komňátka, Raškov a Hanušovice-Holba. Upraveny byly železniční přejezdy vč. realizace nového zabezpečení. Železniční mosty a propustky na trase byly rovněž rekonstruovány. V nezbytném rozsahu byla provedena rekonstrukce elektrických zařízení vč. osvětlení zastávek a železničních stanic. Součástí revitalizace byla také rekonstrukce stávajícího železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Součástí projektu je rekonstrukce železničního svršku a spodku, mostů a propustků, nástupišť v železničních stanicích a zastávkách, staničního a traťového zabezpečovacího zařízení a železničních přejezdů. Železniční stanice Ruda nad Moravou a Bohdíkov jsou zapojené do dálkového ovládání ze stanice Šumperk.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku zahrnovala výměnu kolejového roštu vč. zřízení nového štěrkového lože. Obsahem sanace železničního spodku bylo zřízení konstrukčních vrstev pražcového podloží a funkčního odvodnění pláně železničního spodku. Odvodnění bylo provedeno formou drážních příkopů nebo příkopových zídek vedených v souběhu s železniční jednokolejnou tratí, v železničních stanicích byly zřízeny podélné trativodní sběrače. 

V takovémto rozsahu byly prováděny práce od začátku stavby (km 49,357) až do žst. Bohdíkov do km 64,950. Dále od tohoto km až do konce stavby (km 69,835) byla vzhledem k vyhovujícímu stavu železničního spodku, realizována pouze výměna kolejového roštu vč. zřízení nového štěrkového lože.

Nástupiště v železničních stanicích a zastávkách prošla rekonstrukcí tak, aby odpovídala stávající legislativě (ČR i EU) – výška nástupní hrany 550 mm nad temenem kolejnice bezbariérový přístup cestujících. Přístup na nástupiště bude úrovňový. Nástupiště jsou vybavena novým osvětlením, novým orientační a informační systémem pro cestující, stávající přístřešky pro cestující byly sneseny a nahrazeny novými přístřešky v antivandalské úpravě. Ve stanici Ruda nad Moravou byly ponechány tři dopravní koleje a vybudována nová nástupiště.

Ve stanici Bohdíkov sleduje dopravní technologie přednostně zachování dvou dopravních kolejí s novými nástupišti. Manipulační kolej č. 6 pro ložné manipulace byla zachována.

Na revitalizovaném úseku se nachází v současnosti 15 železničních přejezdů. V rámci stavebních prací byla na všech přejezdech zřízena nová přejezdová konstrukce, která zajistí klidnější a pohodlnější přejezd silničních vozidel. U všech přejezdů bylo osazeno nové zabezpečovací zařízení, které odpovídá nově navržené maximální traťové rychlosti na daném přejezdu.

V revitalizovaném úseku trati Bludov – Jeseník se nachází celkem 67 umělých staveb. Z toho 49 propustků, 17 mostů a 1 zárubní zeď.

V žst. Ruda nad Moravou a Bohdíkov vzniklo nové staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 3. kategorie dle TNŽ 34 2620, elektronického typu. Zařízení jsou vybavena obslužným pracovištěm typu JOP a jsou zapojena do dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ). Pro zabezpečení mezistaničních úseků se předpokládá traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) typu automatické hradlo (AH), s kontrolou volnosti kolejových úseků pomocí počítačů náprav.

V rámci prací na železničním sdělovacím zařízení byla položena v úseku Bludov – Hanušovice nová kabelizace a rovněž byla provedena místní kabelizace k venkovním telefonním objektům u vjezdových návěstidel, pomocným stavědlům a k přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Veškerá kabelizace vede v souběhu s železniční tratí s minimálními zásahy do mimodrážních pozemků, kterým se nedá vyhnout – např. podchody kabelu pod komunikacemi.

Nové rozhlasové zařízení je instalováno do všech železničních stanic a zastávek na revitalizovaném úseku. Informační tabule jsou instalovány do všech železničních stanic. Propojení celého informačního systému (rozhlas i tabule) jsou pomocí přenosového zařízení.

Stavba vychází z globálního cíle pro Prioritní osu 3, jímž je zlepšení železniční dopravy mimo transevropskou síť TEN-T. Tohoto cíle investor dosáhne prostřednictvím zvýšení dopravní dostupnosti. Celkové investiční náklady projektu s názvem Revitalizace trati Bludov – Jeseník činí 993 690 156 Kč bez DPH. Projekt je v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to až do výše 779 897 058 Kč. Národní financování projektu zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Přejezd BludovTraťový úsek Bludov – OlšanyRuda Nad MoravouKomňátkaBohdíkovZastávka Bartoňov

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Železniční spojení Praha – Letiště Ruzyně – KladnoŽelezniční spojení Praha – Letiště Ruzyně – Kladno (92x)
Již téměř dvacet let se mluví o železničním spojení centra Prahy s ruzyňským letištěm. Po stejnou dobu se tento projekt ...
Poloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravuPoloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravu (84x)
Nástupiště, jako zařízení železničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v železniční stanici nebo zastávce u...
Oprava únosnosti železničního spodku Karlovy Vary – Chodov, 1. TK km 186,614–186,794 – projektové řešení sanace a nepřetržitý autorský a geotechnický dozorOprava únosnosti železničního spodku Karlovy Vary – Chodov, 1. TK km 186,614–186,794 – projektové řešení sanace a nepřetržitý autorský a geotechnický dozor (78x)
ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika (dříve Stavební geologie – Geotechnika, a.s.) je součástí mezinárodní společnosti AR...

NEJlépe hodnocené související články

Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Provoz Posázavského pacifiku je plně obnovenProvoz Posázavského pacifiku je plně obnoven (5 b.)
Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po dvou letech, kdy by...
Rekonstrukce žst. ŘeteniceRekonstrukce žst. Řetenice (5 b.)
Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezistaničních úseků Teplice v Čechách – Řetenice, Řetenice – ...

NEJdiskutovanější související články

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (1x)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice