KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Publikováno: 10.8.2018
Rubrika: Železniční infrastruktura

Předmětem stavby je komplexní přestavba – rekonstrukce železniční stanice za účelem zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení komfortu cestujících při nastupování, vystupování a při přístupu k vlakům i zvýšení bezpečnosti železniční dopravy instalací nového zabezpečovacího zařízení umožňující dálkové ovládání technologických zařízení železniční dopravní cesty (DOZ).

V rámci stavby „Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou“ je na základě provedeného geotechnického průzkumu navržena rekonstrukce železničního spodku a svršku včetně odvodnění. Rekonstrukce se dotkne ostrovních nástupišť i nástupišť u výpravní budovy. Přístup na ostrovní nástupiště bude mimoúrovňový pomocí podchodu. Bezbariérový přístup pro cestující z výpravní budovy na nástupiště zajistí výtahy. V souvislosti s novou konfigurací kolejiště bude provedena sanace mostních objektů a sdělovacího zařízení. Proběhne instalace nového osvětlení stanice a prostoru nástupišť. Vybudována bude nová trafostanice a rozvody silnoproudu.

Modernizovaná zabezpečovací zařízení a kabeláže sdělovacího vedení budou v rámci rekonstrukce zasahovat i do přilehlých traťových úseků, na staniční kolejiště navazujících. 

Provedeny budou nezbytně nutné stavební úpravy v technologické budově, která již neplní svoji původní funkci kotelny. V prostoru vedle technologické budovy bude vybudován nový objekt trafostanice a sneseny zbytné pozemní objekty stavědla č. 1, č. 2 a č. 3.

ROZSAH REALIZACE

Jedná se prioritně o rekonstrukci stávající železniční stanice, resp. o rekonstrukci části železniční stanice s profesními dopady do navazujících traťových úseků. V rámci stavby bude řešeno TZZ vybraných navazujících traťových úseků, přičemž v těchto úsecích nedochází k rekonstrukci, ale pouze k navržení nové kabeláže.

Stavbou dotčené kolejiště je tedy napojeno na dosavadní technické vybavení území. Liniová část stavby, stavební objekty a provozní soubory, až na výjimky, jsou realizovány ve stávajícím obvodu dráhy, na pozemcích SŽDC, s. o. a Českých drah, a. s.

Stavba je umístěna v území vyznačujícím se rovinatým reliéfem v údolní nivě řeky Moravy a jejích přítoků, kudy jsou dotčené železniční tratě vedeny. Terén je v prostoru žst. Veselí nad Moravou a blízkém okolí plochý a rovinný.

Ze stanice Veselí nad Moravou vedou čtyři dopravní směry. Dvojkolejná trať do Bzence a jednokolejné tratě ve směru na Uherské Hradiště, Velkou nad Veličkou a Strážnici. Poslední dva jmenované směry pak pokračují přes hraniční přechody na území Slovenské republiky.

ZÁKLADNÍ KAPACITY STAVBY

Sdělovací a zabezpečovací zařízení

Popis Kapacitní údaje
Elektronické staniční zabezpečovací zařízení 1 ks
Traťové zabezpečovací zařízení 2 ks
Elektromotorický přestavník 41 ks
Návěstidla 68 ks
Pokládka kabelů 64 700 m
Kabelovod 1 203 m
Traťový kabel 31 310 m
Optický kabel 48 vláken 14 400 m
Trubky HDPE 81 000 m
Místní kabelizace optické kabely 16 600 m
Rozhlas pro cestující 1 žst.

Silnoproudá technologie

Nové rozvodny nn 2
Nové rozvodny vn 1
Nové rozvodny EPZ 1
Nové trafostanice 22/0,4kV 1
Nové trafostanice EPZ 1

Železniční svršek a spodek

Rekonstrukce svrškem 49 E1 na betonových pražcích B91S/SB8P

7 868 m

Rekonstrukce svrškem 49 E1 na dřevěných pražcích

390 m

Směrové a výškové vyrovnání stávající koleje/výhybky

1 170 m
Broušení koleje tv. 49 E1 (vč. výhybek) 16 000 m
Zřízení výhybek 49 E1 30 ks
Zřízení nového štěrkového lože 24 700 m3
Zřízení kolejnicového zarážedla tv. S49 7 ks
Výkopy zeminy z kolejiště 20 228 m3
Zřízení podkladní vrstvy ŠD fr. 0/32 mm 12 150 m3

Zřízení podkladní vrstvy ze štěrkodrti stabilizované cementem

1 110 m3
Zřízení trativodu DN 150 4 950 m

Železniční přejezdy

Rekonstrukce úrovňového přejezdu

1 ks přechod
1 ks přejezd

Mosty, propustky, zdi

Silniční propustek – nový 2 ks
Železniční most – podchod – rekonstrukce 1 ks
Železniční most – rekonstrukce 2 ks
Mosty úpravy kabelových tras 4 ks

Pozemní stavební objekty

Popis Celkem
Demolice stavědel 3 ks
Nástupní hrany 1 045 m
Snesení stávajícího nástupiště 689 m
Zpevněné plochy dlažba/asfalt 2 005 m2

Silnoproudé objekty a rozvody

Popis Kapacitní údaje

Rekonstrukce osvětlení v železničních stanicích

49
Délka kabelového vedení nn 28 900 m
Délka kabelového vedení vn 770 m

MOMENTÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ PRÁCE

Stavbu realizuje sdružení ESSA ve složení firem Signalbau a. s., Eurovia a. s., OHL ŽS a. s. a AŽD s. r. o. Stavba byla zahájena 23. 8. 2017 a bude dokončena 25. 5. 2019. Realizace díla je rozdělena do několika stavebních postupů tak, aby vždy byla zachovaná požadovaná propustnost stanice a byly minimalizovány její vlivy na cestující veřejnost.

V současné době se její realizace nachází přibližně v polovině. To znamená, že k dnešnímu dni jsou obnovena ostrovní nástupiště i přilehlé koleje a probíhá rekonstrukce bzeneckého zhlaví. Součástí této etapy výstavby je také rekonstrukce železničního přejezdu na silnici I/55 u obce Zarazice. Současně probíhají instalace kabelových rozvodů přilehlých tratí, výstavba kabelovodu. Je hotova budova pro technologie elektrického předtápěcího zařízení a adaptace technologického objektu. V této budově momentálně probíhá instalace technologických celků sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.

Během prázdnin pak proběhne obnova zhlaví ve směru na Uherský Ostroh a Velkou na Veličkou. Během výluk na jednokolejných tratích je cestující veřejnost přepravována náhradní autobusovou dopravou. Nové zabezpečovací zařízení bude spuštěno 31. 8. 2018. Následovat budou práce na obnově liché kolejové skupiny a druhá etapa bzeneckého zhlaví tak, aby stavební práce byly ukončeny 25. 11. 2018.

Reconstruction of Veselí nad Moravou Station Security Traffic System
The purpose of the construction is to completely reconstruct the railway station in order to increase the speed of trains, improve travellers’ comfort during boarding and getting-out, improve accessibility of trains and increase safety of train transport via a new security traffic system which would make it possible to operate the technological machinery of railway transport infrastructure (DOZ) by means of a remote control.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Budování nástupiště č. 2Pokládka zámkové dlažby na 2. nástupištiNový vstup do podchodu 2. nástupištěPříkop u traťové koleje č. 2Finální podoba 2. nástupištěCelkový pohled na obnovené 2. a 3. nástupiště

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Železniční spojení Praha – Letiště Ruzyně – KladnoŽelezniční spojení Praha – Letiště Ruzyně – Kladno (124x)
Již téměř dvacet let se mluví o železničním spojení centra Prahy s ruzyňským letištěm. Po stejnou dobu se tento projekt ...
Poloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravuPoloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravu (82x)
Nástupiště, jako zařízení železničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v železniční stanici nebo zastávce u...
Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (66x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...

NEJlépe hodnocené související články

Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Provoz Posázavského pacifiku je plně obnovenProvoz Posázavského pacifiku je plně obnoven (5 b.)
Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po dvou letech, kdy by...
Rekonstrukce žst. ŘeteniceRekonstrukce žst. Řetenice (5 b.)
Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezistaničních úseků Teplice v Čechách – Řetenice, Řetenice – ...

NEJdiskutovanější související články

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (1x)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice