KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary

Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary

Publikováno: 31.12.2018
Rubrika: Mosty, Železniční infrastruktura

V září 2017 započala společnost Edikt a. s. s rekonstrukcí mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary. Jedná se o železniční most nacházející se v extravilánu na jižním okraji Karlových Varů v prostorovém oddílu Karlovy Vary-Březová – Karlovy Vary dolní nádraží, který přemosťuje silnici I/20 Karlovy Vary – Plzeň. Trať je v tomto místě v násypu. Došlo ke kompletní demolici stávajícího železničního mostu a k výstavbě zcela nového, hlubině založeného mostního objektu.

HLAVNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY NOVÉHO MOSTU

 • Druh nosné konstrukce: integrovaná konstrukce (ŽB polo rám), rámová příčel desková (ZBN)
 • Popis spodní stavby: ŽB stěnové opěry hlubině založené na vrtaných pilotách ∅ 900 mm, rovnoběžná zavěšená ŽB křídla
 • Počet mostních otvorů: 1
 • Délka přemostění: 15,00 m
 • Délka mostu: 32,56 m
 • Rozpětí nosné konstrukce: 16,035 m (teoretické)
 • Stavební výška: 1,292 m
 • Způsob uložení koleje: ocelové pražce „Y“, rozdělení „k“
 • Tvar svršku: kolejnice 49E1 (R260), BK, upevnění S15, svěrky Skl14
 • Volná výška pod mostem: 4,50 m + rezerva 0,15 m
 • Světlost kolmá: 14,49 m
 • Šikmost mostu: 75°, levá
 • Úhel křížení: 61° (v ose mostu)
 • Šířka mostu: 6,15 m

Z technického hlediska se jedná o zajímavou koncepci mostu – integrovaný ŽB polo rám bez mostních ložisek, kdy zásadní podmínkou výstavby nosné konstrukce bylo vylepšení parametrů převáděné, značně vytížené komunikace I/20, a to především podjezdné výšky. Z tohoto důvodu byla zvolena nosná konstrukce s extrémně stlačenou konstrukční tloušťkou se zabetonovanými ocelovými nosníky. Jedná se o zkušební konstrukci na tratích tohoto charakteru, kterou chce investor SŽDC, pokud se osvědčí, aplikovat na dopravní síť v hojném počtu.

Deska je uložena „vetknutím,“ tzn., že je vytvořeno tuhé rámové spojení mezi deskou mostovky a stěnovými opěrami (speciální úprava konců nosníků a doplnění podélné betonářské výztuže v rámovém rohu). Délka přemostění je 15 m a vychází ze šířkového uspořádání vozovky v podjezdu – kategorie S7,5 s rozšířením v oblouku. Založení je hlubinné na vrtaných pilotách. Křídla jsou rovnoběžná vetknutá do opěr. Součástí rekonstrukce byla výměna svršku v nutném rozsahu a délce, zbývající část nového žel. svršku (od km 48,581 do km 49,120) byla realizována v rámci stavby „Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně“.

Hlavním problémem výstavby byl čas, kdy stavba železničního mostu musela být dopředu zkoordinována se souběžně probíhající stavbou „Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně“. Stavba probíhala v nepřetržitých prodloužených denních směnách a za plného provozu přes komunikaci I/20 pod železničním mostem. V obvodu staveniště byl pouze omezený prostor pro vybudování zařízení staveniště, výstavba musí probíhat postupným navážením jednotlivých prvků a materiálů.

Stavba začala v sobotu 9. září 2017 a dokončena byla v pondělí 6. listopadu 2017. Od tohoto dne už mohly po mostě jezdit vlaky, ale úplně hotovo ještě nebylo. V březnu 2018 byly zahájeny dokončovací práce, kdy bylo provedeno rozšíření silnice z původního jednoho na dva pruhy pod mostem, dokončena opěrná zeď a byly upraveny svahy kamenem. Stavba byla kompletně dokončena a předána v srpnu 2018.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Původní stav mostuPracovalo se za plného silničního provozuMost ve výstavběTak vypadá most po dokončení

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Poloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravuPoloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravu (91x)
Nástupiště, jako zařízení železničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v železniční stanici nebo zastávce u...
II/104 Davle, most ev. č. 104-001 přes řeku Vltavu v obci DavleII/104 Davle, most ev. č. 104-001 přes řeku Vltavu v obci Davle (63x)
Most v Davli, který ležící na soutoku řeky Vltavy a Sázavy, byl v letech 2017 – 2018 komplexně rekonstruován. Převádí ko...
Železniční spojení Praha – Letiště – KladnoŽelezniční spojení Praha – Letiště – Kladno (61x)
Při pohledu na současnou železniční síť v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím úz...

NEJlépe hodnocené související články

Most přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představujeMost přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představuje (5 b.)
Článek představuje stavbu mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v rámci přeložky spolkové silnice B172 v Pirně...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mostyPONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty (5 b.)
Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve st...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice