KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Rekonstrukce mostu přes řeku Labe v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa

Rekonstrukce mostu přes řeku Labe v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa

Publikováno: 23.12.2015
Rubrika: Železniční infrastruktura

Cílem stavby je zvýšení rychlosti na trati Lovosice – Žalhostice a odstranění špatného stavebně technického stavu mostu přes Labe, rekonstrukce dalších 9 mostních objektů, úprav nástupišť a rekonstrukce železničního svršku.

TECHNICKÝ STAV STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE MOSTU PŘES LABE
Spodní stavba byla sanována v roce 1994, 2005 a 2013. Při sanaci došlo k očištění kamenů a k hloubkovému přespárování kamenného zdiva. V roce 2005 a 2013 byla dodatečně proinjektována a je v relativně dobrém stavu.

Ocelová nýtovaná konstrukce je značně rezavá, ve špatném stavu již od 90 let minulého století a je jak stářím, tak stavebním stavem, za hranicí své životnosti a nedosahuje tak požadované přechodnosti vlakové třídy D4/90. Na mostě ve všech polích je rovněž nevyhovující prostorové šířkové uspořádání.

Předmětem stavby je rekonstrukce nosné konstrukce a v nezbytném rozsahu rekonstrukce spodní stavby, přechodů do tratě a železničního svršku.

NOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
Nosná konstrukce mostu je navržena jako celosvařovaná ocelová konstrukce s tuhými trámovými hlavními nosníky, které jsou vyztuženy oblouky mající svislé závěsy (tzv. Langerův trám). Konstrukce má dolní ortotropní mostovku o třech prostých polí každé s rozpětím 74,37 m.

Trám hlavního nosníku je svařovaný I-nosník o výšce 2,5 m, s obloukem uzavřeného komorového průřezu. Vzepětí oblouku činí cca 12,3 m. Svislé závěsy jsou z plných kruhových tyčí o průměru 110 mm vyvařených do styčníkových plechů. Hlavní nosníky jsou od sebe vzdáleny 6,050 m. Mostovku představuje ocelový žlab kolejového lože, navržený jako ortotropní konstrukce s příčníky a s podélnými výztuhami. Podélné výztuhy jsou v osové vzdálenosti 460 mm, příčné výztuhy v pravidelném modulu 2,010 m.

REALIZACE REKONSTRUKCE
Rekonstrukce mostu přes Labe spočívá v odstranění stávající ocelové nosné konstrukce (7 polí o celkové délce 336 m), odbourání úložných prahů, zesílení pilířů v řece předepnutými tyčemi, zlepšení podloží pilířů tryskovou injektáží, vybudování nových úložných prahů, osazení nové ocelové konstrukce a nový železniční svršek. Kompletní rekonstrukce je prováděna ve výluce s celkovou dobou 3 měsíce. Demontáž a montáž obloukové nosné konstrukce nad vodou se prováděla zaplavováním 2 nákladních lodích, každá o nosnosti 500 t. Pro tento způsob realizace musela být vytvořena dočasná předmontážní plocha, sestávající z portálového jeřábu a dočasných betonových podpěrných konstrukcí. Také bylo nutné vytvoření zářezů pro zaplutí soulodí pod osu nosných konstrukcí a odtěžení staveništního přístavu pro zaplutí soulodí k naložení a vyložení ocelových konstrukcí. Celkem bylo nutné odtěžit z břehů Labe 4 500 m3 zeminy a zapažit celkem 75 bm štětovnic.

Pro nalodění a montáž ocelových konstrukcí bylo potřebné je vodorovně přesunout průměrně 44 m na ocelových válcovaných nosnících IPE1000 z předmontážní plochy pomocí hydrauliky nad staveništní přístav. Následně, aby pod konstrukci mohlo zaplout soulodí, tak byla konstrukce 4,5 m svisle nadzvednuta, opět pomocí hydrauliky a vysokopevnostních tyčí do úrovně pro uložení konstrukcí na soulodí. Po zaplutí soulodí pod ocelovou konstrukci a přesnému zrektifikování lodí do přesné polohy, mohlo proběhnout odčerpávání vody ze soulodí, následovalo zvednutí soulodí a tím nadzvednutí nové ocelové konstrukce. Tímto způsobem byla odčerpána více než stejná hmotnost vody, jako byla hmotnost zvedaných konstrukcí. V případě nové ocelové konstrukce činila kubatury vody celkem přes 420 000 litrů, nová konstrukce vážila 420 t a podpěrná a montážní konstrukce dalších 180 t, která byla trvale převážena na soulodí.

Před osazením nové ocelové konstrukce na pilíře, bylo nutné jejich zesílení a to provedením tryskové injektáže podzákladí, a vybudováním nových úložných prahů. Na pilířích v řece nemohlo být provedeno zesílení podzákladí pomocí tryskové injektáže z důvodů založení těchto pilířů na kesonech a tak projektant přistoupil k zesílení těchto pilířů předepnutými vysokopevnostními tyčemi vrtanými svisle po obvodě pilíře v místě zděných pískovcových kvádrů. Toto zesílení vneslo do pilíře tlakovou sílu, která zamezila rozevíráním spár jednotlivých pískovcových kvádrů.

Nyní jsou dokončovány práce na podlévání kalotových ložisek, bude následovat pokládka štěrkového lože, montáže inženýrských sítí, opevňování svahů, likvidace předmontážní plochy, zásyp a opevnění odtěžených břehů Labe.

Zkušební provoz trati bude zahájen začátkem listopadu, kompletní rekonstrukce bude dokončena do konce prosince 2015.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

  • Název stavby: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa
  • Investor: Správa železniční dopravní cesty, s. p.
  • Zhotovitel objektu: SMP CZ, a. s.
  • Projektant: TOP CON SERVIS s. r. o.
  • Realizace: 3/2015 – 12/2015

The Reconstruction of the Bridge across the River Elbe in km 38.816 of the “Lovosice – Česká Lípa” Track
The aim of the construction is to increase the speed on the track from Lovosice to Žalhostice and to reduce the bad construction technical state of the bridge across the Elbe, to renovate another nine bridges, to fix railway platforms and to reconstruct the railway superstructure.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Přesun nosné konstrukce na soulodíPohyb soulodí pomocí remorkéruNosná konstrukce z I‑nosníku s obloukem a závěsyPohled na osazenou konstrukci mostu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (74x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. Od koněspřežné dráhy po současnostVýpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. Od koněspřežné dráhy po současnost (64x)
Na železniční síti České republiky se nachází více než 2 000 výpravních budov. Některé z nich byly vybudovány v poslední...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (61x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

NEJlépe hodnocené související články

Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Provoz Posázavského pacifiku je plně obnovenProvoz Posázavského pacifiku je plně obnoven (5 b.)
Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po dvou letech, kdy by...
Rekonstrukce žst. ŘeteniceRekonstrukce žst. Řetenice (5 b.)
Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezistaničních úseků Teplice v Čechách – Řetenice, Řetenice – ...

NEJdiskutovanější související články

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (1x)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice