KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Hluk    Protihlukové stěny jako kreativní systém

Protihlukové stěny jako kreativní systém

Publikováno: 20.10.2015
Rubrika: Hluk

Ač se to pro mnohé může zdát překvapivé, železnice a dálnice patří k novodobým veřejným prostorům, každý den zde trávíme až několik hodin. Na cestách jsou protihlukové stěny (PHS) naším nejčastějším „vizuálním společníkem“, ne vždy však kultivovaným. Ještě více to platí pro obyvatelé žijící „za stěnou“. I proto se staly PHS tématem, kterým se společnost mmcité+ začala zabývat a navrhla jejich novou podobu v několika variantách vhodných pro volnou krajinu i příměstský prostor. V současné době dochází k prvním realizacím na trase Považská Teplá – Žilina na Slovensku, naplánované jsou ale už i v České republice (Tábor – Sudoměřice; Nebory – Oldřichovice; Oldřichovice – Bystřice).

VÝCHOZÍ SITUACE
Protihlukové stěny jsou považovány za ryze účelovou stavbu, která musí splňovat parametry akustického útlumu od železniční trati nebo silnice. Často tvoří několika kilometrové úseky, které se stávají dominantním prvkem oddělující oblasti zatížené hlukem od pozemní dopravy ve velkých městech, okolí dálnic a hlavních komunikací. V obou těchto případech je význam funkčního a estetického řešení důležitý. Společnost mmcité+ se dlouhodobě věnuje kultivaci veřejného prostoru v dopravní infrastruktuře u nás i v zahraničí. Při vědomí společenského významu těchto staveb, na jejichž realizaci se podílí, je věnována velká pozornost nejen samotné konstrukčně-stavební části, ale zejména fázi designu a interdisciplinárnímu dialogu, který zaručuje vznik kvalitního projektu. K této oblasti však patří nejen výroba a následná realizace, ale hlavně vývoj, kterému připisuje stejnou důležitost.

Společnost mmcité+ ve spolupráci s architektonickou kanceláří ellement vytvořila modulární prvky, kterými lze vizuální stránku stěny proměňovat. Zdánlivě nekonečně dlouhá stavba tak může dle návrhu aktivně reagovat na okolní prostředí. Předefinováním neprošla jen vizuální složka, ale i způsob nahlížení na konstrukčně-technické řešení, které je na rozdíl od běžných protihlukových systémů, typických svou masivností, lehké, snadno manipulovatelné a navíc znovu recyklovatelné.

NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ
V současné době se nejvíce využívají pohltivé panely z betonu a hliníkových kazet, u odrazivých panelů potom převládá tvrzené sklo a plexisklo (PMMA). Společnost mmcité+ má dlouholeté zkušenosti s těmito materiály, zná jejich výhody i omezení. Při vývoji nových PHS se rozhodli najít alternativní řešení za dodržení základních požadavků na protihlukové vlastnosti (zvuková pohltivost A3, vzduchová neprůzvučnost B3) s možností rozšíření na možné zvýšené požadavky (zvuková pohltivost A4). Základními kritérii se stala hmotnost celkové stavby, nízké náklady na údržbu, snadnější montáž a práce s recyklovanými materiály. Očekávaná životnost až 30 let definuje použitelné materiály pro výstavbu protihlukových stěn.

Díky zkušenostem konstruktérů a designérů s novými materiály se pro PHS ukázala vhodná práce s recyklovanou pryží, která díky speciálnímu tvarování splňuje požadované parametry na protihlukové stěny. Výchozím materiálem jsou použité pneumatiky z osobních i nákladních aut a zemědělské techniky, tento materiál lze navíc znovu recyklovat, pokud by nastala situace, že by stěna byla demontována. Pohltivé panely NOBA jsou tvořeny nosným sendvičovým panelem z pozinkovaného lakovaného plechu a jádrem z PUR pěny. Pohltivou plochu tvoří souvislý absorbér z recyklované pryže na povrchu sendvičového panelu. Lisování recyklované pryže do forem umožňuje různé vzhledové varianty protihlukové stěny a její kultivované začlenění do krajiny. Kromě své základní funkce a estetického řešení návrh splňuje požadavky na snadnou udržitelnost, rychlou a jednoduchou montáž a ekonomiku výsledné stavby. Na rozdíl od velkých betonových panelů není při výstavbě zapotřebí těžkých mechanismů či jeřábů. Základní instalace probíhá za použití vakuové přísavky. S tímto záměrem byly navrženy modely protihlukových pohltivých stěn – NOBA kolo, NOBA rizo, NOBA mlok a odrazivý panel NOBA okno.

Panel byl laboratorně testován podle evropských norem (ČSN EN 14388 – Zařízení pro snížení hluku silničního provozu) a schválen pro použití na silničních a železničních dopravních stavbách v České republice a na Slovensku.

KONCEPCE DEKORŮ
Základním materiálem absorbéru je recyklovaná pryž, na níž je aplikováno několik dekorů, jež lze stejně jako podklad, barevně kombinovat. Varianta NOBA kolo je určena primárně do příměstského prostředí. Díky navrženému vzoru a akcentování jednotlivých (větších či menších kruhů) ve výlisku vzniká škála možných kompozic, které nás provází napříč krajinou. Výsledkem možného odlišení může být charakteristický dekor, který se pro konkrétní trať stává signifikantní a unikátní. Barevná variabilita umožňuje pracovat s barevným akcentem, kontrastem nebo optickým klamem.

Stejně tak funguje i NOBA mlok. Tento dekor má naopak organický základ, je inspirován přírodními vzory a mimikry, použitím vhodné barevnosti může připomínat stěnu porostlou upínavou zelení a opticky se spojit s pozadím volné krajiny. Obě řešení umožňují nespočet různých variací. Varianta, která může propojit obě předchozí řešení je NOBA rizo. Tento vzor, jehož základem jsou horizontální linky, je spíše univerzální, nerušivý a zároveň umožňuje vytvořit různé struktury díky barevným akcentům.

Další nerušivou variantou je odrazivý panel NOBA okno, který je transparentní, vhodný do míst, kde nelze pracovat s pohltivou variantou. Kompoziční členění panelů dodržuje dekory z předchozích variant (NOBA kolo, NOBA mlok), tento potisk zároveň funguje jako vzor pro plašení ptactva.

Vývoj nového řešení PHS je dlouhodobý proces trvající několik let. Designové řešení produktů NOBA nespočívá jen v jeho zevnějšku a povrchové úpravě, ale zejména v designovém návrhu konstrukce. Systém tak dovoluje projektantům, architektům i starostům měst rozhodnout se pro vytvoření originálního, esteticky kvalitního a zároveň funkčního řešení odhlučnění.

Noise Barriers as a Creative System
Even though it might be surprising for many, the railways and motorways belong to contemporary public spaces; we spend several hours there every day. On the roads, the noise barriers are our most “frequent visual” companions, though not very sophisticated one. It is much bigger truth about the inhabitants living behind “the wall”. On that account, the company mmcité+ has begun to deal with the topic of the noise barriers and designed their new appearance in several alternatives convenient for the open countryside as well as for the suburban area. Currently, the first execution is being carried out on the route Považská Teplá – Žilina in Slovakia; also the other are planned to be carried out in the Czech Republic (Tábor – Sudoměřice; Nebory – Oldřichovice; Oldřichovice – Bystřice).

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku v podmínkách České republiky (61x)
Příspěvek je zaměřen na problematiku hluku ze železniční dopravy a jeho cílem je představení metodiky, která bude hlavní...
Hluk ze železniční dopravy – porovnání účinku pasivních protihlukových opatřeníHluk ze železniční dopravy – porovnání účinku pasivních protihlukových opatření (33x)
Příspěvek je zaměřen na problematiku hluku ze železniční dopravy. Úvodem jsou zmíněny hlavní zdroje hluku z tohoto druhu...
Udělování výjimek pro hluk z dopravy – zamyšlení nad velkým problémemUdělování výjimek pro hluk z dopravy – zamyšlení nad velkým problémem (29x)
Nadměrný hluk je nepříjemným faktorem života ve městech. Na jedné straně je to určitá „daň za civilizaci“ spojená s rost...

NEJlépe hodnocené související články

„Snižování hluku vznikajícího při provozu kolejových brzd na seřaďovacích nádražích“ – pilotní realizace protihlukových opatření na železniční síti České republiky„Snižování hluku vznikajícího při provozu kolejových brzd na seřaďovacích nádražích“ – pilotní realizace protihlukových opatření na železniční síti České republiky (5 b.)
POPIS A CHARAKTERISTIKA HLUKU VZNIKAJÍCÍHO PŘI BRZDĚNÍ V KOLEJOVÝCH BRZDÁCH (KB)Seřaďovací nádraží zajišťující tvorbu ná...
Udělování výjimek pro hluk z dopravy – zamyšlení nad velkým problémemUdělování výjimek pro hluk z dopravy – zamyšlení nad velkým problémem (5 b.)
Nadměrný hluk je nepříjemným faktorem života ve městech. Na jedné straně je to určitá „daň za civilizaci“ spojená s rost...
Hluk ze železniční dopravy – porovnání účinku pasivních protihlukových opatřeníHluk ze železniční dopravy – porovnání účinku pasivních protihlukových opatření (5 b.)
Příspěvek je zaměřen na problematiku hluku ze železniční dopravy. Úvodem jsou zmíněny hlavní zdroje hluku z tohoto druhu...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice