KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Projekt „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“ míří do finále

Projekt „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“ míří do finále

Publikováno: 17.1.2017
Rubrika: Železniční infrastruktura

Stavba byla zahájena v dubnu 2014 a představuje nejzásadnější zásah do provozu a podoby železniční dopravy na plzeňském hlavním nádraží a na navazujících úsecích ve směru na Prahu, České Budějovice a Žatec. Nejvýznamnější částí stavby je severní část hlavního nádraží s novými nástupišti č. 1, 2, 3 a 4 a samozřejmě pražské zhlaví stanice.

V tomto měsíci (listopadu 2016) bylo uvedeno do provozu poslední ze čtyř nových nástupišť žst. Plzeň hl. n., a to nástupiště č. 1. Tím se završily hlavní etapy první části přestavby Uzlu Plzeň.

Zatímco po zahájení stavby v roce 2014 jsme pracovali zejména v oblastech nepříliš veřejně přístupných, tedy na kolejišti v Lobzech a v oblasti seřaďovacího nádraží, v letech 2015 a 2016 se již stavba v největší míře přesunula do centra dění, tedy na plzeňské hlavní nádraží. Práce na hlavním nádraží představují kompletní výměnu železničního svršku a spodku, odvodnění, nástupiště ze žulové dlažby se zvýšením hrany nástupiště na 550 mm nad temeno kolejnice. Významnou částí prací je zastřešení nástupišť, které svými tvary respektuje původní architektonické řešení nástupišť ve stylu geometrické secese z roku 1907. Jedinou výjimkou je nové hlavové nástupiště č. 4, které musí svými rozměry a uspořádáním umožňovat příjezd záchranných složek do prostoru příčné haly u výpravní budovy. Zastřešení nástupiště č. 4 pak navazuje na tvar původního repasovaného zastřešení příčné haly. Součástí stavby je také výstavba zcela nového východního podchodu pro cestující, který v budoucnosti propojí všechna nástupiště se Šumavskou ulicí a autobusovým terminálem. Dále stavba zahrnuje nové trakční vedení, informační a orientační systém a elektronické zabezpečovací zařízení, které využívá novou budovu ústředního stavědla v prostoru „trianglu“ na pražském zhlaví. V neposlední řadě se jedná i o silnoproudá technologická zařízení.

V roce 2015 byla první na řadě rekonstrukce nástupiště č. 3 a výstavba nového hlavového nástupiště č. 4, které vyrostlo v prostoru bývalých budov elektroúseku ve východní části hlavního nádraží. Tam nás bohužel čekala největší nástraha a nesnáz tohoto projektu v podobě nálezu staré ekologické zátěže. Při zemních pracích ve východní části stanice byla zjištěna silná kontaminace zemin ropnými látkami, mnohonásobně překračující povolené hodnoty.

Další práce musely probíhat až po provedení podrobného průzkumu a za součinnosti České inspekce životního prostředí a odborných firem v oboru likvidace starých ekologických zátěží. Tato komplikace způsobila zpoždění termínu dokončení stavby, který je nyní stanoven na duben roku 2017. Sanační práce způsobily zpoždění zejména v prostoru nástupiště č. 4 a východní části nástupiště č. 3.

V letošním roce proběhla největší etapa, a to rekonstrukce sudé kolejové skupiny, zahrnující kromě nástupišť č. 1 a 2 také rozsáhlé kolejiště ve směru na most Gambrinus, seřaďovací nádraží a do traťového úseku směr Chrást u Plzně. Od května do září letošního roku cestujícím sloužila provizorní nástupiště u Šumavské ulice, která umožnila jízdu vlaků ve směru na Klatovy. Bez těchto nástupišť by byla nutná náhradní autobusová doprava v délce 4 měsíců. V září bylo uvedeno do provozu nástupiště č. 2 a související kolejiště (koleje č. 2, 4), nyní v listopadu jsme zprovoznili i poslední z nástupišť – č. 1. V současnosti se ještě v prostoru sudých kolejí dokončuje výstup z podchodu do Šumavské ulice a letos nás ještě čeká zprovoznění nákladních kolejí v sudé kolejové skupině.

Pak už nás jen čekají dokončovací práce na podchodu, trakčním vedení, dále aktivace nového elektronického zabezpečovacího zařízení, které nahrazuje velmi různorodé stávající zabezpečovací zařízení a na závěr pak snášení a likvidace jednotlivých stavědel, která jsou dosud v provozu. Dokončení všech prací plánujeme do konce dubna
roku 2017. 

Tento projekt byl pro všechny zúčastněné opravdovým oříškem. Kromě nálezu mnoha neočekávaných starých podzemních konstrukcí, objektů, kabelových tras se komplikace týkaly zejména zjištěné staré ekologické zátěže, ale také mimořádně složitých podmínek výstavby z pohledu výluk, hustého železničního provozu, vysokého počtu cestujících i zaměstnanců provozovatele dráhy, ale i dopravců. To, že výsledek však stojí za to, může posoudit jak každý cestující, tak budoucí uživatelé z řad SŽDC.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

  • Název: Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví
  • Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
  • Zhotovitel: Skanska a. s., divize Železniční stavitelství
  • Projektant: SUDOP PRAHA a. s.
  • Termín: duben 2014 – duben 2017
  • Stavební náklady: 1,811 mld. Kč bez DPH
Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Pokládka železničního svršku v prostoru sudých kolejí (8/2016)Nástupiště č. 1, 2, 3 (zleva) (11/2016)Most Gambrinus po dokončení (11/2016)Triangl: Budova garáže MUV (vlevo), ústřední stavědlo, realizace zpevněných ploch (11/2016)Nástupiště č. 4, kiosek pro výpravčí (vpravo) (11/2016)Nástupiště č. 2 (11/2016)Nástupiště č. 1, 2, 3, 4 (zprava) (11/2016)Nástupiště č. 2 (11/2016)Pražské zhlaví žst. Plzeň hl. n. (11/2016)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Poloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravuPoloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravu (96x)
Nástupiště, jako zařízení železničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v železniční stanici nebo zastávce u...
Revitalizace trati Louny – LovosiceRevitalizace trati Louny – Lovosice (62x)
Poslední květnový den začala rozsáhlá rekonstrukce přibližně 34 kilometrů dlouhé jednokolejné trati. Skončit má na konci...
Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (57x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...

NEJlépe hodnocené související články

Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Provoz Posázavského pacifiku je plně obnovenProvoz Posázavského pacifiku je plně obnoven (5 b.)
Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po dvou letech, kdy by...
Rekonstrukce žst. ŘeteniceRekonstrukce žst. Řetenice (5 b.)
Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezistaničních úseků Teplice v Čechách – Řetenice, Řetenice – ...

NEJdiskutovanější související články

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (1x)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice