KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Peronizace železniční stanice Chodov

Peronizace železniční stanice Chodov

Publikováno: 21.5.2018
Rubrika: Železniční infrastruktura

Stavba se nachází na jižním okraji města Chodov a prochází do východní části města Nové Sedlo. Hlavní stavební činnost se odehrává v žst. Chodov a na jednokolejné spojce Chodov – Nové Sedlo. V samotné žst. Nové Sedlo dochází ke kolejovým úpravám na chodovském zhlaví stanice. Žst. Chodov a Nové Sedlo se nacházejí na dvoukolejné celostátní elektrizované trati Ústí nad Labem – Cheb, mezi stanicemi Karlovy Vary a Sokolov. Přes žst. Chodov je úvraťově vedena regionální trať Krásný Jez – Loket – Nová Role. Projekt stavby připravilo „Sdružení Metroprojekt + KTA technika.“

POPIS STAVBY

Účelem stavby jsou úpravy na infrastruktuře, aby došlo k maximálnímu zrychlení dopravy při průjezdu stanicí. Hlavní cíle stavby lze shrnout do těchto bodů: peronizace stanice Chodov – zajištění bezbariérovosti, zkrácení jízdní doby při průjezdu stanicí, zkrácení přístupů pro cestující na nástupiště, zlepšení technických a technologických vlastností příslušné dopravny, provedení nutné rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, železničního svršku a spodku, mostních objektů, trakčních a energetických zařízení. Z toho plynou hlavní přínosy: zvýšení rychlosti a bezpečnosti železniční dopravy, úspora času cestujících, zvýšení kultury cestování.

CHARAKTERISTIKA STAVBY PERONIZACE ŽST. CHODOV

Hlavní specifika stavby jsou:

 • Peronizace kolejiště železniční stanice Chodov napojeného z jedné strany (od Nového Sedla u Lokte) jednokolejnou elektrifikovanou tratí a ze strany druhé (od Karlových Var) na trať dvoukolejnou, elektrifikovanou s možností současných vjezdů a odjezdů.
 • Výstavba dvou podchodů k jednomu ostrovnímu nástupišti, s tím, že pochod u výpravní budovy bude „bariérový“ a podchod na novosedelském zhlaví bude protažen pod celým kolejištěm ve výhledu investice města doplněn rampou, příp. schodištěm jako veřejný pro přístup na odvrácenou stranu kolejiště.
 • Doplnění rychlých kolejových spojek na chodovském zhlaví žst. Nové Sedlo a demolice bývalého dvoukolejného železničního mostu na témže zhlaví.

Hlavní náplň stavby představují tyto technologické a stavební části:

 • Nové zabezpečovací zařízení typu Elektronické stavědlo (ESA 44)
 • Rekonstrukce kolejiště v žst. Chodov, vč. redukce kusých kolejí na novosedelském zhlaví a vložení rychlých spojek (V = 80 km/h) a odbočných výhybek (na V = 80 a 100 km/h) na karlovarském zhlaví, vše opatřené EOV. Dosud probíhal průjezd stanicí Chodov rychlostí max. 40 km/h.
 • Demolicemi všech úrovňových nástupišť a novostavba nástupiště ostrovního (dl: 250 m) a bočního (dl: 90 m), obojí 550 mm nad TK vč. přístřešků, informačního a orientačního systému a bezbariérového přístupu podchodem na novosedelském zhlaví na ostrovní nástupiště
 • Rekonstrukce železničního mostu pod šesti kolejemi přes místní komunikaci na karlovarském zhlaví v žst. Chodov, demolice dvoukolejného železničního mostu na chodovském zhlaví v žst. Nové Sedlo u Lokte
 • Kompletní rekonstrukce kabelových rozvodů zabezpečovacích, sdělovacích a silnoproudých
 • Kompletní rekonstrukce trakčního vedení vč. osazení vnějšího osvětlení na stožáry TV
 • Rekonstrukce železničního svršku traťové koleje Chodov – Nové Sedlo
 • Vložení rychlých spojek na chodovském zhlaví v žst. Nové Sedlo (čtyři kusy štíhlých výhybek s rychlostí 80 km/h do odbočky, pro umožnění odbočení z trati Cheb – Karlovy Vary na spojku Chodov – Nové Sedlo traťovou rychlostí, dosud bylo možno projíždět přes chodovské zhlaví max. rychlostí 40 km/h).

STAVEBNÍ POSTUPY – ETAPIZACE VÝSTAVBY

Stavební postupy č. 3a + 3b, Obvod Nové Sedlo u Lokte, karlovarské zhlaví

Termín výstavby: září až prosinec 2016
Rozsah prací: Byla provedena demolice opuštěného vlečkového mostu nad dopravními kolejemi stanice po polovinách, s vyloučením provozu vždy jen pod polovinou mostu. Ve výlukách zároveň vložení čtyř nových štíhlých výhybek včetně přípojných polí a rekonstrukce železničního spodku s odvodněním.

Následně, na jaře 2017, byly v žst. Nové Sedlo provedeny úpravy trakčního vedení a aktivováno staniční zabezpečovací zařízení.

Stavební postupy č. 1, 2, Obvod Chodov stanice
Termín výstavby: březen až říjen 2017
Rozsah prací: Demontáže trakčního vedení a železničního svršku v etapách, postupně v celé stanici Chodov. Byla realizována rekonstrukce železničního spodku, zřízeno nové odvodnění, proběhla výstavba obou podchodů a obou nástupišť, dále zřízen nový železniční svršek a nové trakční vedení v žst. Chodov. Zároveň byly provedeny úpravy na železničním spodku a svršku na spojce Chodov – Nové Sedlo. Průběžně probíhaly přípravné práce na zabezpečovacím zařízení a na rozvodech nn.

V letních měsících byly provedeny hlavní stavební práce na karlovarském zhlaví, které spočívaly zejména v rekonstrukci železničního mostu, železničního svršku a spodku, zřízení nového odvodnění, úprav trakčního vedení. 21. srpna byla ukončena výluka sudé části karlovarského zhlaví s tím, že byla ukončena náhradní autobusová doprava a zaveden elektrický provoz osobní dopravy v relaci Karlovy Vary – Cheb již k novým nástupištím v žst. Chodov, tedy skrz stanici. Výluka liché skupiny karlovarského zhlaví byla ukončena 2. října, kdy byla zároveň zahájena postupná aktivace nového zabezpečovacího zařízení. Aktivace celé stanice Chodov, vč. přilehlých traťových zařízení byla ukončena 20. října 2017.

Pro rok 2018 (předpoklad v červnu) zbývá dokončit provozní soubory DOZ pro dálkové řízení provozu z jednotného obslužného pracoviště v Karlových Varech.

The Construction of Platforms at the Chodov Railway Station
The structure is located on the southern edge of Chodov, stretching into the eastern part of the town of Nové Sedlo. The focus of the construction activities is on the Chodov railway station and on a single-rail connector between Chodov and Nové Sedlo. At the Nové Sedlo railway station, tracks have been adjusted to the gridiron of the Chodov railway station. The railway stations of Chodov and Nové Sedlo are located on the double-rail national electrified track of Ústí nad Labem – Cheb, between the Karlovy Vary and Sokolov stations. The Chodov railway station is also part of a regional switchback track Krásný Jez – Loket – Nová Role. The construction project was prepared by “Sdružení Metroprojekt + KTA technika”.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Železniční stanice Chodov, celkový pohledNástupiště č. 2, vstup do podchodu u výpravní budovyPohled na staniční koleje č. 2 a 4, vč. bočního a ostrovního nástupištěOstrovní nástupiště, v levé části snímku manipulační koleje

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Železniční spojení Praha – Letiště Ruzyně – KladnoŽelezniční spojení Praha – Letiště Ruzyně – Kladno (116x)
Již téměř dvacet let se mluví o železničním spojení centra Prahy s ruzyňským letištěm. Po stejnou dobu se tento projekt ...
Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (75x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Poloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravuPoloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravu (75x)
Nástupiště, jako zařízení železničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v železniční stanici nebo zastávce u...

NEJlépe hodnocené související články

Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Provoz Posázavského pacifiku je plně obnovenProvoz Posázavského pacifiku je plně obnoven (5 b.)
Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po dvou letech, kdy by...
Rekonstrukce žst. ŘeteniceRekonstrukce žst. Řetenice (5 b.)
Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezistaničních úseků Teplice v Čechách – Řetenice, Řetenice – ...

NEJdiskutovanější související články

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (1x)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice