KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Pardubický kraj čeká velký dopravní rozvoj, to zaznělo na VI. Dopravní konferenci

Pardubický kraj čeká velký dopravní rozvoj, to zaznělo na VI. Dopravní konferenci

Publikováno: 9.10.2017
Rubrika: Doprava

Z jakých zdrojů a jaké projekty financovat? O tom se diskutovalo na VI. ročníku Dopravní konference 2017 v Pardubicích. Představitelé krajských i městských samospráv a zástupci státní správy řešili systém financování a strategie rozvoje dopravní infrastruktury na území východních Čech. Ze strany samospráv tu dokonce zazněly jasné výzvy, například z úst hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

V krajích chybí peníze na opravy silnic II. a III. tříd, a právě toto setkání odborníků by mělo napomoci vše změnit. V současné době až dvaatřicet procent silnic II. třídy je v havarijním stavu, u silnic III. tříd to je dokonce téměř 70 %. V lepší zítřky věří i hejtman Martin Netolický, který konferenci zahájil a dodal: „Doufám, že Pardubickému kraji tato konference přinese především peníze. Je tady spousta lidí, kteří rozhodují o nejrůznějších investicích. My jako správná samospráva se snažíme lobovat za potřebnou infrastrukturu v našem kraji, zejména silniční. Stranou nemůže zůstat železniční ani vodní doprava, protože splavnění Labe je dlouhodobé téma, stejně také rekonstrukce železničních koridorů. Musím připomenout, že nám stále chybí oprava a rekonstrukce železničních tratí. Jedná se o průjezd železniční stanicí Pardubice, České Třebové a špunt železniční dopravy, a to je Ústí nad Orlicí a Choceň.“ Všechny jsou v Pardubickém kraji.

Hejtman dále pokračoval o palčivých problémech v jeho kraji. „Největšími problémy, s kterými já se setkávám, je chybějící dálnice východ západ, tedy z Opatovic nad Labem do Mohelnice, čili D35. Jako druhý problém vnímám financování oprav, modernizací a rekonstrukcí krajských silnic II. a III. tříd. Více méně kraje nemají dost financí, aby uspokojily oprávněné potřeby starostů na opravy silnic v jejich správních územích.“ K tomuto tématu se připojuje i náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš, který dodává: „Snažíme se o to, aby doprava v Pardubickém kraji, ale i na celostátní úrovni, měla nějakou, štábní kulturu. Vláda bude dávat prostředky na opravy silnic II. a III. tříd. Také se to týká údržby silnic, kde se snažíme nastavovat pravidla, aby to bylo konstruktivní, aby na to byly peníze, a především, aby ty služby byly kvalitní.“

Financování vodní, železniční a silniční infrastruktury v Pardubickém kraji v letech 2017 – 2019 se věnoval ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica. Strategii rozvoje pak prezentoval 1. náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. Oba se dotkli nejen dopravy silniční, ale i železniční či vodní. „Pardubického regionu se týkají všechny projekty na všech třech módech dopravy, jak silniční, železniční, tak i vodní. Největší přínos mají ty silniční, protože u ŘSD se daří posouvat přípravu k dálnici D35. To je paralela k D1, o kterém si myslím, že je dost zatížená. Pardubickému kraji hodně pomůže, pokud bude D35 dobudována. Je pozitivní to, že máme dva úseky, které jsou hodně daleko. Probíhá soutěž a archeologický průzkum. Věřím tomu, že nejpozději na začátku příštího roku se začne výstavba toho prvního úseku.“ Dodal Zbyněk Hořelica ze SFDI. Tomáš Čoček spíše shrnul minulé vládní období a představil strategii do budoucna. „Hovořil jsem zejména o obecných strategiích. Tento rok je volební a končí nám období jedné vlády, bude nastupovat vláda nová. Takže to bylo jakési shrnutí toho, co se dělo, co se podařilo, ale zejména výhled na příští čtyři roky z pohledu ministerstva.“

Přehled silničních staveb v regionu posléze nabídl ředitel pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic ČR Bohumil Vébr. Jednak seznámil přítomné s aktuálním stavem výstavby dálnice D35, a také informoval o zmiňovaných silničních stavbách v Pardubicích, či o plánovaných obchvatech v Sezemicích nebo Chrudimi. Na železnici Správa železniční dopravní cesty v současné době připravuje třináct větších investičních akcí v hodnotě 28 mld. korun. „Zmiňoval jsem se o celkovém počtu významných investic a jejich souhrnných finančních prostředcích, protože do Pardubického regionu bychom rádi investovali zhruba 28 miliard korun. Vzal jsem to tedy podle priorit, kdy je na prvním místě pardubické nádraží, kde se musí vyřešit detaily. Poté jsem hovořil o dalších stavbách, týká se to zdvojkolejnění úseku Pardubice – Hradec Králové. Dále jsem představil přípravu posledního úseku prvního koridoru v úseku Ústí nad Orlicí – Choceň. Také by mělo dojít k modernizaci uzlu Česká Třebová.“ Uvedl generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Ing. Pavel Surý.

Velké plány jsou i v oblasti vodní dopravy. Hovoří se o zesplavnění Labe do Pardubic, s tím souvisí i modernizace mostů ve Valech či v Řečanech nad Labem. Díky

splavnění Labe do Pardubic má reálnější obrysy Dopravní uzel Pardubice, který propojuje všechny čtyři druhy dopravy. A právě dopravní uzel je jedním z velkých rozvojových témat Správy a údržby silnic Pardubického kraje. „Stali jsme se nositeli projektu, zadali jsme jeho vizualizaci. Multimodální logistické centrum bude jediné v České republice, kde budou zastoupeny všechny čtyři druhy dopravy. Projekt uvažuje i o souvisejících investicích na silnicích I., II. i III. tříd. Dokonce by mohl umožnit odklon kamionové dopravy z Lázní Bohdaneč,“ připomněl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Krajská příspěvková organizace se ale aktuálně zabývá i dalšími rozvojovými tématy, od řešení dopravní situace v největším rekreačním středisku v Pardubickém kraji na Dolní Moravě, až po silniční přivaděče na silnicích II. a III. tříd k budované dálnici D35, na jejichž výstavbu či modernizaci přispěje stát částkou 2,7 mld. Kč.

VI. ročník Dopravní konference přinesl nové poznatky, laťka tohoto prestižního setkání odborníků v dopravě stále stoupá. „Myslím si, že Dopravní konference má výrazně zvyšující tendenci. To základní poslání, které tu je, je de facto deklarace nějakého věcného časového posunu jednotlivých dopravních témat v Pardubickém kraji. Myslím si, že ta dynamika vývoje této činnosti byla zaznamenána jako velmi vysoká, ať v oblastí silnic a dálnic, konkrétně tedy D35, tak z hlediska vybavení letiště Pardubice a také železniční dopravy, kde je v plánu mnoho staveb za velmi vysoké finanční prostředky. My spravujeme šest rozvojových témat a každé to téma má výrazný posun. Ten největší je v přivaděčích k D35, kde byla získána částka 2,7 miliardy od státu na šest silničních přivaděčů.

V současné době, konkrétně začátkem října, bude otevřena jedna ze staveb, která byla rovněž dotována přes veřejný zájem státem. Je to zkapacitnění příjezdu do veřejného logistického centra v České Třebové. Tato stavba je za 118 miliónů korun a byla na ni získaná dotace od státu přesahující 80 miliónů,“ řekl Miroslav Němec, ředitel SÚS Pardubického kraje.

Dopravní konference se stala už tradicí v rámci Pardubického kraje, ale i celé České republiky. Pardubice se stávají na začátku září hlavním centrem dopravy, kde je potřeba vyměňovat si své názory a posuny ve své práci. Konferenci hodnotí i řada řečníků:

Ing. Tomáš Čoček, PhD. – 1. náměstek ministra, Ministerstvo dopravy České republiky

„Už tradičně je to výměna názorů jednak lidí zabývajících se dopravou obecně, ale i lidí zabývajících se tím místním rozměrem dopravy. Ať už městské nebo krajské. Já to všeobecně vnímám, že se navzájem informujeme o tom, co se děje v těch jednotlivých stupních dopravní administrativy.“

Ing. Zbyněk Hořelica – ředitel, Státní fond dopravní infrastruktury

„Je velice dobré, že se tato konference koná pravidelně. Já jsem zmínil, že máme spousty projektů, které bychom rádi realizovali, jak státními, tak krajskými investory. Je dobré se o tom bavit, protože ten zájem tady je. Je výhodou, že se jednotlivé projekty posouvají. Myslím si, že jak odborná, tak i laická veřejnost by měla být o těchto projektech informována a mít možnost se k nim vyjádřit a diskutovat je.“

Ing. Pavel Surý – generální ředitel, Správa železniční dopravní cesty

„Dopravní konferenci vnímám velmi pozitivně, protože Pardubický kraj je výjimečným místem. O dopravu se zde stará politická reprezentace kraje, města, starostové, ale i politici, kteří působí v parlamentu České republiky. Je velmi dobře, že na Dopravní konferenci nechyběli slovenští kolegové, kteří se s námi dělí o velmi cenné nápady.“

Ing. Miroslav Němec – ředitel, Správa a údržba silnic Pardubického kraje

„Dopravní konference je určena pro zainteresovanou část osob - dopravních odborníků. Jedná se o projektanty, zhotovitelské firmy, správní úřady, politické reprezentace, které tady byly velmi silně zastoupeny. Jedná se o lidi, kteří o něčem rozhodují a na druhé straně o lidi, kteří za dané věci odpovídají. Přípravný a organizační výbor zpracuje závěry této konference. Je to z toho důvodu, že auditorium, které na Dopravní konferenci bylo, nemá tak velké kompetence a pravomoci, takže tento závěr se dostane do vlády České republiky, parlamentu, senátu, hospodářskému výboru, podvýboru pro dopravu a centrálně zřizovaným organizacím státu v oblasti dopravy.“

Ing. Michal Kortyš – náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu

„Po konferenci ekonomických lídrů v Číně, kde jsem byl před týdnem, mám čerstvé porovnání a s klidným svědomím mohu říci, že úroveň Dopravní konference je hodně vysoká. Vystupující jsou velcí odborníci a z toho důvodu je to na veliké úrovni. Jsem rád, že právě tady v Pardubicích děláme pro dopravu hodně.“

Garanty DOPRAVNÍ KONFERENCE PARDUBICE 2017 jsou Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Ministerstvo dopravy ČR, Státní fond dopravní infrastruktury, ČKAIT, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje a Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice. Partnery akce jsou SŽDC, Ředitelství silnic a dálnic ČR, East Bohemian Airport, České dráhy a Ředitelství vodních cest ČR.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
VI. Dopravní konference - JUDr. Martin Netolický, Ph.D.VI. Dopravní konference - Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.VI. Dopravní konference

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Zeleň a rozhled na pozemních komunikacíchZeleň a rozhled na pozemních komunikacích (143x)
Bezpečnost je v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích jedno z nejčastěji skloňovaných slov. Bohužel se v souv...
Problematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacíchProblematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacích (98x)
Strojírenství a průmysl mají v České republice dlouholetou tradici. Zmíněná odvětví produkují často výrobky, které svými...
Moderní a alternativní typy kruhových objezdů: náklady, čerstvá praxe a perspektivy řešeníModerní a alternativní typy kruhových objezdů: náklady, čerstvá praxe a perspektivy řešení (52x)
Při přehledu dostupné literatury se ukazuje, že „moderní kruhové objezdy“ existují ve všech evropských zemí, stejně tak ...

NEJlépe hodnocené související články

Turbo‑okružní křižovatky v České republiceTurbo‑okružní křižovatky v České republice (5 b.)
Stále ještě poměrně novým typem okružních křižovatek v České republice jsou turbo‑okružní křižovatky (někdy též označova...
Možnosti aplikace uspořádání 2+1 na silnice I. třídy v ČRMožnosti aplikace uspořádání 2+1 na silnice I. třídy v ČR (5 b.)
V roce 2013 jsme zpracovávali studii pro ŘSD, která měla za úkol doporučit a vyhledat možnosti uplatnění uspořádání 2+1 ...
Verejné terminály intermodálnej prepravy Bratislava a LeopoldovVerejné terminály intermodálnej prepravy Bratislava a Leopoldov (5 b.)
Neustály nárast podielu cestnej prepravy na prepravnom trhu v Európe spôsobuje znižovanie mobility a trvalo udržateľného...

NEJdiskutovanější související články

Problematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacíchProblematika přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacích (1x)
Strojírenství a průmysl mají v České republice dlouholetou tradici. Zmíněná odvětví produkují často výrobky, které svými...
Nové nejluxusnější autobusy Student Agency express na pravidelné lince Praha - BrnoNové nejluxusnější autobusy Student Agency express na pravidelné lince Praha - Brno (1x)
Student Agency express, největší autobusový dopravce na dálkových linkách v České republice, nasadil do provozu první z ...
VIDEO: Test brzdných drah (1x)
Pěkně zpracované video BESIP a VOLVO z testu brzdé dráhy uskutečněného na TRUCKFESTU 2008 v Hradci Králové....

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice