KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Nové spojení Praha    Nové spojení v Praze má moderní elektrodispečink

Nové spojení v Praze má moderní elektrodispečink

Publikováno: 28.5.2009
Rubrika: Nové spojení Praha

Nový řídicí systém splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost, spolehlivost a bezvýpadkový provoz ústředního ovládání elektrifikovaných tratí. Pro umístění nového elektrodispečinku Praha byla vybrána budova bývalé trakční měnírny Křenovka na zhlaví žst. Praha hlavní nádraží vystavěná v letech 1925 – 1927 jako součást elektrizace pražských nádraží. Přes 80 let starý objekt Křenovka, mj. zapsaný na seznam kulturních památek, tak nyní po rekonstrukci hostí nejmodernější současné technologie.

Stavba elektrodispečinku v Praze-Křenovce je jedním z objektů „Nového spojení“ a nahrazuje původní provizorní řídící stanoviště elektrodispečerů Praha, umístěné v budově napájecí stanice Třešňovka ve Vršovicích. Pracoviště se stane centrálním elektrodispečerským řídícím stanovištěm SEE Praha pro oblast Praha a Středočeský kraj. V současné době přímo řídí provoz napájecích stanic, trakčního vedení, rozvodů 6 kV pro napájení zabezpečovacího zařízení a vybraných elektrických silnoproudých zařízení ze dvou dispečerských pracovišť a je připraveno třetí pracoviště pro zapojení řídící techniky, která bude přepojena z dosavadního pracoviště elektrodispečera Kolín.

Zároveň zde vzniká centrální dohledový dispečink železničního uzlu Praha. Bude zde soustředěn dohled nad provozem důležitých zařízení sloužících k bezpečnému provozování a obsluze železniční dopravní cesty. Na dohledové pracoviště budou vyvedeny a dozorovány zařízení zajišťující bezpečný provoz tunelů, kamerové systémy, elektrické požární signalizace, pult centrální ochrany objektů ve správě SDC Praha, současně bude sloužit jako ohlašovací pracoviště pro provoz eskalátorů a výtahů a dalších technických zařízení a to včetně komunikačního spojení na jednotlivé složky záchranného integrovaného systému.

Původní pracoviště elektrodispečerů Třešňovka bylo v provozu od 70. let minulého století a již nevyhovovalo jak po stránce technické stále rostoucímu objemu řízených objektů a prvků elektrických stanic a trakčního vedení v obvodu SEE Praha, tak po stránce pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců.

Již při přípravě stavby Nového spojení bylo zřejmé, že další výrazné rozšíření ústředně ovládaných elektrických zařízení, které stavba nejen Nového spojení, ale i modernizace tratí v obvodu SDC Praha přinese, už elektrodispečerské stanoviště Třešňovka kapacitně nepojme. Současně bylo nutné i modernizovat vlastní technologii elektrodispečinku u které je nezbytná vysoká spolehlivost a to jak po stránce HW i SW.

Bývalá trakční měnírna Křenovka na zhlaví žst. Praha hlavní nádraží sloužila od roku 1927. Zároveň zde byla umístěna i remíza a technologie pro odstavování a dobíjení posunových akumulátorových lokomotiv. Po ukončení provozu napěťovou soustavou 1500 Vss a přechodu na soustavu 3000 Vss byla původní technologie nahrazena novou převoznou měnírnou a v uvolněných prostorách prováděl tehdejší provozovatel Elektroúsek ČSD Praha opravy transformátorů. V 70. letech byla činnost opravny transformátorů utlumena a budova Křenovky byla využívána jen omezeně. Po vybudování a uvedení měnírny Balabenka do provozu byl ukončen i provoz pojízdné měnírny.

V rámci stavby Nového spojení byla provedena rekonstrukce budovy. Pro nový účel byly provedeny stavební úpravy a změněna vnitřní dispozice. Protože se jedná o objekt zapsaný na seznam kulturních památek, byl podle požadavků a pod dohledem památkářů obnoven původní vnější vzhled budovy z roku 1927 a zachovány vybrané části interiéru včetně mostového jeřábu s nosností 15 tun.

Pro ústřední dálkové řízení pevných trakčních a silnoproudých zařízení byl nasazen automatizovaný systém dispečerského řízení RTIS firmy Supervisory systems Brno. Technické vybavení řídicího systému je 100% zálohované ve zdvojené technologické LAN síti. Jádro řídicího systému tvoří dva systémové servery ProLiant DL580 firmy HP, každý s dvěma čtyřjádrovými 64-bitovými procesory, které jsou zapojené do clusteru. V případě výpadku některého serveru zajišťuje aplikační programové vybavení automatické převzetí zátěže nevypadlým serverem. Centrální archivace provozních dat a událostí probíhá na interních sdílených a vzájemně zrcadlených diskových polích serverů. Pracovní stanice jsou zapojené do zdvojené LAN sítě a jsou typu WorkStation xw4600 firmy HP. Dispečerské pracovní stanice jsou nakonfigurovány jako tříobrazovkové, stanice pro systémový dohled a údržbu systému jako dvouobrazovkové, vždy se společnou klávesnicí a myší s ohledem na co nejvyšší ergonomii a bezpečnost práce. Pro připojení telemetrických dat z řízené technologie jsou nasazeny zdvojené routery a terminálové servery. Aplikační programové vybavení zajišťuje automatické přepínání ethernetových a seriových linek v případě výpadku některého zařízení. Celý systém je připojen k optickému přenosovému systému uzlu Praha prostřednictvím zařízení Cisco ONS 15305. Technické vybavení dispečerského řídicího systému doplňuje přehledová vizualizace vytvořená pásem devíti velkoplošných zobrazovačů Mitsubishi o úhlopříčce 67“ (170 cm) s projektory typu DLP, na kterých se zobrazuje přehledové schéma celé řízené technologie.

Programové vybavení dispečerského řídicího systému lze rozdělit na systémové a aplikační. Systémovou část tvoří 64-bitový operační systém RedHat LINUX na serverech a pracovních dispečerských stanicích. Na serverech je rozšířen systémovou nadstavbou pro práci v reálném čase, s clustry a SQL databází. Aplikační programové vybavení RTIS poskytuje dispečerům nástroje pro řízení, vyhodnocování i zpětnou analýzu technologických dějů a činností. Klade důraz na bezpečnost, spolehlivost, otevřenost a podporu uznávaných standardů. Poskytuje plně grafické uživatelské rozhraní s funkcemi mnohonásobného zobrazení aplikačních oken na více monitorech, zvětšováním a posouváním obrazu, intuitivním ovládáním systému, kontextovou nápovědou a on-line generací bez narušení řídícího procesu. Řídicí systém splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost, spolehlivost a bezvýpadkový provoz ústředního ovládání elektrifikovaných tratí.

Výstavbou a zprovozněním dispečinků Praha Křenovka získává SDC SEE Praha moderní systém centrálního řízení elektrických zařízení všech provozovaných napěťových hladin, který odpovídá současné technické úrovni. V neposlední řadě zajišťuje i odpovídající pracovní prostředí zaměstnancům – elektrodipečerům. Tito zaměstnanci, pracují ve 12 hodinových směnách v nepřetržitém provozu, často ve stresových situacích a pod tlakem a na jejich bezchybné rozhodovací schopnosti z velké míry závisí plynulost a bezpečnost provozu na dopravní cestě a bezpečnost zaměstnanců pracujících na železnici i civilních osob.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rekonstrukce provozní budovy Křenovka a technologie elektrodispečinkuRekonstrukce provozní budovy Křenovka a technologie elektrodispečinku (186x)
Stávající elektrodispečink pro Prahu a okolí dnes sídlí v budově měnírny Vršovice („Třešňovka“). V souvislos...
Železniční estakáda Sluncová a přechod dilataceŽelezniční estakáda Sluncová a přechod dilatace (53x)
Nové traťové spojení stanic Praha hlavní nádraží, Masarykovo nádraží se stanicemi Praha-Libeň, Vysočany, Holešovice přec...
Slavnostní zahájení provozu nového spojení a modernizovaných nástupišť žst. Praha hlavní nádražíSlavnostní zahájení provozu nového spojení a modernizovaných nástupišť žst. Praha hlavní nádraží (28x)
Slavnostně zprovozněny včera byly hned dvě významné železniční stavby. Nové spojení přináší podstatné zkvalitnění a zryc...

NEJlépe hodnocené související články

Atypické konstrukce pro trakční vedení Nového spojení PrahaAtypické konstrukce pro trakční vedení Nového spojení Praha (3.3 b.)
Zatímco barrandovská tramvajová trať již několik let slouží cestujícím, Nové spojení je prakticky ještě novorozencem zba...
Severní zhlaví – Praha Hlavní nádražíSeverní zhlaví – Praha Hlavní nádraží (3.3 b.)
Důležitým úkolem Nového spojení bylo napojení Hlavního nádraží na nové trati ve směru na Libeň, Holešovice a Vysočany. S...
Geomonitoring při výstavbě vítkovských tunelůGeomonitoring při výstavbě vítkovských tunelů (3 b.)
Vítkovské železniční tunely „Nového spojení“ jsou jedním z mnoha stavebních objektů dopravní liniové stavby ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice