KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    Nejdelší z osmi nových mostů na obchvatu Ostrova je dlouhý 376 metrů

Nejdelší z osmi nových mostů na obchvatu Ostrova je dlouhý 376 metrů

Publikováno: 17.9.2008, Aktualizováno: 23.11.2008 19:28
Rubrika: Aktuality, Mosty

Obchvat je součástí silnice I/13 zajišťující dopravní spojení mezi západočeským a severočeským regionem a umožňuje propojení hraničního přechodu Boží Dar. Vzhledem k předešlému vedení trasy I/13 městem Ostrov bylo hlavním účelem výstavby obchvatu odlehčit dopravní situaci v centru města, přes které byla v minulosti vedena veškerá doprava ve směru Karlovy Vary – Jáchymov – hraniční přechod Boží Dar (SRN), respektive Chomutov. Podle odhadů městem projíždělo denně až 15.000 vozidel. Frekventovaná cesta tak rozdělovala historickou část Ostrova od nové části a sídlišť.


Letecký pohled na část obchvatu

Obchvat Ostrova tvoří čtyřproudá komunikace, jež je z poloviny tvořena mostními konstrukcemi. Z celkem devíti mostů je osm nových, jeden je rekonstruován. K sanaci tohoto mostu byly využity produkty fi rmy Sika. Kromě hlavní trasy zahrnuje tři mimoúrovňové křižovatky a jednu okružní křižovatku v jižní části města Ostrov, umožňující propojení obchvatu s městem a ostatními navazujícími komunikacemi.
Nedílnou součástí stavby byly přeložky inženýrských sítí, chodníků, cest a cyklostezek, demolice pozemních objektů, náhradní výsadba včetně rekultivace a vegetační úpravy a výstavba haly pro Správu a údržbu silnic Otovice. Pro snížení vlivu provozu na životní prostředí bylo postaveno více než 1,2 kilometru protihlukových zdí.


Délka obchvatu činí 6,45 km.

Největší most
Most (označení SO 204) je největší z devíti mostů obchvatu. Převádí novou čtyřproudou komunikaci přes Jáchymovský potok, stávající silnici I/13 (Jáchymovskou), vlečku, cyklostezku a dvě polní cesty. O výstavbu mostů se podělily Metrostav, SMP Construction s podzhotovitelem firmou Max Bögl a Josef Krýsl.


Pohled na nejdelší most obchvatu – délka 376 m; v rámci výstavby tohoto
mostu byl pro podlití ložisek využit materiál Sikadur.

Největší mostní objekt měří 376 m. Jeho výstavba trvala od dubna 2003 do července 2005. Cena za dílo se vyšplhala na 310 milionů Kč. Každý jízdní směr mostu vede po samostatné konstrukci tvořené ocelobetonovými spojitými nosníky a spřaženou monolitickou deskou. Celková délka devítipolového mostu je 376,093 m, šířka 25,88 m. Ocelová část nosné konstrukce se skládá ze čtyř svařovaných nosníků tvaru I. Směrového a výškového zakřivení je docíleno vyložením a nadvýšením desky mostovky. Nosná konstrukce je na spodní stavbu uložena prostřednictvím elastomerových ložisek. Opěry mostu jsou monolitické železobetonové, pilíře železobetonové. Založení mostu je plošné.


Obchvat Ostrova nad Ohří – trasa

Závěr
Realizace celého obchvatu trvala od listopadu 2002 do září 2005. Stavba přišla na 2 miliardy Kč, z toho 0,55 miliardy Kč byly finance ze zahraničních zdrojů. Stavbu realizovalo sdružení firem Stavby silnic a železnic, Metrostav, SMP Construction a Strabag.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Most přes Radbuzu je poskládán z desítek segmentů (204x)
V souvislosti s výstavbou dálničního obchvatu Plzně D5 se provádí zkapacitnění silnice I/27 Klatovská, která bude tvořit...
Mostné krídla a oporné múry z drátokamenných konštrukcií na stavbe I/77 Bardejov, juhozápadný obchvatMostné krídla a oporné múry z drátokamenných konštrukcií na stavbe I/77 Bardejov, juhozápadný obchvat (68x)
Hlavným z dôvodov navrhovaného obchvatu je vybudovanie novej cestnej komunikácie v parametroch odpovedajúcich dopravnej ...
Nejdelší z osmi nových mostů na obchvatu Ostrova je dlouhý 376 metrů (67x)
Obchvat je součástí silnice I/13 zajišťující dopravní spojení mezi západočeským a severočeským regionem a umožňuje propo...

NEJlépe hodnocené související články

Most přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představujeMost přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představuje (5 b.)
Článek představuje stavbu mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v rámci přeložky spolkové silnice B172 v Pirně...
PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mostyPONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty (5 b.)
Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve st...
Praha bude mít další čtyřkolejný traťový úsek (5 b.)
Začíná přestavba důležité spojnice Prahy a Berouna podél řeky Berounky. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes sla...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice