KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Most u Kamenného mlýna přes řeku Svratku – silnice I/42, Brno VMO, MÚK Hlinky

Most u Kamenného mlýna přes řeku Svratku – silnice I/42, Brno VMO, MÚK Hlinky

Publikováno: 25.10.2005, Aktualizováno: 29.3.2010 15:25
Rubrika: Mosty, Velký městský okruh Brno

V září roku 2004 byl v Brně uveden do provozu most přes řeku Svratku u Kamenného Mlýna. Stavba je doplňujícím objektem stavby MÚK VMO – Hlinky a zahrnuje komunikační propojení ulice Veslařské a Zabovřeské, které slouží k odklonu dopravy ve směru Lískovec, Kohoutovice během realizace výstavby velkého městského okruhu. Výhledově bude most sloužit jako lávka pro pěší a cyklisty. Návrh byl značně ovlivněn požadavky vodáren, ekologických organizací, nízkou stavební výškou a stísněnými prostorovými podmínkami. O tomto mostu jsme informovali již dříve a dnes přinášíme další technické informace.

Most navrhl Martin Řehulka z Projekční kanceláře Pris. Most jako celek byl popsán a uveden do sborníku 10. mezinárodního sympozia Mosty 2005, konaného v Brně. Proto uvedu dále jen nepublikované informace, týkající se námi zpracovávaných částí ve stupni RDS, a to návrhu a montáže části nosné OK a zábradlí na mostě.


Řezy mostem

DISPOZIČNÍ A STATICKÉ ŘEŠENÍ
Nosná ocelová konstrukce sestává ze dvou obloukových rámových konstrukcí, kloubově uložených na opěrách. Osová vzdálenost oblouků je 10,70 m. Vlastní obloukový pás je tvořen skruženou ocelovou trubkou s rozpětím 38,0 m a vzepětím 6,0 m. Střednice oblouku je kružnice o teoretickém poloměru R = 33,083 m, a to pouze od teoretického průsečíku s táhlem. Dolní část oblouku je nahrazena jeho sečnou, na opěře 1 délky 4,530 m, na opěře 2 délky 5,849 m. Táhlo je ve sklonu komunikace 2% a je vyvěšeno z oblouku po cca 3,0 m kloubovými závěsy. Po betonáži se stává otrněné táhlo HEB260 součástí spřažené, příčně předepjaté desky. Vodorovné účinky od větru a od ostatních nahodilých zatížení, působících kolmo na osu mostu, jsou do spodní stavby přenášeny středními ložisky žel. betonové desky. V tomto směru působí příčně předpjatá žel. betonová deska také jako prvek, zajišťující stabilitu oblouků.

OBLOUKY TR Φ 530 × 36
Hlavní nosník je profilu TR Φ 530 × 36 mm z oceli S355J2H, v části pod mostovkou přímkový, v části nad ní skružený na teoretický poloměr R = 33.083 mm, který byl ve výrobě upraven nadvýšením o 30 mm na poloměr R = 32.820 mm. Nadvýšení oblouku bylo nutné provést z technologického hlediska změnou poloměru, protože výrobní organizace nebyla schopna plynule měnit poloměr křivosti s tak malou změnou poloměru. Z důvodu skružení byly také navrženy polohy dílenských styků v rozpětí ±200 mm. Velikost dílců vycházela z výrobních možností dodavatele, Válcovny trub Chomutov. Tvar styčníkových plechů závěsů byl navržen tak, aby nebyly nutné vnitřní výztuhy v trubkách, jen v místě přípoje táhla HEB260 k oblouku byla navržena vnitřní kruhová výztuha z P20.


Most v provozu

TÁHLO HEB260
Táhlem hlavního nosníku je profil HEB260 S355J2G3, který je součástí parapetní žel. betonové desky. Táhlo je vyvěšeno z oblouku závěsy po 4.022, 7 × 3.000 a 4.034 mm. V místě těchto stálých závěsů je v profilu HEB260 navařena výztuha P20. Styčníkový plech závěsů je P40 (P45). V rastru 1.000 mm se uvažovalo na táhlu se zavěšením betonářské skruže na horní hranu dolní pásnice táhla. Závěsy tvořil demontovatelný pár předpínacích tyčí Φ 15 (resp. 20) mm systému Schwupp. Spřažení táhla s parapetním nosníkem je navrženo prostřednictvím trnů Φ 19–60 mm v počtu 34 ks/m. Nadvýšení táhla ve středu délky 40 mm bylo navrženo prostřednictvím úpravy délek závěsů.


Detail spojení táhla a oblouku

ZÁVĚSY
Závěsy jsou ze systému Macalloy 460. Krajní závěsy jsou profilu M56 s nesystémovou pojistnou maticí z důvodu malé délky táhla. Místo ní byla dodavatelem systému Macalloy navržena matice M56 8.8 ČSN 02 1401.55. Styčníkové plechy jsou P45. Ostatní závěsy jsou profilu M48 se systémovými pojistnými maticemi a styčníkovými plechy P40. Geometrie tvaru závěsu u oblouku byla navržena tak, aby průsečík osy čepu závěsu s osou závěsu byl pro všechny závěsy vzdálen od střednice oblouku o stejnou hodnotu. Pojistné matice byly systémově zatmeleny a ochráněny tak proti průniku vody do závitů.


Detail závěsů a kloubů

KLOUB
Ve vzdálenosti 500 mm od bodu teoretického rozpětí je na sečnové části oblouku navržen kloub. Konstrukci kloubu tvoří válcová plocha délky 380 mm s poloměrem 1.000 mm. Obě části TR Φ 530 × 36 jsou vyztuženy systémem výztuh P40 a P20, zakončených styčníkovou deskou P50 mm. Styčníkové desky, kloub a ohrádka z P50 × 30 jsou navrženy z nerezového materiálu P50 DIN 1.4401 z důvodu protikorozní ochrany. Jelikož výrobci a dovozci nerezového materiálu dodávají s dokumenty kontroly 3.1.B pouze celé tabule plechů, byl veškerý materiál kloubu navržen z jednotné tloušťky plechu tak, že ho bylo možné vyrobit z jedné tabule P50 × 1.250 × 2.500 mm takřka beze zbytků.
Část kloubu, přiléhající k opěrám, je navařena na patní plech P50 × 900 × 900 mm. Před navařením vyztužené části trubky k patnímu plechu bylo v dílně nutné provést dokonalé vyplnění prostoru v trubce injektážní maltou kvůli případnému zatékání vody do uzavřeného prostoru spodní části kloubu při zvýšené hladině vody v řečišti. Všechny svary pod úrovní táhla jsou vodotěsné.

DOPRAVA A MONTÁŽ
Pro převoz a manipulaci bylo nutné zajistit stabilitu táhla montážním ztužením. Toto ztužení se skládalo z vodorovného příhradového nosníku v úrovni táhla, vyvěšeného z oblouku pomocí trubkových závěsů na montážních objímkách. Oblouk byl ve své kruhové části kompletně v dílně sestaven a převezen na předpolí v jednom celku, dlouhém cca 30 m. Na předpolí se k oblouku navařili sečnové části hlavního nosníku.
Montáž probíhala jedním jeřábem ze strany montážního předpolí. Po srovnání se na osazené oblouky osadily montážní rektifikovatelné stojky, zajišťující stabilitu oblouku před provedením předpjaté desky a aktivaci středních ložisek. Po montáži druhého oblouku byly ještě před montáží betonářské skruže zavětrovány oblouky třemi IPE500 nosníky a diagonálami L12 × 10, uchycenými na oblouku objímkami.

ZÁBRADLÍ
Konstrukce zábradlí byla podřízena požadavku vodáren na minimální ostřik vody a dodržení tvaru madla z DSP. Ve výsledku pohledově jednoduchý 1⁄4obloukový tvar madla se zkosenými okraji v sobě skrývá systém výztuh a přípoje výplně.

ZÁVĚR
Projekt tohoto mostu byl zajímavý především po výrobní stránce. Původně v DSP navržený profil TR Φ 600 × 30 bylo nutné zmenšit z důvodu kapacity ohýbárny, zmenšení tuhosti s sebou přineslo i vynucenou změnu statického systému s vložením kloubu. Ohyb trubky TR Φ 530 × 36 s indukčním ohřevem byl prvním svého druhu v ČR. Nikdo z nás nevěděl, jaké tolerance bude schopna ohýbárna dodržet. Výsledek mile překvapil všechny, úchylky byly v rozsahu ± 20 mm od střednice.

HLAVNÍ ÚČASTNÍCÍ VÝSTAVBY
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno
Generální projektant: PK Ossendorf
Návrh mostu, projekt DSP+RDS: Projekční kancelář PRIS
Projekt RDS OK: OKF
Generální zhotovitelé: Skanska DS, ŽS Brno
Zhotovitel mostu: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby
Trubkové ohybu: Jinpo Plus

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rekonstrukce mostu přes Labe mezi Brandýsem nad Labem a Starou BoleslavíRekonstrukce mostu přes Labe mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví (74x)
Obyvatelé souměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav se dne 6. 8. 2012 dočkali otevření posledního ze soustavy sedmi mo...
II/104 Davle, most ev. č. 104-001 přes řeku Vltavu v obci DavleII/104 Davle, most ev. č. 104-001 přes řeku Vltavu v obci Davle (65x)
Most v Davli, který ležící na soutoku řeky Vltavy a Sázavy, byl v letech 2017 – 2018 komplexně rekonstruován. Převádí ko...
Rekonstrukce Negrelliho viaduktuRekonstrukce Negrelliho viaduktu (62x)
Od dubna roku 2017 probíhá komplexní rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze podle projektové dokumentace zpracované pr...

NEJlépe hodnocené související články

Most přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představujeMost přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v Pirně se představuje (5 b.)
Článek představuje stavbu mostu přes údolí Gottleuby (Gottleubatalbrücke) v rámci přeložky spolkové silnice B172 v Pirně...
PONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mostyPONVIA CONSTRUCT s. r. o.: nejen provizorní mosty (5 b.)
Společnost PONVIA CONSTRUCT s. r. o. je českou stavební společností. Součástí širokého portfolia služeb a činností ve st...
Mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry v ČRMostní závěry s jednoduchým těsněním spáry v ČR (5 b.)
Mostní závěry s jednoduchým těsněním spáry – druh 4 dle TP 86:2009 jsou nejvíce používané na novostavbách a rekonstrukcí...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice