KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Seriály    Nové spojení Praha    Modernizace západní části Hlavního nádraží Praha

Modernizace západní části Hlavního nádraží Praha

Publikováno: 8.7.2009
Rubrika: Nové spojení Praha

Realizace stavby „Modernizace západní části Praha Hlavní nádraží, 2. část, nástupiště I–IV“ vychází ze dvou požadavků: dokončit v návaznosti na první část druhou polovinu modernizace železniční stanice a zároveň reagovat na již započatou stavbu Nového spojení. A tak vyřešit požadovanou schopnost ŽST Praha Hlavní nádraží na přijetí vyšší kapacity vlaků a poskytování většího komfortu a pohodlí pro cestující po dokončení stavby Nové spojení. Tím bude komplexně dokončena přestavba železničního uzlu Praha v této lokalitě, která byla připravována a postupně realizována již od počátku 60. let.

Stavba „Modernizace západní části Praha Hlavní nádraží, 2. část, nástupiště I–IV“ obsahuje úplnou rekonstrukci stavebního a technologického zařízení v prostoru 1. až 4. nástupiště. V podélném směru je rozsah vymezen jižně od prostoru železniční stanice před vinohradskými tunely až po severní část před přebudovaným přemostěním přes Seifertovu ulici rekonstruované před zahájením stavby „Nového spojení“. V příčném směru se jedná o přestavbu prostor železniční stanice v prostoru 1. až 4. nástupiště mezi 15. kolejí přerušenou Fantovou budovou a 22. kolejí přiléhající k 5. nástupišti.

STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Stavba obsahuje i dokončení modernizace podchodů pro cestující pro 1. až 4. nástupiště a zavazadlové tunely v návaznosti na řešení úprav Fantovy budovy v rámci stavby ČD „Rekonstrukce ŽST Praha Hlavní nádraží“. Společně s přestavbou podchodů bude upravena i konfigurace kolejiště a nástupišť pod nádražní halou. Zvýšením nástupištních hran na požadovaných 550 mm nad TK budou ulehčeny výstupy a nástupy cestujících do vlakových souprav. Zlepší se i komfort výstupu na nástupiště z podchodů a stávající schodiště budou doplněna výtahy a pohyblivými eskalátory. Zcela nově bude navržen informační systém pro cestující i vybavení nástupišť drobnou architekturou (lavičky, reklamní panely, odpadkové koše).

AKTUÁLNÍ STAV STAVBY
V současné době probíhají závěrečné práce v prostoru 1. a 2. nástupiště. Stavba byla zahájena 4. 1. 2008 a po ukončení I etapy bylo zprovozněno nově zbudované 3. a 4. nástupiště včetně přilehlého kolejiště. Nová dispozice nástupišť č. 1 až 4 koresponduje s novou koncepcí kolejiště v prostoru pod nástupištní halou. Jsou navržena tři nová ostrovní nástupiště mezi kolejemi a jedno boční u koleje č. 9.

Toto nástupiště je na severním a jižním konci upraveno do tvaru nosových nástupišť a slouží pro nástup do vlakových souprav u kolejí č 11a, 13a, 13b. Výška nástupní hrany je navržena 550 mm nad TK. Nástupištní hrany jsou ve vzdálenosti 1 680 mm od přilehlé osy koleje v celém rozsahu nástupišť. Nástupní hrana z betonových prefabrikátů je ve shodě s již provedenou stavební úpravou u nástupiště č. 5 až 7. Povrch nástupišť je ze žulových desek ukládaných do betonového lože na armovanou podkladní železobetonovou desku. Nástupiště jsou vybavena varovným bezpečnostním značením (šířky 150 mm, žluté barvy) a vodicími hmatovými liniemi značení pro osoby se sníženou zrakovou vnímavostí (pásy s hmatovými výstupky š. 250 mm). S ohledem na zachování vizuálního vjemu stávající konstrukce haly, která je památkově chráněna, a pro možnost kontroly kloubového uložení této haly je navržena kolem sloupů haly zvláštní skleněná úprava z tvrzeného skla. Všechny nástupní hrany (s výjimkou koleje č. 1) u průjezdných kolejí splňují kritérium pro jejich minimální délku 400 m (370 m u koleje č. 1).

Na severní a jižní straně vznikly na všech 4 nových nástupištích před ocelovou halou nové prosklené přístřešky. Kromě modernizace odchodů, nástupišť a kolejiště se pracuje také na částečné rekonstrukci ocelové haly, která je technickou památkou. Probíhá především výměna poškozeného zasklení, nátěry a opravy značně zkorodovaných ocelových prvků haly. V rámci modernizace bylo také myšleno na cestující se sníženou schopností pohybu a orientace. Pohyb jim usnadní kromě výtahů, eskalátorů a vodicích linií nástupišť také informační majáčky pro nevidomé, které jsou již dnes např. ve většině stanic metra a slouží pro informování nevidomých zvukovými a hlasovými signály.

Zprovoznění stavby je plánováno na konec listopadu 2008, kdy budou zprovozněna všechna nástupiště včetně podchodů, a do zkušebního provozu bude zavedeno kompletní nové kolejiště.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Práce v liché kolejové skupiněDemolice nástupišť – severní strana Hl. n.Výhybka č. 48 – jižní zhlavíNástupiště č. 3 – severní stranaNástupiště č. 4 – jižní strana

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Rekonstrukce provozní budovy Křenovka a technologie elektrodispečinkuRekonstrukce provozní budovy Křenovka a technologie elektrodispečinku (187x)
Stávající elektrodispečink pro Prahu a okolí dnes sídlí v budově měnírny Vršovice („Třešňovka“). V souvislos...
Železniční estakáda Sluncová a přechod dilataceŽelezniční estakáda Sluncová a přechod dilatace (51x)
Nové traťové spojení stanic Praha hlavní nádraží, Masarykovo nádraží se stanicemi Praha-Libeň, Vysočany, Holešovice přec...
Vodorovné připnutí nosné konstrukce k opěřeVodorovné připnutí nosné konstrukce k opěře (29x)
Nosná konstrukce železničního mostu SO 860 – Železniční estakáda přes Masarykovo nádraží je předepnuta několika sy...

NEJlépe hodnocené související články

Atypické konstrukce pro trakční vedení Nového spojení PrahaAtypické konstrukce pro trakční vedení Nového spojení Praha (3.3 b.)
Zatímco barrandovská tramvajová trať již několik let slouží cestujícím, Nové spojení je prakticky ještě novorozencem zba...
Severní zhlaví – Praha Hlavní nádražíSeverní zhlaví – Praha Hlavní nádraží (3.3 b.)
Důležitým úkolem Nového spojení bylo napojení Hlavního nádraží na nové trati ve směru na Libeň, Holešovice a Vysočany. S...
Geomonitoring při výstavbě vítkovských tunelůGeomonitoring při výstavbě vítkovských tunelů (3 b.)
Vítkovské železniční tunely „Nového spojení“ jsou jedním z mnoha stavebních objektů dopravní liniové stavby ...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice