KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Letohrad – rekonstrukce železniční stanice

Letohrad – rekonstrukce železniční stanice

Publikováno: 23.9.2019
Rubrika: Železniční infrastruktura

Železniční stanice Letohrad (do r. 1937 Kyšperk) vznikla koncem 19. století, kdy po vítězství pruské armády bylo staré mocnářství přinuceno vybudovat nové tratě k pruským hranicím, a jedna z tratí procházela přes Kyšperk. V roce 1874 byla otevřena spojka Kyšperk – Ústí n. Orlicí. Za I. světové války byla tato severojižní trať pro říši strategická a z kapacitních důvodů byly zřizovány výhybny, zejména v Lanšperku (tehdy Hnátnice) a v Těchoníně, v Kyšperku došlo k rozšíření stanice pro dlouhé vlaky.

V roce 1981 proběhla v úseku Ústí n. Orlicí – Letohrad elektrizace 3kV DC a v roce 2008 byl na pokračujícím traťovém úseku Letohrad–Lichkov dokončen elektrický provoz až k polské hranici. Od března 2019 zde probíhá rekonstrukce celé železniční stanice.

Tato rekonstrukce žst. Letohrad povýší základní parametry na současnou technickou úroveň u modernizovaných tratí, prostorovou průchodnost pro ložnou míru UIC GC a třídu zatížení D4. Bude vybudováno zabezpečovací zařízení 3. kategorie. Dojde k rekonstrukci téměř celého kolejiště stanice.

Napříč kolejištěm stanice bude vystavěn podchod, který umožní přístup pro imobilní cestující pomocí dvojice velkorozměrových výtahů s kapacitou i pro jízdní kola od výpravní budovy na nové ostrovní nástupiště. Přístup podchodem od výpravní budovy bude rozšířen o nový bezbariérový z opačné strany kolejiště, tj. z kunčické strany, kde dosud přístup neexistoval. Na této, liché straně kolejiště, bude navíc vybudováno nové parkoviště pro osobní vozy s příjezdovou komunikací od hlavní silnice. Na přístupových komunikacích bude instalován moderní informační systém s odjezdy a příjezdy vlaků.

Dále budou zřízena dvě nová vnější nástupiště délky 96 m a 140 m rovněž s bezbariérovými přístupy. Ostrovní nástupiště délky 200 m bude částečně zastřešeno. Nástupiště budou vybavena lavičkami, odpadkovými koši a informačním systémem dle nejnovějších drážních standardů. Stávající zastřešení u výpravní budovy bude po rekonstrukci propojeno se zastřešením od výstupu z podchodu, čímž se zvýší komfort pro cestujícího, který prochází za nepříznivého počasí z čekárny na ostrovní nástupiště.

S ohledem na stísněné poměry ve stanici bude vystavěn páteřní kabelovod v celkové délce 560 m, a to pro kabely zabezpečovací, sdělovací a silnoproudé. Výstavba nového kolejiště a kabelovodu si zároveň vyžádá rekonstrukci staniční kanalizace a vodovodu. Stavbou železničního spodku dotčené stávající propustky v kolejišti, často již historické, budou zkapacitněny a nově dostatečně dimenzovány i s ohledem na nově navrhovanou zatížitelnost železničního tělesa.

Kolejové úpravy ve stanici umožní:

  • současný pobyt osobních vlaků a rychlíků směr Jablonné n. O. – Lanšperk
  • pobyt končícího/výchozího vlaku směr Letohrad–Žamberk a opačně
  • zvýšení možné rychlosti průjezdu vlaků ve směru Jablonné n. O. – Lanšperk na 80 km/h
  • zvýšení propustné výkonnosti stanice, zvýšení bezpečnosti provozu a zkrácení jízdních dob
  • dodržení hygienických limitů hluku a vibrací

Směrová a výšková úprava koleje jsou v celkové délce 6 594 m, bude instalováno 19 ks nových výhybek. Součástí úprav budou nové komunikace o ploše 2 379 m2.

V pozemních stavbách dochází k demolicím nepotřebných a dožívajících objektů a k výstavbě nových pro instalaci nové transformovny, objektu pro přetápění vozových souprav, rekonstrukci objektu pro sdělovací a drážní zabezpečovací techniku. Vznikne nový objekt pro vlastní staniční transformovnu se dvěma zdroji 35/0,4 kV, a to i z důvodů nárůstu příkonu, který si vyžaduje nové zařízení pro automatický ohřev výhybek v zimním období i s dálkovým ovládáním a diagnostikou. Bude vystavěn objekt pro MUV, objekt pro předtápění vozových souprav a rekonstruovány stávající objekty pro nové sdělovací technologie a moderní technologie zabezpečení stanice.

Jelikož je stanice oblíbeným výchozím místem pro cyklistické výlety, zejména v trase podél Tiché Orlice směrem na Ústí nad Orlicí a dále na Choceň, nebyl opomenut ani objekt pro úschovu a půjčovnu jízdních kol.

Rekonstruované kolejiště bude opatřeno moderním a úsporným osvětlením s LED zdroji, též s dálkovým ovládáním a diagnostikou. Nové osvětlení bude ze třech osvětlovacích věží výšky 20 m ve středu stanice, nástupiště a vybrané plochy na zhlaví budou osvětleny ze sklopných stožárků výšky 6 – 8 m.

Rekonstruuje se stávající trakční vedení, a to i s ohledem na budoucí možnost elektrizace na 25 kV AC, s výstavbou nových základů a stožárů i nového trakčního vedení v celé stanici.

Stanice bude po dokončení vybavena pro dálkové dispečerské řízení včetně směrů do Lichkova a na opačnou stranu do Ústí nad Orlicí, což umožní i instalace celkem 42 IP kamer, a to jak ve stanici (26 ks), tak na přejezdech (12 ks) a ve stanici Lanšperk (4 ks).

Očekávané hlavní přínosy stavby jsou především zvýšení kapacity dráhy a zvýšení rychlosti, lepší dostupnost a současně zvýšení bezpečnosti odstraněním kolizních míst při pohybu cestujících v kolejišti a v místech křížení se silniční a pěší dopravou. Jak železniční přejezdy ve stanici, tak přejezdy na trati ze Žamberka a směrem na Jablonné budou opatřeny novým zabezpečením jak světelným, tak u více rizikových mechanickým pomocí závor.

Stavbu provádí sdružení stavebních firem Chládek a Tintěra Pardubice a Elektrizace železnic Praha.

Plánované ukončení stavby je na konci roku 2020.

Schéma – nový stav v PDF

Fotografie stavu stanice v roce 2003 jsou převzaté z Diskuzního fóra Modelová železnice (DiskuzeModely.biz). Vizualizace SUDOP PRAHA.

Letohrad – Reconstruction of the Railway Station
Letohrad Railway Station (Kyšperk until 1937) was created in the late 19th century, when the old monarchy had to build new tracks leading to the Prussian boundaries after the victory of the Prussian army. One of the tracks went through Kyšperk. In 1874, the connection between Kyšperk and Ústí n. Orlicí was opened. During First World War, this north-south track was strategic for the empire and due to its capacity, passing points were established, mainly in Lanšperk (former Hnátnice) and Těchonín; the station in Kyšperk was extended for long trains.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Stav stanice v roce 2003Schéma – nový stavVizualizace rekonstruované stanice LetohradVizualizace rekonstruované stanice LetohradNádraží v roce 2003

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (80x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...
Poloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravuPoloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravu (68x)
Nástupiště, jako zařízení železničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v železniční stanici nebo zastávce u...
Colas Rail používá moderní multifunkční pracovní přilbu Oscar 2.0Colas Rail používá moderní multifunkční pracovní přilbu Oscar 2.0 (54x)
V roce 2011 vytvořil Colas Rail pro oblíbenou výroční soutěž Innovation Competition přilbu vybavenou systémem, který dok...

NEJlépe hodnocené související články

Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Provoz Posázavského pacifiku je plně obnovenProvoz Posázavského pacifiku je plně obnoven (5 b.)
Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po dvou letech, kdy by...
Rekonstrukce žst. ŘeteniceRekonstrukce žst. Řetenice (5 b.)
Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezistaničních úseků Teplice v Čechách – Řetenice, Řetenice – ...

NEJdiskutovanější související články

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (1x)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice