KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Stavební stroje    Demolice stavebních objektů

Demolice stavebních objektů

Publikováno: 27.8.2013
Rubrika: Stavební stroje

Demolice je opak ke konstrukci, tedy bourání budov a jiných staveb. Demolice je možné provádět různými způsoby. Základní druhy technologií demoličních prací jsou následující:

 • postupným rozebíráním – týká se malých objektů a provádí se ručně za použití páčidel, krumpáčů, bouracích kladiv a dalších drobných ručních nástrojů
 • postupným rozebíráním za použití těžké techniky – tato technologie je nejčastější a týká se objektů o několika podlažích. Demolice se provádí za použití těžké mechanizace, která bude popsána v další části článku.
 • bourání pomocí pneumatických kladiv – tato mechanizace se používá ve velké míře pro demolici vozovek, chodníků, opěrných stěn apod.
 • demolice za použití demoliční koule – provádí se rozhoupáváním demoliční koule k bočním stranám budovy. Tato technologie je nejefektivnější proti zdivu, je však velice pomalá, tudíž se v současné době používá jen zřídka.
 • demolice za použití výbušniny – tento způsob se používá převážně u vysokých a rozměrných budov nebo například komínů. Jde o poměrně náročný a nákladný způsob.
 • technologie řezání plamenem neboli autogenem – používá se u velkých ocelových konstrukcí a jiných staveb s kovovým skeletem (např. tovární haly, mostní konstrukce).

Dále se budeme zabývat pouze demolicí za použití těžké techniky. Nejprve něco málo o technologickém postupu takto prováděné demolice. Postup prací by měl vypadat následovně:

 • před zahájením bouracích prací je nutné odpojit objekty určené k demolici od všech inženýrských sítí, dále je potřeba vymezit prostor demolice a vyznačit, případně chránit stávající inženýrské sítě, které nesmí být demolicí dotčeny
 • odstrojení objektu – provádí se kvůli dostatečnému třídění bouraných materiálů
 • samotná demolice – provádí se za použití těžké mechanizace, jako jsou například různá bourací kladiva a hydraulické nůžky na podvozcích různých typů, případně s použitím demoličních výložníků různé délky, nakladače, rypadla apod. Veškeré demoliční práce jsou prováděny shora dolů s ohledem na stabilitu demolovaného objektu. Práce jsou prováděny postupně, aby bylo možné dále separovat jednotlivé materiály, které bude možné později recyklovat. Důležitou součástí každé demolice je kropení, aby bylo zamezeno nadměrné prašnosti v okolí objektu.
 • dokončovací fáze – jednotlivé roztříděné materiály z demolice budou zrecyklovány, případně odvezeny na skládky příslušných kategorií.

Při provádění demolic dochází k přechodnému zatížení životního prostředí. Tuto zátěž je nutné podřídit požadavkům zákona a souvisejících předpisů. Jedná se zejména o nadměrnou prašnost, hluk, nebezpečné látky, vibrace a vzniklý stavební odpad.

MECHANIZACE POUŽÍVANÁ PŘI DEMOLICÍCH
Volba demoliční techniky je závislá na umístění objektu, zejména vzhledem ke stávající zástavbě či okolí stavby. Následující zařízení se využívají jako přídavná zařízení například na rypadla a traktorbagry na pásových či kolových podvozcích. Je možné také použít demoliční výložníky různé délky podle velikosti objektu a požadavků na bezproblémové provedení demolice.

1. Hydraulická bourací kladiva
a) lehká řada
Požívají se zejména pro stavby silnic, výkopové a bourací práce menšího rozsahu, renovace budov, lomy (zmenšení vstupních rozměrů materiálu pro drcení) a úpravy krajiny.
b) střední řada
Používají se zejména pro primární dobývání kameniva, druhotné rozpojování kameniva, demolice středního a většího rozsahu, stavby tunelů, výkopové práce a zakládání staveb.
c) těžká řada
Použití těžké řady bouracích kladiv je totožné s použitím střední řady, jen pro větší stavby. V případě demolic se jedná o demolice velkého rozsahu.

2. Kombinované nůžky
Mezi výhody tohoto přídavného zařízení patří velký rozsah natáčení, nízké zatížení přenášené na nosič, výměnné břity, výměnné zuby a výměnné čelisti pro univerzální použití a pro stříhání oceli. Patří mezi nejvyužívanější zařízení při demolicích všech rozsahů, dále pak na zmenšování rozměrů suti.

3. Demoliční drtiče
Mezi hlavní vlastnosti demoličních drtičů patří příznivý poměr výkonnosti k hmotnosti, přímé čelisti, hydraulická rotační jednotka 360° dovoluje neomezené otáčení, krátké doby cyklu, vyměnitelné břity, zuby a desky zubů. Používá se převážně k základním demoličním pracím na železobetonových konstrukcích, k druhotnému rozpojování nadměrné suti a k oddělování ocelové výztuže od betonu.

4. Demoliční drtiče objemné suti
Vlastnostmi drtičů objemové suti jsou zvláště široké čelisti pro velkou průchodnost, krátké doby cyklu, snadno vyměnitelné břity, zuby a desky zubů a také, jako u předešlého zařízení dovoluje hydraulická rotační jednotka neomezené otáčení. Používá se pro demolice různých rozsahů, demolice železobetonových prvků, druhotné rozpojování nadměrné suti a oddělování ocelové výztuže od betonu.

5. Multifunkční drapáky
Mezi vlastnosti tohoto zařízení patří hydraulická rotační jednotka 360°, dva hydraulické válce pro velkou sílu sevření a velký objem drapáku. Používají se zejména pro bourání zděných a dřevěných konstrukcí.

6. Nůžky na šrot
Mezi vlastnosti tohoto zařízení patří velká střižná síla po celé délce břitů, výkonný pracovní válec, hydraulická rotační jednotka 360° pro rychlé a přesné polohování a krátké
doby cyklu. Používá se zejména pro stříhání ocelových konstrukcí a pro bourací práce s mini-rypadly nebo bouracími roboty uvnitř budov a v kontaminovaných prostorách.

7. Ruční nářadí
Mezi ruční nářadí používané k demolicím můžeme zařadit:

 • hydraulická kladiva
 • hydraulická pikovací kladiva
 • hydraulická vrtací kladiva
 • hydraulické jádrové vrtačky
 • hydraulické kotoučové pily
 • hydraulické vytahovače pilotů
 • pneumatická kladiva
 • pneumatická vrtací kladiva

8. Nakladače
Volba nakladače je závislá na požadovaném objemu lžíce. Je možné používat jakékoli volně dostupné stroje, jak na kolovém, tak na pásovém podvozku podle místa použití. Může se jednat například o kolové nakladače, pásové nakladače, smykové nakladače nebo také rypadlo-nakladače.

9. Nákladní automobily
Pro přepravu demoliční suti je nutné použít nákladní automobily. Typy, počty a parametry se odvíjí od objemu demoliční suti, kterou je nutné odvážet. Většinou je závislá na složení vozového parku provádějící firmy.

Recenzent:
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.

Demolition of constructions
This article is divided into two parts. The first part describes the various possibilities of demolitions of constructions and a brief description of demolition with the usage of
heavy mechanization is included. The second part of the article includes a heavy mechanization that is often used for demolitions.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Příklad hydraulického bouracího kladivaObr. 2 – Příklad kombinovaných nůžekObr. 3 – Příklad demoličního drtičeObr. 4 – Příklad multifunkčního drapákuObr. 5 – Příklad nůžek na šrotObr. 6 – Příklad kolového nakladače

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Pásové rypadlo Liebherr R 960 demolition „čistí“ areál bývalé aglomeracePásové rypadlo Liebherr R 960 demolition „čistí“ areál bývalé aglomerace (134x)
Přesně 4. července 2019 bylo předáno nové pásové rypadlo Liebherr R 960 demolition stavební společnosti Polanský s. r. o...
Základní členění strojů využívaných v pozemním stavitelstvíZákladní členění strojů využívaných v pozemním stavitelství (60x)
Když si člověk položí otázku, jaké stavební stroje zná a k čemu se vlastně využívají, může dojít k závěru, že u většiny ...
Hlavní zásady bezpečnosti při práci se stavebními strojiHlavní zásady bezpečnosti při práci se stavebními stroji (47x)
Cílem tohoto článku je čtenáři poskytnout přehled hlavních zásad bezpečnosti při práci se stavebními stroji. Bezpečnost ...

NEJlépe hodnocené související články

Při opravě trati AŽD Praha nasadí Swietelsky Rail stroj, který v Česku ještě nebyl. Dobu rekonstrukce zkrátí o tři dny Při opravě trati AŽD Praha nasadí Swietelsky Rail stroj, který v Česku ještě nebyl. Dobu rekonstrukce zkrátí o tři dny (5 b.)
Mimořádnou podívanou nabídne rekonstrukce kolejí na severočeské trati Čížkovice – Obrnice, patřících AŽD Praha. Společno...
Bourací kladiva Atlas Copco COBRA: kompaktní stroje s neuvěřitelnou silou (5 b.)
Když potřebujete bourací či podbíjecí kladivo s vysokým výkonem, nemusíte kupovat jen elektrické nebo pneumatické. Atlas...
Efektivní využití věžových jeřábů na stavbáchEfektivní využití věžových jeřábů na stavbách (5 b.)
Značné množství zabudovávaného materiálu při výstavbě objektů si vyžádalo rozvoj strojů a zařízení pro svislou dopravu. ...

NEJdiskutovanější související články

Zajímavé aplikace zvedání a vysouvání konstrukcí na tyčích v roce 2011Zajímavé aplikace zvedání a vysouvání konstrukcí na tyčích v roce 2011 (3x)
Článek pojednává o realizacích společnosti MTEK, s. r. o., a to jak v rámci České republiky, tak v zahraničí. Konkrétně ...
Dvoucestné rypadlo Terex 1604 ZW míří do PrahyDvoucestné rypadlo Terex 1604 ZW míří do Prahy (2x)
Dvoucestná rypadla Terex jsou zatím stále jedinými speciálně vyráběnými stroji na českém trhu. Speciální v tom, že se ne...
Bourací kladiva Atlas Copco COBRA: kompaktní stroje s neuvěřitelnou silou (1x)
Když potřebujete bourací či podbíjecí kladivo s vysokým výkonem, nemusíte kupovat jen elektrické nebo pneumatické. Atlas...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice