KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Ing. Štěrba Martin

Ing. Štěrba Martin

Články tohoto autora:

Efektivní využití věžových jeřábů na stavbách

Efektivní využití věžových jeřábů na stavbách
Publikováno: 15.8.2014

Značné množství zabudovávaného materiálu při výstavbě objektů si vyžádalo rozvoj strojů a zařízení pro svislou dopravu. Mezi těmito stroji a zařízeními mají zvláštní význam stavební jeřáby, které dnes patří k běžnému vybavení staveb. V současné době se nejčastěji používají věžové jeřáby s vodorovným výložníkem, a to buď stacionární (stabilní) nebo pojíždějící po kolejové jeřábové dráze. Ty se dnes používají stále měně z důvodu náročnosti montáže ...

Celý článek zde

Demolice stavebních objektů

Demolice stavebních objektů
Publikováno: 27.8.2013

Demolice je opak ke konstrukci, tedy bourání budov a jiných staveb. Demolice je možné provádět různými způsoby. Základní druhy technologií demoličních prací jsou následující:...

Celý článek zde

Porovnání starých a nových stavebních strojů s ohledem na životní prostředí

Publikováno: 19.8.2013

V dnešní době kladou realizační firmy ve stavebnictví důraz na ekonomický provoz stavebních strojů. Stroje mají mít nízkou pořizovací cenu, provozní náklady a tím pádem brzkou návratnost. Dalšími požadavky, které jsou na stroje kladeny, jsou jednoduché ovládání a údržba, variabilita stroje a jeho spolehlivost. Stále však je opomíjen důraz na ohleduplnost stroje k životnímu prostředí, proto si na tyto vlivy poukažme alespoň v tomto článku....

Celý článek zde

Recyklace vzniklé stavební suti s možností jejího využití

Recyklace vzniklé stavební suti s možností jejího využití
Publikováno: 16.8.2013

Objem odpadů všeho druhu se každoročně zvyšuje a stává se tak jedním z hlavních problémů ochrany životního prostředí a je nutné této problematice věnovat velkou pozornost. Značný podíl v objemech odpadů představuje stavební odpad, jedná se přibližně o 25%. Výhodou však je velká možnost zpětného využití stavebních odpadů, což má kladný vliv nejen na životní prostřední, ale také vede k poměrně velkým ekonomickým úsporám. V následujících odstavcích ...

Celý článek zde

Základní postup při návrhu zdvihacího mechanismu

Publikováno: 14.8.2013

Existuje nespočet možných způsobů a metod, dle kterých je možné navrhnout optimální strojní sestavy. Firmy o jejich existenci nemají dostatečné množství informací nebo je považují za zbytečné, a tak volí raději návrh stroje na základě zkušeností s dřívější výstavbou. V ojedinělých případech je možné, že stroje navržené bez předchozích výpočtů zcela vyhoví, to se ale stává jen velmi výjimečně. Ve většině případů dochází ke zbytečnému naddimenzován...

Celý článek zde

Návrh základních stavebních strojů pro zemní práce

Návrh základních stavebních strojů pro zemní práce
Publikováno: 13.8.2013

Článek volně navazuje na odborný text s názvem „Návrh vhodných mechanismů ve stavebnictví“ publikovaný v minulém vydání přílohy o stavebních strojích (Silnice železnice 3/2012). Předchozí článek se zaměřoval především na porovnávání navržených strojních sestav, nicméně se již nezabýval návrhem konkrétních strojů. Proto bychom rádi poukázali na možný způsob návrhu konkrétních typů stavebních strojů se zaměřením na zemní práce....

Celý článek zde

Návrh vhodných mechanismů ve stavebnictví

Návrh vhodných mechanismů ve stavebnictví
Publikováno: 6.9.2012

Trendem v současné době se stává upřednostňování ceny před kvalitou při provádění stavebních prací. Jedná se o logický, ovšem špatný krok, na který přistupuje řada stavebních společností. Neuvědomují si možné následky těchto kroků a mnohdy na to doplatí nejhorším možným způsobem, tedy krachem. Mezi nejvyšší cenové položky v rozpočtech stavebních prací se řadí ceny stavebních strojů, proto je velice důležité věnovat dostatečný čas a pečlivost jeji...

Celý článek zde

Hlavní zásady bezpečnosti při práci se stavebními stroji

Hlavní zásady bezpečnosti při práci se stavebními stroji
Publikováno: 15.8.2012

Cílem tohoto článku je čtenáři poskytnout přehled hlavních zásad bezpečnosti při práci se stavebními stroji. Bezpečnost práce se na stavbách velmi často zanedbává. Porušování bezpečnosti práce v souvislosti s používáním stavebních strojů patří mezi nejzásadnější nedostatky a vzniklé úrazy bývají z velké části smrtelné nebo mají trvalé následky. V článku budou představeny nejdůležitější části zákonů a vyhlášek týkající se této problematiky....

Celý článek zde

Základní členění strojů využívaných v pozemním stavitelství

Základní členění strojů využívaných v pozemním stavitelství
Publikováno: 14.8.2012

Když si člověk položí otázku, jaké stavební stroje zná a k čemu se vlastně využívají, může dojít k závěru, že u většiny strojů, které fakticky zná, není schopen jednoznačně říci, k čemu je možné je využít. Z tohoto důvodu bychom si na úvod bloku o stavebních strojích dovolili uvést alespoň základní členění stavebních strojů využívaných v pozemním stavitelství....

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>