KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Tištěná čísla    4/2011 - září

4/2011 - září

Editorial

Bezpečnost především

V minulém úvodníku jsem se zamýšlela nad opravami a rekonstrukcemi stávajících staveb. Nyní se zaměřím na bezpečnost. Této problematice se čím dál tím více věnuje zasloužená pozornost – mám na mysli pořádání odborných akcí na půdě vysokých škol i úzce zaměřených setkání odborníků ať už z čistě dopravní sféry, nebo souvisejících oborů.

Také ministerstvo dopravy připravuje dokument týkající se bezpečnosti, jedná se o transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury.

Ta by měla zavedením různých bezpečnostních prvků dopomoci ke snížení úmrtí na silnicích v Evropské unii, a tedy i u nás. Dokument totiž zavazuje státy EU k zavedení postupů směřujících ke zvýšení bezpečnosti na transevropské silniční síti – ve všech fázích: od projektování, přes výstavbu až k samotnému provozu. V rámci programu BESIP, integrální součásti ministerstva, se pak nejen děti učí správnému chování v rámci silničního provozu.

Během školního roku se bezpečností rovněž zabývá Policie ČR. V první školní dny dbají na bezpečnost dětí policisté více než jindy – u přechodů pro chodce v blízkosti základních škol jejich přítomnost stoprocentně nabádá řidiče k opatrné jízdě a děti k předpisovému přecházení vozovky, či k použití podchodu. U některých škol jsou hlídky policistů během ranních hodin dokonce trvalé po celý školní rok. Což je určitě chvályhodné.

Bezpečnost se ovšem týká i dospělých, a to nejen řidičů, ale i cyklistů a chodců. Je pravdou, že kvalitní silniční a železniční síť je základem bezpečné jízdy. Ovšem neméně důležité je i chování všech účastníků provozu – to na jejich reakcích totiž závisí výsledek kritické situace, takzvané skoronehody či dokonce nehody. Dálniční piráti „urychlující“ jízdu po našich páteřních komunikacích, arogantní řidiči nerespektující přijíždějící vlak na železničním přejezdu, cyklisté srážející chodce na chodníku či chodci (nebo spíše „skokani“) bezhlavě se vrhající pod kola aut… Ano, s tím vším se můžeme setkat. Je však důležité v rozhodných okamžicích nezapomenout na klasickou kinderstube (čti: kindrštube – pro neněmčináře; vychování). Ono i takové to troubení, typické zejména pro hlavní město, není zrovna znakem vyspělosti národa. Proto – na základě těchto řádků – pokud se mi náhodou nepodaří hned napoprvé se rozjet na zelenou, nepoužívejte klakson či jiné hudební nástroje a neuchylujte se k aroganci, já vás zase na oplátku pustím na přechodu přes vozovku, či nechám sednout v přeplněné tramvaji – pokud vaše životní zkušenosti a věk převýší ty mé…

Mgr. Ludmila Doudová,šéfredaktorka
doudova@konstrukce-media.cz

Obsah

Rozhovor

Projektování

Zakládání staveb

Mosty

Tunely

Technologie a materiály

Stavební stroje a zařízení

Zajímavosti z oboru

Doprava

Ekonomika, legislativa

Partner časopisu – Fakulta dopravní ČVUT v Praze

Související obsah (tištěná média)

4/2011 - Opravy a rekonstrukce dopravních staveb
4/2011
Opravy a rekonstrukce dopravních staveb

Předplatné

Časopis SILNICE ŽELEZNICE si můžete objednat na http://predplatne.konstrukce-media.cz/, nebo kontaktujte slečnu Moniku Dvorščákovou – T +420 596 771 560, M +420 733 530 695, dvorscakova@konstrukce-media.cz.

Inzerenti

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice