KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova“, SO 02-16-01 železniční spodek

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova“, SO 02-16-01 železniční spodek

Publikováno: 8.7.2019
Rubrika: Železniční infrastruktura

V roce 2017 byla zahájena odbornou i laickou veřejností velice sledovaná stavba „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova“. Jedná se o dvoukolejnou elektrifikovanou trať, která je součástí evropského tranzitního systému TEN-T. Hlavním zhotovitelem této stavby bylo sdružení „Chládek a Tintěra Litoměřice a Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod“. Společnost REMEX CZ a. s. realizovala v rámci této stavby objekt SO 02-16-01 – železniční spodek mezistaničního úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova a současně zajišťovala komplexní odpadové hospodářství stavby, respektive všech SO a PS.

Vzhledem k časové náročnosti a objemu prací na objektu železničního spodku čekal zhotovitele stavby nesnadný úkol. Jak již bylo zmíněno, jedná se o dvoukolejnou elektrifikovanou trať, která v mezistaničním úseku dosahuje délky 8 752,5 m jedné traťové koleje. Předmětem prací byla kompletní sanace pražcového podloží a s tím souvisejících zřízení nového odvodnění u obou traťových kolejí.

Nejvýznamnější problematikou pro výstavbu železničního spodku byly velmi složité geologické a geografické podmínky. Téměř 2 km trati z celkových 8,7 km jsou situovány ve skalních zářezech, rovněž se v rekonstruované trase nachází dva železniční tunely. Na trati byly velice složité podmínky pro zřízení přístupů pro nákladní vozidla a mechanizaci, a tak v celé délce 8,7 km bylo zřízeno pouze 6 tzv. najížďáků s nejdelším nepřístupným meziúsekem v délce 2 500 m.

Obě tyto skutečnosti komplikovaly provádění prací, zejména pak přesuny velkého množství hmot, proto bylo nutné vytěžený materiál nakládat a odvážet na překladiště v rámci nočních výluk pomocí vlakových souprav. Realizace železničního spodku proběhla ve dvou nepřetržitých výlukách jednotlivých traťových kolejí v délce 80 dní pro každou kolej. Noční nakládky byly realizovány vždy ve čtyřhodinových výlukách sousední provozované koleje. Celkem bylo odtěženo téměř 150 000 tun přebytečných materiálů, z čehož byl u 50 000 tun odpadu prokázán zvýšený obsah těžkých kovů a ropných látek. Tyto odpady byly odvezeny na místo uložení do vzdálenosti 250 km kontejnerovými soupravami Innofreight zajištěnými společností ČD Cargo.

V rámci projektu bylo u obou kolejí navrženo přibližně 4 km odvodnění z velkých betonových prefabrikátů (UCH, UCB, J-žlab velký) a další 4 km betonových žlabů TZZ4a. Vzhledem k velmi pevným horninám bylo časově náročné nejen vlastní hloubení rýh pro nově budované odvodnění, ale komplikace rovněž přinášela i doprava materiálů a samotné uložení prefabrikátů pomocí těžké techniky. Vzhledem k vysokému zastoupení velmi pevných hornin bylo mimo těžkých bouracích kladiv nezbytné nasazení skalní frézy.

Po vybudování odvodnění a zemních plání, které bylo nutno v některých úsecích sanovat pomocí vápenocementové stabilizace, byly následně zřízeny konstrukční vrstvy. V méně únosných úsecích bylo zvýšení únosnosti zajištěno pomocí recyklovaných štěrkodrtí a geomříží. Pro ochranu skalního podloží bylo využito asfaltové souvrství. Při zřízení konstrukčních vrstev bylo opětovně využito vlakových souprav k návozu 25 tisíc m3 štěrkodrtě v nočních výlukách, což urychlilo postup výstavby a přispělo k provedení prací a předání tělesa železničního spodku v požadovaném termínu.

“Increase of Track Speed in the Section of Řikonín – Vlkov u Tišnova”, SO 02-16-01 Track Sub-Structure
The “Increase of Track Speed in the Section of Řikonín – Vlkov u Tišnova” project, closely watched by both the professional and general public, was launched in 2017. This double-track electrified line is a part of the European TEN-T transit system. The main contractor was the “Chládek and Tintěra Litoměřice” and “Chládek and Tintěra Havlíčkův Brod” consortium. As a part of this construction, REMEX CZ a. s. built SO 02-16-01 – the track sub-structure between the stations Řikonín – Vlkov u Tišnova and, at the same time, it provided a complex waste management of the construction, or for all construction objects and service systems.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Provádění prací komplikovaly složité geologické podmínkyNoční nakládka do vlakových souprav

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (80x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...
Poloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravuPoloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravu (68x)
Nástupiště, jako zařízení železničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v železniční stanici nebo zastávce u...
Colas Rail používá moderní multifunkční pracovní přilbu Oscar 2.0Colas Rail používá moderní multifunkční pracovní přilbu Oscar 2.0 (54x)
V roce 2011 vytvořil Colas Rail pro oblíbenou výroční soutěž Innovation Competition přilbu vybavenou systémem, který dok...

NEJlépe hodnocené související články

Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Provoz Posázavského pacifiku je plně obnovenProvoz Posázavského pacifiku je plně obnoven (5 b.)
Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po dvou letech, kdy by...
Rekonstrukce žst. ŘeteniceRekonstrukce žst. Řetenice (5 b.)
Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezistaničních úseků Teplice v Čechách – Řetenice, Řetenice – ...

NEJdiskutovanější související články

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (1x)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice