KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Swietelsky Rail CZ vyjel na hlavní trať, lemují ji zakázky v Plzni, Praze, Brně i Lounech

Swietelsky Rail CZ vyjel na hlavní trať, lemují ji zakázky v Plzni, Praze, Brně i Lounech

Publikováno: 24.7.2018
Rubrika: Železniční infrastruktura

Zatímco během posledních tří let se tržby společnosti Swietelsky Rail CZ ročně pohybovaly na úrovní tří set milionů korun, letos se zvýší téměř pětkrát. Dosáhnou zhruba 1,5 miliardy korun.

„Podařilo se nám získat technicky i stavebně náročné zakázky, které nás k tomuto číslu dovedou a rádi bychom při jejich realizaci potvrdili, že je naše postavení na trhu zasloužené. Samozřejmě to s sebou nese i řadu organizačních změn,“ říká Viliam Perknovský, jednatel a obchodní ředitel Swietelsky Rail CZ.

Firma v reakci na vývoj od května rozšířila svou organizační strukturu. K fungujícím výrobním závodům v Praze a v Olomouci přibyl další v Brně. Zároveň se upevňuje pozice Závodu strojů a mechanizace, který byl posílen jak personálně, kvalifikovanými strojníky, tak materiálně – rozšířením strojového parku dlouhodobě usazeného v České republice. Personálně posílily i závody Velké projekty a Elektro.

Obrazně řečeno, Swietelsky Rail CZ letos vyjel na hlavní trať a i v Česku se zařadil mezi významné firmy železničního stavitelství. Ve výběrových řízeních Správy železniční dopravní cesty získal významné zakázky v Plzni, kde od března spustil hlavní práce na 3. etapě modernizace místního železničního uzlu, a v Praze, kde v létě ve sdružení zahájí jeden z nejdůležitějších železničních projektů současnosti – napojení IV. koridoru na hlavní město v úseku Hostivař – Vršovice. A k tomu je třeba přidat i další projekty jako je rekonstrukce železniční spojky z Brna-Slatiny do Blažovic, dokončení modernizace železniční stanice Čelákovice, která začala loni v lednu a letos skončí, nebo účast na revitalizaci regionální tratě Lovosice – Louny.

„Žádná ze získaných zakázek není jednoduchá, ale věříme, že posílením výrobních kapacit o další kvalitní spolupracovníky je dokážeme realizovat v čase i nákladech, které jsme naplánovali. Přestože v Čechách působíme jako firma krátce, opíráme se o zkušené spolupracovníky a samozřejmě i podporu mateřské společnosti,“ dodal Viliam Perknovský.

V PLZNI SE ROZŠIŘUJE ŽELEZNIČNÍ I SILNIČNÍ INFRASTRUKTURA

Třetí část modernizace uzlu Plzeň zajišťuje v rámci výstavby takzvaného přesmyku domažlické trati sdružení firem Swietelsky Rail CZ a Swietelsky stavební s podílem 72 ku 28 procentům. To ji vysoutěžilo za 1,084 miliardy Kč.

Mimo jiné zde během 23 měsíců postaví novou dvoukolejnou železniční trať poblíž stávající zastávky Plzeň-Skvrňany. V Domažlické ulici pak vznikne přeložka silnice I/26 mimo obytnou zónu.

Stavba na této nejdůležitější železniční křižovatce v regionu se od předchozích dvou etap liší tím, že jde o určitou kombinaci modernizace, rekonstrukce a rozšíření současné dopravní infrastruktury a to jak železniční, tak i silniční.

„Nejnáročnější fází bude přestavba samotného ‚přesmyku‘, kde se v jednom místě ve třech výškových úrovních zrekonstruují tři tratě a tři mosty prakticky bez přerušení provozu,“ říká David Sichrovský, ředitel stavby sdružení Swietelsky. Tyto práce skončí v říjnu 2019, zatímco nová přeložka silnice Domažlická s nadjezdem vznikne ještě do konce letošního roku.

Součástí projektu je také vybudování zastávky Plzeň-Skvrňany v nové poloze na přeložce. Dojde i k výstavbě opěrných a protihlukových zdí, návěstních lávek, trakčního vedení a vybudování sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. Postaví se rovněž nová silniční komunikace a některé ulice projdou rekonstrukcí.

Modernizace přesmyku umožní po dokončení, spolu s předchozími etapami, rychlejší průjezd vlaků Plzní. Na její konec navíc v budoucnu naváže modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice. To vše zásadně urychlí a současně zkapacitní dopravu z Prahy do Bavorska.

METROPOLE BUDE MÍT ČTYŘKOLEJNOU TRAŤ

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část začne v létě po dvou letech soutěžních průtahů. Až letos zjara padlo rozhodnutí a zakázku získalo sdružení firem Metrostav, Swietelsky Rail CZ a SMP CZ. Stavba za 3,487 miliardy Kč potrvá 40 měsíců ode dne zahájení prací a skončí tedy na podzim 2021.

Po jejím dokončení bude v Praze vůbec první čtyřkolejná trať na síti SŽDC. Stavba navazuje na již dokončenou přestavbu nádraží Praha‑Hostivař, jejím výsledkem bude mimo jiné nová stanice na Zahradním Městě a zastávka v Edenu.

Při modernizaci bude trať z Prahy do Benešova přesunuta do přímější trasy přes plochu bývalého seřazovacího nádraží ve Vršovicích.

Do souběhu s ní bude přeložena i trať z Prahy-Malešic, společně tak vytvoří čtyřkolejný úsek. Díky narovnání dojde ke zkrácení kolejí o 232 m a ke zvýšení rychlosti v oblasti Strašnic na 120, ve Vršovicích pak na 85 až 105 km/h.

Současná strašnická a vršovická zastávka nenabízejí optimální přestupní vazby na MHD. Proto zde vzniknou nová nádraží. Železniční stanice Praha-Zahradní Město vyroste přímo nad rozšířeným podjezdem Průběžné ulice. V něm budou umístěny zastávky tramvaje, v těsném sousedství pak zastávky autobusu. V blízkosti fotbalového stadionu Slavie vznikne zastávka Praha-Eden. Zrušením trati přes Strašnice naopak zanikne tamní zastávka. Stanice Praha-Vršovice bude sloužit i dál, navíc získá delší podchod k Bartoškově ulici a tím i k náměstí Bratří Synků, na opačném konci pak do přednádražního prostoru.

„Veškeré práce na železničním svršku, spodku, nástupištích či mostech se odehrají uvnitř města. Naši snahou tedy bude omezit negativní dopad prací na okolí stavby. Půjde hlavně o maximální využití kolejové dopravy k přepravě materiálu a co nejmenší dopravní omezení při stavbě mostů a inženýrských sítí. Prioritou je rovněž omezení hluku a otřesů při práci v nočních hodinách,“ říká Daniel Valla z firmy Swietelsky Rail CZ.

Harmonogram výstavby a výluk je navržen tak, aby co nejméně docházelo k omezením a výlukám MHD a minimalizovaly se dopady na provoz po veřejných komunikacích a pěších trasách.

U BRNA ZBROUSÍ NOVÉ KOLEJE SPENO

Rekonstrukce důležité železniční spojky z Brna-Slatiny přes Šlapanice do Blažovic začala letos na jaře a skončí v březnu 2019. Stavbu za 415 milionů Kč bez DPH zajišťuje sdružení Swietelsky Rail CZ spolu s brněnskou firmou Sežev-Reko. Významným mezníkem se stane 23. červenec, kdy bude ve stanici Šlapanice dokončeno nové boční nástupiště.

Obnova tratě zahrnuje železniční svršek i spodek, mosty, trakční vedení a zabezpečovací zařízení. Projekt řeší také omezení hluku na trati, po níž jezdí vedle osobních i spěšné vlaky do Uherského Hradiště a Vlárského průsmyku. Vznikne také nová zastávka ve Šlapanicích.

„Pro nás to je první samostatná zakázka na Moravě, neboť zatím jsme zde pracovali jako subdodavatelé,“ říká Jan Parchanski ze Swietelsky Rail CZ. Za nejzajímavější část pokládá vybudování nové zastávky ve Šlapanicích. Místním se tím výrazně zlepší dopravní dostupnost centra Brna. Na broušení nově položených kolejí firma počátkem příštího roku plánuje nasadit nejmodernější speciální stroj Speno, který ji poskytne koncern Swietelsky Baugesellschaft. Po dokončení prací se zde traťová rychlost zvýší ze současných 80 km/h až na 115 km/h.

MODERNIZACE NÁDRAŽÍ V ČELÁKOVICÍCH KONČÍ

Modernizace železniční stanice Čelákovice, která začala loni v lednu a tvoří I. etapu rozsáhlého projektu optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, se chýlí ke konci. Hlavní stavební práce skončí v srpnu, i když drobné úpravy ještě potrvají do listopadu.

„To už ale cestující ani provoz nebude nijak omezovat. Půjde o drobnosti jako úpravu štěrkového lože a zhotovení drážních stezek,“ říká stavbyvedoucí Jan Hrazdira ze společnosti Swietelsky Rail CZ, která se od počátku stavby podílela na zhotovení kolejového svršku a spodku, vybudování nových nástupišť a přístupových cest. Celkem šlo o práce za zhruba 165 milionů korun.

Swietelsky Rail zde nasadil nejmodernější stavební stroje, například kolejové jeřáby Kirow, které se v Česku dosud objevovaly jen výjimečně. Kirow 800 pokládal výhybky na mstětickém zhlaví a Kirow 1200 vytrhal zhruba 2,5 kilometru tří staničních kolejí a části traťové koleje směrem na Mstětice. I zde ji poskytl Swietelsky Baugesellschaft.

Přestavba čelákovické stanice z ní udělá bezpečný a propustný bod této vytížené tratě. Vzniklo zde jedno ostrovní a dvě vnější nástupiště a dva podchody pro pěší a cyklisty. Nové bezbariérové ostrovní nástupiště dlouhé 200 metrů je v provozu od 8. ledna. Zprovoznění obou podchodů, výtahů a přístupových chodníků na ostrovní nástupiště se chystá na 17. července.

Projekt, jehož dodavatelem je společnost Elektrizace železnic Praha, zahrnuje vedle kompletní modernizace kolejového svršku a spodku, nových nástupišť a přístupových cest také rekonstrukci železničního mostu přes ulici U Podjezdu, osazení nového trakčního vedení a natažení nového zabezpečovacího zařízení a s tím spojené úpravy ve výpravní budově.

SEVEROČESKÁ REGIONÁLNÍ TRAŤ

Na zakázce revitalizace tratě Lovosice – Louny za 992 milionů Kč bez DPH má Swietelsky Rail, ve sdružení s firmami Strabag Rail a AŽD Praha, podíl přes 20 procent. Postará se zejména o realizaci mostních objektů a propustků, ochranu a přeložky inženýrských sítí a potrubních vedení, dodávku a montáž ohřevů výměn a rozvodů vn, nn, osvětlení a dálkového ovládání odpojovačů a kompletní revitalizaci stanice Čížkovice.

Stavba potrvá od 30. května do 7. prosince. Zabezpečovací zařízení bude dokončeno do 31. března 2019.

I když jde o regionální trať, patří mezi letošní největší investiční akce. Zhruba 34 kilometrů dlouhá trať projde zásadním zlepšením, které umožní zvýšit rychlost a zkrátit dobu jízdy, například až na 50 minut v úseku Louny – Lovosice. Díky úpravám má také vzrůst propustnost z 37 na 52 vlaků denně. Trať by pak mohla být odklonovou pro trasu Praha – Ústí nad Labem – Chomutov a využita i pro cargo dopravu.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor

www.swietelsky.cz


Fotogalerie
Přestavba železničního uzlu PlzeňModernizace nádraží v Čelákovicích je u konceRekonstrukce spojky z Brna-Slatiny do Blažovic

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Železniční spojení Praha – Letiště Ruzyně – KladnoŽelezniční spojení Praha – Letiště Ruzyně – Kladno (117x)
Již téměř dvacet let se mluví o železničním spojení centra Prahy s ruzyňským letištěm. Po stejnou dobu se tento projekt ...
Poloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravuPoloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravu (76x)
Nástupiště, jako zařízení železničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v železniční stanici nebo zastávce u...
Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (75x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...

NEJlépe hodnocené související články

Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Provoz Posázavského pacifiku je plně obnovenProvoz Posázavského pacifiku je plně obnoven (5 b.)
Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po dvou letech, kdy by...
Rekonstrukce žst. ŘeteniceRekonstrukce žst. Řetenice (5 b.)
Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezistaničních úseků Teplice v Čechách – Řetenice, Řetenice – ...

NEJdiskutovanější související články

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (1x)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice