KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov v poločase

Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov v poločase

Publikováno: 10.12.2015
Rubrika: Železniční infrastruktura

Stavba „Revitalizace trati Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov“ v sobě zahrnuje zdánlivě nesourodou směsici různých kratších rekonstruovaných úseků železničního spodku a svršku, různých zastávek, mostních objektů a nového zabezpečovacího zařízení. Co je důvodem této zdánlivé roztříštěnosti?

Je to především snaha investovat omezené prostředky s jasně stanoveným stropem jedné miliardy korun do míst, kde přinesou největší efekt. Celý úsek Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov má totiž bezmála 64 km a jeho revitalizace v celé délce by stála cca 3 miliardy Kč. Z uvedeného je též patrné, že nejde o rekonstrukci, na jakou jsme zvyklí z koridorových staveb, ale že revitalizace stojí někde mezi optimalizací tratě a její opravou.

Každá stavba musí mít zajištěnu potřebnou efektivitu, a to prostřednictvím nákladovo-výnosové analýzy (Cost Benefit Analysis – CBA). U této stavby je efektivita zajištěna především zkrácením jízdních dob na rameni Hradec Králové – Trutnov – Svobody nad Úpou. Bylo tedy třeba identifikovat, na kterých úsecích přinesou vložené peníze nejvyšší zvýšení traťové rychlosti.

Výsledkem je rekonstrukce železničního svršku ve vybraných úsecích, a to v rozsahu dle opotřebení svršku stávajícího. Pružné upevnění umožňuje pojíždění vlaky s nedostatkem převýšení do 130 mm. V úsecích s problémovým udržením geometrické polohy koleje je součástí stavby i sanace pražcového podloží a obnova odvodnění tratě. V těchto úsecích jsou rekonstruovány i železniční přejezdy a zastávky. Při přípravě stavby proběhlo též zhodnocení stavu všech mostních objektů a k rekonstrukci byly vybrány objekty buď v nevyhovujícím stavu, anebo objekty, jejichž rekonstrukce je vyvolána změnou polohy koleje. Nezabezpečené přejezdy přes silnice byly navrženy k zabezpečení a telefonický způsob dorozumívání v úseku Česká Skalice – Malé Svatoňovice je nahrazován novým traťovým zabezpečovacím zařízení 3. kategorie. V elektrizovaném úseku Předměřice nad Labem – Smiřice je navržena rekonstrukce trakčního vedení.

Celá stavba je z postupu výstavby rozdělena do dvou částí. Část Hradec Králové – Jaroměř (úsek Předměřice nad Labem – Smiřice) bude realizována v příštím roce. Část Jaroměř – Trutnov je realizována v roce letošním. Stavebně je tato část téměř dokončena a v současné době probíhají práce na zabezpečovacím zařízení, silnoproudých rozvodech a pozemních objektech na zastávkách.

V úseku Jaroměř – Česká Skalice probíhají největší práce v okolí obce Zvole, kde byl z důvodu zvýšení rychlosti navržen částečný posun koleje směrem dovnitř oblouku. Posun si vyžádal i celkovou přestavbu železničního mostu v ev. km 5,513.

V úseku Česká Skalice – Starkoč probíhá rekonstrukce tratě různého rozsahu téměř v celé délce. Rekonstrukce zahrnuje i sanaci skalního zářezu u obce Vysokov.

V úseku Starkoč – Červený Kostelec probíhají největší stavební práce v prostoru zastávky Olešnice. Zastávka bude mít nové nástupiště i nový přístřešek.

V úseku Červený Kostelec – Malé Svatoňovice je stavebně rekonstruována část do zastávky Rtyně v Podkrkonoší. I zde je nové nástupiště a bude osazen nový přístřešek pro cestující.

V úseku Malé Svatoňovice – Trutnov se stavební práce soustřeďují do prostoru zastávky Velké Svatoňovice a Bohuslavice nad Úpou. Ve velkých Svatoňovicích musela být z důvodu malého poloměru oblouku přesunuta zastávka ze současné polohy v oblouku do následné přímé. Vzhledem k umístění na strmém vysokém náspu bylo nástupiště vybudováno ze systému Umsteiger.

Revitalization of the Track “Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov” Has Reached Half-time
The construction “Revitalization of the Track “Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov” appears to be a heterogeneous mix of various shorter renovated sections of railway substructure and superstructures, various stops, bridges and new security systems. What is a reason for this apparent disunity? It is predominantly an effort to invest limited resources with the strict limit of one billion CZK into the places where they can exert the biggest effect. The entire section Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov is 64 km long and its revitalization would cost about CZK 3 billion. Based on the above-mentioned it is obvious that it does not concern a usual reconstruction of corridor structures but that the revitalization is something between the track optimalization and reconstruction.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Posun koleje u obce ZvoleNový most v ev. km 5,513; z důvodu krátké výluky zvolena konstrukce z prefabrikátůRekonstrukce v úseku Česká Skalice – StarkočProbíhající sanace skalního zářezu u obce VysokovRekonstrukce zastávky OlešniceRekonstrukce zastávky Rtyně v Podkrkonoší zastávkaPřesunutá zastávka z konstrukce UMSTEIGER ve Velkých SvatoňovicíchRekonstruovaný most v ev. km 39,633 nese i nástupiště zastávky Suchovršice.Sanace zářezu za zastávkou SuchovršiceV úseku Velké Svatoňovice – Trutnov prochází trať převážně lesem.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (74x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. Od koněspřežné dráhy po současnostVýpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. Od koněspřežné dráhy po současnost (64x)
Na železniční síti České republiky se nachází více než 2 000 výpravních budov. Některé z nich byly vybudovány v poslední...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (61x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

NEJlépe hodnocené související články

Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Provoz Posázavského pacifiku je plně obnovenProvoz Posázavského pacifiku je plně obnoven (5 b.)
Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po dvou letech, kdy by...
Rekonstrukce žst. ŘeteniceRekonstrukce žst. Řetenice (5 b.)
Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezistaničních úseků Teplice v Čechách – Řetenice, Řetenice – ...

NEJdiskutovanější související články

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (1x)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice