KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    ODPOVĚĎ: Vyjádření k článku „Kritický pohled na zavěšený most přes Odru na dálnici D47“

ODPOVĚĎ: Vyjádření k článku „Kritický pohled na zavěšený most přes Odru na dálnici D47“

Publikováno: 8.10.2009
Rubrika: Zajímavosti

Mezi Ostravou a Bohumínem řeka Odra meandruje, a proto zde dálnice přechází přes řeku po dvou mostech. První, délky 605 m, současně přemosťuje Antošovické jezero. S ohledem na vedení trasy a plavební profil plánovaného plavebního kanálu bylo nutno navrhnout konstrukci minimální stavební výšky. Proto je část mostu, přemosťující řeku, zavěšena na pylonu situovaném o ose dálnice. Každý směr dálnice je veden po samostatné konstrukci, které jsou v zavěšených polích vzájemně spojeny, viz obrázek.

ODPOVĚĎ: Vyjádření k článku „Kritický pohled na zavěšený most přes Odru na dálnici D47“

Snahou všech zúčastněných bylo navrhnout úspornou konstrukci, jejíž architektura vychází ze správného konstrukčního řešení. Most byl úspěšně dokončen a nyní slouží veřejnosti. Most byl příznivě přijat jak technickou, tak i laickou veřejností. V minulých letech získal následující ocenění: Nejlepší investice roku 2007, Stavba moravskoslezského kraje 2007, Dopravní stavba roku 2008, Mostní dílo roku 2008 a Stavba roku 2008.

Je všeobecně známo, že úspěch se v českých zemích neodpouští. Tak tendenční článek jsme však nečekali. Příspěvek je založen na čtyřech nepravdivých údajích:

  • Nepřiměřené rozpětí,
  • Neúměrná cena řešení,
  • Absence expertizního posouzení,
  • Nepříznivé estetické působení.

NEPŘIMĚŘENÉ ROZPĚTÍ

Rozpětí hlavního pole délky 105 m bylo stanoveno na základě stanoviska MDS ČR 780/01-230, ve kterém je stanovena šířka vodní cesty v místě křížení s dálnicí hodnotou 90,805 m (R800 s rozšířením). Toto závazné stanovisko orgánu státní správy lze samozřejmě doložit.

S ohledem na šikmé křížení mostu s řekou bylo nutné natočit základ pylonu tak, aby jeho delší strana procházela rovnoběžně s vodní překážkou a pylon je na základu umístěn šikmo. S ohledem na samozřejmý požadavek, aby základ nevyčníval z břehů, je rozpětí hlavního pole 105 m. Menší rozpětí tedy opravdu není možné.

NEÚMĚRNÁ CENA ŘEŠENÍ

Autoři článku uvádějí celkovou cenu za mostní objekt 201 stavby 47091/2 částkou 1.338 mil. Kč. V publikaci „Dálnice D47“, kterou v roce 2007 vydalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, je uvedena jednotková cena 53.657 Kč/m2. Tato cena souhlasí s cenou, kterou nám sdělil technický ředitel zhotovitele mostu, společnosti Skanska DS a. s., Závod Mosty, Ing. F. Mašek. Nabídková cena mostu byla 908,707 mil. Kč. Ekonomické parametry od autorů článku jsou zcela nepodložené a zavádějící a nebudeme se k těmto spekulacím dále vyjadřovat.

Jak již bylo uvedeno v úvodu, mezi Ostravou a Bohumínem jsou přes řeku Odru postaveny dva mosty. Druhý most, který přemosťuje řeku kolmo, vyžadoval rozpětí 84,50 m. S ohledem na redukci rozpětí hlavního pole je most u řeky podepřen podpěrami tvaru písmene V. Konstrukci mostu dálničního typu tvoří dva ocelové trámy a spřažená mostovková deska. Také u tohoto mostu na hlavní pole navazují inundační pole. Ačkoliv rozpětí hlavního pole je o cca 20 % menší, je cena tohoto mostu téměř stejná – 52.023 Kč/m2.

ABSENCE EXPERTIZNÍHO POSOUZENÍ

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha ve fázi projektu pro stavební povolení požádalo jednoho z nejuznávanějších mostních odborníků Dr. Michela Virlogeuxe z Francie, o posouzení projektového řešení. Dr. Virlogeux byl dlouhou dobu ředitelem oddělení mostů státní organizace SETRA, která je zodpovědná za přípravu, projekty a realizaci mostů ve Francii. Dr. Virlogeux je také autorem projektu mostu Normandy (největší zavěšený most v Evropě s maximálním rozpětím 856 m) a viaduktu Millau (9 zavěšených polí s rozpětími 204 + 7 × 342 + 204 m, podpěry výšky až 328 m). Pokud Dr. Virlogeux projekt mostu přes Odru odsouhlasil, odpadají jakékoliv námitky ke konstrukčnímu řešení mostu. Je tedy zřejmé, že investor postupoval velmi obezřetně a uvážlivě. Věříme, že odbornost Dr. Virlogeuxa je nezpochybnitelná.

NEPŘÍZNIVÉ ESTETICKÉ PŮSOBENÍ

Je pravdou, že na architekturu mostů mohou být různé názory. Obecné požadavky na řád, proporce a přiměřenost řešení však stále platí. Pokud je něco samoúčelné nebo nepravdivé, je to vidět na první pohled. Snaha po návrhu krásné konstrukce neznamená neekonomický návrh. Právě naopak, krása mostu vychází z účelnosti a ekonomického využití konstrukčního systému a materiálu. Na kritizovaném mostě nenajdete jediný konstrukční prvek, který nemá statické opodstatnění.

Věřím, že rozdílné komise posuzující most v tolika soutěžích, by si porušení základních estetických pravidel jistě všimly a ceny by mostu neudělily. Nebo se všichni mýlí a pravdu mají jen pánové Petrák a Tvrzník?

Za úspěšné řešení se v Českých zemích obvykle považuje řešení, které získá uznání v zahraničí. V současné době Švýcarské nakladatelství Braun Publishing vydává knihu Bridge Masterpieces. V knize je publikováno 60 mostů realizovaných ve světě v posledních pěti letech. Čtyři z těchto mostů jsou konstrukce navržené naší firmou, a most přes Odru je jedním z nich.

ZÁVĚR

Názor kritiků je založen na nepravdivých údajích. Most má minimální možné rozpětím, jeho cena je úměrná povaze přemostění a most byl nezávisle posouzen světově uznávaným odborníkem. Nejde o kritický pohled, ale pomluvu.


Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
chceme již v tomto čísle časopisu vytvořit prostor pro diskuzi specialistů ohledně výstavby v dopravním stavitelství. Doufáme, že nebude sloužit k urážkám a osobnímu osočování. Hodláme přispět ke konstruktivní kritice, ke snaze věc řešit, posunout se dále, poučit se…
Tento trend budeme razit v každém čísle našeho časopisu. Všechny diskuzní příspěvky budeme uveřejňovat jak na stránkách časopisu Silnice Železnice, tak i na webovém portálu www.silnice-zeleznice.cz.

Ing. Stanislav Cieslar,
šéfeditor vydavatelství KONSTRUKCE Media, s. r. o.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Související články


Fotogalerie
Most před Odru a Antošovické jezero (foto: Štefan Špic)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálnice Vratislav – Brno – Vídeň (Reichsautobahn Breslau – Brünn – Wien): Problematika trasování a projektování dálnice v okolí Králík, Štítů a LanškrounaDálnice Vratislav – Brno – Vídeň (Reichsautobahn Breslau – Brünn – Wien): Problematika trasování a projektování dálnice v okolí Králík, Štítů a Lanškrouna (86x)
Od podzimu 1938 do konce roku 1942 probíhají ve východní části dnešního Pardubického kraje rozsáhlé projekční práce v tr...
Modernizace železniční sítě v České republiceModernizace železniční sítě v České republice (61x)
Modernizace a rozvoj železniční dopravní cesty je základní povinností SŽDC jako vlastníka dráhy. V oblasti modernizace a...
Dálnice a silnice I. třídy, jejich stav a rozvoj v dalším obdobíDálnice a silnice I. třídy, jejich stav a rozvoj v dalším období (61x)
Doprava, jak je všeobecně známo, je hybnou pákou hospodářského rozvoje. Bez zabezpečení dopravních vztahů na odpovídajíc...

NEJlépe hodnocené související články

Oprava železničního svršku na trati Velký Osek – KolínOprava železničního svršku na trati Velký Osek – Kolín (5 b.)
Na 6,5 kilometru dlouhém mezistaničním úseku dvoukolejné trati stavbaři odstranili vady snižující komfortní užívání trat...
„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“ (5 b.)
říká v rozhovoru pro Silnice železnice Radim Čáp, ředitel divize 4 Metrostavu a zároveň člen představenstva, který má na...
Obchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEAObchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEA (5 b.)
Nově budovaný severní obchvat Opavy (I/11 Opava, severní obchvat - východní část) má výrazně ulevit dopravní situaci v m...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (5x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (4x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice