KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Na modernizovaném úseku Stéblová – Opatovice nad Labem leží jedna z nejdelších výhybek v Česku

Na modernizovaném úseku Stéblová – Opatovice nad Labem leží jedna z nejdelších výhybek v Česku

Publikováno: 18.12.2015
Rubrika: Železniční infrastruktura

Železniční trať Pardubice – Hradec Králové spojuje dvě krajská města a slouží též k napojení Hradce Králové na trať Praha – Pardubice – Brno/Olomouc. Trať je zatížena silnou osobní dopravou. V nákladní dopravě je trať v úseku u železniční stanice Opatovice nad Labem včetně využívána pro zásobování Elektráren Opatovice uhlím. A rovněž slouží pro odklony z koridorové tratě v úseku Pardubice – Kolín. Stavba „Zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem“ je 1. stavbou modernizace trati Pardubice – Hradec Králové.

Úsek Stéblová – Opatovice nad Labem leží na jednokolejné železniční trati 030 Pardubice – Liberec a trať leží mimo síť TEN-T. Mezi koncovými stanicemi železniční trať propojuje města Hradec Králové, Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem, Starou Paku, Železný Brod, Turnov. Provoz na železniční trati byl zahajován na dokončovaných úsecích postupně v letech 1857–59. V roce 1965 byl elektrizován úsek z Pardubic do Hradce Králové, v roce 1993 z Hradce Králové do Jaroměře.

Stavba zahrnuje novostavbu nové druhé traťové koleje v úseku Stéblová – Opatovice nad Labem a kompletní rekonstrukci stávající traťové koleje včetně stanice Stéblová. Celková délka rekonstruovaného úseku je 7,7 km. Rekonstruovaná a zdvoukolejněná železniční trať umožní rychlost jízdy vlaků 160 km/hod včetně stanice Stéblová.

Součástí stavby jsou železniční stanice Stéblová, stávající zastávka Čeperka a nová zastávka Opatovice nad Labem. Ve stanici Stéblová bylo nově vybudováno vnější nástupiště u koleje č. 2, v zastávce Čeperka u koleje č. 1, v nové zastávce Opatovice nad Labem nová vnější nástupiště u obou kolejí.

Předmětem stavby je kromě novostavby 2. traťové koleje také kompletní rekonstrukce stávající trati, tedy 1. traťové koleje v úseku km 8,639 – km 16,375. Stávající traťová rychlost 100 km/h bude v celém rekonstruovaném úseku zvýšena na 160 km/h. Směrové vedení trati je ideální, neboť zahrnuje pouze jediný oblouk o poloměru 3 604 m. V celém úseku je stávající svršek tvaru S49 a R65 v hlavních kolejích nahrazen svrškem tvaru UIC 60 na betonových pražcích s bezpodkladnicovým, pružným upevněním a bezstykovou kolejí.

Zvýšení rychlosti, včetně schopnosti rychlé akcelerace, bude možné využít díky nasazení jednotek RegioPanter, které zde zajišťují takřka veškerou vozbu Os a Sp vlaků. Už první fáze zdvoukolejnění v délce 7 km z celkem 22 km železniční tratě Pardubice – Hradec Králové má zásadní přínos, umožní letmé křižování protijedoucích vlaků, zkrácení jízdních dob a zvýšení spolehlivosti železniční dopravy.  

V rámci kolejových úprav v ŽST Stéblová bude dle prostorových možností v oblasti stanice upraveno směrové vedení kolejí v souvislosti se zvýšením rychlosti v hlavních a předjízdných kolejích a bude vložena štíhlá výhybka tvaru 1:26,5-2500 pro umožnění jízdy odbočným směrem HK až na 120 km/h. Výhybka je dlouhá 94 metrů a jde tak o jednu z nejdelších výhybek v České republice.

Realizace stavby, kterou provádí Skanska, probíhá již od jara 2014. Investorem stavby je SŽDC, generálním projektantem SUDOP Praha a celkové investiční náklady dosáhnou necelou miliardu korun. Smluvní lhůta pro dokončení stavebních prací je stanovena na 18 měsíců od jejich zahájení, konkrétně do 30. 11. 2015. Na 31. 1. 2016 je stanoven termín pro dokončení zbývajících souvisejících činností – např. zpracování provozního schématu skutečného provedení, geodetického zaměření nebo osvědčení o bezpečnosti dle Nařízení Komise (ES) č. 352/2009. 

Dalšími etapami souboru staveb při zdvoukolejňování mezi stanicemi Hradec Králové hl. n. a Pardubice hl. n. jsou stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění úseku Opatovice nad Labem – Hradec Králové“ a „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění úseku Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová“. Začátek staveb se předpokládá nejdříve v roce 2019 a bude záviset na možnostech financování ze strany SŽDC.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

 • Název stavby: Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem
 • Investor stavby: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • Generální projektant: SUDOP PRAHA a. s.
 • Zhotovitel: Skanska a. s.
 • Začátek a konec stavby: km 8,639 – km 16,375 (žel. svršek)
 • Nejvyšší rychlost: 160 km/h
 • Termín zahájení: 05/2014
 • Termín dokončení: 11/2015, (1/2016)
 • Celkové náklady: 995 307 682 Kč (bez DPH)

ZDROJE:

 • Silnice železnice 2/2014
 • Souhrnná technická zpráva: Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová – Opatovice nad Labem
 • Železniční magazín

(foto: Skanska a. s.)

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Práce na zdvoukolejnění úseku začaly na konci jara 2014. (foto: Skanska a. s.)Vjezd do stanice Stéblová (foto: Skanska a. s.)Nová nástupiště měří 110 m. (foto: Skanska a. s.)Nové RegioPantery v kombinaci s modernizovanou tratí umožní zvýšení rychlosti na 160 km/h. (foto: Skanska a. s.)Pohled na jednu z nejdelších výhybek na českých tratích – měří 94 m. (foto: Skanska a. s.)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (73x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Výpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. Od koněspřežné dráhy po současnostVýpravní budovy a jejich dispoziční uspořádání I. Od koněspřežné dráhy po současnost (64x)
Na železniční síti České republiky se nachází více než 2 000 výpravních budov. Některé z nich byly vybudovány v poslední...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (61x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

NEJlépe hodnocené související články

Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Provoz Posázavského pacifiku je plně obnovenProvoz Posázavského pacifiku je plně obnoven (5 b.)
Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po dvou letech, kdy by...
Rekonstrukce žst. ŘeteniceRekonstrukce žst. Řetenice (5 b.)
Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezistaničních úseků Teplice v Čechách – Řetenice, Řetenice – ...

NEJdiskutovanější související články

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (1x)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice