KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí skončila

Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí skončila

Publikováno: 21.6.2016
Rubrika: Železniční infrastruktura

Na začátku května po třech letech skončila rozsáhlá a náročná modernizace železniční trati v úseku Horusice – Veselí nad Lužnicí, resp. projekt Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí. Cílem modernizace bylo zvýšení přepravní kapacity, zvýšení rychlosti jízdy a zkrácení jízdní doby vlaků.

VÝZNAM STAVBY
Modernizace železniční infrastruktury znamená rovněž vyšší prostorovou průchodnost, normu zatížení a osovou vzdálenost kolejí na úroveň, jež jsou vyžadovány pro národní tranzitní železniční koridory a začlenění do evropského železničního systému. Tzv. 4. tranzitní koridor směřuje od státní hranice přes Děčín, Prahu, Benešov a Tábor do Českých Budějovic a do Horního Dvořiště (st. hranice). Práce zahrnovaly především zdvoukolejnění dosud částečně jednokolejné tratě v mezistaničním úseku o celkové délce 4,964 km. Tím došlo k navýšení přepravní kapacity a současně se také zvýšila traťová rychlost. Po moderní dvoukolejné trati mohou nyní vlaky jezdit rychlostí až 160 km/h.

POPIS PROJEKTU
Součástí stavby byla také přestavba značné části železniční stanice a železniční zastávky ve Veselí nad Lužnicí. Především stanice Veselí nad Lužnicí, která je důležitým přestupním uzlem, prošla výraznou změnou. Cílem bylo zajistit průchod koridorové trati stanicí tak, aby byla v celé její délce plynule dodržena vyšší rychlost vlaků a ostatní standardní evropské provozně technické parametry. Stanice byla doplněna o dvě nová zastřešená ostrovní nástupiště, další vnější nástupiště je u výpravní budovy. Pohodlnější nástup do vlaku ocení nyní především cestující. Nová nástupiště jsou propojena podchodem s výstupem k výpravní budově a do prostoru přednádraží. Pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou k dispozici samoobslužné výtahy. Samozřejmostí je i nový integrovaný informační systém pro cestující zahrnující i přilehlé zastávky. K nepoznání se změnila také zastávka Veselí nad Lužnicí. Po zrušení úrovňového přejezdu, zde byla vybudována nová vnější nástupiště. Přístup na ně zajišťuje nový podchod se schodišti a rampami. Nástupiště doplní přístřešky pro cestující. Pro eliminaci hluku z provozu dráhy jsou v části obytné zástavby vybudovány protihlukové stěny.

Stavebně technické řešení úseku Horusice – Veselí n. L. lze rozdělit na dvě zcela odlišné části, jejichž rozhraní tvoří právě zastávka Veselí nad Lužnicí. Úsek mezi výhybnou Horusice a zastávkou Veselí nad Lužnicí byl zdvoukolejněn zřízením druhé traťové koleje a modernizován na rychlost 160 km/h pro klasické i naklápěcí soupravy. Od zastávky Veselí n. L. po železniční stanici Veselí n. L. je vedena dvoukolejnou přeložkou ve zcela nové trase. Stáčí se vpravo přes Lužnici a přes záplavové území řek Lužnice a Nežárky, aby následně trať překonala řeku Nežárku a stočila se levotočivě zpět k původní trase. V tomto úseku je trať uložena na 3 až 5 metrů vysokém náspu a vzniklo zde i několik nových mostů, včetně přemostění obou řek a slepého ramene a množství propustků a to jak železničních, tak silničních. Trasa je zajímavá právě počtem mostních objektů. Celkem jich bylo realizováno 11, z toho 4 silniční a 8 železničních.

Přeložka trati umožnila podstatné zkrácení celého úseku a navýšení rychlosti projíždějících souprav až na 135 – 145 km/h pro klasické soupravy a 160 km/h pro naklápěcí jednotky. Křížení trati se silnicemi č. II/147 a III/00352 a místní komunikací u zastávky Veselí n. L. bylo vyřešeno vybudováním nových silničních nadjezdů. Opuštěné těleso dráhy v původní trase využije město Veselí n. L. jako cyklistickou stezku.

Železniční stanice i navazující traťové úseky jsou opatřeny moderním zabezpečovacím zařízením s elektronickými stavědly, které eliminuje možnost lidského omylu, usnadňuje práci obsluhy a umožňuje úsporné a operativní řízení provozu z dispečerského stanoviště. V celém rozsahu stavby bylo zrekonstruováno trakční vedení, včetně nového technologického zařízení napájecí měnírny Veselí n. L., které vyhovuje zesílenému provozu i ekologickým požadavkům.

Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava navržen ke spolufinancování Evropskou unií, národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem prací pro SŽDC byla EUROVIA CS.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Název: Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí – II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí
  • Investor: Správa železniční dopravní cesty, s. o.
  • Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.
  • Doba realizace: 3/2013 – 1/2016
  • Délka úseku: 4,963 km
  • Počet mostních objektů: 11

The Modernization of the Track “Ševětín – Veselí nad Lužnicí” – Part II, the Section “Horusice – Veselí nad Lužnicí” Is Finished
At the beginning of May, an extensive and demanding modernization of the railway track in the section “Horusice – Veselí nad Lužnicí”, i.e. the project of the Modernization of the Track “Ševětín – Veselí nad Lužnicí” – Part II, the Section “Horusice – Veselí nad Lužnicí” was finished after three years. The aim of the modernization was to increase the passenger capacity, travel speed and reduce the travel time of trains.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Slavnostní zakončení stavbyZastávka Veselí nad Lužnicí – pohled do zdvojkolejněné části směr HorusiceNově zřízená přeložka v povodňovém území mezi Nežárkou a LužnicíNové nástupiště s přístřešky v žst. Veselí nad LužnicíNová přeložka s mostem typu Langer přes Nežárku

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Železniční spojení Praha – Letiště Ruzyně – KladnoŽelezniční spojení Praha – Letiště Ruzyně – Kladno (93x)
Již téměř dvacet let se mluví o železničním spojení centra Prahy s ruzyňským letištěm. Po stejnou dobu se tento projekt ...
Poloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravuPoloostrovní nástupiště a jejich přínos pro osobní železniční dopravu (82x)
Nástupiště, jako zařízení železničního spodku s upravenou zvýšenou dopravní plochou v železniční stanici nebo zastávce u...
Oprava únosnosti železničního spodku Karlovy Vary – Chodov, 1. TK km 186,614–186,794 – projektové řešení sanace a nepřetržitý autorský a geotechnický dozorOprava únosnosti železničního spodku Karlovy Vary – Chodov, 1. TK km 186,614–186,794 – projektové řešení sanace a nepřetržitý autorský a geotechnický dozor (77x)
ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika (dříve Stavební geologie – Geotechnika, a.s.) je součástí mezinárodní společnosti AR...

NEJlépe hodnocené související články

Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (5 b.)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Provoz Posázavského pacifiku je plně obnovenProvoz Posázavského pacifiku je plně obnoven (5 b.)
Od pátku 28. června znovu jezdí vlaky podél Sázavy mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou. Stalo se tak po dvou letech, kdy by...
Rekonstrukce žst. ŘeteniceRekonstrukce žst. Řetenice (5 b.)
Stavba se nachází v prostoru železniční stanice Řetenice, mezistaničních úseků Teplice v Čechách – Řetenice, Řetenice – ...

NEJdiskutovanější související články

Vysokorychlostní trať Praha – DrážďanyVysokorychlostní trať Praha – Drážďany (2x)
V současné době je na území České republiky v předinvestiční fázi přípravy několik úseků novostaveb vysokorychlostních t...
Mezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/hMezi Sudoměřicemi a Voticemi se pojede 200 km/h (1x)
Téměř dvacetikilometrový modernizovaný úsek na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Českých Budějovic čeká přeprojekt...
Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice