KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Bezpečnost    Historie výroby ocelových svodidel v České republice

Historie výroby ocelových svodidel v České republice

Publikováno: 8.10.2009
Rubrika: Bezpečnost

Ocelová silniční svodidla, jak je známo, zvyšují bezpečnost v silniční dopravě. Jsou proto navržena a odzkoušena tak, aby po nárazu vozidlo zachytila, zabránila jeho výjezdu ze silnice, a rovněž eliminovala prudký návrat do vozovky – do dráhy dalších projíždějících vozidel. Firma ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s. r. o. se zabývá výrobou ocelových svodidel a během posledních šesti let – společně s Technickým a zkušebním ústavem Praha – odzkoušela mnoho typů ocelových svodidel určených jak pro Českou republiku a Slovensko, tak pro státy v Pobaltí.

Výroba ocelových silničních svodidel typu NH4 začala v ostravské huti již v roce 1969. Jednalo se o jednostranné a oboustranné trasové svodidlo do středního dělícího pásu. Další typy byly tzv. modifikací trasových svodidel pro mosty. Všechny tyto typy byly v tehdejší době navrhovány pouze na základě výpočtů a zkušeností odborníků v silniční dopravě.

Na konci devadesátých let 20. století prošly dva nejpoužívanější typy trasových svodidel modernizací a byly úspěšně testovány nárazovými zkouškami dle ČSN EN 1317-1, 2 ve zkušebním ústavu v Lyonu ve Francii. Jednalo se o trasové svodidlo JSNH4/N2 s roztečí sloupků 4 m pro úroveň zadržení N2 (rok 1997) a dále o oboustranné trasové svodidlo s roztečí sloupků 4 m označené OSNH4/H1 pro úroveň zadržení H1 (rok 1997). Jejich tzv. modifikace na mostní svodidla byly zrušeny. Náhradou za ně bylo navrženo zcela nové zábradelní svodidlo pro mosty ZSNH4/H2 pro úroveň zadržení H2. Toto svodidlo bylo úspěšně ověřeno bariérovou zkouškou v České republice, kterou prováděl Technický a zkušební ústav stavební (TZÚS) Praha v roce 2003. Tímto rokem začala již šest let trvající vzájemná spolupráce na bariérových zkouškách mezi TZUS Praha a ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s. r. o. Za tu dobu jsme společně otestovali celkem šest typů ocelových svodidel řady NH4 určených pro Českou a Slovenskou republiku a tři typy svodidel určených pro státy v Pobaltí.

Bariérová zkouška svodidla OSNH4/H3 z 29. dubna 2009 byla tedy již celkově 12. testem ocelových svodidel ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s. r. o. a 10. testem prováděným ve spolupráci s TZÚS Praha. Produkce společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s. r. o. (AMDS CR), kam byla převedena výroba svodidel z ArcelorMittal Ostrava a. s., zahrnuje devět typů silničních ocelových svodidel různých parametrů pro silniční trasy a mosty schválených pro použití v České a Slovenské republice a tři typy ocelových svodidel schválených pro použití v pobaltských státech.

Protikorozní ochrana
V dřívějších letech byla protikorozní ochrana prováděna nátěry. Od roku 1971, po zprovoznění žárové zinkovny, se provádí protikorozní ochrana silničních ocelových svodidel pouze žárovým zinkováním.

Vývoj nových svodidel
Z důvodu rostoucích požadavků na bezpečnost v silniční dopravě a zdánlivě opačného požadavku trhu na snižování hmotnosti svodidel, pokračuje v AMDS CR proces vývoje nových svodidel. Technologové a projektanti pracují na uplatnění jakostně vyšších ocelí v jejich konstrukci. Cílem vývoje je snížení hmotnosti a zvýšení úrovně zadržení. Prvním výsledkem je uplatnění mikrolegované oceli na sloupcích trasového svodidla JSNH4/H2 úspěšně odzkoušeného v roce 2008 a dnes již dodávaného na nové stavby silnic a dálnic v České a Slovenské republice. Další velkou výzvou a zároveň cestou správným směrem je uplatnění mikrolegované oceli pro samotnou pásnici NH4.

Technické podmínky
Na všechny typy svodidel vyráběných v AMDS CR jsou zpracovány a schváleny Ministerstvem dopravy ČR Technické podmínky TP167/2008. Technické podmínky se skládají ze dvou částí – hlavní část má název Prostorové uspořádání, druhá část má formu přílohy pod názvem Konstrukční díly. V těchto TP je uvedeno vše o tom, jakým způsobem a za jakých podmínek lze svodidla řady NH4 instalovat na pozemních komunikacích. TP 167/2008 pro Českou republiku a TP167/2007 pro Slovenskou republiku včetně montážního návodu si lze prohlédnout a stáhnout z internetových stránek výrobce.

History of production of steel crash barriers in the Czech Republic
 The company ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic s. r. o. has been dealing with production of steel crash barriers for six years – in cooperation with the Technical and Testing Institute Praha they have tested many types of steel crash barriers designed for both Czech Republic and Slovakia as well as the Baltic states. The company continues in development of steel crash barriers. The first result can be seen in application of micro-alloyed steel for the posts of a route crash barrier.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Středové svodilo OSNH4/H2 osazené na nově budované dálnici D1 směrem na PrešovSvodidlo JSNH4/H2 na dálnici D1 směrem na Prešov

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Historie výroby ocelových svodidel v České republiceHistorie výroby ocelových svodidel v České republice (60x)
Ocelová silniční svodidla, jak je známo, zvyšují bezpečnost v silniční dopravě. Jsou proto navržena a odzkoušena tak, ab...
Analýza dodržování bezpečného odstupu mezi vozidlyAnalýza dodržování bezpečného odstupu mezi vozidly (36x)
V oblasti dopravních nehod jsou bezesporu velmi časté ty dopravní nehody, při kterých jedno vozidlo při jízdě stejným sm...
Hodnocení bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení – 1. částHodnocení bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení – 1. část (30x)
Železniční zabezpečovací technika je jednou z částí železničního systému, která se velkou mírou podílí na zajištění bezp...

NEJlépe hodnocené související články

Hodnocení bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení – 1. částHodnocení bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení – 1. část (5 b.)
Železniční zabezpečovací technika je jednou z částí železničního systému, která se velkou mírou podílí na zajištění bezp...
Jihočeský kraj zkontroloval přejezdy, značky zarostla vegetace (5 b.)
Jihočeský kraj zkontroloval 245 železničních přejezdů na silnicích druhé a třetí třídy, u téměř poloviny z nich zjistil ...
Dobré osvětlení zvyšuje viditelnost na silnicích o 30 % a snižuje možnost vzniku dopravních nehod (5 b.)
Z dopravních statistik vyplývá, že se během letních měsíců setkáváme s výrazným nárůstem nehodovosti. V průběhu června a...

NEJdiskutovanější související články

(Ne)zvratné osudy rozšiřují kampaň Nemyslíš – zaplatíš! Ministerstva dopravy ČR(Ne)zvratné osudy rozšiřují kampaň Nemyslíš – zaplatíš! Ministerstva dopravy ČR (1x)
V dubnu 2009 zahajuje Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci s Českým sdružením obětí dopravních nehod a Organi...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice