KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2014    Ekonomika se nadechuje a leasing je ideálním způsobem financování pro expanzi firem

Ekonomika se nadechuje a leasing je ideálním způsobem financování pro expanzi firem

Publikováno: 10.7.2014
Rubrika: 2014, Ekonomika

Řekl v rozhovoru místopředseda představenstva a obchodní ředitel ČSOB Leasing, a. s. Ing. Josef Rosenkranz, který dnes patří již k legendárním osobnostem českého i slovenského leasingového trhu. Pracuje ve skupině ČSOB od roku 2000, kde během své pracovní kariéry zastával řadu vysokých manažerských pozic, vedl např. společnost ČSOB Leasing ve Slovenské republice, bankovní pobočkovou síť Retail/SME ČSOB v regionu Praha nebo byl ředitelem útvaru Řízení lidských zdrojů ČSOB. Je zkušeným manažerem a obchodním stratégem. Jeho silnou stránkou je schopnost motivovat a důsledně řídit pracovní výkon. Od konce roku 2010 zastává pozici místopředsedy představenstva a výkonného ředitele ČSOB Leasing v České republice, největší české leasingové společnosti.

Jaké leasingové operace, případně další služby, nabízíte právnickým osobám?
Poskytujeme financování pořízení či užívání lehké i těžké dopravní techniky, strojů, zařízení, výpočetní techniky, technologií a technologických celků, včetně financování předmětů velkých pořizovacích hodnot (pozn. vagóny, lokomotivy apod.). Umíme zákazníkům a obchodním partnerům nabídnout širokou škálu „Asset Finance“ produktů jako finanční leasing, zákaznický úvěr, operativní leasing, fleet management, financování skladových zásob aj. Naší filosofií je klientům poskytovat komplexní služby na jednom místě, a proto je součástí naší nabídky třeba i neživotní pojištění, a to ve spolupráci s dceřinou společností ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Vloni jsme zaznamenali nejvyšší meziroční nárůst operativního leasingu, a to o více než 40 %. Jinak největší zájem byl tradičně o podnikatelské úvěry a finanční leasing.

Jaké výsledky jste dosáhli za loňský rok, respektive v prvním čtvrtletí toho nynějšího?
ČSOB Leasing se podařilo v roce 2013 uzavřít obchody v objemu nově poskytnutého financování ve výši 10,688 mld. Kč. Meziročně za rok 2013 jsme udělali co do objemu nových obchodů o 1,551 mld. Kč více než loni za stejné časové období, což v procentuálním vyjádření znamená meziroční nárůst o 17 %. Pro zajímavost v porovnání s produkcí v roce 2010 se jedná dokonce o nárůst o 46,5 %. Výborný obchodní výkon se projevil dále tím, že se ČSOB Leasing podařilo dále navýšit meziročně tržní podíl a potvrdit pozici č. 1 na trhu leasingových společností. Po první čtvrtině roku vypadají výsledky také dobře, rosteme slušným tempem. Co do objemu nových obchodů jsme meziročně za 1. kvartál 2014 vyrostli o téměř 25 %.

Na co podnikatelé, firmy nejčastěji potřebují financování? V jaké situaci se na vás nejčastěji obracejí?
Pokud se podíváme na dlouhodobé statistiky, nejčastěji si podnikatelé půjčují na vozidla, dále na manipulační, zemědělskou, stavební techniku a také na rozmanité typy výrobních strojů a zařízení. Našimi zákazníky jsou čeští podnikatelé, kteří dlouhodobě rozšiřují své podnikání, sledují trendy v oboru, inovují, modernizují a jsou úspěšní. Obchodní model naší společnosti umožňuje nabídnout financování všech movitých věcí vhodných na leasing. Umíme nabídnout produkty zákazníkům nejen prostřednictvím vlastní distribuční sítě s osobním přístupem v každém regionu ČR či rozsáhlé distribuční sítě ČSOB, ale přímo v místě prodeje u spolupracujících dodavatelů movitého majetku.

Zmínil jste, že financujete rozmanité výrobní stroje a zařízení, můžete uvést nějaké příklady co do typů strojů, na které využívají firmy leasingové financování nejčastěji?
Měl jsem na mysli rozličná výrobní zařízení jako např. obráběcí centra, frézky, řezačky, vstřikovací, balící nebo měřící stroje apod. V tomto kontextu mě napadá spíše jiná otázka, na které typy strojů firmy nevyužívají služeb leasingové společnosti? Našli bychom jen málo příkladů.

V čem vidíte v dnešní době největší přednost leasingových produktů proti jiným formám financování?
Přidaná hodnota leasingových produktů spočívá v tom, že leasingová společnost poskytuje zákazníkovi financování a služby související s pořízením produktivního majetku, který jej tak může s minimální vstupní investicí využívat naplno a hned, ale rozložit si náklad na jeho pořízení v čase do budoucnosti, kdy jej splácí postupně a financovaný majetek mu případně na toto splácení také ještě hezky svou produkcí „přispívá“. Mezi nezpochybnitelné přednosti leasingového způsobu financování patří v dnešní době, že vedle výhodných finančních podmínek samotného financování zákazník využívá různých doprovodných služeb, které mu např. jako univerzální leasingová společnost zajišťujeme. Doprovodné služby spočívají např. ve formě poradenství k financování, v poskytnutí nezávislého pohledu na smysluplnost investičního záměru z pohledu rentability a schopnosti generovat výnosy na pokrytí nákladů na finanční službu, poradenství v oblasti vhodnosti investice a jejího dodavatele apod., což jsou všechno doprovodné služby, které snižují operační či komerční rizika zákazníka spojené s jeho investicí. 

Rozložení prostředků poskytnutých společností ČSOB Leasing na financování podnikatelských investic

 

Rok 2013
(celkový objem v mld. korun)

Rok 2012
(celkový objem v mld. korun)

Meziroční změna v %
Finanční leasing 2,953 2,707 + 9,1
Operativní leasing 1,763 1,244 + 41,7
Podnikatelské úvěry 5,477 4,658 + 17,6

V jaké míře může zvýšit zájem o leasing předpokládané oživení české ekonomiky?
Údaje za loňský rok a první čtvrtletí letošního roku ukazují, že ve značné míře. Leasing nejen na auta, ale i na stroje a zařízení aktivně pomáhá v rozvoji obchodu podnikatelů i firem a díky tomu i oživení ekonomiky. Je patrné, že se tuzemské firmy nadechují po krizi. Vloni jsme významně podpořili i nákupy strojů a zařízení, užitkových vozidel, zemědělské, manipulační a skladové techniky.

Jak je to se zájmem o různé druhy leasingu u právnických osob? Dá se očekávat další růst zájmu o operativní leasing?
Právnické osoby a podnikatelé obecně vedle dobré ceny oceňují poradenství, variabilitu produktových řešení, kvalitní a rychlé doprovodné služby a péči v průběhu smlouvy, a proto volí spíše operativní či finanční leasing. Zájem o operativní leasing obecně stoupá. Růst poptávky po něm se dá přepokládat i do budoucna.

Nabízíte klientům z řad právnických osob nějaké novinky?
Například jsme uvedli ve spolupráci s naším pojišťovacím makléřem a vybranými pojistiteli revoluční novinku v podobě úvěru či finančního leasingu vozidel s havarijním pojištěním a/nebo povinným ručením na rok zdarma. Dojednali jsme a nabídli zákazníkům zvýhodněné finanční programy u 33 značek stavební, zemědělské a manipulační techniky nebo jsme na trh uvedli komplexní program pro financování zemědělců: EIB AGRO 2014. Jde o program zemědělského financování, kde jsou domluveny kooperace s řadou dodavatelů a kde zemědělec získává maximální podporu financování tím, že má možnost čerpání úrokového zvýhodnění programem EIB (Evropská investiční banka), dále může současné čerpat dotace PGRLF. To vše i se sezonálním splácením a jako horkou novinku jsme doplnili akční cenu pojištění prodloužené záruky pro traktory, komplexní ALL risk pojištění zemědělské techniky pro všechny stroje, včetně strojního pojištění a v kombinaci s vybranými dodavateli strojní pojištění až na 5 let zdarma.

Máte pro zákazníky nějakou soutěž?
V současné době např. probíhá soutěž o poukaz na luxusní dovolenou: Staňte se 200 000. zákazníkem a vyhrajte poukaz na dovolenou za 40 tisíc v pětihvězdičkovém hotelu v Evropě. Tato soutěž je určena pro nové zákazníky všech komodit, které financujeme. Průběžný odpočet lze sledovat na našem webu.

Jaký dopad měl nový občanský zákoník na vaše produkty?
Jazykem, srozumitelným pro technicky zaměřené čtenáře: uklidili jsme si v domácí dílně a pořídili nový modulární systém – to znamená, že jsme zjednodušili vzorovou produktovou dokumentaci a její modularitou snížili její počet. Provedením komplexní revize obsahu všech smluvních vzorů jsme dosáhli snížení počtu jejich variant o cca 20 % a zároveň jsme je standardizovali v SW. Zvýšili jsme úroveň parametrizace smluvní dokumentace a zavedli např. některé nové zajišťovací instrumenty, které nový občanský zákoník umožnil např. zajišťovací postoupení smlouvy. Takže naše produktová vybavenost je nyní řečeno s nadsázkou na úrovni špičkového CNC stroje.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Ing. Josef Rosenkranz

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

ČSOB Leasing: financování pro všechny druhy stavebních strojůČSOB Leasing: financování pro všechny druhy stavebních strojů (26x)
O výhodách podnikatelského úvěru či operativního leasingu hovoří Jakub Marek, Key Account Manager společnosti ČSOB Leasi...
Financování veřejné infrastruktury formou PPP v Holandsku (24x)
Ačkoliv se v České republice nedaří připravovat a realizovat veřejně infrastrukturní projekty formou spolupráce veřejnéh...
Řízení projektů dopravní infrastruktury a jejich financováníŘízení projektů dopravní infrastruktury a jejich financování (21x)
Každý rozsáhlý projekt od svého zrodu až do realizace prochází předem stanovenými procesy a také návrhy, které zaručují ...

NEJlépe hodnocené související články

24. mezinárodní konference – HYDROIZOLACE A VOZOVKY NA MOSTECH 2014 (5 b.)
Odborníci z řad investorů, uživatelů, projektantů a zhotovitelů mostních staveb, v neposlední řadě pracovníci vysokých š...
Metrostav v polovině ražeb na Islandu Metrostav v polovině ražeb na Islandu (5 b.)
Již téměř polovinu – přesně 3686 m -  z celkové délky 7566 m tunelu Nordfjardargöng na východě Islandu vyrazil tým Metro...
Na Slovensku startuje stavba dalšího úseku dálnice D3 (5 b.)
Slavnostním podpisem smlouvy dnes odstartovala výstavba obchvatu města Žilina. Jde o 4,25 km dlouhý úsek slovenské dálni...

NEJdiskutovanější související články

Financování městské hromadné dopravy v metropolích bývalého Rakouska-UherskaFinancování městské hromadné dopravy v metropolích bývalého Rakouska-Uherska (2x)
V roce 1911 se provozování MHD v tehdejších metropolích Rakouska-Uherska obešlo bez dotací. O 100 let později v roce 201...
Řízení projektů dopravní infrastruktury a jejich financováníŘízení projektů dopravní infrastruktury a jejich financování (1x)
Každý rozsáhlý projekt od svého zrodu až do realizace prochází předem stanovenými procesy a také návrhy, které zaručují ...
Na železnici v Libereckém kraji se investovalo přes 400 mil. Kč (1x)
Rekordních více než 400 milionů korun investovala loni Správa dopravní cesty Liberec do rekonstrukcí a velkých oprav na ...