KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Bezpečnost    Zdeněk Chrdle: Česká železnice drží v bezpečnosti krok s Evropou, v některých aspektech je dokonce bezpečnější

Zdeněk Chrdle: Česká železnice drží v bezpečnosti krok s Evropou, v některých aspektech je dokonce bezpečnější

Publikováno: 26.6.2012
Rubrika: Bezpečnost

Když se řekne bezpečnost na železnici, automaticky se každému, kdo se v tomto oboru pohybuje, vybaví AŽD Praha. Tato česká společnost s téměř šedesátiletou tradicí je výrobcem a dodavatelem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy včetně telematiky a dalších technologií. I když na začátku její existence, to se psal rok 1954, byla drtivá většina systémů vyráběna v zahraniční licenci, dnes AŽD Praha disponuje vlastními zabezpečovacími systémy, které úspěšně konkurují velmi zvučným zahraničním společnostem. Důkazem tvrzení je úspěšné působení AŽD Praha ve dvaceti zemích světa. Pojďme se ale společně s generálním ředitelem AŽD Praha Ing. Zdeňkem Chrdlem podívat na stav české železnice a její zabezpečení.

Je známo, že jste velkým fandou české železnice. Jak vidíte její další rozvoj z hlediska infrastruktury?
Železnice je můj celoživotní koníček a také má práce. Mnozí lidé mi říkají, že mohu být šťastný, když je mi práce koníčkem a je to asi pravda. Je to určitě dobrý pocit, podílet se na výstavbě železnice, ale v naší oblasti to je současně obrovská zodpovědnost a velký závazek. Odpovědnost určitě po celou životnost našich systémů. Mám radost, že jsme nezaspali a přišli s novými systémy, s novými funkcemi, díky nimž jsme dokázali reagovat třeba na nehodové události a další situace. Je hezké vědět, že vás poslouchají v Srbsku, v Indii, Iránu a dalších zemí. Vědět, že váš názor něco znamená, ale ta odpovědnost je velmi zatěžující.

K druhé části otázky. Železnice má i u nás velkou budoucnost. Jen se podívejte na přeplněné dálnice kamiony, které ničí životní prostředí, neustálé zácpy a těžké dopravní nehody. To se bude muset brzy změnit. Za vzor bychom si měli vzít Rakousko a Švýcarsko. Je přece na nás všech, jakou zemi svým dětem necháme. Chceme ji nechat špinavou a plnou kamionů, které blokují snad vše, co už se blokovat dá? Podívejme se na Jižní spojku v Praze, okamžikem zmizení kamionů je plynně průjezdná. A tak by to bylo třeba i na D1. Třetí pruh, který bude stát miliardy z kapes daňových poplatníků a dále zatíží přírodu, by se po eliminaci kamiónů stavět nemusel. V současné době se již stavějí obchvaty obchvatů a stejně to nebude nic řešit.

Jde zejména o politická rozhodnutí a myslím si, že pro ty politické strany, které budou mít preferenci železnice ve svém programu, to bude znamenat i preferenci u voličů. Heslo: „náklady na vlaky a ulehčit silnicím“, to bude podle mne heslo budoucnosti. Rozvoj osobní dopravy bude podle mne znamenat zvyšování rychlostí, a to i na regionálních tratích, zvyšování komfortu a dostupnosti železnice a budování vysokorychlostních tratí.

Dalším bodem jsou některá nekompetentní rozhodnutí rozvoje železnice. Tady vidím asi největší problém, ke kterým se vážou mé dvě poslední úvahy. Podívejme třeba na dlouhou a komplikovanou akci přivést vlak na letiště do Ruzyně. Přitom všechna evropská letiště mají železniční spojení s centrem a další návaznosti. Podívejme se například na italský Řím, švédský Stokholm a další. Jen na naši Ruzyni jezdí autobus a taxi a vše je velký problém. Stačí zapřemýšlet, komu tento stav vyhovuje. A vést na letiště metro, to snad nemůže soudný člověk myslet vážně. Dalším špatným rozhodnutím je například rušení staničních kolejí ve stanici Vrané nad Vltavou. I když mají ČD poměrně přesně spočítáno, jak významně poroste zájem cestujících na této trati, přesto SŽDC staniční kolej v této stanici ruší. Nechápu, jak je to možné a že to nikomu nevadí. Že by za tím byl nějaký lobbing, že by někdo chtěl pozemky? Nevím. Ale takto se systematicky vyhánějí budoucí cestující z vlaků.

Vyvíjíte vlastní bezpečnostní systémy, které mohou směle konkurovat zahraničním systémům velmi zvučných společností. Otázka je tedy jasná, co nového budete instalovat na českých kolejích?
Všechny nejmodernější systémy již česká železnice zná. Jde o to, kolik peněz bude mít na jejich další instalace a rozvoj. Máme však další funkcionality, které celkem za malé peníze dále významně bezpečnost zvyšují. Jde například o EZŠ – Evidence ztráty kolejového šuntu, což je systém, který nikde jinde na světě nemají. Nová funkcionalita hlídá, aby vlak legálně odjel ze staniční koleje. Pokud legálně neodjede, dispečer nebude moci na tuto kolej poslat další vlak. Reagujeme tím na nehodové události u nás i ve světě. Udělám vše pro to, aby každá nehoda, jak na českých kolejích, tak i ve světě, byla nejenom vyšetřena, ale aby následně byla přijata závazná doporučení ke zvýšení bezpečnosti.

Další reakcí na nehodové události je systém VNPN, tedy Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla. Ten výrazným způsobem zvýší bezpečnost železničního provozu. Umí identifikovat a zastavit vlak, jehož strojvedoucí odjel bez povolení, tedy na návěst zakazující jízdu, a navíc zastaví všechny okolní vlaky, jejichž bezpečnost by mohla být touto skutečností ohrožena.

Pokud jsme u novinek, asi nejvýznamnější je nové staniční zabezpečovací zařízení ESA 44.
Máte dobré informace. ESA 44 a také už zmíněný systém VNPN budou instalovány v právě modernizované železniční stanici Stará Paka, která se tak stane nejmoderněji zabezpečenou stanicí v České republice. Ale zpět k ESA 44. Jde o plně elektronické stavědlo umožňující bezkontaktní ovládání převážné části vnitřních i vnějších prvků staničního zabezpečovacího zařízení. Když to zjednoduším, ve staničním zabezpečovacím zařízení už nebudou žádná relátka. Veškeré vnější prvky – jako jsou návěstidla, přestavníky a tak dále – budou ovládána pomocí PMI-1 panelu (pozn. red.: Point Machine Interface).

Pojďme uzavřít náš rozhovor globálním pohledem na českou železnici. Jak si z hlediska bezpečnosti stojí ve srovnání s vyspělým světem?
S plnou odpovědností říkám, že držíme krok s vyspělým světem a v mnoha oblastech jsme jej dokonce o pár kroků předběhli. Elektronická stavědla, elektronické autobloky, přejezdy s vlastní inteligencí, dálková řízení – to vše jsou světové standardy a ty na naší železnici máme v provozu.

Dalším příkladem mohou být regionální jednokolejné tratě, kde právě dokončujeme zkušební provoz RADIOBLOKu. Jen pro zajímavost, firma Bombardier představila vývoj podobného systému před pár týdny na konferenci ve Stockholmu, zatímco AŽD Praha ho už dva roky testuje. RADIOBLOK zamezí, aby dispečer vypravil dva vlaky proti sobě. A pokud strojvedoucí pochybí a vlaky proti sobě vyjedou, RADIOBLOK je ve spolupráci s GPS zastaví. Něco podobného ve světě v tuto chvíli neexistuje. Právě proto jsme strávili několik let vývojem levného systému, u kterého je velká šance pro export.

Dalším důležitým faktorem je možné selhání strojvedoucího. I tady má AŽD Praha již nové funkcionality, které ho hlídají. Vše je však také otázkou peněz. Evropské firmy svojí silou a tlakem na evropské politiky vymýšlejí stále nové a dražší systémy, které pak Evropa nařídí instalovat i u nás. Je to prosté, pokud se naše firmy rychle nezorientují a nevyvinou takovýto systém, mají Němci, Francouzi či Italové volný prostor k dodávkám na náš trh a zaměstnávají své vlastní lidi za evropské peníze, které čerpáme v Česku. Takový je i systém ETCS. Podívejte se, kolik stojí! Neskutečné peníze! Nicméně Evropa jej přijala a do roku 2015 ho povinně musíme mít. Máme štěstí, že jsme Evropu dohonili a tento systém již máme vyvinut. Zahraniční firmy teď křičí a nadávají: Jak je možné, že to česká firma stihla?

Zdeněk Chrdle: the Czech Railways Keep up with Europe in the Field of Safety; in Some Respects They are Even Safer
“The Czech railways already know all the most modern systems. It’s about how much money will be available for their implementation and further development. However, we have other functionalities, which may further significantly increase the safety even for little money. These include e.g. the loss of shunt record, which is a system that is not available anywhere else in the world. New functionality monitors that train left the station tracks legally. If it did not leave legally, the dispatcher would not be able to dispatch the next train onto this rail track. This way we respond to the accident events at home and abroad. I will do everything to ensure that every accident, both on the Czech rail tracks and in the world, was not only examined, but also that binding recommendations to improve safety were subsequently adopted,” said the CEO of company AŽD Praha Ing. Zdeněk Chrdle.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Generální ředitel společnosti AŽD Praha Ing. Zdeněk ChrdleNovinka společnosti AŽD Praha, staniční zabezpečovací zařízení ESA 44RADIOBLOK zamezí, aby dispečer vypravil dva vlaky proti sobě. A pokud strojvedoucí pochybí a vlaky proti sobě vyjedou, RADIOBLOK je ve spolupráci s GPS zastaví.Test VNPN v železniční stanici Březnice

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Kategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel do jejich čelKategorizace bezpečnosti samostatných sjezdů vzhledem k nárazu vozidel do jejich čel (37x)
Problematika snižování účinků nárazů na cestující při dopravní nehodě se dosud řešila převážně cestou optimalizace defor...
AŽD Praha je v Bělorusku opět úspěšná (29x)
Další významný kontrakt s Běloruskou železnicí uzavřel český výrobce a dodavatel řídicí a zabezpečovací techniky. Zabezp...
Hodnocení bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení – 1. částHodnocení bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení – 1. část (23x)
Železniční zabezpečovací technika je jednou z částí železničního systému, která se velkou mírou podílí na zajištění bezp...

NEJlépe hodnocené související články

Hodnocení bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení – 1. částHodnocení bezpečnosti železničních zabezpečovacích zařízení – 1. část (5 b.)
Železniční zabezpečovací technika je jednou z částí železničního systému, která se velkou mírou podílí na zajištění bezp...
Jihočeský kraj zkontroloval přejezdy, značky zarostla vegetace (5 b.)
Jihočeský kraj zkontroloval 245 železničních přejezdů na silnicích druhé a třetí třídy, u téměř poloviny z nich zjistil ...
Dobré osvětlení zvyšuje viditelnost na silnicích o 30 % a snižuje možnost vzniku dopravních nehod (5 b.)
Z dopravních statistik vyplývá, že se během letních měsíců setkáváme s výrazným nárůstem nehodovosti. V průběhu června a...

NEJdiskutovanější související články

(Ne)zvratné osudy rozšiřují kampaň Nemyslíš – zaplatíš! Ministerstva dopravy ČR(Ne)zvratné osudy rozšiřují kampaň Nemyslíš – zaplatíš! Ministerstva dopravy ČR (1x)
V dubnu 2009 zahajuje Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci s Českým sdružením obětí dopravních nehod a Organi...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice