KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2017    Závěry VII. ročníku mezinárodní konference Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů „LUHAČOVICKÁ VÝZVA 2017“

Závěry VII. ročníku mezinárodní konference Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů „LUHAČOVICKÁ VÝZVA 2017“

Publikováno: 13.10.2017
Rubrika: 2017

Účastníci mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ konstatují:

 • Kvalitní dopravní propojení, navazující na mezinárodní dopravní propojení transevropských sítí „TEN T“ nemá Střední a východní Morava dobudované. Všechny prioritní stavby jsou v současnosti dlouhodobě blokovány obstrukčním přístupem některých ekologických aktivistů.
 • Komplikovanost investorské přípravy staveb, zejména v oblasti životního prostředí a majetkové přípravy, neumožňuje realizovat záměry a je překážkou udržitelného rozvoje České republiky a představuje zásadní riziko v čerpání prostředků EU v tomto programovém období.
 • Legislativní prostředí v ČR je nepříznivé urychlenému dobudování páteřní sítě dopravní infrastruktury. Pro dosažení těchto cílů je zcela nezbytné upravit legislativní prostředí a právní řád tak, aby byl srovnatelný s ostatními vyspělými zeměmi EU a zásadně preferovat zájmy státu nad partikulárními zájmy.
 • Rigidnost aplikace Zákona o veřejných zakázkách vede nehospodárnosti a alibismu v rozhodování u investorských organizací. Využití vícekriteriálního zadání, včetně nákladů životního cyklu a výběr dodavatele na základě preference osvědčených dodavatelů není prakticky realizovatelný.
 • Současný způsob financování dopravní infrastruktury není kontinuální a předvídatelný pro dobudování prioritní sítě do roku 2030. Dlouhodobá stabilizace oblasti financování znamená i zamyšlení se nad udržitelností současného dominantního mechanizmu daňového financování a jeho postupného nahrazení výkonovým financováním, včetně PPP. Čeká nás strategické rozhodnutí o financování výstavby dopravní infrastruktury po ukončení OPD2, ale také udržitelné financování silnic II a III třídy, které jsou v tuto chvíli stále finančně nepokryté a u nichž je eventuelní příspěvek státu nahodilý.

Účastníci mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ považují za důležité dokončit přípravu a realizovat důležité infrastrukturní projekty v regionu střední a východní Moravy a slovenského Pováží:

V oblasti silniční infrastruktury:

 • Dořešit obstrukční postup ekologických aktivistů a následně neprodleně zahájit výstavbu dálnice D49 jako součást evropské sítě „core network“ stavbou 4901 v úseku Hulín – Fryšták a urychlit přípravu navazujících staveb 4902 v úseku Fryšták – Lípa pokračováním na Vizovice a dále na hranici ČR/SR Střelná a na slovenské straně připravit a realizovat navazující rychlostní silnici R6 Lazy pod Makytou – Púchov s napojením na D1 (Beluša/ SR), a učinit tak zásadní posun v propojení střední a východní Moravy se sousedními regiony Slovenska.
 • Dokončit výstavbu dálnice D1 v ČR, jako hlavní dopravní tepny spojující západ s východem republiky, a to urychlením přípravy chybějícího moravského úseku D1 stavby 136 Říkovice – Přerov.
 • Urychlit přípravu a výstavbu dálnice D55 v úseku Olomouc – Přerov a v úseku Otrokovice – Staré Město – Uherské Hradiště – Bzenec s prodloužením do Hodonína a Břeclavi a napojením na dálnici D2. Dořešit technické řešení průchodu trasy D55 v lokalitě „Bzenecké Doubravy“, a urychlit přípravu tzv. východní tangenty jako součást obchvatu města Olomouce s postupným propojením na I/11.
 • V kontextu závěrů Studie proveditelnosti D55 připravovat rovněž i důležité silniční propojení – „Propojení silnice I/50 a I/55“ (u Uherského Hradiště – Kunovic),
 • Pokračovat v přípravě a výstavbě silnice I/35 Valašské Meziříčí – Palačov (D48) a přípravě silnice I/57 obchvat Valašské Meziříčí s pokračováním na Vsetín.
 • Přijmout účinná opatření k významnému urychlení přípravy jednotlivých úseků D35, v úseku Hradec Králové – Mohelnice jako strategického kapacitního propojení ČR v západovýchodním směru.
 • Urychlit přípravu a realizaci rychlostní silnice I/44 v úseku Mohelnice – Jeseník v rámci severojižního propojení Olomouckého kraje a její napojení na dálnici D35.

V oblasti železniční infrastruktury:

 • Urychleně dokončit přípravu stavby a realizovat modernizaci trati č. 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice (včetně dopravního terminálu Zlín-město).
 • Urychlit proces přípravy a realizaci modernizace a zdvoukolejnění trati Brno – Přerov a elektrizaci navazujícího propojení Kojetín – Kroměříž – Hulín, a tím připojení krajského města Zlín do koncepce Rychlých spojení na železnici.
 • Urychlit proces přípravy a realizace modernizace a elektrizace trati Staré Město – Uherské Hradiště – Luhačovice / Bojkovice / Veselí nad Moravou.
 • Urychlit proces přípravy a realizace modernizace 9. nákladního železničního koridoru v TEN-T v úseku Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí – Vsetín – Horní Lideč s prioritní realizací železniční stanice Vsetín.

V oblasti vodní dopravy:

 • Pokračovat v přípravě výstavby plavební komory na řece Moravě – jez Bělov, čímž dojde k očekávanému prodloužení turistické trasy Baťova kanálu z Rohatce až do Kroměříže.
 • Pokračovat v přípravě plavebního propojení rekreační oblasti „Pahrbek“ v Napajedlech s korytem řeky Moravy.

ÚČASTNÍCI KONFERENCE VYJADŘUJÍ PODPORU

„Petici na podporu infrastrukturních projektů dálnice D49 Hulín – Fryšták – hranice ČR/SR a dálnice D55 Otrokovice – Staré Město – Břeclav“, iniciovanou Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

Konsensuálně přijato účastníky mezinárodní konference.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Trojnásobný úspěch nové řídící věže v OstravěTrojnásobný úspěch nové řídící věže v Ostravě (53x)
Tři prestižní ceny získal státní podnik Řízení letového provozu České republiky za úspěšnou realizaci nového provozního ...
KUHN-BOHEMIA bude prodávat také stroje Ammann (23x)
Společnost KUHN-BOHEMIA se od 1. ledna 2018 stane v České republice výhradním prodejcem a poskytovatelem servisu strojů ...
Projektové kanceláře očekávají rekordní osmiprocentní nárůst v tomto roce (22x)
Objem projektových prací podle ředitelů projektových kanceláří letos výrazně poroste, a to v průměru až o 8,0 procenta. ...

NEJlépe hodnocené související články

Závěry VII. ročníku mezinárodní konference Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů „LUHAČOVICKÁ VÝZVA 2017“ (5 b.)
Účastníci mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ konstatují:...
Ostravská strojírna ArcelorMittal dodala přes 1000 tramvajových náprav pro tramvaje Škody Transportation. Firmy se dohodly na další spolupráci Ostravská strojírna ArcelorMittal dodala přes 1000 tramvajových náprav pro tramvaje Škody Transportation. Firmy se dohodly na další spolupráci (5 b.)
ArcelorMittal Engineering Products Ostrava (AMEPO), dceřiná společnost ostravské huti ArcelorMittal, dodala od roku 2013...
„Potřebujeme ukončit legislativní trápení,“„Potřebujeme ukončit legislativní trápení,“ (5 b.)
říká v rozhovoru pro Silnice železnice Petr Košan, jeden z jednatelů společnosti AF-CITYPLAN. Především mizerné stavební...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice