KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2018    „Založili jsme 300 staveb bez reklamací a řadu z nich v extrémních podmínkách také pro SŽDC“

„Založili jsme 300 staveb bez reklamací a řadu z nich v extrémních podmínkách také pro SŽDC“

Publikováno: 30.11.2018
Rubrika: 2018, Zajímavosti

říká v rozhovoru pro Silnice železnice Jiří Benda, majitel společnosti BENDA TRADE s. r. o. „Ze stavby odcházíme až poté, kdy jsou provedeny výsledky statických zátěžových zkoušek. Dílo považujeme za předané až poté, kdy jsou výsledky těchto zkoušek v souladu s požadavkem statika, geotechnika a investora. Naším výrobkem je de facto hotová základová spára,“ shrnuje motto své práce Benda.

Podíleli jste se na sanaci podloží u necelé třicítky železničních staveb SŽDC, které byly realizovány v extrémně špatných geologických podmínkách. Proč zrovna extrémní projekty a jak byl investor spokojený?
Je pravdou, že úseky, které na železnici zakládáme, jsou geologicky velmi problémové. Na druhou stranu jsme firma, která se řešením problémů spodní stavby živí. Čím extrémnější jsou podmínky zakládání, tím větší máme prostor ukázat naši kreativitu. Vždy jsem vysvětloval, že neprodáváme výrobek, ale řešení, chcete-li „recept“. U 28 staveb pro SŽDC, které jsme zakládali, se původní modul přetvárnosti pláně pohyboval do 5 MPa, což je v překladu „bažina“ a investor SŽDC byl vždy s konečným výsledkem naší práce spokojen. Práce pro SŽDC je vždy výzva a to nás baví.

Prosazujete se i mimo železnici?
V současné době jsme dokončili založení podlahy první tovární haly HE3DA na výrobu lithiových baterií. Pozemek (brownfield), na kterém je stavba HE3DA zakládána, leží v místě s extrémně problémovou geologií původního dolu František s cca 10 metry navážek a výskytem vzduchových kavern. Celou stavbu jsme založili (zakládáme) plošně pomocí sendvičové konstrukce WEBFLOOR. Díky WEBFLOOR jsme vytvořili něco jako „plovoucí kru“, na které celá stavba leží a nahradili cca 3 500 pilot s maximální délkou až 9 metrů, které byly původně v tomto projektu navrženy. Již v této první etapě výstavby HE3DA jsme investorovi ušetřili desítky miliónů korun. Hlavní přínos byl ale podle mne v tom, že jsme pomohli nalézt řešení, kdy investor nebude nucen „vrtat dole“ v geologicky extrémně rizikových oblastech a riskovat další prodělky financí spojené se založením stavby. Osobně pochybuji, že by bylo možné založit tuto stavbu hlubině pomocí pilot, jak bylo původně uvažováno a navrženo, a to hlavně s ohledem na vzduchové kaverny, které se v podloží této stavby nacházejí. Jsem přesvědčen, že bez našeho řešení by byl investor nucen hledat jiný pozemek pro výstavbu HE3DA a to by bylo drahé nejen s ohledem na finance, ale také na prodloužení doby realizace.

Mnohamiliardový projekt HE3DA je mediálně celosvětově sledovaný. Jste fanouškem podobných projektů v Česku?
Upřímně fandím a věřím těmto průlomovým věcem. Dokonce jsem na nedávném setkání slyšel názory, že startem výroby lithiových baterií má Česko šanci hrát opět první ligu, jak tomu v nedávné minulosti bylo, a že výrobou „lithiovek“ vznikne „nové Česko“. Poznamenal jsem, že jsem tedy hrdý na to, že můžeme na vzniku tohoto „nového Česka“ spolupracovat a dokonce toto „nové Česko“ přímo zakládat, což je skvělé!

Vaše podnikání je „postaveno“ na patentech. Můžete nám konkrétně na příkladu projektu HE3DA vysvětlit, co máte přesně patentováno a jak je tato patentová ochrana respektována v ČR?
Náš patent pro zakládání staveb je něco jako „recept“ složený z mnoha různých „ingrediencí“, které ve výsledku tvoří plošný základ pod podlahou objektu. I když máme vlastní výrobní linku pro výrobu geobuněk, nikdy jsme se nezabývali tím, jestli někdo kopíruje výstupy z naší výrobní linky. Nejsme prodejci výrobků, ale prodáváme celá patentovaná řešení včetně instalace a technické podpory. Výrobky vyrobené na naší lince jsou pouze jednou z mnoha částí celého „receptu“. Patent pro zakládání staveb WEBFLOOR, použitý také například v projektu HE3DA, je v principu sendvič, jehož počet částí (ingrediencí) je vždy proměnný v závislosti na geologii a zatížení každé jednotlivé stavby. Na základě stovek měření statických zátěžových zkoušek jsme vysledovali přesnou korelaci mezi moduly přetvárnosti (Edef,2), poměry n (Edef,2/Edef,1), frakcemi výplňových a přesypových materiálů, počty a způsoby hutnění a jednotlivými typy výšek a roztečí svarů geobuněk. Na základě těchto souvztažností vznikl výpočtový koeficient, na základě kterého jsme schopni určit přesný parametr té které konstrukce WEBFLOOR. Tuto znalost jsme si nechali patentovat (ČR patent č. 296 488). Patentovaná konstrukce WEBFLOOR je tedy o sběru dat získaných z měření statických zátěžových zkoušek, přesné analýze těchto dat, statistice. Co se týká respektování práv průmyslové ochrany v ČR, jsem v tomto směru do budoucna optimistou. Samozřejmě se vždy najdou „malí vykukové“, kteří se snaží parazitovat na vaší práci. Na druhé straně zde existují dostatečné zákonné prostředky, jak se tomuto parazitování bránit. Patentová ochrana bude mít do budoucna stále větší význam. Prostřednictvím patentu je firma schopna udržet konkurenční výhodu. Patent je ochranou vaší předchozí mnohaleté investice. Placením patentových poplatků si tuto konkurenční výhodu a mnohaletou investici chráníte. Pokud někdo patentové právo poruší, porušuje zákon. V USA, kde máme konstrukci WEBFLOOR chráněnou patentem také (US patent č. US 7,431,536 B2), funguje „patentový a autorský trh“ mnohem déle a lépe než u nás. Američani mnohem více respektují duševní a autorské vlastnictví a jaksi automaticky chápou, že pokud někdo poruší duševní nebo autorské vlastnictví, dopouští se stejné krádeže, jako by jiného o něco hmotného okradl. Vynálezce lithiových baterií a „spolutvůrce“ zmíněného projektu HE3DA pan Procházka, který je v Americe uznávanou a oceněnou kapacitou, a který mimo jiné letos získal ocenění prezidenta České republiky pana Miloše Zemana, by zajisté potvrdil, jak rozdílně v Americe vnímají, váží si a respektují práva duševního a autorského vlastnictví ve srovnání s Českou republikou.

Jaké jsou vaše další významné referenční projekty, na které rád vzpomínáte?
Přímo pod okny kanceláře prezidenta republiky jsme například zpevňovali podloží celého Jiřského náměstí kolem chrámu svatého Víta, pod celým Václavským náměstím vedou trasy kolektoru, jehož podloží je zpevněné naším systémem. Dále dálnice R6, kde jsme sanovali desítky tisíc metrů čtverečních svahů, WEBFLOORem jsme založili desítky objektů, například různé velké průmyslové haly, mrazírnu, ledovou plochu, hotel, bytové domy. Váš časopis je ale zaměřen na silnice a železnice, proto bych například zmínil dálniční přípojku v Třemošné, kterou jsme zakládali na skládce odpadů, kdy se v podloží této skládky nacházely pytle s komunálním odpadem a nyní zde již mnoho let existuje dálnice, která se rozhodně nevlní a nepraská. Co se týká železnic, tak jak jsem již zmínil, že na českých železnicích jsme zakládali 28 staveb ve velice náročných geologických podmínkách. Výsledky měření prováděné na těchto „našich“ železničních úsecích dopadly vždy výborně. Celkově odhadem máme k dnešnímu dni kolem 300 referenčních staveb bez jakékoli reklamace.

Kde vidíte hlavní důvody, že se vám daří pracovat bez reklamací?
Důkladně vždy kontrolujeme realizaci celé základové spáry, tím myslím i práce a postupy, které sami při realizaci základové spáry neprovádíme. Ze stavby odcházíme až poté, kdy jsou provedeny výsledky statických zátěžových zkoušek. Dílo považujeme za předané až poté, kdy jsou výsledky těchto zkoušek v souladu s požadavkem statika, geotechnika a investora. Jak jsem již několikrát naznačil, naším výrobkem je de facto hotová základová spára.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Jiří BendaŽeleznice, Hájek – Karlovy VaryHE3DA – založení podlahyHE3DA – založení skeletuHala TrovatarDálnice R6 – svahyŽeleznice, Petrovice u KarvinéŽeleznice, Praha-LibeňDálnice, Třemošná

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Řízení železniční dopravy 1. částŘízení železniční dopravy 1. část (124x)
Článek se ve dvou dílech zabývá řízením železniční dopravy. Problematika řízení železniční dopravy je v rámci jednotlivý...
Řízení železniční dopravy – 2. částŘízení železniční dopravy – 2. část (123x)
Druhá část článku z oboru železniční dopravy, zabývajícího se konkrétně tématem jejího řízení, vysvětluje základní aspek...
Mimoúrovňové křižovatky u nás a ve světě (91x)
S výstavbou nových dálničních úseků souvisí také výstavba nových mimoúrovňových křižovatek vznikajících komunikací, jako...

NEJlépe hodnocené související články

Oprava železničního svršku na trati Velký Osek – KolínOprava železničního svršku na trati Velký Osek – Kolín (5 b.)
Na 6,5 kilometru dlouhém mezistaničním úseku dvoukolejné trati stavbaři odstranili vady snižující komfortní užívání trat...
„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“ (5 b.)
říká v rozhovoru pro Silnice železnice Radim Čáp, ředitel divize 4 Metrostavu a zároveň člen představenstva, který má na...
Obchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEAObchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEA (5 b.)
Nově budovaný severní obchvat Opavy (I/11 Opava, severní obchvat - východní část) má výrazně ulevit dopravní situaci v m...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (5x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (4x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice