KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    Významným tématem do budoucna bude mýto a jeho rozšiřování rozhovor s Ing. Luďkem Sosnou, Ph.D.

Významným tématem do budoucna bude mýto a jeho rozšiřování rozhovor s Ing. Luďkem Sosnou, Ph.D.

Publikováno: 30.11.2011
Rubrika: Zajímavosti

O osobní názor na význam pořádání této konference a dále pak o pohled na úroveň současné české silniční sítě se exkluzivně pro časopis SILNICE ŽELEZNICE podělil představitel Ministerstva dopravy ČR Ing. Luděk Sosna, Ph.D., ředitel Odboru strategie.

Jak hodnotíte význam pořádání takovýchto akcí?
Myslím si, že akce tohoto formátu určitě význam má, protože dokáže kumulovat odborníky z celého sektoru silničního stavebnictví, počínaje projektanty, konzultanty, přes specialisty na jednotlivé obory, odborníky na realizaci staveb, a samozřejmě dále i dodavatele jednotlivých komponentů nebo technologií, které se na silničních stavbách uplatňují, a navíc je tady možné se setkat i s investory, se správci, zástupci státní správy, zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury. Myslím si, že je tak vytvořen ideální prostor, aby se všichni sešli a řekli si neformálně řadu informací, na které obvykle v oficiálních jednáních nebo v běžné písemné pracovní komunikaci není prostor. Takže jednoznačně toto hodnotím kladně. Koneckonců sám jsem tady již po dvanácté, takže myslím, že tato akce má dlouhodobě své místo v kalendáři a svůj význam zcela jistě i v myslích všech těch, kteří se jí účastní.

Napadá vás nějaký konkrétní příklad využití výsledků, či závěrů této akce v praxi? K čemu tato akce dala, byť nepřímo, podnět?
Určitě nemusíme chodit daleko, domnívám se, že například v loňském roce, kdy došlo k takové skepsi v celém resortu, což nebylo jenom v silničním hospodářství, ale rovněž i v železničním hospodářství, vodní dopravě, dopravě jako takové, tady zaznívaly velmi jednotné názory zásadního nesouhlasu k přístupu, který vláda naznačovala směrem k dopravě. To pak podle mého názoru vyústilo i v kroky, které vedly k tlaku na vedení ministerstva dopravy, aby řadu svých myšlenek v roce 2011 přehodnotilo.

Jaké podněty máte konkrétně na mysli?
Třeba zde byly velmi ambiciózní otázky spojené s rozvojem projektů PPP v silniční dopravě, víme sami, že stále ještě není dořešena otázka rozšíření mýta na silnice nižších tříd, což je jistě projekt, který dostal zpětnou vazbu od odborné veřejnosti, což si myslím, že naopak bylo signálem, který už tady loňský rok zazněl jasně. Bohužel jsme si ale všichni mysleli, že je to věc pouze přechodná, řekněme roční odchylka v trendu – pokles finančních prostředků, které půjdou do resortu dopravy. Bohužel teď to vypadá, že tomu tak nebude. Loni to tady již zaznělo a musím říct, že lidé si na to zvykají a bohužel letos to budou muset akceptovat jako věc, se kterou musí začít pracovat ve svých rozhodováních.

A pokud se podívám do historie, do starších ročníků konference, tak v roce 2000, kdy se začal rozvíjet Státní fond dopravní infrastruktury, tu byla debatovaná první zpětná vazba, jestli má fond nějakou rozumnou roli, která přináší resortu přidanou hodnotu a také jak jsou jednotliví příjemci s ní spokojeni. Pak jsme zažili období, kdy přešlo vlastnictví silnic 2. a 3. třídy ze státu na kraje, tak tady byly také v letech 2004 a 2005 diskutovány příspěvky, které se věnovaly nové funkci kraje ve vztahu k péči o nové dopravní infrastruktury, které dostali od státu, ale
na něž nedostali prostředky v takové výši, aby se o ně mohli starat.

Jaké jsou podle Vás nejpalčivější problémy silniční infrastruktury?
Určitě to, co se zde line jako nit celou akcí, a tím je nedostatek finančních prostředků na výstavbu nové infrastruktury. Musíme bohužel počkat. Je to spojeno i s absencí finančních prostředků na dostavbu již existující rozestavěné sítě, protože máme řadu staveb v realizaci, které se musely zpomalit – to tempo není tak rychlé, jak jsme původně předpokládali, a zůstává řada závazků, kde je uzavřena smlouva mezi ŘSD a zhotovitelem, ale již není finanční částka na pokrytí zahájení stavby. Pak tu existují témata, týkající se obecně provozu a údržby, nákladů na úpravy, kde jsme měli ještě v minulém roce ambici zvýšit tuto částku tak, abychom dokázali pomalu umořovat jakýsi skrytý dluh, který v infrastruktuře máme za posledních 15, 20 let, kdy také nebyla ta péče nejoptimálnější. Bohužel na tuto myšlenku musíme také rezignovat, protože je třeba zajistit alespoň to málo finančních prostředků z národních zdrojů na kofinancování projektů, které jsou hrazené z Evropské unie. Myslím si, že také významným tématem do budoucna bude, a zaznělo to dnes také, mýto – jeho rozšiřování, co to bude znamenat z hlediska krajů, z hlediska příjmu státu a související legislativy. Dále vidím jako důležitou otázku uspořádání ŘSD do budoucna, tedy zda se nám podaří elegantně transformovat tuto organizaci na akciovou společnost a jaké to bude mít výhody z hlediska možných dalších příjmů do resortu. Těch témat je celá řada, a podle mého názoru se budou cyklicky opakovat podle toho, jak se bude dařit jednotlivé myšlenky rozvíjet do budoucna, anebo jaký bude politický zájem tu či onu myšlenku více rozvíjet a upřednostnit.

19th Year of the Road Conference Solved Financing, Construction and Safety of the Czech Road Infrastructure
This year’s meeting of professionals from the area of road infrastructure and related areas, the Road Conference/Silniční konference 2011, took place on October 11 – 12 in the town of Zlín in eastern Moravia. The agenda included topics like Motorways and roads owned by the state, Road network owned by the regions and municipalities, Important bridges and Safety of road transport. Traditional part was also the technical excursion – this year the professionals visited new completed sections or sections in progress of D1, R55 and R49. It was organized by the Czech Road Company, the media partners were the magazines SILNICE ŽELEZNICE and Road Horizon/Silniční obzor.

Foto: Ludmila Doudová

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Konference skýtala možnosti neformálního odborného setkávání.Kongresové centrum Zlín letos hostilo 19. ročník Silniční konference.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Řízení železniční dopravy 1. částŘízení železniční dopravy 1. část (162x)
Článek se ve dvou dílech zabývá řízením železniční dopravy. Problematika řízení železniční dopravy je v rámci jednotlivý...
Okružní křižovatky vs. světelně řízené křižovatkyOkružní křižovatky vs. světelně řízené křižovatky (87x)
V minulém roce médii proběhly informace typu, „kruhových objezdů je hodně“, „v některých případech jsou zbytečné a nesmy...
Řízení železniční dopravy – 2. částŘízení železniční dopravy – 2. část (86x)
Druhá část článku z oboru železniční dopravy, zabývajícího se konkrétně tématem jejího řízení, vysvětluje základní aspek...

NEJlépe hodnocené související články

Oprava železničního svršku na trati Velký Osek – KolínOprava železničního svršku na trati Velký Osek – Kolín (5 b.)
Na 6,5 kilometru dlouhém mezistaničním úseku dvoukolejné trati stavbaři odstranili vady snižující komfortní užívání trat...
„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“ (5 b.)
říká v rozhovoru pro Silnice železnice Radim Čáp, ředitel divize 4 Metrostavu a zároveň člen představenstva, který má na...
Obchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEAObchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEA (5 b.)
Nově budovaný severní obchvat Opavy (I/11 Opava, severní obchvat - východní část) má výrazně ulevit dopravní situaci v m...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (5x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (4x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice