KONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Zajímavosti    Projektovanie mostov v programe Easy Bridge – prvý polrok za nami

Projektovanie mostov v programe Easy Bridge – prvý polrok za nami

Publikováno: 20.3.2018, Aktualizováno: 22.3.2018 08:30
Rubrika: Zajímavosti

Easy Bridge je jedinečný program určený pre projektantov inžinierskych konštrukcií, no predovšetkým betónových mostov. Funkcionalita nášho programu stále veľmi rýchlo rastie aj napriek tomu, že program už dnes disponuje všetkými nástrojmi, ktoré projektant pri svojej činnosti využíva. Pri vývoji programu dbáme na výrazné zvýšenie produktivity pri projekčnej činnosti.

Program je určený pre skúsených projektantov, ktorí potrebujú mať pod kontrolou každú hranu alebo prvok, či už nosnej konštrukcie alebo inej časti mosta. Modelovanie konštrukcií v Easy Bridge nie je založené na použití či už preddefinovaných alebo vlastných šablón, ale každú konštrukciu si projektant vytvára podľa aktuálnych potrieb. Keď sa rozhodnete namodelovať most v tvare štvorlístka, nič vám v tom nebude brániť. Napriek tomuto je vytváranie konštrukcií veľmi jednoduché a rýchle. Easy Bridge je navyše posilnený o celý rad veľmi užitočných individuálnych programov zlúčených pod modul Easy CAD, ktorý efektivitu projektovej činnosti ešte výrazne zvyšuje.

S programom Easy Bridge hravo namodelujete (a získate výstup):

  • Ľubovoľnú nosnú konštrukciu a vybavenie mosta (rezy 2D/3D, vytýčenie, vizualizáciu, objem…)
  • Predpätie (vedenie káblov 2D, 3D, výkaz, rezy…)
  • Spodnú stavbu (pilóty, základy, piliere, podkladový betón, výkopy)
  • Terén, svahy, svahové kužele, terénne práce

V časti programu s DTM je možné tiež veľmi jednoducho analyzovať vzájomne plochy ako aj porovnať zameranú mostovku s projektovaným stavom.

Easy Bridge disponuje aj ďalšími modulmi, z ktorých spomenieme kreslenie náliatkov nad a pod ložiská v skutočnom tvare podľa plochy spodnej dosky nosnej konštrukcie a výpočet odvodnenia. Pri výpočte odvodnenia a teda rozmiestnenia odvodňovačov na moste je počítané so skutočným množstvom vody v rigole, čím sa stáva výpočet presnejší a výsledok hospodárnejší.

AKTUÁLNE PROJEKTY V EASY BRIDGE

Na Slovensku bol Easy Bridge prvýkrát oficiálne predstavený v októbri v roku 2016 na konferencii „Betonárske dni 2016“. Netrvalo dlho a prví projektanti mostov prejavili o náš produkt záujem. Po podrobnejšom predstavení programu boli predané aj prvé licencie, ktoré sa bez váhania zahryzli z celej sily do svojej pracovnej náplne. Projektanti okamžite využili svoj nový program napríklad na dokončenie jednoduchšej zákazky. Osvojili si tak základnú funkcionalitu a mohli sa pustiť do modelovania komplexných mostných konštrukcií. Ako v tomto uvedenom príklade je firma R-PROJECT Invest aktívnym užívateľom Easy Bridge a zaraďuje sa tým, k projektovým kanceláriám, ktoré majú snahu držať krok s rýchlo napredujúcou dobou a posúva svoju projekčnú činnosť do vyššej úrovne. Momentálne má táto firma v programe Easy Bridge spracované dve dvojičky diaľničných mostov na stavbe Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec. Prvá dvojička (objekt 201 – obr. 1.) je navrhnutá ako dvojtrámový most. Druhý mostný objekt (obr. 2.) je komorového prierezu budovaný letmou betonážou. Projektant spracoval za našej aktívnej podpory všetky mosty komplexne od terénu cez pilóty, spodnú stavbu až po ložiská a nosnú konštrukciu. V prípade dvojtrámového mosta dokonca aj s mostným vybavením (PHS, zvodidlá) (obr. 2 a 3).

Momentálne je v Easy CAD pripravovaný nový modul pre zhotovovanie výkazu výmer priamo z modelu vo výkrese AutoCAD-u. Tento bol už testovaný a využitý pri tvorbe výkazu výmer vyššie spomenutých mostných objektov. Všetkým položkám výkazu bola priradená výmera priamo z vykreslených entít a bol vygenerovaný u nás zaužívaný výstup.

V Českej republike bol program Easy Bridge predstavený odbornej verejnosti počas akcie „Sympózium Mosty 2017“. Počas Sympózia sa o náš produkt zaujímalo veľa projektantov a mnohí neskrývali nadšenie z funkcionality a komplexnosti programu. Naše druhé vystúpenie nám prinieslo ďalšieho cenného zákazníka. Spoločnosť REMING Consult a. s. sa na nás obrátila prostredníctvom svojich skúsených projektantov. Títo mali pred sebou konštrukciu mosta s nie práve jednoduchou geometriou, jednak z hľadiska tvaru nosnej konštrukcie ako aj s prevádzanou komunikáciou. Ako sa v priebehu prác ukázalo, statika nepustila a tvar, ako je vidieť aj na obrázkoch, sa ešte výrazne skomplikoval. K dvojtrámovému priečnemu rezu s rebrami, priečnikmi a nábehom v doske, pribudla v nadpodperových oblastiach spodná doska. A ako inak, v dizajnovom tvare, tvare elipsy. Všetko toto Easy Bridge postupne zvládol (obr. 4 a 5).

Ako bolo už viackrát spomenuté, Easy Bridge je navrhnutý tak, aby v ňom bolo možné namodelovať nosnú konštrukciu ľubovoľného tvaru. Výnimkou nie sú ani mosty z tyčových prefabrikátov. Na tento typ mostov má v sebe Easy Bridge špeciálny modul, ktorý momentálne hojne využíva projektová kancelária CEMOS s. r. o., ktorej kormidlo drží pevne v rukách p. Ing. František Brliť. Táto spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s prácou s podobnými druhmi programov a projektovaním mostov v 3D. Spomínané projektované mosty z tyčových prefabrikátov sú súčasťou akcie stavby obchvatu Bratislavy D4R7. Modul „Nosníky“ prešiel niekoľkokrát hĺbkovou prestavbou, aby splnil všetky požiadavky projektantov. Aj táto skutočnosť podčiarkuje našu snahu vytvoriť skutočne užitočný a efektívny pracovný nástroj. S týmto jedinečným modulom stačí rozmiestniť nosníky v pôdoryse (nakresliť čiary medzi ložiskami) a program už všetko ostatné zvládne sám. Sám osadí nosník pod spriahajúcu dosku s rešpektovaním povrchu mostovky naviazanej na cestnú komunikáciu. Vygeneruje náliatky/vybratia v nosníkoch tak, aby plocha uloženia bola vodorovná. Vykreslí nosníky v 3D aj v 2D, zhotoví výkaz nosníkov podľa typov. Zhotoví výkaz a polohu kozlíkov pre stabilizáciu výstuže spriahajúcej dosky, prípadne výšky podložiek pod stratené debnenie. Rozkreslí jednotlivé typy náliatkov/vybratí. Samozrejmosťou je aj možnosť zadania vzopätia, ktoré je zahrnuté do výpočtov pri osadzovaní nosníka pod mostovku (obr. 6 a 7).

Na program Easy Bridge sa obracajú čoraz častejšie aj projektanti cestných stavieb aj napriek tomu, že disponujú špecializovanými programami tretích strán alebo aj priamo vertikálnymi produktmi používaného CAD programu. Vedie ich k nemu predovšetkým veľmi jednoduchá práca s povrchmi a možnosť vytvárania rôznych zemných telies s následnou s možnosťou zistenia objemu materiálu.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Obr. 1 – Lávka pre peších v TrnaveObr. 2 – Dvojtrámová konštrukcia s vybavením a terénomObr. 3 – Letmo betónovaná komorová konštrukcia so spodnou stavbouObr. 4 – Dvojtrámový zavesený most (vykreslený bez závesov) s pridanou spodnou doskouObr. 5 – Detailný pohľad na spodnú časť – spodnú dosku v mieste podperyObr. 6 – Mosty z tyčových prefabrikátov s mostným vybavenímObr. 7 – Pohľad na vygenerované nosníky a roznášači prah s piliermi

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Řízení železniční dopravy 1. částŘízení železniční dopravy 1. část (146x)
Článek se ve dvou dílech zabývá řízením železniční dopravy. Problematika řízení železniční dopravy je v rámci jednotlivý...
Okružní křižovatky vs. světelně řízené křižovatkyOkružní křižovatky vs. světelně řízené křižovatky (92x)
V minulém roce médii proběhly informace typu, „kruhových objezdů je hodně“, „v některých případech jsou zbytečné a nesmy...
Řízení železniční dopravy – 2. částŘízení železniční dopravy – 2. část (81x)
Druhá část článku z oboru železniční dopravy, zabývajícího se konkrétně tématem jejího řízení, vysvětluje základní aspek...

NEJlépe hodnocené související články

Oprava železničního svršku na trati Velký Osek – KolínOprava železničního svršku na trati Velký Osek – Kolín (5 b.)
Na 6,5 kilometru dlouhém mezistaničním úseku dvoukolejné trati stavbaři odstranili vady snižující komfortní užívání trat...
„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“ (5 b.)
říká v rozhovoru pro Silnice železnice Radim Čáp, ředitel divize 4 Metrostavu a zároveň člen představenstva, který má na...
Obchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEAObchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEA (5 b.)
Nově budovaný severní obchvat Opavy (I/11 Opava, severní obchvat - východní část) má výrazně ulevit dopravní situaci v m...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (5x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (4x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...

Server Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice

Rekonstrukce Vodního díla Nechranice